Form of Work
Publikacje naukowe
(22)
Artykuły
(14)
Książki
(12)
Status
only on-site
(26)
available
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia
(26)
Author
Jarosz Wojciech
(2)
Kraszewska Wacława
(2)
Wiśniewski Włodzimierz
(2)
Woliński Marek
(2)
Łangowski Krzysztof
(2)
Adamusińska Katarzyna
(1)
Amyotte Paul R
(1)
Astvacaturov A.C
(1)
Barczyński Andrzej
(1)
Barnaś Janusz
(1)
Biedugnis Stanisław. (1947 -
(1)
Boroń Sylwia
(1)
Bryła Ryszard
(1)
Buczek Jerzy
(1)
Cimolino Ulrich
(1)
Claret J.-L
(1)
Dominiak Sebastian
(1)
Hassim Mimi H
(1)
Hurme Markku
(1)
Jamrogiewicz Wojciech
(1)
Jankowski Teofil
(1)
Jaros Andrzej
(1)
Kamiński Andrzej
(1)
Khan Faisal I
(1)
Kieliszek Sylwester (st. bryg. w st. spocz. dr inż.)
(1)
Klapsa Wojciech
(1)
Kochanowski Łukasz
(1)
Kubica Przemysław
(1)
Latała Józef
(1)
Lubaszka Eugeniusz
(1)
Machurz Andrzej
(1)
Majdak Krzysztof
(1)
Majka Adam
(1)
Martinez J.P
(1)
Maschio Giuseppe
(1)
Mazur Robert
(1)
Mazurek Mariusz
(1)
Mądry Leon
(1)
Namieciński Zdzisław
(1)
Nowak Wojciech
(1)
Pijarowski Piotr
(1)
Pjatenkov V.G
(1)
Polańczyk Andrzej
(1)
Porowski Rafał
(1)
Ruciński Zdzisław
(1)
Siemko Marcin
(1)
Skaźnik Marian
(1)
Smolarkiewicz Mariusz
(1)
Steinhoff Tadeusz
(1)
Szumski Andrzej
(1)
Ulicki Bogusław
(1)
Vianello Chiara
(1)
Waters II John R
(1)
Wawerek Marcin
(1)
Wańha Emil
(1)
Wirtz R
(1)
Wiąckowski Jacek
(1)
Zach Wojciech
(1)
Zieliński Tadeusz
(1)
Łabędzki Józef
(1)
Łapiński Piotr
(1)
Šernjak L.M
(1)
Żukowska Milena
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(16)
2000 - 2009
(8)
1990 - 1999
(2)
1980 - 1989
(6)
1970 - 1979
(5)
1960 - 1969
(3)
Country
Poland
(41)
United States
(1)
Language
Polish
(40)
English
(1)
Russian
(1)
Subject
gazy techniczne
(21)
Zabezpieczenie przeciwpożarowe
(7)
Gaz ziemny
(6)
Techniczne systemy zabezpieczeń
(6)
Substancje niebezpieczne i szkodliwe
(5)
Zagrożenia pożarowe
(5)
rozlewnie gazu płynnego
(5)
Analiza zagrożeń
(4)
Awarie techniczne
(4)
Zagrożenie wybuchowe
(4)
butle gazowe
(4)
Detektory gazu
(3)
Pożary - zapobieganie
(3)
Ratownictwo techniczne
(3)
Taktyka walki z pożarami
(3)
Transport
(3)
Wybuchy
(3)
Wyciek gazu
(3)
Zabezpieczenie operacyjne
(3)
magazyny
(3)
zagrożenia techniczne
(3)
Akcja ratowniczo-gaśnicza
(2)
Analiza ryzyka
(2)
BHP
(2)
Gazy
(2)
Gazy palne
(2)
Instalacje i urządzenia przeciwpożarowe
(2)
Katastrofy budowlane
(2)
Ochrona przeciwpożarowa
(2)
Procesy produkcyjne
(2)
Przedsiębiorstwo produkcyjne
(2)
Ratownictwo
(2)
acetylen
(2)
detektory
(2)
gazociągi i sieci gazowe
(2)
obiekty przemysłowe
(2)
plany operacyjno-ratownicze
(2)
Akcja gaśnicza
(1)
Akcja ratownicza
(1)
Alarmowanie
(1)
Amoniak
(1)
Atrium (pomieszczenie)
(1)
Awarie przemysłowe
(1)
Bezpieczeństwo energetyczne państwa
(1)
Budownictwo użyteczności publicznej
(1)
Budynki
(1)
Dym
(1)
Garaże
(1)
Gazy gaśnicze
(1)
Infrastruktura techniczna
(1)
Katastrofy
(1)
LPG
(1)
Materiały i substancje wybuchowe
(1)
Oddymianie
(1)
Paliwa
(1)
Platformy wiertnicze
(1)
Produkty spalania
(1)
Projektowanie
(1)
Przyrządy pomiarowe
(1)
Rafinerie
(1)
Rurociągi
(1)
Spawanie
(1)
Stacje benzynowe
(1)
Strefa zagrożenia
(1)
Substancje toksyczne
(1)
Tlenek węgla
(1)
Transport drogowy
(1)
Urządzenia przeciwpożarowe
(1)
Warunki techniczne
(1)
Wentylacja
(1)
Współdziałanie służb
(1)
Zakłady przemysłowe
(1)
Zapobieganie
(1)
Zapobieganie zagrożeniom
(1)
Zbiorniki
(1)
analiza bezpieczeństwa
(1)
awarie chemiczne i radiacyjne
(1)
czujki gazu
(1)
dystrybutory paliwowe
(1)
emisja
(1)
gaz
(1)
katalog
(1)
parametry techniczne
(1)
parkingi
(1)
przemysł chemiczny
(1)
sprzęt informatyczny
(1)
statystyka pożarnicza
(1)
systemy wykrywania pożaru
(1)
techniczne środki ochrony przeciwpożarowej
(1)
technika gaszenia pożarów
(1)
urządzenia oddymiające
(1)
wypadki śmiertelne
(1)
wyposażenie techniczne
(1)
zabezpieczenie przeciwwybuchowe
(1)
zagrożenia miejscowe
(1)
zdarzenia niebezpieczne
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(17)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(1)
42 results Filter
Book
In basket
Grupa tematyczna: Zapobieganie pożarom lub (i) wybuchom/Ochrona przeciwpożarowa
Streszczenie: [Zasady eksploatacji baz i stacji rozlewowych płynnych paliw m.in. częśći technologicznych, eksploatacyjnych, sanitarno-technicznych, elektrycznych.]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. KG-8014 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Przedstawiono zagadnienia techniczne i organizacyjne związane z identyfikacją, magazynowaniem, transportem oraz stosowaniem w praktyce przenośnych zbiorników na gazy techniczne.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-5417 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Bezpieczne stosowanie gazów technicznych / Zdzisław Namieciński // Przegląd Pożarniczy. - 1967/6 s.10-12.
