Source
Katalog zbiorów
(19)
Form of Work
Artykuły
(9)
Publikacje naukowe
(5)
Książki
(2)
Publikacje fachowe
(2)
Rękopisy
(1)
Status
only on-site
(8)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(8)
Author
Kępka Paweł (1975- )
(2)
Maciak Tadeusz
(2)
Bakar Shamsul Abu
(1)
Czajkowski Artur
(1)
Dzienis Tadeusz
(1)
Gawroński Wiktor
(1)
Gromek Paweł
(1)
Hood Rick
(1)
Karkowski Michał
(1)
Knegt A-M
(1)
Krasuski Adam
(1)
Krawczyk Jarosław
(1)
Kreński Karol
(1)
Lach Zbigniew
(1)
Lenz Susanne
(1)
Lockwood Robert
(1)
Medyńska Gulij Beata
(1)
Mzyk Michał
(1)
Nita Michał
(1)
Nyga Marcin
(1)
Pieńkowska Magdalena
(1)
Pokrzywiński Marek
(1)
Shafri Helmi Zulhaidi Mohd
(1)
Szymański Grzegorz
(1)
Szymonik Andrzej
(1)
Włodarski Andrzej Józef (organizacja i zarządzanie)
(1)
Zahidi Izni Mohd
(1)
Zblewski Michał
(1)
Świtacz M
(1)
Year
2010 - 2019
(12)
2000 - 2009
(6)
1980 - 1989
(1)
Country
Poland
(19)
Language
Polish
(19)
Subject
informacja przestrzenna
(10)
Systemy Informacji Przestrzennej
(9)
Geoinformacja
(7)
Zarządzanie kryzysowe
(4)
mapy
(4)
Ochrona przeciwpożarowa
(2)
Reagowanie kryzysowe
(2)
informatyka
(2)
monitoring
(2)
Akcja ratownicza
(1)
Analiza ryzyka
(1)
Analiza zagrożeń
(1)
BHP
(1)
Bazy danych
(1)
Bezpieczeństwo
(1)
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
Budynki
(1)
CRK
(1)
IMS
(1)
Klęski żywiołowe
(1)
Lasy
(1)
Metodologia
(1)
Obrona cywilna
(1)
Ochrona ludności
(1)
Pożary - zapobieganie
(1)
Pożary masowe
(1)
Proces decyzyjny
(1)
Programy komputerowe
(1)
System ochrony przeciwpożarowej
(1)
Sztuczny satelita
(1)
Urbanistyka
(1)
Współpraca cywilno-wojskowa
(1)
Zagrożenia chemiczne
(1)
akcja poszukiwawczo-ratownicza
(1)
działania informacyjne
(1)
działania kontrolno-rozpoznawcze
(1)
geografia
(1)
komunikacja masowa
(1)
kryzys
(1)
mapy operacyjne
(1)
systemy informacyjne
(1)
systemy komputerowe
(1)
służby
(1)
telekomunikacja
(1)
tereny górskie
(1)
zjawiska atmosferyczne
(1)
Łączność
(1)
Łączność satelitarna
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(6)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(1)
19 results Filter
No cover
Article
In basket
Geodaten für die Risikoanalyse / Susanne Lenz // Bevölkerungsschutz : Magazin für Zivil - und Katastrophenschutz. - 2011/1 s.9-13.
Bibliogr. 8 poz.
Tł.tyt.; Dane przestrzenne dla analizy ryzyka
Wykorzystywanie danych przestrzennych dla analizy ryzyka w ochronie cywilnej.
Book
In basket
Kartografia i geowizualizacja / Gulij Beata Medyńska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. - 209 s. : il. kolor. ; 24 cm.
Księgozbiór czytelni: : Geografia, geologia, hydrologia
Bibliogr.
Streszczenie: Autorka opisuje w podręczniku następijace zagadnienia: metodologiczne nurty w kartografii, definiuje przestrzeń, porusza kwestie pozyskiwania i opracowywania danych, tematykę dotyczącąca map topograficznych i tematycznych oraz ich projektowania, nowoczesne techniki internetowe i multimedialne oraz omawia problematykę kartografii mobilnej i telekartografii.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-19677 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-19676/Czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-13809/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Roadmap to response / Robert Lockwood // FireRescue Magazine. - 2004/4 Vol. 22 s.80-87.
Grupa tematyczna: Zagadnienia operacyjne
Tł.tyt.; Mapa drogowa do interwencji ratowniczych
Omówiono innowacyjną ideę systemu łączności satelitarnej pozwalającą ratownikom na dotarcie do trudno dostępnych miejsc. w danym obiekcie.
No cover
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-7377/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-10337/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-14603/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Gaszenie SIP-em / Jarosław Krawczyk // Przegląd Pożarniczy. - 2006/4 s.20-21.
