Form of Work
Książki
(8)
Publikacje naukowe
(2)
Artykuły
(1)
Druki ulotne
(1)
Publikacje promocyjne
(1)
Status
only on-site
(8)
available
(1)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(8)
Author
Benjamin Jack R
(1)
Blackshields D
(1)
Buczkowski Roman (1951- )
(1)
Cichosz Marcin (1979- )
(1)
Connolly Matthew S
(1)
Cornell C. Allin
(1)
Denczew Sławczo
(1)
Ewer J
(1)
Galea E.R
(1)
Guo James Chwen-Yuan
(1)
Gwynne S
(1)
Górniak Marcin
(1)
Hurst N
(1)
Igliński Bartłomiej. (1977- )
(1)
Iwański Paweł
(1)
Jaskolka Stephen M
(1)
Kloch Monika
(1)
Król Bernard
(1)
Lawrence P.J
(1)
Mawhinney N
(1)
Notarianni Kathy A
(1)
Nowak Krzysztof
(1)
Płotkowski Jarosław
(1)
Radecki Bartosz
(1)
Rosen Jeffrey S
(1)
Rzymyszkiewicz Paweł
(1)
Szkutak Michael D
(1)
Tuśnio Norbert
(1)
Wang Z
(1)
Year
2020 - 2022
(3)
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(1)
1970 - 1979
(1)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(8)
United Kingdom
(1)
United States
(1)
Language
Polish
(8)
English
(2)
Subject
inżynieria wodna
(3)
Mgła wodna
(2)
Ratownictwo wodne
(2)
Statki wodne
(2)
inżynieria pożarowa
(2)
Bezzałogowe statki powietrzne
(1)
Ciecze palne
(1)
Elektrownie wodne
(1)
Energetyka wodna
(1)
Ewakuacja
(1)
Film wodny
(1)
Hydrologia
(1)
Inżynieria miejska
(1)
Matematyka
(1)
Odnawialne źródła energii
(1)
Powódź
(1)
Prawo
(1)
Proces decyzyjny
(1)
Sonar
(1)
Statystyka
(1)
Symulacja
(1)
System ochrony przeciwpożarowej
(1)
Wodociąg
(1)
Wody deszczowe
(1)
Zabezpieczenie przeciwpowodziowe
(1)
akcja poszukiwawczo-ratownicza
(1)
badania
(1)
inżynieria
(1)
inżynieria lądowa
(1)
inżynieria sanitarna
(1)
rachunek prawdopodobieństwa
(1)
statystyka matematyczna
(1)
usuwanie skutków katastrof
(1)
warunki termiczne
(1)
Subject: time
100-1 p.n.e.
(1)
1101-1200
(1)
1201-1300
(1)
1301-1400
(1)
1401-1500
(1)
1501-1600
(1)
1601-1700
(1)
1701-1800
(1)
1801-1900
(1)
1901-2000
(1)
2001-
(1)
301-400
(1)
501-600
(1)
601-700
(1)
701-800
(1)
801-900
(1)
901-1000
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(3)
Katalog handlowy
(1)
Opracowanie
(1)
Podręcznik akademicki
(1)
Domain
Inżynieria i technika
(6)
Bezpieczeństwo i wojskowość
(2)
Geografia i nauki o Ziemi
(1)
Historia
(1)
10 results Filter
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Inżynieria wodna, lądowa, sanitarna
Streszczenie: W pracy omówiono podstawy prawne i naukowe wraz z praktycznymi przykładami z zakresu eksploatacji wodociągów i kanalizacji, zaprezentowane w opracowaniu treści dotyczą zarówno zagadnień naukowych, jak i praktycznych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. I-20572, I-20571 (2 egz.)
Długość kolejki oczekujących: 1.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-20570/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Książka zawiera podstawowe zagadnienia rachunku prawdopodobieństwa, statystyki matematycznej, dyskretnych procesów stochastycznych oraz metody budowania modeli probabilistycznych i podejmowania decyzji statystycznych w technice. W przystępnym wykładzie teorii decyzji są podane liczne ciekawe przykłady ilustrujące zastosowania w technice, a zwłaszcza w inżynierii lądowej i wodnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-21023 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Grupa tematyczna: Badania pożarnicze
PAPER No. 03/IM/102
Bibliogr.
Streszczenie: Przedstawiono model EXODUS dotyczący ewakuacji ze statku i model symulacyjny SMARTFIRE do analizy ewakuacji dużych statków pasażerskich.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. P-1586/1 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 35 poz., tab.