Zasady BHP podczas prac spawalniczych.
No cover
Article
In basket
Przedstawiono właściwości niebezpiecznych gazów technicznych, szczególnie acetylenu i tlenu oraz zagrożenia jakie stwarzają dla ratowników rozgrzane butle gazowe. Omówiono zasady postępowania ratowniczego i środki ostrożności jakie należy podjąć w celu ograniczenia zagrożeń w czasie prowadzenia akcji ratowniczej.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PB-73 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Sygnatura: CP-80
Bibl.22 poz.
Artykuł stanowi wprowadzenie do problematyki wybranych gazów technicznych, takich jak wodór, acetylen, metan (gaz ziemny) i propan - butan (LPG). Przedstawiono w nim analizę i charakterystykę zagrożeń związanych z omawianymi gazami. Rozważania przeprowadzono na podstawie dostępnych statystyk z interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz innych źródeł danych. Wnioski: Wnioski z badań skupiają się w głównej mierze na uwypukleniu najistotniejszych elementów związanych z analizą zagrożeń dot. gazów technicznych oraz analizą danych statystycznych. W pierwszej części podsumowania zwrócono uwagę na właściwości pożarowowybuchowe gazów oraz rodzaj zagrożeń, jakie generują (promieniowanie cieplne, pożar strumieniowy – Jet Fire, wybuchy w przestrzeni ograniczonej i nieograniczonej – UVCE, VCE). W drugiej części podsumowania zwrócono uwagę na zasadność modyfikacji mechanizmów pozyskiwania, udostępniania i analizy danych statystycznych z interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej. Ponadto podkreślono częstotliwość interwencji, w których zarejestrowano obecność i wybuchy gazów technicznych, liczbę poszkodowanych wraz z najczęstszymi rodzajami urazów.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 53 poz., tab.
Tł.tyt.: Emisja substancji szkodliwych w procesach chemicznych: szacowanie i zapobieganie emisji szkodliwych toksyn w oparciu o różnego typu przybliżenia
Emisje substancji szkodliwych do atmosfery są największym zagrożeniem dla ludzi, mienia i środowiska. Artykuł analizuje różne problemy związane z emisją w dwóch aspektach: szacowania zagrożeń emisyjnych w procesie projketowania zakłądu przemysłowego oraz strategii zapobiegania emisjom. W artykule opisane są trzy metody szacowania emsji gazów, oparte na tzw. analizie PFD (process flow diagram), diagramach przepływów i diagramach oprzyrządowania PID. Obie metody umozliwiają we wczesnym etapie projektowania ograniczenie emisji przez dobór odpowiedniej drogi przepływów. Przykładowo opisano metodę ograniczenia emisji przy przerobie benzenu
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-2933 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
BRAK ZGODY NA WGLĄD PRACY
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 52-54.
Streszczenie: Podjęta praca miała na celu analizę zagrożeń zakładu zajmującego się produkcją i magazynowaniem gazów technicznych i przedstawienie zaleceń mających na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa zakładu. W pracy uwzględniono część teoretyczną, w której zostały zawarte charakterystyki wybranych gazów technicznych, ogólne zasady bezpieczeństwa i wytyczne dla zakładów produkujących i magazynujących gazy techniczne. Omówiono również statystyki zdarzeń związanych z gazami technicznymi. Celem części badawczej była analiza reprezentatywnych zdarzeń awaryjnych a także zastosowanych w zakładzie systemów zabezpieczeń i elementów instalacji technologicznej obiektu zwiększających poziom bezpieczeństwa. Analiza opierała się na osobistych oględzinach zakładu oraz przestudiowaniu dokumentacji technicznej obiektu, dokumentacji technologicznej procesów mających miejsce w zakładzie oraz wywiad z przedstawicielami kierownictwa zakładu. Oceniono przyjęte zastosowania i opracowano wnioski z zaleceniami dla kierownictwa, mające na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa analizowanego zakładu. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17829/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-8160/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PS-599 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PS-331 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PS-297 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PS-593 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Sygnatury: I-20672 - I-20675
Streszczenie: Tom II obejmuje obszerny zakres wiedzy dotyczący infrastruktury gazowniczej. Wnikliwie i wyczerpująco opisano najnowsze rozwiązania stosowane w projektowaniu, budowie i eksploatacji poszczególnych elementów systemu gazowniczego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-20673 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-14254/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-1598 [magazyn] (1 egz.)
No cover
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PB-40 [magazyn] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again