Form of Work
Książki
(10)
Publikacje naukowe
(4)
Artykuły
(2)
Publikacje fachowe
(2)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Status
only on-site
(9)
available
(5)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia
(10)
Author
Smolarkiewicz Marcin Mieczysław (1974- )
(4)
Cegiełka Kazimierz (1944- )
(2)
Gawroński Wiktor
(2)
Mazur Robert
(2)
Szewczyk Joanna
(2)
Dobrodziej Cezary
(1)
Filipowicz Paweł
(1)
Górny Piotr
(1)
Kauf Sabina
(1)
Kitler Waldemar
(1)
Konieczny Jerzy (politolog)
(1)
Lipiński Stanisław
(1)
Przetacznik Ryszard
(1)
Sobol Marceli
(1)
Stach Izabella
(1)
Synak Adrian
(1)
Szewerniak Marcin
(1)
Tłuczak Agnieszka
(1)
Wróblewski Dariusz
(1)
Wąchoł Jerzy
(1)
Zagórska Anna (politolog)
(1)
Zych Jan
(1)
Łucki Zbigniew
(1)
Year
2020 - 2022
(2)
2010 - 2019
(7)
2000 - 2009
(7)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(16)
Language
Polish
(16)
Audience Group
Szkoły wyższe
(1)
Subject
gry decyzyjne
(11)
Proces decyzyjny
(8)
Symulacja
(5)
Teoria gier
(5)
Kierowanie
(2)
Metodologia
(2)
Ratownictwo medyczne
(2)
Sytuacje kryzysowe
(2)
Szkolnictwo wojskowe
(2)
Zapobieganie zagrożeniom
(2)
Zarządzanie kryzysowe
(2)
dydaktyka
(2)
gry
(2)
obrona
(2)
obrona powszechna
(2)
Analiza ryzyka
(1)
BHP
(1)
Badania operacyjne
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Centra zarządzania kryzysowego
(1)
Edukacja dla bezpieczeństwa
(1)
Gry kierownicze
(1)
Kształcenie
(1)
Logistyka
(1)
Matematyka
(1)
Nauki o bezpieczeństwie
(1)
Organizacja straży pożarnych
(1)
Powódź
(1)
Programy komputerowe
(1)
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
(1)
Transport
(1)
Zagrożenia zdrowia
(1)
Zagrożenia środowiska
(1)
Zaopatrzenie w wodę
(1)
Zarządzanie
(1)
bezpieczeństwo powszechne
(1)
media elektroniczne
(1)
medycyna katastrof
(1)
ochrona zdrowia
(1)
systemy komputerowe
(1)
zadania matematyczne
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(3)
Podręcznik
(1)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(2)
Zarządzanie i marketing
(1)
16 results Filter
No cover
Article
In basket
Przedstawia ogólnie stanowisko badawcze do analizy procesu podejmowania decyzji oraz przykładowy przebieg gry reprezentującej obszar poważnych gier decyzyjnych. Opisuje metodologię badań porównujących efektywność systemu "ARES" w odniesienu do tradycyjnych metod kształcenia.
Book
In basket
Elementy analizy decyzyjnej / Piotr Górny. - Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2004. - 97 s. : rys., wykr. ; 21 cm.
Bibliogr., tab.
Streszczenie: Przedstawiono ogólną charakterystykę pojęciową związaną z decyzją i decydowaniem, uwarunkowania i poziomy podejmowania decyzji, charakterytykę procesu decyzyjnego, podstawy wybranych metod analityczno-ocenowych we wspomaganiu procesów decyzyjnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-284, IBC-283 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-6202 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr.
