Form of Work
Artykuły
(13)
Książki
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Status
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Author
Balanyuk V.M
(3)
Fedorov A.V
(1)
Grebenkin K.F
(1)
Khmel' T.A
(1)
Kompaniejec Aleksander S
(1)
Kępka Janusz
(1)
Matsuo Akiko
(1)
Miura Hiroaki
(1)
Niesytto Jerzy
(1)
Porowski Rafał
(1)
Smetannikov A.S
(1)
Stankevicz Ju.A
(1)
Stepanov K.L
(1)
Szczęśniak Marian
(1)
Szułczyński Mieczysław
(1)
Tabuchi Go
(1)
Teodorczyk Andrzej
(1)
Terebcov A.L
(1)
Voronin D.V
(1)
Łasak Fryderyk
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(7)
2000 - 2009
(1)
1990 - 1999
(2)
1980 - 1989
(3)
Country
Poland
(15)
Language
Polish
(12)
Russian
(3)
Subject
fala uderzeniowa
(15)
Wybuchy
(6)
Symulacja
(4)
Badania pożarnicze
(3)
Gazy
(3)
Badanie wybuchowości
(2)
Broń jądrowa
(2)
Obliczeniowa mechanika płynów
(2)
płomień dyfuzyjny
(2)
Aerozole
(1)
Analiza ryzyka
(1)
Pożary - rozpostrzeżanie się
(1)
Skażenie promieniotwórcze
(1)
Skuteczność gaśnicza
(1)
Strefa zagrożenia wybuchem
(1)
Substancje chemiczne
(1)
Zapłon
(1)
fizyka
(1)
fizykochemia wybuchów
(1)
gazy pożarowe
(1)
promieniowanie cieplne/termiczne
(1)
tereny miejskie
(1)
zjawisko detonacji
(1)
Środki gaśnicze i neutralizujące
(1)
źródło zapłonu
(1)
15 results Filter
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Popularna Wiedzy Technicznej "SOWA")
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-3381 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Kierunkowa propagacja ruchu falowego / Janusz Kępka // Nauka i Technika Pożarnicza. - 1988/2 s.19-37.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 11 poz., wykr.
Tł.tyt.: Numeryczna symulacja tworzenia się fali uderzeniowej podczas heterogenicznej detonacji cząsteczek aluminium w powietrzu
Stwierdzono, że zwiększona symulacja tworzenia się detonacji przy odbiciu małych ilości mocnych fal cieplnych zależy od twardości ścianki, od której ta fala się odbija.
No cover
Article
In basket
Parametry udarnoj vol`ny v bliżnej zone vzryva i kriterii fugasnogo porażenija / K.L. Stepanov, Ju.A. Stankevicz, A.S. Smetannikov // W: Czrezvyczajnye situacii : predupreżdenie i likvidacija : sbornik tezusov boklabov : V meżdunarodnaja nauczno-prakticzeskaja konferencija, posvjaszczennaja 10-letiju organov i podrazdelenij po czrezvyczajnym situacijam Respubliki Belarus. - Mińsk : Ministerstvo po czrezvyczajnym situacijam Respubliki Belarus, 2009. - s.145-148 .
Bibliogr. 4 poz.
Tł.tyt.: Parametry fali uderzeniowej w strefie bliskiego wybuchu i kryteria dla zniszczenia wybuchowego
Omówiono parametry fali uderzeniowej w strefie bliskiego wybuchu i skutki zniszczeń
No cover
Article
In basket
Tuszenie diffuzionnogo plameni n - gentana udarnoj vołnoj. / V.M. Balanyuk // W: Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza : kwartalnik CNBOP. -2016/2 s.103-111.
Sygnatura: CP-80
Tłumaczenie tytułu: Gaszenie płomienia dyfuzyjnego n-heptanu z wykorzystaniem fali uderzeniowej.
Art. w j.ros.
W pracy przeanalizowano teoretycznie oraz udowodniono eksperymentalnie wysoką skuteczność gaszenia płomienia dyfuzyjnego n - heptanu falą uderzenniową o mocy równej ok. 215 Pa powstałą w komorze w odległości do 2 metró. Na podstawie przedstawionych rozważań teoretycznych, opracowano możliwy mechanizm oddziaływania fala uderzeniowa - płomień. W wyniku rozerwania płomieni dochodzi do spadku parametrów takich jak: koncentracja substratów reakcji w strefie spalania, ciśnienia oraz wprowadzenia do strefy spalania dodatkowych składników gazowych oraz gwałtownego spadku temperatury gazów wokółłomienia. Zaproponowana metoda gaśnicza może zagwarantować skuteczne gaszenie płomieni dyfuzyjnych w ich początkowym stadium w zamkniętych i trudno osiągalnych pomieszczeniach z płynami palnymi.
No cover
Article
In basket
Some comments on schock tube measurements of gaseous detonations / Rafał Porowski, Andrzej Teodorczyk //W: Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza : kwartalnik CNBOP. - 2011/2 s. 43-50.
Tłumaczenie tytułu: Kilka komentarzy na temat pomiarów detonacji gazowych w rurze uderzeniowej
Opisuje badania doświadczalne poświęcone pomiarom detonacji gazowych w rurze doświadczalnej, wpływ mieszanin w sekcji napędzającej na ciśnieni oraz prędkość detonacji w sekcji testowej.
