Form of Work
Artykuły
(19)
Author
Głowski Piotr
(7)
Łężak Krzysztof
(2)
Bahlmann Christoph
(1)
Cotterill Deena
(1)
Croset Jean-Philippe
(1)
Easter Elizabeth P
(1)
Gihl M
(1)
Greszta Agnieszka
(1)
Głowacki Piotr
(1)
Hegemann J-E
(1)
Lange Claus
(1)
Lestner R
(1)
Luce Achim
(1)
Pelzl Tim
(1)
Pościk Adam
(1)
Rüsi Clara
(1)
Smotrycki S
(1)
Thorns Jochen
(1)
Wilke Jens-Peter
(1)
Łężak Krzystzof
(1)
Year
2020 - 2022
(4)
2010 - 2019
(12)
2000 - 2009
(2)
1970 - 1979
(1)
Country
Poland
(18)
Germany
(1)
Language
Polish
(18)
German
(1)
Subject
emblematy odblaskowe
(19)
Odzież ochronna
(16)
BHP
(12)
Środki ochrony indywidualnej
(6)
przepisy
(2)
Akcja ratowniczo-gaśnicza
(1)
DIN Deutsches Institut für Normung
(1)
NFPA
(1)
Normalizacja pożarnicza
(1)
Odzież ochrony termicznej
(1)
Ratownictwo medyczne
(1)
Tekstylia
(1)
materiały
(1)
testy pożarnicze
(1)
Subject: place
Berlin (Niemcy)
(1)
Niemcy
(1)
19 results Filter
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Pierwsze informacje i próby prac nad materiałami odblaskowymi pojawiły się w latach 40. ubiegłego stulecia, natomiast jako produkt pojawiły się w latach 50. Zarówno materiał, jak i technologia zostały wynalezione przez firmę 3M (Minnesota Mining and Manufacturing) ze Stanów Zjednoczonych.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-103
Streszczenie: Standardowa odzież ostrzegawcza dotychczas stosowana w praktyce zawodowej i pozazawodowej, w przypadku braku oświetlenia kierunkowego nie zapewnia widzialności jej użytkownika. Czynnikiem, który może wpłynąć na poprawę właściwości ochronnych odzieży ostrzegawczej może być doposażenie jej w źródła światła bezpośredniego, emitujące promieniowanie widzialne. Na rynku od kilku lat zaczęły się pojawiać wyroby odzieżowe wyposażone w różnego rodzaju źródła światła, jednak jak dotąd nie ma znormalizowanych metod badań i wymagań dla tego typu odzieży. Aby stworzyć możliwości oceny takiej odzieży, przeprowadzono badania fotometryczne i użytkowemodelowych rozwiązań odzieży o intensywnej widzialności z aplikacją elementów świecących. Na podstawie analizy otrzymanych wyników zaproponowano podstawową klasyfikację tego typu odzieży w zakresie minimalnych wymagań luminancji emitowanego z niej światła z oraz kryteria jej oceny.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-103
Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości fotometrycznych wybranych akcesoriów odblaskowych wykonanych standardową metodą opisaną w PN-EN 13356: 2004 oraz metodę symulującą realistyczny sposób zamocowania i użytkowania akcesoriów odblaskowych. W tym celu standardowy goniometr zastąpiono półmanekinem. Uzyskane wyniki badań pozwoliły na weryfikację skuteczności akcesoriów odblaskowych w warunkach symulujących ich zastosowanie po zamocowaniu na odzieży. W artykule omówiono również ograniczenia w stosowaniu tych akcesoriów, zalecenia dotyczące minimalnej powierzchni oraz sposób ich mocowania na odzieży, w celu uzyskania odpowiedniej widzialności.
No cover
Article
In basket
Lepiej widoczni - widocznie lepsi / Piotr Głowski // Na Ratunek. - 2014/2 s.32-33.
Omówiono rodzaje materiałów odblaskowych dostępnych na polskim rynku w zależności od ich przeznaczenia. Zwrócono uwagę na konieczność odpowiedniego doboru tych materiałów w celu spełnienia minimalnych wymagań, które mogą przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa m. in. ratowników medycznych.