Streszczenie: Omawia podstawowe pojęcia z zakresu badań operacyjnych - rodzaje decyzji, modele decyzyjne. Przedstawia zastosowanie różnych metod matematycznych w procesie podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie - metodę programowania liniowego, programowanie całkowitoliczbowe, programowanie kwadratowe, modele sieciowe oraz teorię decyzji, teorię gier i teorię kolejek.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-18757, I-18756 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-18755 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Logistyka
Streszczenie: Książka stanowi ogląd podstawowych zagadnień związanych z optymalizacją decyzji logistycznych, dzięki czemu przyczynia się do lepszego ich zrozumienia. W sposób logiczny i przyjazny przedstawia podstawowe metody optymalizacyjne, znajdujące zastosowanie w różnych obszarach działalności logistycznej. Wykorzystanie modeli optymalizacyjnych w logistyce jest o tyle zasadne, że globalne i wielokierunkowe przepływy strumieni towarowych wzdłuż całych łańcuchów dostaw są bardzo złożone i kompleksowe. W tym kontekście do zadań optymalizacyjnych należy sterowanie przepływem dóbr towarowych od rynków zaopatrzenia, poprzez wszystkie etapy dodawania wartości, aż do nabywcy końcowego, tak by ten uzyskał właściwy produkt, we właściwym czasie, miejscu, ilości i jakości oraz po minimalnym koszcie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-20970 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-20969/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr.
Streszczenie: Podręcznik został opracowany z myślą o studentach SGSP podejmujących naukę na studiach II stopnia na kierunku "Inżynieria bezpieczeństwa". Autor przedstawił programowanie liniowe, teorię gier, metody sieciowe podejmowania decyzji, zbiory rozmyte i wnioskowanie rozmyte. Po każdej części teoretycznej podane zostały zadania do samodzielnego rozwiązania.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. W-1022/50, W-1022/48, W-1022/47, W-1022/46, W-1022/45, W-1022/44, W-1022/43, W-1022/42, W-1022/41, W-1022/40, W-1022/38, W-1022/37, W-1022/36, W-1022/35, W-1022/34, W-1022/33, W-1022/32, W-1022/31, W-1022/30, W-1022/29, W-1022/28, W-1022/26, W-1022/25, W-1022/24, W-1022/23, W-1022/22, W-1022/21, W-1022/20, W-1022/19, W-1022/18, W-1022/17, W-1022/15, W-1022/14, W-1022/13, W-1022/12, W-1022/11, W-1022/10, W-1022/9, W-1022/7, W-1022/6, W-1022/5, W-1022/4, W-1022/3 (43 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. W-1022/2 Czyt. [magazyn], W-1022/1 Zarz-Bezp (2 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
All copies are currently on loan: sygn. P-2007/1 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Niniejszy materiał studyjny jest przeznaczony do wykorzystania na Wyższych Kursach Obronnych dla kierowniczej kadry administracji państwowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. P-2008/1 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Symulacja procesów ratownictwa medycznego w grze decyzyjnej "Legion" / Jan Zych // W: Zagrożenia biologiczne, chemiczne i radiacyjne w systemie bezpieczeństwa samorządu terytorialnego: materiały przedstawione podczas sesji naukowej X Ogólnopolskiego Forum Ratownictwa w Inowrocławiu / red. Jerzy Konieczny. - Inowrocław : [Artpress Studio Grafiki Komputerowej s.j.], 2005. - s. 377-383 SGSPk0013910.01.
Sygnatura: B-166
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-7008/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 62-64.
