Form of Work
Artykuły
(17)
Publikacje naukowe
(14)
Książki
(8)
Publikacje fachowe
(1)
Status
only on-site
(16)
available
(7)
Branch
Wypożyczalnia
(7)
Czytelnia
(16)
Author
Chudy Piotr
(4)
Prędecka Anna
(3)
Gągol Robert
(2)
Jaśkowiec Agata
(2)
Makarewicz Grzegorz
(2)
Mikulski Witold
(2)
Morzyński Leszek
(2)
Młyński Rafał
(2)
Naworol Ireneusz
(2)
Pawlak Halina
(2)
Puzyna Czesław
(2)
Sikorski Maciej
(2)
Bednarek Michał
(1)
Bogdan Anna
(1)
Chmielewski Marcin
(1)
Ciszewski Jerzy. mgr inż
(1)
Gawęda Ewa
(1)
Gołofit-Szymczak Małgorzata
(1)
Grabarczyk Zygmunt
(1)
Grygorcewicz Justyna
(1)
Gryz Krzysztof
(1)
Górski Paweł
(1)
Jakubowska Izabela
(1)
Janicki Michał
(1)
Jankowska Elżbieta
(1)
Jankowski Tomasz
(1)
Jóźkiewicz Stanisław
(1)
Kaczmarska Anna
(1)
Kaprowicz Jolanta
(1)
Kot Krystian
(1)
Kowalski Piotr
(1)
Kowlaski Piotr
(1)
Kozłowski Emil
(1)
Kujawa-Łobaczewska Honorata
(1)
Kupicz Włodzimierz
(1)
Kurzeja Helena
(1)
Maciejczyk Jerzy
(1)
Matys Magdalena
(1)
Mikulski Witold. dr inż
(1)
Mleczko Dominik
(1)
Młudzik Krzysztof
(1)
Olkowicz Damian
(1)
Osiej Adam
(1)
Pawlak Andrzej (nauki techniczne)
(1)
Pawlik Paweł
(1)
Pawłowski Mateusz
(1)
Pietrzak Agnieszka
(1)
Piotrowski Kamil
(1)
Pośniak Małgorzata
(1)
Ryńca Paweł
(1)
Smagowska Bożena
(1)
Sobolewski Andrzej
(1)
Sołtyński Krzysztof
(1)
Suchecka Małgorzata
(1)
Szczepański Grzegorz
(1)
Szeląg Agata
(1)
Szeszko Jarosław
(1)
Szulczyk Jacek
(1)
Wolska Agnieszka
(1)
Wszołek Tadeusz
(1)
Zając Jacek
(1)
Zapór Lidia
(1)
Łakomy Patryk
(1)
Łapicz Marcin
(1)
Łukaszek Mateusz
(1)
Żera Jan
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(31)
2000 - 2009
(2)
1970 - 1979
(1)
1960 - 1969
(3)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(38)
Language
Polish
(38)
Subject
hałas i drgania mechaniczne
(38)
BHP
(17)
akustyka
(7)
Czynniki zagrożenia zawodowego
(5)
Stanowisko pracy
(4)
czynniki szkodliwe
(4)
Analiza ryzyka
(2)
Budownictwo
(2)
Ergonomia
(2)
Metody badawcze
(2)
Motopompy
(2)
Pojazdy pożarnicze
(2)
Zagrożenia zdrowia
(2)
laboratorium
(2)
Środki ochrony indywidualnej
(2)
Agregat prądotwórczy
(1)
Akcja ratownicza
(1)
Budowle
(1)
Drabiny mechaniczne
(1)
Dźwiękowe systemy ostrzegawcze
(1)
Hełmy strażackie
(1)
Konserwacja urządzeń/sprzętu
(1)
Konstrukcje budowlane
(1)
Oświetlenie
(1)
Pojazdy
(1)
Pojazdy uprzywilejowane
(1)
Pole elektromagnetyczne
(1)
Pomiary
(1)
Prawo pracy
(1)
Programy komputerowe
(1)
Przemysł
(1)
Ryzyko zawodowe
(1)
Samochody gaśnicze
(1)
Sprzęt pożarniczy
(1)
Stan techniczny
(1)
Szkolnictwo
(1)
Zapobieganie zagrożeniom
(1)
algorytmy
(1)
dźwięki
(1)
monitoring
(1)
ocena zagrożenia
(1)
sprzęt silnikowy
(1)
transport miejski
(1)
wibracje
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(14)
Monografia
(1)
Domain
Transport i logistyka
(1)
38 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-3982 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-3953 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-4028 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-103
