Form of Work
Artykuły
(9)
Książki
(4)
Publikacje fachowe
(1)
Status
only on-site
(4)
available
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(4)
Author
Kacprzak Edward
(3)
Bukat Wojciech
(2)
Małaczyński Marek
(2)
Radwański Zdzisław
(2)
Chmielewski Wiesław
(1)
Dzień Grzegorz
(1)
Filaber Joanna
(1)
Fiszer Piotr
(1)
Gołębiewski Jan
(1)
Kopeć T.W
(1)
Michalski Zbigniew Cezary
(1)
Plaado Toomas
(1)
Smysło Marcin
(1)
Zając Sławomir
(1)
Year
2020 - 2021
(1)
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(2)
1990 - 1999
(4)
1980 - 1989
(4)
Country
Poland
(14)
Language
Polish
(14)
Subject
gmina
(13)
Administracja samorządowa
(7)
Ochotnicza Straż Pożarna
(3)
jednostki ochrony przeciwpożarowej
(3)
Łączność
(3)
Administracja
(2)
Gospodarka przestrzenna
(2)
Ochrona ludności
(2)
Ochrona przeciwpożarowa
(2)
Bezpieczeństwo
(1)
Bezpieczeństwo pożarowe budynków
(1)
Bezpieczeństwo przemysłowe
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Klęski żywiołowe
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Powódź (1997)
(1)
Przemysł rybny
(1)
Ryzyko
(1)
Zagrożenia spowodowane przez człowieka
(1)
Zagrożenia środowiska
(1)
Zakłady przemysłowe
(1)
nadzwyczajne zagrożenie środowiska
(1)
polityka
(1)
przepisy
(1)
scenariusz zdarzeń
(1)
zagrożenia nadzwyczajne
(1)
Subject: place
Duninowo (woj. pomorskie, pow. słupski, gm. Ustka)
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(1)
Domain
Inżynieria i technika
(1)
Rolnictwo i leśnictwo
(1)
14 results Filter
No cover
Article
In basket
Sprawność techniczna OSP / Wiesław Chmielewski // Strażak - . - 1992/1 s.1-3.
Ocena działalności OSP po roku na nowych warunkach gdy finansowanie OSP przejęły samorządy i gminy.
No cover
Article
In basket
Zadania gminy w ochronie ludności i system ochrony ludności.
No cover
Article
In basket
Dalsza część artykułu dotycząca organizacji łączności w gminie.
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Dalszy ciąg artykułu dotyczący podstaw organizacji łączności
Book
In basket
Ochrona bezpieczeństwa publicznego w gminie / Joanna Filaber. - Stan prawny na 30 kwietnia 2016 r. - Warszawa : Difin, 2016. - 241 s. ; 23 cm.
Księgozbiór czytelni: : Bezpieczeństwo
Streszczenie: Książka przedstawia w sposób przejrzysty i wszechstronny najważniejsze aspekty prawnej ochrony bezpieczeństwa publicznego w gminie i jest jedyną tego typu publikacją na rynku. Stanowi źródło informacji o obowiązkach wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) dotyczących działania w czasie sytuacji kryzysowych, stanów nadzwyczajnych oraz podczas trwania imprez masowych. W opracowaniu w przejrzysty sposób autorka wskazuje m.in.: - Jakie zadania wykonują organy gminy dla ochrony bezpieczeństwa publicznego? - Jak gminy mogą współpracować z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, służbami i formacjami mundurowymi oraz podmiotami prywatnymi? - Jakie mechanizmy kontroli i nadzoru sprawowane są nad realizacją ochrony bezpieczeństwa w gminie? - Jaką odpowiedzialność prawną mogą ponosić organy za niezapewnienie bezpieczeństwa swoim mieszkańcom? Książka będzie pomocna przedstawicielom administracji samorządowej zaangażowanym w zapewnienie bezpieczeństwa publicznego, pracownikom i funkcjonariuszom służb i formacji mundurowych oraz pracownikom organizacji pozarządowych czy podmiotów prywatnych współpracujących z organami gminy w czasie potencjalnego i realnego zagrożenia bezpieczeństwa na terenie gminy. Pozycja adresowana jest także do studentów i przedstawicieli nauk prawnych i nauk społecznych zajmujących się obszarem bezpieczeństwa publicznego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-1905, IBC-1904 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-1903/Czyt. (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Na czas pokoju i wojny / Zbigniew Cezary Michalski // Przegląd Obrony Cywilnej. - 2001/10 s.7-9.