Tł.tyt.: Wydajność inżynierska ochronnych systemów przeciwpożarowych mgły wodnej w przeciw zamarzaniu
Zastosowanie płynów niskokrzepnących w systemie gaśniczym mgły wodnej oferuje potencjalne alternatywy skuteczności środków w warunkach temperaturowych poniżej zera. W artykule przedstawiono różne środki przeciwzamarzaniu stosowane w mgle wodnej.
Brochure
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. P-2067/1 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronie 35.
Streszczenie: Badanie zdolności wytwarzania filmu wodnego na cieczach palnych przez piany gaśnicze, które powstają z roztworów środków pianotwórczych AFFF, do roku 2018 oparte było na metodzie badania napięć powierzchniowych. Określała to norma PN-EN 1568-3:2008. Metoda ta polegała na zmierzeniu wartości napięcia powierzchniowego roztworu oraz paliwa, którym był cykloheksan. Następnie należało dokonać pomiaru napięcia międzyfazowego na styku tych substancji. Aby istniała możliwość powstania filmu wodnego, różnica napięć powierzchniowych paliwa i roztworu powinna być większa, niż napięcie międzyfazowe pomiędzy nimi. W 2018 roku normę zastąpiono nowszą, która wprowadzała badanie doświadczalne wytwarzania filmu wodnego. Badanie przedstawione w normie PN-EN 1568-3:2018 polegało na pokryciu pianą powierzchni cykloheksanu. Następnie należało umieścić sitko stożkowe tak, aby powierzchnia paliwa w sitku nie była pokryta pianą, ale otoczona nią poza ściankami sitka. Po 60 sekundach, za pomocą płomienia, sprawdzano czy nastąpi zapłon ponad tą powierzchnią. Jeśli pary nie zapalały się, oznaczało to, że film wodny pokrywa powierzchnię cykloheksanu, jednocześnie izolując go od powietrza i blokując powstawanie palnych par. Do badań użyto trzech środków pianotwórczych o różnych cechach. Były nimi: Light Water AFFF - ze względu na zawartość związków PFOS, które akumulowały się w organizmach ludzi i zwierząt wycofano go z produkcji w roku 2000. Następnym środkiem użytym podczas badań był używany obecnie Sthamex AFFF 3%. Jest to popularny środek pianotwórczy, nieco bardziej przyjazny środowisku, nie zawierający związków PFOS. Kolejnym badanym środkiem był Profilm AFFF-AR 3x3. Środek ten, używany jest głównie do gaszenia pożarów alkoholi oraz innych cieczy polarnych, ma jednak zdolność tworzenia filmu wodnego. W przeprowadzonych w pracy badaniach tworzenia filmu wodnego sprawdzono, czy wyniki otrzymane dwoma metodami są tożsame. Ponadto oceniono zdolność tworzenia filmu wodnego na paliwach innych niż podany w normie cykloheksan. Wykazano, że niektóre środki pianotwórcze, mimo wytworzenia filmu wodnego na paliwie wskazanym przez normę, nie wytwarzają go na innych cieczach o mniejszym napięciu powierzchniowym np. benzynie ekstrakcyjnej i rozpuszczalniku White Spirit. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16865/CD [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Urban flood mitigation and stormwater management / James C. Y. Guo. - Boca Raton : London : New York : CRC Press/Taylor & Francis Group, 2017. - xii, 589 stron : ilustracje, mapy, wykresy, rysunki, fotografie ; 27 cm
Tłumaczenie tytułu: Łagodzenie skutków powodzi i zarządzanie wodą deszczową w miastach.
Bibliografia przy rozdziałach. Indeks.
Streszczenie: Effective urban drainage to manage stormwater and control flooding depends on good engineering, especially when an environmentally sustainable approach is being applied. This new text focuses on green methods and modelling techniques. It covers the principles of hydrology and drainage, low-impact-development (LID) designs, computer modelling techniques, the evaluation of existing systems, and planning for both new development and urban renewal. It outlines design procedures using examples, spreadsheet models, photos, and real-world design examples. Unlike other books, which focus on extreme events, this book covers hydrologic designs for both extreme and frequent events, and reflects the latest revolution in stormwater LID management, and takes a quantitative as well as a qualitative approach. PowerPoint® presentations and Excel® computer models are provided to follow and build on the exercises in the book. It is written especially for students on urban watershed courses, and also for those studying urban planning, landscaping, water resources, hydrology and hydraulics.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21222/Czyt. (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 53-56.