W pracy zaprezentowano analizę rozkładu wartości wyników pomiarów i wskaźników zagrożeń hałasowych środowiska w wybranych długookresowych przedziałach czasowych. Wyniki i wnioski z tej analizy posłużą w następnych etapach badań do opracowania procedury pozwalającej na poprawny wybór lokalizacji punktu pomiarowego oraz okresu wykonywania pomiarów, zapewniający odpowiednio dokładne obliczenia wskaźnika LDWN na podstawie niekompletnego zestawu danych, nieobejmującego wszystkich dni w roku. Rezultaty obliczeń przedstawiono na bazie wyników ciągłego monitoringu hałasu drogowego prowadzonego w 4 punktach w głównych miastach województwa kujawsko-pomorskiego, tj. Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku i Grudziądzu.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-103
Streszczenie: Od pewnego czasu mieszkańcy dużych miast są zachęcani do zmiany sposobu przemieszczania się, czyli przesiadki z samochodów osobowych do pojazdów komunikacji miejskiej. Ma to pomóc zmniejszyć problemy związane z korkami oraz zanieczyszczeniem powietrza. Autorzy artykułu postanowili sprawdzić, czy taka przesiadka jest również korzystna z punktu widzenia komfortu i zdrowia osoby podróżującej. W tym celu zbadano wartości przyspieszeń drgań i poziomów dźwięku, na które w zależności od wyboru środka transportu narażone zostają osoby podróżujące po Krakowie. Pomiary przeprowadzono dla trzech rodzajów środków transportu – samochodów osobowych, autobusów oraz tramwajów. Do badań wytypowano po dwa, znacząco różniące się od siebie (stary i nowy) modele pojazdów każdego typu. Pomiary wykonano podczas dwóch przejazdów każdego z nich po ustalonej wcześniej trasie. W artykule przedstawiono porównanie wartości zmierzonych parametrów wibroakustycznych w dziedzinie czasu, podjęta została również próba oceny drgań i hałasu z uwzględnieniem ich wpływu na zdrowie i komfort podróżującego.
No cover
Article
In basket
Środowisko akustyczne ukształtowane jest przez określone zjawiska fi zyczne, które zachodzą w otoczeniu człowieka, wywołując u niego odpowiednie wrażenia słuchowe. Na całokształt środowiska akustycznego składają się zarówno dźwięki pożyteczne, jak i dźwięki niekorzystnie wpływające na uciążliwość, a czasami wręcz szkodliwość warunków pracy. Pomimo coraz szerzej stosowanej automatyzacji procesów produkcji oraz wprowadzania nowych urządzeń, technologii i nowych metod organizacji pracy, nadal wzrasta odsetek osób narażonych na oddziaływanie dźwięków niekorzystnych, generujących hałas.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-3963 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-103
W artykule przedstawiono opracowaną metodę badań materiałów i ustrojów przeznaczonych do ochrony przed drganiami mechanicznymi w środowisku pracy. Metoda ta jest oparta na wyznaczaniu transmitancji oraz współczynników przenoszenia drgań próbek wybranych materiałów i ustrojów na stanowisku badawczym. Głównym elementem stanowiska jest system do generacji sygnału drganiowego na bazie wzbudnika drgań J240 firmy IMV. Przedstawiono opracowaną konstrukcję obciążnika testowego z regulowaną masą oraz sposób obciążania próbek. Porównanie wyników uzyskanych dla różnych próbek potwierdza przypuszczenie, że zmiana obciążenia próbki w większości przypadków wpływa znacząco na wartości transmitancji, a więc także na tłumienie drgań. Nie jest jednak możliwe określenie jednej tendencji oraz zakresu takich zmian dla wszystkich badanych materiałów. Zmiany te nie przebiegają liniowo wraz ze zmianami obciążenia (nacisku jednostkowego).
