Form of Work
Artykuły
(3)
Publikacje fachowe
(1)
Author
Chalak A
(1)
Kondrikov B.N
(1)
Liang H.M
(1)
Pang L
(1)
Penner S.S
(1)
Prochorov E.S
(1)
Rajkova V.M
(1)
Tdan S.A
(1)
Zhang Q
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(2)
Country
Poland
(4)
Language
Polish
(4)
Subject
fala detonacyjna
(4)
Badania pożarnicze
(2)
Symulacja
(2)
Wybuchy
(2)
Gazy
(1)
Obliczeniowa mechanika płynów
(1)
Substancje chemiczne
(1)
Zapłon
(1)
fizykochemia spalania
(1)
fizykochemia wybuchów
(1)
kinetyka
(1)
mieszanina wybuchowa
(1)
spalanie
(1)
substancje pochodzenia organicznego
(1)
4 results Filter
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 23 poz., rys., tab.
Wg. matematycznego modelu dwufazowego obliczono dwukrotnie przyśpieszoną reakcję środowiska detonacyjnego odpadów kriogennych w kanale płaskim. Omówiono dynamikę formowania i właściwości struktury strefy dwuwymiarowej reakcji fali detonacyjnej.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 29 poz., rys., tab., wykr.
Tł.tyt.: Kinetyka reakcji chemicznych podczas detonacji mieszanin substancji organicznych
Z uwzględnieniem założeń teorii krytycznej średnicy detonacji DREMINA-TROFIMOWA badano kinetykę i mechanizm chemicznych reakcji w fali detonacyjnej roztworów nitroglikolu i innych związków chemicznych z kwasem azotowym. Przeanalizowano rozliczne kinetyczne modele, w tym obliczono efektywne wartości kinetycznych parametrów dla każdej fazy i całego procesu.
No cover
Article
In basket
Effect of scale on the explosion of methane in air and its shockwave / Q. Zhang, L. Pang, H.M. Liang // Journal of Loss Prevention in The Process Industries. - 2011/1 Vol. 24 s.43-48.
Grupa tematyczna: Badania pożarnicze
Bibliogr. 18 poz., tab., wykr.
Tł .tyt.; Wpływ skali na wybuch metanu w powietrzu i tworzenie się fali detonacyjnej
Omówienie wyników badań eksperymentalnych wybuchów mieszanin metanu z powietrzem w rurociągach. Badania miały na celu szacowanie wpływu skali instalacji na szybkość i wielkośc wybuchu, typ wybuchu (detonacja) w przestrzeni ograniczonej. W badaniach wykorzystano program AutoReaGas i program obliczeniowy CFD. Opierając się na numerycznej symulacji procesu wybuchu mieszaniny (CH4 + O2 + N2) w rurociągu, badano efekt skali na stopień korelacji załozonych warunków eksperymentalnych z warunkami rzeczywistymi, w których mają miejsce wybuchy metanu. Badania wykazały duzy wpływ skali na siłę wybuchu.
No cover
Article
In basket
Selected Analytical Studies on Explosions, Detonations, Flmmability Limits, and Ignition of Gases, and on Heterogeneous Burning / S.S. Penner // W: Explosions, Detonations, Flammability and Ignition. Eksplozje, wybuchy, zapalność i zapłon. - London; New York; Paris; Los Angeles : PERGAMON PRESS, 1959. - 107 s. SGSPk0004600.01.
Tł.tyt.; Selektwyne badania analityczne dotyczące wybuchów, detonacji, granic palności, zapalenia gazu i heterogennego spalania
Przedstawiono podstawy aerotermochemii, elementarną teorię granicy wybuchu dla gazów w wentylacji zamkniętej bez reakcji przestrzennej, mechanizm kompleksu reakcji chemicznych i granic wybuchu w wentylacjach, jakościową teorię reakcji łańcuchowej w wentylacji, falę detonacyjną w gazach, granice palnośći, podstawy zapłonu, spalanie heterogenne, procesy spalania.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again