Streszczenie: Zorganizowanie wydajnego systemu zaopatrzenia wodnego przy dużych pożarach ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo i efektywność ratowników. Sporadyczność ćwiczeń praktycznych, spowodowana pandemią Covid-19, ograniczyła rozwijanie umiejętności strażaków. Konieczność podejmowania pracy i nauki zdalnej przyczyniły się do wzrostu popularności gier planszowych w społeczeństwie przeciążonym nadmiarem informacji. Zaistniała więc potrzeba stworzenia gry planszowej, przygotowującej strażaków do doraźnego projektowania systemu zaopatrzenia w wodę. Proces tworzenia koncepcji gry odbywał się z równoległym badaniem możliwości odzwierciedlenia procesu rozstrzygania problemów zaopatrzenia wodnego przeprowadzanego z użyciem sił i środków. Po przeprowadzeniu badań zauważono, że dokładne przedstawienie wszystkich aspektów taktyki sprawiania systemów zaopatrzenia w formie gry planszowej jest niemożliwe. Trudności wynikały z koniecznych rozwiązań projektowych, które znacznie ograniczały przedstawienie wartości liczbowych, zależności nieliniowych a także uniemożliwiły zachowanie skali względem wdrażanych sprzętów ratowniczych i topografii. Wyznaczono również skuteczne metody przedstawiania toku pracy strażaków w formie gry planszowej, takie jak: podzielenie rozgrywki na tury i fazy porządkujące proces zarządzania i podejmowania licznych akcji, wyznaczenie maksymalnego zakresu wykonanej pracy ratownika podczas jednej tury oraz osadzenia czynności ratowniczych w środowisku scenariusza wielowariantowego, wraz z wyzwaniami motywującymi do wykonywania akcji. Ukończony projekt został poddany procesowi walidacji, który polegał na obserwacji 8 rozgrywek, co potwierdziło, że regularne ćwiczenia z udziałem gry mogą częściowo przygotowywać uczestników szkolenia do wyznaczania systemów zaopatrzenia wodnego przez promowanie pożądanych zachowań i technik dostarczania wody w świetle taktyki działań ratowniczych. Przeprowadzono również ankietę wśród 33 funkcjonariuszy, według który gra posiada wysoki potencjał rozwoju umiejętności we wczesnym etapie nauczania strażaków, jednak należy obniżyć poziom trudności zasad i uprościć ilość wykonywanych akcji w ciągu tury. Pomimo, osiągnięcia celu pracy stwierdzono, że format cyfrowy może lepiej odzwierciedlać proces tworzenia systemów zaopatrzenia wodnego przy pomocy gry decyzyjnej, rozwiązując napotkane problemy i ograniczenia. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17913/CD [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Gry decyzyjne narzędziem w naukach o bezpieczeństwie / Anna Zagórska. - Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2021. - 268 stron : fotografie, ilustracje, wykresy ; 24 cm.
Bibliografia, netografia na stronach 251-262.
Teoria decyzji // Decyzje w naukach o bezpieczeństwie // Teoria gier // Aneks. Gra decyzyjna "Pandemia".
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-3270, IBC-3269, IBC-3268 (3 egz.)
No cover
Article
In basket
Zastosowanie multimedialnych treningów decyzyjnych w edukacji dla bezpieczeństwa / Marcin Smolarkiewicz // W: Wyzwania bezpieczeństwa cywilnego XXI wieku: inżynieria działań w obszarach nauki, dydaktyki i praktyki. / pod red. Bogdan Kosowski, Andrzej Włodarski. - Warszawa : Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa, 2007. - s. 213-220 SGSPk0016142.01.
Sygnatura: B-271/Czyt., B-272, B-273, B-274, B-275
Book
In basket
Bibliogr.
Streszczenie: W monografii zaprezentowano wyniki prac badawczych z uniwersytetów medycznych, politechnik, uczelni wojskowych. Prace te są z obszaru nauk o bezpieczeństwie, medycyny katastrof, medycyny ratunkowej, medycyny sądowej i ratownictwa. Publikacja ma charakter interdyscyplinarny i wpisuje się w nowatorski i zarazem kompleksowy wkład w postępy metodologii badań wypadków, awarii i katastrof.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. B-404/Czyt. (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Gra decyzyjna "Woda" - symulacja powodzi na potrzeby szkoleniowe Centrum Zarządzania Kryzysowego / Marcin M. Smolarkiewicz // Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza : kwartalnik CNBOP. - 2011/4 s.45-51.
Przedstawiono grę decyzyjną "Woda" - program komputerowy stworzony przez Centrum Edukacji Bezpieczeństwa Powszechnego SGSP, będący symulacją osadzoną w realiach zagrożenia powodziowego dla dużej aglomeracji miejskiej. Zawiera symulację przejścia fali powodziowej oraz stanowi narzędzie do taktycznego zarządzania siłami i środkami.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again