Streszczenie: W Polsce i na świecie obserwuje się wzrost zainteresowania bezzałogowymi statkami powietrznymi (BSP). Choć w większości wykorzystywane są one do celów rekreacyjnych i sportowych, to najszybciej technologie występujące w BSP rozwijają się w tzw. niekomercyjnych zastosowaniach. Korzyści z wykorzystania bezzałogowców zauważyły podmioty publiczne, m.in. służby mundurowe i ratownictwo. Niniejsze opracowanie ma na celu zweryfikowanie, czy zdalnie sterowane lub autonomiczne latające bezzałogowe pojazdy mogą wspomagać działania z zakresu ratownictwa na akwenie. Po krótkiej charakterystyce tych urządzeń przedstawiono fazy procesu tonięcia oraz możliwości zastosowania BSP podczas akcji ratowniczej w poszczególnych ogniwach łańcucha przeżycia w przypadku tonięcia. W dalszej części, w oparciu o dostępną literaturę przedmiotu przedstawiono przykłady, krajowych i zagranicznych, praktycznych rozwiązań w zakresie wykorzystania dronów w ratownictwie wodnym, potwierdzonych testami ich skuteczności. W opracowaniu znajdują się charakterystyki, coraz szerszej gamy rozwiązań bezzałogowych dedykowanych ratownictwu wodnemu, również kilku rozwiązań opracowanych w Polsce. Dron Pelixar SAR MR polskiej firmy Pelixar S.A. podczas symulowanej akcji ratunkowej skutecznie dostarczył pozorantowi środki ratownicze, a następnie doholował go do bezpiecznego miejsca na brzegu. W końcowej części opracowania przedstawiono koncepcję akcji ratowniczej na akwenie z użyciem bezzałogowych statków powietrznych. Zwrócono uwagę na konieczność podjęcia kilku działań w celu usprawnienia całego procesu ratunkowego. Należy opracować procedury tworzenia lokalnych centrów ratunkowych monitorujących akweny i kierujących akcją ratunkową, opracować kompleksowy program szkoleń dla operatorów BSP, zmniejszyć odpowiedzialność prawną operatorów poprzez doprecyzowanie prawa karnego i cywilnego, dostosować prawo lotnicze umożliwiające dronom korzystanie z przestrzeni powietrznej i łączności satelitarnej oraz powołać organ wymiany wiedzy nt. rozwoju technologii BSP, stosowanej w ratownictwie wodnym. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16849/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
BRAK ZGODY NA WGLĄD PRACY
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach .
Streszczenie: Podjęta praca mała na celu przedstawienie pracy sonaru podczas działań związanych z poszukiwaniem osób znajdujących się w toni wodnej. W pracy uwzględniono część teoretyczną, w której skupiono się na omówieniu zagadnień związanych z podstawowymi zjawiskami fizycznymi wykorzystywanymi przez technologię urządzeń akustycznych pracujących pod wodą. Praca zawiera również opis budowy samego sonaru, jego elementów oraz możliwości sprawiania zestawu gotowego do podjęcia działań poszukiwawczych z łodzi. Następnie w pracy przedstawiono panel operacyjny oprogramowania MS 1000 współpracującego z sonarem dookólnym – widok okna programu oraz funkcje jakimi sonar dysponuje, a także jakie wykorzystuje się podczas działań. W dalszej części pracy przedstawiono praktyczne aspekty pracy strażaków z sonarem, poprzez przygotowanie operatorów, zakres ich kompetencji, a także prowadzonego rozpoznania zarówno podczas dojazdu jak i na miejscu zdarzenia. Kolejnymi założeniami pracy było omówienie organizacji Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, który obejmuje grupy specjalistyczne, współpracę operatorów sonaru ze Specjalistyczną Grupą Ratownictwa Wodno-Nurkowego, a także obiektów na których prowadzone są działania. Ostatnim etapem pracy było dokonanie analizy wybranych zdarzeń, do których został zadysponowany sonar, z wyodrębnieniem działań prowadzonych na zbiornikach zamkniętych i płynących oraz sformułowanie wniosków, czy sonary jako urządzenia nowej generacji są pomocne w pracy strażaków. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17547/CD [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Energetyka
Bibliografia, netografia przy rozdziałach.
Zawiera: Energia wody - podstawy teoretyczne // Technologie hydroenergetyczne na świecie // Energetyka wodna w Polsce // Inne technologie wykorzystywania energii wody.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21734/Czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again