Forma i typ
Publikacje naukowe
(14)
Artykuły
(11)
Książki
(9)
Publikacje fachowe
(1)
Dostępność
tylko na miejscu
(19)
dostępne
(6)
wypożyczone
(1)
Placówka
Wypożyczalnia
(7)
Czytelnia
(19)
Autor
Smolarkiewicz Mariusz
(5)
Dmochowska Anna
(4)
Dmochowski Dariusz
(4)
Biedugnis Stanisław
(3)
Denczew Sławczo
(2)
Banulski Wojciech
(1)
Baran Agnieszka
(1)
Bedla Dawid
(1)
Chmielowski Krzysztof
(1)
Dacewicz Ewa
(1)
Dupczyk Marcin
(1)
Feluch Wojciech Władysław
(1)
Florjanowicz Przemysław
(1)
Gruszka Patrycja
(1)
Górska Aleksandra
(1)
Głodniok Marcin
(1)
Halecki Wiktor
(1)
Jędrczak Andrzej
(1)
Kalisz Liliana
(1)
Kalotka Janusz
(1)
Kazimierczuk Marcin
(1)
Klatka Sławomir
(1)
Klefas Radosław
(1)
Krasuski Adam
(1)
Kreński Karol
(1)
Lewicki Jarosław
(1)
Maciak Tadeusz
(1)
Marchlewska Małgorzata
(1)
Marcinkowski Roman
(1)
Michałkiewicz Michał
(1)
Mikołajczyk Maria
(1)
Milewski Ziemowit
(1)
Mokrzycki Eugeniusz
(1)
Mroczek Andrzej
(1)
Okoń Paulina
(1)
Pawlak Agata
(1)
Piskorek Joanna
(1)
Plaskota Albert
(1)
Sawicka-Siarkiewicz Halina
(1)
Sałbut Jadwiga
(1)
Sieja Lidia
(1)
Tomborowska Alina
(1)
Uliasz-Bocheńczyk Alicja
(1)
Więcek Karolina
(1)
Wiśniewski Tomasz
(1)
Woliński Marek
(1)
Zawadzka Agnieszka
(1)
Zefert Joachim
(1)
Ćwiklińska-Aleksandrowicz Marta
(1)
Świtacz M
(1)
Rok wydania
2020 - 2022
(2)
2010 - 2019
(12)
2000 - 2009
(20)
1960 - 1969
(1)
Kraj wydania
Polska
(35)
Język
polski
(35)
Temat
gospodarka komunalna
(31)
odpady komunalne
(19)
Ochrona środowiska
(13)
zagrożenia miejscowe
(7)
Zagrożenia środowiska
(6)
Odpady
(5)
infrastruktura komunalna
(4)
Gospodarka odpadami
(3)
Recykling
(3)
Zanieczyszczenie
(3)
ekologia
(3)
Analiza zagrożeń
(2)
Bezpieczeństwo ekologiczne
(2)
Budownictwo
(2)
Energetyka
(2)
Gospodarka wodna
(2)
Metody badawcze
(2)
Miasta
(2)
Prawo
(2)
Zaopatrzenie w wodę
(2)
Katastrofy budowlane
(1)
Oczyszczalnie ścieków
(1)
Odpady przemysłowe
(1)
Paliwa
(1)
Pożary
(1)
Projektowanie
(1)
Skażenie mikrobiologiczne
(1)
Terroryzm
(1)
Transport
(1)
Uzdatnianie wody
(1)
Zabezpieczenie przeciwpożarowe
(1)
Zagrożenia cywilizacyjne
(1)
Zagrożenia zdrowia
(1)
Zakłady przemysłowe
(1)
informatyka
(1)
instalacja kanalizacyjno-wodociągowa
(1)
inżynieria
(1)
konferencje
(1)
monitoring
(1)
odpady niebezpieczne
(1)
plany operacyjno-ratownicze
(1)
podręcznik
(1)
przepisy
(1)
rekultywacja gruntów
(1)
skażenie środowiska
(1)
systemy informacyjne
(1)
systemy sieci wodociągowej
(1)
służby ratownicze
(1)
tereny miejskie
(1)
ścieki komunalne
(1)
Gatunek
Praca dyplomowa
(14)
35 wyników Filtruj
Książka
W koszyku
Podręcznik uzupełniający w zakresie nauczania przedmiotu Gospodarka komunalna.
