Form of Work
Publikacje naukowe
(14)
Artykuły
(11)
Książki
(9)
Publikacje fachowe
(1)
Rozdział
(1)
Status
only on-site
(20)
available
(4)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia
(20)
Author
Wiatr Julian
(4)
Skiepko Edward
(3)
Chybowski Ryszard
(2)
Dmochowski Dariusz
(2)
Dzień Grzegorz
(2)
Szmitkowski Józef
(2)
Bakoń Tomasz
(1)
Barasiński Adrian
(1)
Bogdanowicz Adrian
(1)
Cygankiewicz Dariusz
(1)
Dworecki Stanisław E. (1945- )
(1)
Dybczyk Mirosław
(1)
Fedorczuk A.I
(1)
Filinger Zbigniew
(1)
Górzyński Jan
(1)
Hajdas Damian
(1)
Jaskółowski Waldemar
(1)
Knysak Piotr
(1)
Kobyłecki Kamil
(1)
Kondracki Kamil
(1)
Kostka Karol
(1)
Kowalski Marcin
(1)
Kruszewski Kamil
(1)
Kustra Piotr
(1)
Kwapich Edyta
(1)
Lewocik Józef
(1)
Mazurek Mariusz
(1)
Misun L.V
(1)
Mroczko Jacek
(1)
Nowicki Romuald
(1)
Orzechowski Marcin
(1)
Pawlik Maciej
(1)
Pecio Mariusz
(1)
Przygoda Mariusz
(1)
Ptak Szymon
(1)
Półtorak Dorota
(1)
Pęgowski Zdzisław
(1)
Radziszewska Anna
(1)
Ryczaj-Marchewczyk Krystyna
(1)
Smug Paweł
(1)
Sobolewski Krzysztof
(1)
Strzelczyk Franciszek
(1)
Szajewska Anna
(1)
Szewczyk Mariusz
(1)
Szuba Marek
(1)
Szymański Bogdan
(1)
Urbańczyk Mateusz
(1)
Zaborowska Ewa
(1)
Zajdler Robert
(1)
Zboina Jacek
(1)
Zyśk Jacek
(1)
Year
2020 - 2022
(4)
2010 - 2019
(25)
2000 - 2009
(6)
1960 - 1969
(1)
Country
Poland
(36)
Language
Polish
(36)
Subject
energia elektryczna
(34)
Elektroenergetyka
(5)
Elektrownie
(4)
Instalacje i urządzenia przeciwpożarowe
(4)
Ochrona przeciwpożarowa
(4)
Urządzenia elektryczne
(4)
Analiza zagrożeń
(3)
Elektrociepłownie
(3)
Fotowoltaika
(3)
analiza bezpieczeństwa
(3)
Bezpieczeństwo energetyczne państwa
(2)
Elektryczność
(2)
Energetyka
(2)
Instalacje elektryczne
(2)
Kable
(2)
Ochrona przeciwporażeniowa
(2)
Odnawialne źródła energii
(2)
Zabezpieczenie przeciwpożarowe
(2)
Zagrożenia pożarowe
(2)
zabezpieczenie techniczne
(2)
Akumulator
(1)
Awarie przemysłowe
(1)
Awarie techniczne
(1)
Bezpieczeństwo energetyczne
(1)
Bezpieczeństwo pożarowe
(1)
Biomasa
(1)
Budownictwo
(1)
Budownictwo mieszkaniowe
(1)
Budynki
(1)
Ciepło/wydzielanie ciepła
(1)
Elektrotechnika
(1)
Elektrownie jądrowe
(1)
Elektrownie wiatrowe
(1)
Gaz ziemny
(1)
Gospodarka wodna
(1)
Historia
(1)
Inżynieria środowiska
(1)
Kanały/szyby instalacyjne
(1)
Kierowanie działaniami ratowniczymi
(1)
Klimat
(1)
Klęski żywiołowe
(1)
Normalizacja
(1)
Ochrona ludności
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Paliwa
(1)
Pojazdy elektryczne
(1)
Procesy produkcyjne
(1)
Rozprzestrzenianie się dymu
(1)
Stacje ładowania pojazdów elektrycznych
(1)
Symulacja
(1)
Termodynamika
(1)
Urządzenia przeciwpożarowe
(1)
Urządzenia sygnalizacji pożarowej
(1)
Warunki pożarowe
(1)
Zagrożenia zdrowia
(1)
awarie
(1)
ciąg kablowy
(1)
ekologia
(1)
elektrownie parowe
(1)
fizyka
(1)
generatory turbinowe
(1)
gospodarstwo rolne
(1)
informator
(1)
instalacja
(1)
obliczenia
(1)
ocena zagrożenia
(1)
osiedla mieszkaniowe
(1)
przepisy
(1)
szpitale
(1)
turbiny
(1)
urządzenia piorunochronne
(1)
urządzenia zasilające
(1)
zasilacze
(1)
zjawiska atmosferyczne
(1)
zwierzęta
(1)
źródło zasilania
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(15)
Materiały konferencyjne
(1)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(1)
36 results Filter
Book
In basket
Bibliogr.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-388 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-116
Streszczenie: Dotychczasowy brak możliwości magazynowania dużych ilości energii elektrycznej jest podstawową przyczyną ukształtowania sektora elektroenergetycznego w obecnej, scentralizowanej formie. W artykule przedstawiono dostępne obecnie technologie i konieczne do podjęcia działania, aby magazynowana w systemie energia mogła wzrosnąć, przedstawiono również szacunkowe koszty takich inwestycji.
No cover
Article
In basket
Perspektywa dekarbonizacji / Jacek Zyśk // Środowisko. - 2021/5 strony 22-23.
Sygnatura: CP-41
Streszczenie: Interdyscyplinarny Zespół Doradczy do spraw Kryzysu Klimatycznego pr4zy prezesie PAN przedstawił ekspertyzę na temat perspektyw dekarbonizacji wytwarzania energii elektrycznej w Polsce.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-37
Opracowanie zawiera analizę charakterystyki energetycznej przykładowego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przeprowadzoną w perspektywie wymagań lat 2017–2021. Wskazano w niej elementy mające wpływ na zapotrzebowanie budynku na energię użytkową i końcową oraz nieodnawialną energię pierwotną (wskaźnik EP). Zidentyfikowano jednocześnie możliwe problemy ze spełnieniem wymagań określonych w przepisach techniczno-budowlanych oraz wskazano ścieżki prowadzące do osiągnięcia założonego celu, jakim jest „budynek o niskim zużyciu energii”.
No cover
Article
In basket
Zabezpieczenie stacji ładowania samochodów elektrycznych / Edward Skiepko // W: Ochrona Przeciwpożarowa. - 2019/4 strony 17-20.
Sygnatura CP-67.
Streszczenie: Omówiono wymagania techniczne dla stacji ładowania i punktów ładowania pojazdów elektrycznych na podstawie obowiązujących przepisów. Przedstawiono stawiane stacjom i punktom obowiązki dotyczące kwestii bezpieczeństwa eksploatacji, ochrony przed porażeniem i zmianami napięcia oraz wymagane zgody i badania techniczne przed rozpoczęciem użytkowania takich instalacji.
Book
In basket
Dzieło ukazało się w serii "Prace Naukowe Instytutu Techniki Budowlanej", nr 437.
Streszczenie: Zdefiniowano pojęcie systemu ekologiczno-przemysłowego, który obejmuje obiekt budowlany we wszystkich fazach cyklu jego istnienia. Opracowano ogólne zależności dające możliwość określenia skumulowanych wartości zużycia energii i ilości generowanych zanieczyszczeń na podstawie danych charakteryzujących konstrukcję budynku oraz wskaźników skumulowanego zużycia energii i emisji zanieczyszczeń odnoszących się do materiałów, budowy i rozbiórki obiektu, transportu i nośników energii. Przedstawiona metodyka może być wykorzystana w wielokryterialnej analizie do poszukiwania optymalnego rozwiązania obiektu nowego lub modernizacji obiektu istniejącego. Metodyka może być wykorzystana do wspomagania projektowania budynku. Zdefiniowano wskaźnik równoważnej emisji zanieczyszczeń oraz podano metodę układu równań bilansowych określania wskaźników skumulowanej emisji zanieczyszczeń i skumulowanego zużycia wody dla procesu wytwarzania pojedynczego wyrobu. Omówiono również wybrane problemy z zakresu analizy energetyczno-ekologicznej występujące przy rozpatrywaniu modernizacji istniejących obiektów budowlanych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-20538 (1 egz.)
Book
In basket
Instalacje fotowoltaiczne / Bogdan Szymański. - Wyd. 4. - Kraków : GEOSYSTEM BUREK, KOTYZA S.C., 2015. - 271 s. : il. kolor. ; 24 cm.