No cover
Article
In basket
Na rynku polskim dostępnych jest kilkadziesiąt rodzajów materiałów odblaskowych różnych producentów. Większość w kolorach srebrnym i żółtym, a każdy z nich różni się od poprzedniego detalami. Ich dobór powinien następować w taki sposób, aby dopasować materiał odblaskowy do potrzeb pracownika w kontekście jakości, przez co można podnieść poziom bezpieczeństwa użytkownika.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-103
Sam fakt posiadania materiału odblaskowego na odzieży nie znaczy, że jesteśmy widoczni w warunkach o ograniczonej widoczności, ponieważ często te materiały są bardzo słabej jakości. Na rynku polskim dostępnych jest co najmniej kilka rodzajów materiałów odblaskowych w kolorze srebrnym, mających odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia. Aby dokonać trafnego wyboru, trzeba mieć na uwadze takie kryteria, jak czas użytkowania odzieży – ma to związek z liczbą prań i konserwacją odzieży oraz gramatura materiału wierzchniego, z którego wykonana jest odzież. Parametry określające jakość taśmy trzeba określać producentowi odzieży.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-103
Streszczenie: W artykule przedstawiono przykłady zastosowań elektroluminescencyjnych źródeł światła (diod, LED, El wire, El tape, El panel) oraz światłowodów optycznych w odzieży ostrzegawczej. Analiza obowiązujących normatywnych wymagań szczegółowych oraz stan prawny w zakresie stosowania odzieży ostrzegawczej z aktywnymi źródłami światła wskazuje, że nie sa one wystarczające do przeprowadzania badań i oceny zgodności UE tego typu odzieży ochronnej.
No cover
Article
In basket
Bezpieczna odzież dla ratowników medycznych / Piotr Głowski // W: Na Ratunek. - 2019/6 strony 52-53.
Sygn. CP-86
Streszczenie: Sam fakt posiadania materiału odblaskowego na odzieży nie znaczy, że jesteśmy widoczni w warunkach o ograniczonej widoczności, ponieważ często materiały te są bardzo słabej jakości. Na rynku polskim dostępnych jest co najmniej kilka rodzajów materiałów odblaskowych w kolorze srebrnym, mających odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia, a każdy z nich jest inny od poprzedniego.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-102
Streszczenie: Wyobraźmy sobie materiały odblaskowe, które są jaśniejsze i lepiej odbijają światło, wytrzymalsze – wytrzymujące 100 prań przemysłowych. Gdy mamy dostęp do takich materiałów, pojawiają się nowe możliwości dotyczące projektowania odzieży roboczej, wydłużania czasu użytkowania i oszczędności dla klientów. Materiały odblaskowe używane do produkcji odzieży roboczej, zawodowej, ostrzegawczej wykorzystuje się od lat. Na rynku polskim jest dostępnych wiele rodzajów tych materiałów różnych producentów. Zastosowanie odpowiedniej jakości wpływa na zwiększenie widzialności pracownika i co za tym idzie, powoduje zmniejszenie ryzyka wypadku. Dlatego ważne jest, żeby dokonywać dobrych wyborów. Aby tego dokonać, powinniśmy zaufać pionierom w tej dziedzinie, którzy dysponują wiedzą i doświadczeniem w tym zakresie i ciągle udoskonalają te produkty w taki sposób, aby nie zawieść żadnego ze swoich użytkowników, niezależnie od tego, w jakich warunkach przebywają.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-60
Streszczenie: Aż trudno uwierzyć, ale historia materiałów odblaskowych ma już ponad 80 lat! Pierwsze prace nad materiałami odblaskowymi zapoczątkowała firma 3M już w latach 30. ubiegłego stulecia. Jak to się zaczęło? Mówi się, że potrzeba matką wynalazku – tak było również w tym przypadku. Otóż Stany Zjednoczone (jako wówczas najbardziej zmotoryzowany rynek na świecie) borykały się z problemem wzrastającej liczby wypadków po zmroku. Aby temu zapobiec, ówczesny pracownik firmy 3M Harry Heltzer, późniejszy prezes zarządu, zapoczątkował pracę nad foliami odblaskowymi.
No cover
Article
In basket
Tł.tyt.; Widoczność tak, ale za jaką cenę?
Strażacy podczas powinni posiadać bardzo dobrej jakości sprzęt ochrony osobistej w tym przypadku odzież ochronną. Nie tylko powinna ona chronić przed ciepłem ale także powinna też być widoczna z daleka. W artykule przeanalizowano ubrania ochronne i czy spełniają one wymogi standardów ochrony przeciwpożarowej EN 471 i EN 469 ? Czy są one zgodne ze sobą i jeżeli istnieje jeszcze potrzeba działania?