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-103
Zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo o ruchu drogowym pojazdy, aby uzyskać status pojazdu uprzywilejowanego w ruchu drogowym, muszą emitować sygnał uprzywilejowania, tzn. jednocześnie emitować sygnał świetlny i dźwiękowy. Dla uczestników ruchu drogowego dźwiękowy sygnał uprzywilejowania jest istotnym źródłem informacji. Ten sam sygnał dla załogi pojazdu uprzywilejowanego, a w szczególności jego kierowcy, jest jednak źródłem uciążliwego hałasu. Jak wykazały badania prowadzone w CIOP-PIB, dźwięk sygnału uprzywilejowania jest głównym źródłem hałasu w kabinie pojazdu. Włączenie sygnalizacji uprzywilejowania powoduje wzrost równoważnego poziomu dźwięku A o ok. 25 dB w okolicach głowy kierowcy. Jednym ze skuteczniejszych sposobów poprawy komfortu akustycznego kierowców pojazdów uprzywilejowanych jest zmiana lokalizacji dźwiękowego sygnalizatora uprzywilejowania - z belki sygnalizacyjnej umieszczonej na dachu pojazdu do komory silnika lub za pas przedni samochodu. Rozwiązanie to umożliwia obniżenie hałasu wewnątrz pojazdu o ok. 10 dB, a jednocześnie powoduje, że lokalizacja sygnalizatora obniża się o ok. 2 m. Zmiana lokalizacji sygnalizatora ma istotny wpływ na słyszalność sygnału uprzywilejowania w warunkach ruchu drogowego, a zatem na bezpieczeństwo pracy kierującego pojazdem. W artykule przedstawiono wyniki badań obliczeniowych dotyczących wpływu zmiany lokalizacji dźwiękowego sygnalizatora uprzywilejowania na jego słyszalność w ruchu drogowym.
No cover
Article
In basket
Omówiono zagadnienia właściwego doboru systemu nagłośnienia, rodzajów głośników i ich dostrojenia w zależności od charakterystyki, poziomu i natężenia hałasu w miejscu instalacji systemu.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-103
Jedną z funkcji przegród szklanych, powszechnie stosowanych m.in. w budownictwie, jest ograniczanie hałasu. Przegrody takie charakteryzują się jednak małą izolacyjnością akustyczną dla dźwięków o niskich częstotliwościach. W artykule przedstawiono koncepcję wielokanałowego systemu aktywnej redukcji hałasu, umożliwiającego redukcję hałasu niskoczęstotliwościowego przenikającego przez przegrodę szklaną. System bazuje na sieci neuronowej, której uczenie się realizuje zmodyfikowana wersja algorytmu wstecznej propagacji błędu wykorzystująca algorytm rotacyjny. Omówiono budowę i zasadę działania systemu, a także przedstawiono wyniki jego badań symulacyjnych.
No cover
Article
In basket
Hałas uważany jest za jeden z najpoważniejszych czynników szkodliwych dla zdrowia. Według Światowej Organizacji Zdrowia hałas przyczynia się również do rozkojarzenia i dekoncentracji pracownika na stanowisku pracy. Między innymi z tych względów i zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi, pracodawca ma obowiązek kontrolować warunki pracy, w tym narażenie pracownika na hałas.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16149/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-14145/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-13025/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-15612/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Hałas wewnątrz kabiny pojazdu / Grzegorz Makarewicz // Promotor BHP. - 2018/11 strony 30-36.