Grupa tematyczna: Zapobieganie pożarom lub (i) wybuchom/Ochrona przeciwpożarowa
Na różnych poziomach organizacyjnych Lasów Państwowych działają systemy informacji przestrzennej często wykorzystywane do celów ochrony przeciwpożarowej. Omówiono ten system oraz techniki stosowane w zapobieganiu pożarom lasu i ich gaszeniu.
No cover
Article
In basket
Grupa tematyczna: Zapobieganie pożarom lub (i) wybuchom/Ochrona przeciwpożarowa
Tł. tyt.: Pokonując pożary masowe przy użyciu Systemu Prognozowania Campbell`a
Campbell Prediction System (CPS) został rozwinięty po 30 latach doświadczeń z pożarami masowymi i przygotowany przez analityka zachowania pożaru Douga Campbella. CPS przez ostatnie dziesięć lat uratował życie wielu ludziom. W artykule obajśniono zasadę działania CPS i możliwość oceny szybkości rozwoju pożaru oraz znaczenie CPS i systemu mapowania.
No cover
Article
In basket
Systemy Informacji Przestrzennej. Projekt przeciwpożarowej bazy informacji o budynkach i instalacjach / T. Maciak, A. Krasuski, K. Kreński, M. Świtacz // W: Bezpieczeństwo pożarowe budowli: V międzynarodowa konferencja / przewodn. kom. nauk. Mirosław Kosiorek. - Warszawa : Instytut Techniki Budowlanej, 2005. - s. 365-372, rys., bibliogr. 12 poz..
Grupa tematyczna: Informatyka
Bibliogr., tab.
Sygn.: P-1297
[Referat ma na celu przedstawienie propozycji doboru atrybutów przeciwpożarowej bazy danych budynków i instalacji dla obszaru miejskiego oraz problemów, z ajkimi można się spotkać przy próbie stworzenia takiej
bazy. Bazę stanowią informacje mogące mieć znaczenie z punktu widzenia prowadzącego działania ratownicze, jak i dyspozytora na tanowisku kierowania.]
No cover
Manuscript
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-15111/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
System ALICE uszyty "na miarę" / Michał Nita // Przegląd Obrony Cywilnej. - 2012/3 s.42-45.
Przedstawia zasady działania i możliwości systemu zarządzania kryzysowego ALICE, opartego na mapach i wspomagającego w szerokim zakresie akcje ratownicze, pozwalającego na wymianę informacji, współpracę jednostek, śledzenie i obrazowanie ich lokalizacji, wykonywanie analiz na różnych poziomach dowodzenia itp.
No cover
Article
In basket
You Are Here : An introduction to using GPS for rescue / Rick Hood // FireRescue Magazine. - 2003/2 Vol. 21 s.89-97.
Grupa tematyczna: Ratownictwo
Tł.ty.t; "Jesteś tutaj" - wprowadzenie dotyczące zastosowania GIS w ratownictwie
Zastosowanie satelitarnego systemu łączności - GIS w ratownictwie.
Book
In basket
Organizacja i funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa / Andrzej Szymonik. - Warszawa : Difin, 2011. - 324 s. : il., wykr. ; 23 cm.
Księgozbiór czytelni: : Bezpieczeństwo
Bibliogr.
Streszczenie: Książka systematyzuje wiele pojęć i obszarów związanych z zarządzaniem w sytuacjach kryzysowych. Kolejne podrozdziały są poświęcone zagadnieniom: - analiza systemów bezpieczeństwa w Polsce, - stany nadzwyczajne, - plany reagowania kryzysowego,- fazy zarządzania kryzysowego, - zarządzanie progresywne i konserwatywne, - poziomy reagowania, - studia i plany zagospodarowania przestrzennego w Polsce, - domeny bezpieczeństwa, - planowanie cywilne, - obrona cywilna, - definicje kryzysu, - społeczne postrzeganie zagrożeń, - organizacja i funkcjonowanie służb bezpieczeństwa, - organizacja i metodyka pracy służb bezpieczeństwa i higieny pracy, - współpraca cywilno-wojskowa, - narzędzia komputerowe i systemy informacji przestrzennej w projektowaniu bezpieczeństwa, - organizacja informowania, ostrzegania i alarmowania.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-1004 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-1002/Czyt. (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Grupa tematyczna: Prognozowanie zagrożeń/Rozpoznawanie zagrożeń/Ocena i analiza ryzyka
Bibliogr. 15 poz., rys., tab.
Tł.tyt.; Rozwój map określających podatność terenów na osuwiska z wykorzystaniem teledetekcji i Systemów Informacji Geograficznej (GIS)
Celem badań jest stworzenie mapy podatności osuwisk Fraser Hill i jego otoczenia w Pahang (Malezja), z wykorzystaniem teledetekcji i danych GIS jako sposób na monitorowanie zrównoważonego rozwoju obszarów górzystych
No cover
Article
In basket
Geoinformacyjny System Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej / Zbigniew Lach // Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej. - 2011/ 2 s.269-287.
Opisano koncepcje tworzenia Geoinformacyjnego Systemu Bezpieczeństwa Narodowego
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again