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-102
Streszczenie: Wyposażenie pracownika w odpowiedni zestaw odzieży roboczej oraz użycie materiałów odblaskowych jest niezwykle ważne. Jak dobrać zatem właściwy materiał odblaskowy do odzieży – roboczej, zawodowej, ostrzegawczej?
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-103
Odzież ostrzegawcza jest powszechnie stosowana wszędzie tam, gdzie istnieje ryzyko, że pracownik może być potrącony przez ruchome pojazdy, maszyny lub inne obiekty. Chociaż nie gwarantuje ona pełnego bezpieczeństwa, to optymalizuje poziom widzialności i znacznie zmniejsza ryzyko wypadku. Odzież ostrzegawcza należąca do środków ochrony indywidualnej powinna spełniać wymagania dyrektywy 89/686/EWG i zharmonizowanej z nią normy przedstawiającej wymagania wobec tego typu odzieży. W artykule przedstawiono najważniejsze zmiany, które zostały wprowadzone w nowej normie zharmonizowanej PN-EN ISO 20471:2013, zastępującej PN-EN 471:2003+A1:2007. Dotyczą one głównie konstrukcji odzieży, wymagań wobec materiałów fluorescencyjnych, materiałów odblaskowych, sposobu znakowania i instrukcji użytkowania oraz doboru odzieży ostrzegawczej.
No cover
Article
In basket
Die "neue neue" Schutzkleidung bei der Berliner Feuerwehr / Jens-Peter Wilke //W: Brandschutz : Deutsche Feuerwehr-Zeitung. - 2011/5 s.344-346.
Tł.tyt.: Najnowsza odzież ochronna berlińskiej straży pożarnej
Zaprezentowano najnowszą odzież ochronną wykonaną z materiału "PBI Matrix" oraz występujące w niej detale włącznie z emblematami odblaskowymi.
No cover
Article
In basket
Tł. tyt.: Straż Pożarna Hannoweru: zakup nowego ubrania ochrony osobistej
Zakup nowego ubrania ochrony osobistej stanowi jakby pilotażową fazę zbadania produktów pochodzących od różnych producentów. Przeanalizowano każdy element ubrania ochronnego od materiału, farbę po emblematy odblaskowe.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 19 poz., rys., tab.
Tł .tyt.; Trwałość ubrań ochronnych strażaków - ocena widzialności ubrań w środowisku pożarowym
Zgodnie z normą NFPA 1971 (2007 wyd.II) ubrania ochronne strażaków muszą być widoczne w dzień i w nocy. W artykule opisano typ badań, którym poddawane są ubrania strażaków w celu zgodności własności ubrań z wymaganiami ww. normy tzn. muszą mieć właściwy współczynnik odbicia, kolor, własności fluoroscencyjne w środowisku pożarowym. W badaniach wykorzystano 44 typy ubrań dzieląc je na dwie grupy: Określano wielkość zniszczeń, miejsce największych zniszczeń, miejsca utraty właściwości odbicia (refleksyjności) oraz współczynnik refleksji. Badania wykazały, że największe zniszczenia były na mankietach oraz w dolnych częściach, na krawędziach ubrań.
No cover
Article
In basket
Tł .tyt.: Kiedy strażacy muszą nosić emblematy odblaskowe
Podczas akcji ratowniczo=gaśniczych dowodzący akcją musieli nosić obowiązkowe emblematy ostrzegawcze na ubraniach. Od 2005 r., zgodnie z normą EN 469:2005, wszyscy strażacy muszą nosić ww. emblematy. Jednak nie wszystkie pożarnicze ubrania ochronne muszą się dostosowywać do ww. reguł. W artykule objaśniono chaos związany z zastosowaniem emblematów odblaskowych.
No cover
Article
In basket
Feuerwehrschutzbekleidung: Änderungen bei der Wahrnehmbarkei / Tim Pelzl, Jochen Thorns //W: Brandschutz : Deutsche Feuerwehr-Zeitung. - 2008/12 s.960-962.
Tł.tyt.: Odzież ochronna strażaków: dostrzegalne zmiany w odzieży
Przedstawiono nowe przepisy DGUV dotyczące zmian w odzieży ochronnej strażaków, po wprowadzeniu normy DIN EN 469 - odzież ochronna w czasie walki z pożarami. Zmiany dotyczą odległości między emblematami odblaskowymi.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again