Sygnatura CP-102
Hałas występujący wewnątrz kabiny pojazdu pod względem parametrów, które go charakteryzują, nie różni się od hałasu, na który jesteśmy narażeni w środowisku pracy i życia. To dlatego w ramach oceny narażenia na hałas kierowców stosowane są typowe kryteria zawarte w określonych aktach prawnych. W artykule przedstawiono rodzaje hałasu w obrębie pojazdu.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-103
Streszczenie: Ochronniki słuchu z regulowanym tłumieniem są coraz częściej stosowane do ochrony słuchu osób narażonych na hałas impulsowy. Zaletą używania takiego rodzaju ochronników jest poprawa percepcji słyszenia sygnałów użytecznych w porównaniu z nausznikami pasywnymi. Jednakże, pomimo znaczących zalet ochronników z regulowanym tłumieniem, w trakcie ich stosowania można zaobserwować efekt „blokowania” przenoszenia dźwięku pod ochronniki słuchu (czyli ograniczania przenoszenia sygnału przez ochronniki słuchu) ,występujący bezpośrednio po pojawieniu się impulsu akustycznego. W artykule przedstawiono analizę przenoszenia sygnału akustycznego pod ochronniki słuchu z regulowanym tłumieniem w sytuacji wystąpienia impulsu akustycznego. Analiza ta polegała na określeniu czasu trwania efektu „blokowania” przenoszenia dźwięku pod ochronniki słuchu oraz spadku poziomu ciśnienia akustycznego, wynikającego z tego efektu. W tym celu opracowano stanowisko badawcze składające się ze źródeł sygnału impulsowego i hałasu ustalonego oraz testera akustycznego (sztucznej głowy). Przeprowadzone badania wykazały, że czas trwania efektu ograniczania przenoszenia sygnału przez ochronnik słuchu podczas użytkowania ochronników z regulowanym tłumieniem może dochodzić do 1,2 s, a obniżenie wartości równoważnego poziomu ciśnienia akustycznego, wynikające z tego efektu, może przekraczać nawet 16 dB.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-103
Akustyczny sygnał uprzywilejowania emitowany przez poruszający się pojazd uprzywilejowania ma za zadanie informować pozostałych uczestników ruchu drogowego o zbliżaniu się pojazdu uprzywilejowanego i konieczności ustąpienie mu pierwszeństwa przejazdu. Głównym sposobem zapewnienia słyszalności i rozpoznawalności sygnału uprzywilejowania przez uczestników ruchu drogowego przy nieznanych i zmiennych: hałasie ruchu ulicznego, izolacyjności akustycznej pojazdów oraz hałasie we wnętrzu pojazdu, jest emisja sygnału uprzywilejowania o jak najwyższym poziomie ciśnienia akustycznego. Poziom dźwięku A sygnału uprzywilejowania docierającego do wnętrza pojazdu uprzywilejowanego może przekraczać 90 dB, co oddziałuje niekorzystnie na narząd słuchu i sprawności psychofizyczne członków załogi, jak również znacząco utrudnia porozumiewanie się we wnętrzu pojazdu. W artykule przedstawiono koncepcję budowy i wyniki badań symulacyjnych systemu aktywnej redukcji sygnału uprzywilejowania do zastosowania w hełmach strażackich, który pozwoli ograniczyć narażenie załogi na ten sygnał oraz poprawić jakość komunikacji słownej w pojeździe uprzywilejowanym. System ten jest zintegrowany z układem generacji sygnału uprzywilejowania. W algorytmie sterowania systemu zastosowano filtry notch i algorytm adaptacji NLMS. Konstrukcję układu sterującego oparto na mikrokontrolerze z rodziny STM32F4.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-14758/CD [magazyn] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again