Księgozbiór czytelni: : Energetyka
Streszczenie: W książce przedstawiono szereg najczęściej popełnianych błędów instalacyjnych, oraz rady, których należy się trzymać, aby planowana instalacja działała poprawnie i wydajnie przez długie lata. Poszczególne rozdziały prowadzą czytelnika od doboru i wyboru optymalnych modułów fotowoltaicznych poprzez wybór i dobór falownika najlepiej pasującego do wybranych modułów fotowoltaicznych aż do konfiguracji całej instalacji tak, aby działała on możliwie najefektywniej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. I-20607 (1 egz.)
Długość kolejki oczekujących: 1.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-20606/Czyt. (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-116
Streszczenie: Publikacja prezentuje przykładowe rozwiązanie układu zasilania pożarowego zestawu hydroforowego, przyłączonego do rozdzielnicy ppoż., do której zasilanie jest doprowadzone sprzed przeciwpożarowego wyłącznika prądu.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-12232/CD [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Opracowanie ma charakter monografii poświęconej oddziaływaniu na środowisko linii i stacji najwyższych napięć (powyżej 110 kV). Publikacja jest efektem prac zespołu specjalistów - ekspertów i badaczy reprezentujących medycynę, inżynierię elektryczną, ochronę środowiska oraz dziedziny związane z zagospodarowaniem przestrzeni. Książka składa się z następujących rozdziałów: Energia elektryczna, wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucja - pojęcia podstawowe; Pola elektromagnetyczne w środowisku człowieka; Oddziaływanie pól elektromagnetycznych na organizmy żywe; Ochrona środowiska przed oddziaływaniem czynników fizycznych i chemicznych związanych z budową i eksploatacją obiektów elektroenergetycznych; Ochrona środowiska w świetle obowiązujących przepisów; Słownik ważniejszych pojęć.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-20537/Czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-10982/CD [magazyn] (1 egz.)
Book
CD
In basket
Zob. CD-420
Bibliogr.
Streszczenie: Poradnik zawiera podstawową wiedzę niezbędną do opracowania projektu zasilania osiedla mieszkaniowego, budynków jednorodzinnych, budynków użyteczności publicznej, tymczasowego zasilania imprezy masowej, terenu budowy oraz zasilania gwarantowanego. Zamieszczono też szereg wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej. W końcowej części książki znajdują się dodatki, w których między innymi omówiono podstawowe zagadnienia związane z ochroną przeciwprzepięciową oraz zasadami i sposobami oddymiania dróg ewakuacyjnych w budynkach objętych pożarem.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-19821 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-20867/Czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-7368/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-12301/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-116
Streszczenie: W trakcie konsultacji prowadzonych z projektantami oraz wykonawcami systemów wentylacji pożarowej pojawiają się wątpliwości oraz pytania dotyczące interpretacji zapisów normy PN-EN 12101-10:2007 Systemy kontroli rozprzestrzeniania się dymu i ciepła. Część 10: Zasilanie. Zalecane przez tę normę układy zasilania nie spełniają wymogów reguły niezawodnościowej n+1. W artykule zostanie wyjaśniony problem oraz metodyka jego rozwiązania spełniająca regułę n+1, która w odniesieniu do zasilania urządzeń przeciwpożarowych jest wymogiem obligatoryjnym.
No cover
Article
In basket
Obespeczenie elektro- i pożarobezopastnosti na żivotnovodoczeskich fermach APK / L.V. Misun, A.I. Fedorczuk // W: Czrezvyczajnye situacii : predupreżdenie i likvidacija : sbornik tezusov boklabov : V meżdunarodnaja nauczno-prakticzeskaja konferencija, posvjaszczennaja 10-letiju organov i podrazdelenij po czrezvyczajnym situacijam Respubliki Belarus. - Mińsk : Ministerstvo po czrezvyczajnym situacijam Respubliki Belarus, 2009. - s.235-239 .
Bibliogr. 3 poz., tab.
Tł .tyt.: Dostarczanie energii elektrycznej i zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego w gospodarczych fermach
Obliczenia matematyczne pozwalające na dostarczanie energii elektrycznej z uwzględnieniem bezpieczeństwa pożarowego ferm gospodarczych.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-5864 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-11520/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-13279/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-14079/CD [magazyn] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again