No cover
Article
In basket
Povyszenie ognetuszaszczej effektivnosti binarnych gazoaerozolnych smesej. / V.M. Balanyuk // W:Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza : kwartalnik CNBOP. - 2017/2 s.72-86.
Sygnatura: CP-80
Bibl.30 poz.
W artykule określono skuteczność gaśniczą połączonych trójskładnikowych systemów gaśniczych wykorzystujący aerozol gaśniczy, gazy CO₂ (N₂) oraz jednoczesne oddziaływanie w ich środowisku fal uderzeniowych w gaszeniu płomienia dyfuzyjnego n-heptanu. Wyznaczono możliwy mechanizm gaśniczy omawianego sposobu.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 16 poz., rys.
Tł.tyt.: Numeryczna symulacja nagrzewania TATB (trójaminotrzynitrobenzolu) w fali uderzeniowej
Przedstawiono model fali uderzeniowej nagrzanej skondensowanej materii wybuchowej (VV), w której warunki cieplne są uzależnione od temperatury VV. Przedstawioo porównawczy model nagrzania TATB w fali uderzeniowej, stanowiący początek detonacji, a szczególnie zależność TATB od warunków temperaturowych VV i zwartości VV.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 13 poz., wykr.
Tł.tyt.: Modelowanie tworzenia się fal uderzeniowych w rurach za pomocą detonacji gazu
Model tworzenia się fal uderzeniowych w rurach za pomocą detonacji gazu. Badania przeprowadzono w centralnej części rury tuż przy jej warstwie. Badania pokazują, że grubość rury nie ma wpływu na wielkość fal uderzeniowych.
No cover
Article
In basket
Povyszenie effektivnosti gazovogo pożarotuszenija udarnoj volnoj. / V.M. Balanyuk // W:Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza : kwartalnik CNBOP. - 2016/3 s.81-94.
Sygnatura: CP-80
Tłumaczenie tytułu: Zwiększenie skuteczności gaszenia pożarów metodą gazową z wykorzystaniem fali uderzeniowej.
Streszczenie w j. pol.
Celem pracy było okreslenie parametrów mających na celu zwiększenie skuteczności gaśniczej CO₂ i N₂ oraz mocy fali uderzeniowej przy ich jednoczesnym zastosowaniu do gaszenia płomienia dyfuzyjnego n - heptanu C₇H₁₆. Określenie właściwości zaproponowanego łączonego sposobu gaszenia płomienia dyfuzyjnego n-heptanu w warunkach specjalnej komory testowej.
No cover
Article
In basket
Numerical investigation fro pressure mitigation effects of dike on blast wave / Hiroaki Miura, Akiko Matsuo, Go Tabuchi // Journal of Loss Prevention in The Process Industries. - 2013/2 Vol. 26 s.329-337.
Bibliogr. 6 poz.
Tł.tyt.: Numeryczne badanie dla łagodzenia skutków ciśnienia grobli na falę uderzeniową
Zastosowany model trójwymiarowy i dwuwymiarowy osiowosymetrycznej dynamiki płynów przeprowadzono w celu wyjaśnienia wybuchu ciśnienia łagodzące skutki konfiguracji grobli w półkulistym wybuchu. Oceniono symulowane ciśnienie szczytowe pod półkulistą eksplozją w porównaniu z wzorem empirycznym Kingery`ego i symulowane dane.
No cover
Article
In basket
Effect of a gas charge explosion at the closed end of a gas storage system // Journal of Loss Prevention in The Process Industries. - 2014/January, Vol. 27 s.42-48.
Bibl. 11 poz.
Tł. tyt.: Skutek wybuchu ładunku gazu przy zamkniętym końcu systemu magazynowania gazów
Niniejsze badanie analizuje rozprzestrzenianie się i odbicie fali uderzeniowej przy pomocy eksperymentów w małej skali i modelowania numerycznego wybuchu w planie magazynowania gazu.
No cover
Article
In basket
Współczesne środki rażenia / Marian Szczęśniak // Przegląd Pożarniczy. - 1984/5 s.20-22.
Pojecie środków rażenia oraz czynniki rażenia broni jądrowej i ich działanie na otoczenie m.in.: fala uderzeniowa, promieniowanie cieplne, promieniowanie przenikliwe, skażenie promieniotwórcze terenu i impuls elektromagnetyczny.
No cover
Article
In basket
Analiza stref pożarowych na terenie miejskim po fali uderzeniowej powstałej wskutek ataku bronią jądrową.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-116
Streszczenie: W artykule zawarto: ocenę zagrożenia wybuchem; klasyfikacje przestrzeni zagrożonych wybuchem; ocenę ryzyka i jej zasady; zakres normy; identyfikację zagrożeń wybuchem; właściwości palne; intensyfikacja zagrożenia zapłonu; szacowanie możliwych środków wybuchu; możliwe źródła zapłonu: gorące powierzchnie, płomienie i gorące gazy; uderzenia mechaniczne; tarcie i ścieranie; urządzenia i komponenty elektryczne; prądy błądzące; elektryczność statyczna; wyładowania atmosferyczne; fale elektromagnetyczne o częstotliwości 104 Hz do 3×1011 Hz i 3×1011 Hz do 3×1015 Hz; promieniowanie jonizujące; fale ultradźwiękowe; sprężanie adiabatyczne i fale uderzeniowe; reakcje egzotermiczne łącznie z zapaleniem się pyłów.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again