Brak jednolitej ustawy o ochronie ludności i ratownictwie oraz przestarzałe przepisy o obronie cywilnej nadal komplikują zarządzanie tymi dziedzinami na szczeblu powiatu i województwa. W gminach wszystko pozostało jak przed reformą administracyjną kraju.
No cover
Article
In basket
Powódź / Marek Małaczyński // Zagrożenia. - 1999/4-6 s.37-49.
Bibliogr. 14 poz.
Artykuł skierowany jest przede wszystkim do gmin i powiatów, które w sprawach prewencji przeciwpowodziowej mogą mieć wiele do powiedzenia. Jest to opracowanie porządkujące zebrane w kraju doświadczenia związane z powodzią w 1997 roku.
No cover
Article
In basket
Charakterystyka potencjalnych źródeł skażenia polskiej linii brzegowej m.in.: kolejowy transport materiałów niebezpiecznych, magazynowanie materiałów niebezpiecznych, źródła związane z funkcjonowaniem portów, z wydobyciem ropy naftowej z dna morza. Scenariusz zagrożeń. Wnioski dla samorządów, województw, powiatów i gmina nadmorskich.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 8 poz.
Omówiono współpracę Wojewódzkich Inspektorów Ochrony Środowiska z lokalnymi władzami samorządowymi i organami administracji samorządowej w zakresie przeciwdziałania i usuwania zagrożeń; postępowania powypadkowego.
No cover
Article
In basket
Kohaliku omavalitsuse äriűhingu politiseerumine kui korruptsioonrisk = Politicization of a local municiplaity company as corruption risk / Toomas Plaado // W: Proceedings of the Estonian Academy of Security Sciences: SmART Security: 2011(10) / [wydawca] Lauri Tabur, Annika Talmar-Pere. - Tallinn : Sisekaitseakadeemia, 2011. - s.257-283 SGSPk0019883.01.
Tł.tyt.: Upolitycznienie lokalnej administracji samorządowej jako ryzyko korupcji
Book
In basket
Streszczenie: Zawarte materiały opracowano w sposób ramowy, pozwalający na ich dostosowanie do różnorodnych warunków i potrzeb poszczególnych gmin z zakresu ochrony przeciwpożarowej, a tym samym pozostawiający pole niezbędne dla inwencji miejscowych działaczy i pracowników. Przedstawiono m.in. zadania i uprawnienia naczelnika gminy, zadania komendanta gminnych straży pożarnych, OSP, samokontrolę przeciwpożarową a także różne wzory i załączniki.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. W-492/17, W-492/4, W-492/3 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. KG-8316 [magazyn], W-492/1 [magazyn] (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Streszczenie: Zawarte materiały opracowano w sposób ramowy, pozwalający na ich dostosowanie do różnorodnych warunków i potrzeb poszczególnych gmin z zakresu ochrony przeciwpożarowej, a tym samym pozostawiający pole niezbędne dla inwencji miejscowych działaczy i pracowników. Przedstawiono m.in. zadania i uprawnienia naczelnika gminy, zadania komendanta gminnych straży pożarnych, OSP, samokontrolę przeciwpożarową a także różne wzory i załączniki.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. KG-9200, KG-9199, KG-9198 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-13744 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
BRAK ZGODY NA WGLĄD DO PRACY
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 61-64.
Streszczenie: W niniejszej pracy została przeprowadzona analiza stanu ochrony przeciwpożarowej w zakładzie przetwórstwa łososia atlantyckiego Mowi S.A. w Duninowie. Pracę podzielono na pięć rozdziałów. W pierwszej kolejności zakład został ogólnie scharakteryzowany, a następnie opisano substancje niebezpieczne wykorzystywane w jego procesach technologicznych. Przedstawiono również najważniejsze znajdujące się tam instalacje, czyli amoniakalną oraz na gaz ziemny. W następnej części zostały ukazane obowiązujące przepisy dotyczące wymagań ochrony przeciwpożarowej dla budynków produkcyjno – magazynowych. W dalszej kolejności zestawiono regulacje prawne ze stanem rzeczywistym, wskazano wprowadzone w zakładzie rozwiązania dotyczące bezpieczeństwa niewymagane przez przepisy prawa dla tego typu obiektów, a także omówiono przedsięwzięcia organizacyjne. Pracę zakończono podsumowaniem dokonanej w niej analizy. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16915 [magazyn] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again