Bibliogr.
Streszczenie: Omówiono zagadnienia dotyczące gospodarki komunalnej: ustawodawstwo, rola organów regulacyjnych, kontrolnych i nadzorczych, przebieg procesu inwestycyjnego, etapy oceny wniosków dotyczących projektów inwestycyji komunalnych oraz schematy organizacyjne wybranych przedsiębiorstw.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. I-18484, W-975/10, W-975/9, W-975/8, W-975/7, W-975/6, W-975/5, W-975/4, W-975/3 (9 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. W-975/2 [magazyn], W-975/1 [magazyn] (2 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Omówienie metody szacowania ryzyka uszkodzeń przewodów wodociągowych w infrastrukturze budowlanej.
Brak okładki
Książka
W koszyku
Streszczenie: Opracowanie przygotowane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie. Zawiera charakterystykę gospodarki odpadami komunalnymi w województwie mazowieckim. Przytoczono dane statystyczne i ilościowe na podstawie informacji z Głównego Urzędu Statystycznego.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P-1632/1 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Bibliogr., tab.
Streszczenie: Omówiono wpływ oczyszczalni ścieków i składowisk odpadów komunalnych na jakość sanitarną powietrza atmosferycznego.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. IBC-381 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Bibliogr., tab., wykaz aktów prawnych
Streszczenie: Omówiono współczesne zagadnienia dotyczące sektorów inżynierskich gospodarki komunalnej.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. I-18488, I-18487, I-18486 (3 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-18485 [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Sygnatura CP-127
Streszczenie: Przedstawiono wyniki analizy w obszarze prawnie dopuszczalnych form przekształcania oraz zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych. Przeprowadzona analiza pozwoliła na wskazanie możliwych form zagospodarowania osadów ściekowych, dla których scharakteryzowano kluczowe wymagania i ograniczenia wynikające z przepisów prawa krajowego i unijnego. Zarysowano również światowe trendy w obszarze gospodarki komunalnymi osadami ściekowymi, które są spójne z przepisami obowiązującego prawa i stanowią zarazem podstawę strategii i polityk szczebla krajowego i regionalnego w gospodarce odpadami.
Książka
W koszyku
Bibliogr., tab.
Streszczenie: Przedstawiono referaty na temat recyklingu odpadów oraz możliwości ich wykorzystania w drogownictwie.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. I-17645 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-15271/CD [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-11615/CD [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Autorzy przedstawiają wyniki badań dotyczące ogólnej oceny stanu ilościowo-jakościowego odpadów komunalnych na terenie Polski.
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-11668/CD [magazyn] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Bibliogr., tab.
Streszczenie: Scharakteryzowano ilość i jakość wód i ścieków odprowadzanych z dróg i obiektów im towarzyszących, czynniki determinujące wybór systemu odwodnienia, wymagania ekologiczne, kryteria stosowania i doboru oraz warunki kontroli i konserwacji urządzeń ograniczających zanieczyszczenia w spływach powierzchniowych z uwzględnieniem aktów prawnych dostosowujących prawodawstwo polskie do wymagań Unii Europejskiej.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. IBC-383, IBC-382 (2 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Po pożarach sortowni i składowisk odpadów / Tomasz Wiśniewski // W: Ochrona Przeciwpożarowa. - 2019/2 strony 22-28.
Sygnatura CP-67.
Streszczenie: Omówiono zagadnienia bezpieczeństwa pożarowego w sortowniach i składowiskach odpadów. Zaniedbania, niestosowanie się do przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej, brak odpowiednich zabezpieczeń w tego typu obiektach powodują duże zagrożenie pożarowe oraz trudności podczas zwalczania pożaru i akcji ratowniczo-gaśniczej.
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-11512/CD [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-11651/CD [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-10155/CD [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-10148/CD [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Poruszono problem składowania odpadów komunalnych i zwrócono uwagę na związane z tym zagrożenia dla środowiska. Przedstawiono rozwiązania technologiczne w zakresie wykonania niezbędnych zabezpieczeń.
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-11486/CD [magazyn] (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej