Form of Work
Publikacje naukowe
(18)
Artykuły
(7)
Książki
(2)
Publikacje fachowe
(1)
Status
only on-site
(19)
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(19)
Author
Wisławski Mieczysław
(4)
Gałązka Elżbieta
(3)
Alekseev A.G
(1)
Argyropoulos C.D
(1)
Bielecki Marian
(1)
Bochowicz Cezary
(1)
Borowicz Krystyna
(1)
Borysiewicz Mieczysław
(1)
Bronowski Piotr Paweł
(1)
Buryk Marian
(1)
Christolis M.N
(1)
De Angelis M
(1)
Dmochowska Anna
(1)
Dzień Grzegorz
(1)
Furtek Andrzej
(1)
Giannini R
(1)
Grosset Ryszard
(1)
Jakubowski Stanisław
(1)
Janik Paweł
(1)
Jarosz Mirosław
(1)
Karlov D.I
(1)
Kieliszek Sylwester (st. bryg. w st. spocz. dr inż.)
(1)
Krzyczkowski Tomasz
(1)
Kwiatkowski Aleksander. ppor. inż
(1)
Langner Michał
(1)
Maj Agnieszka
(1)
Majka Adam
(1)
Markatos N.C
(1)
Matuzik Marian
(1)
Mazurek Mariusz
(1)
Nakonecznyj V.V
(1)
Nivolianitou Z
(1)
Ostoja-Zagórski Mieczysław
(1)
Paolacci F
(1)
Pofit-Szczepańska Melania
(1)
Potempski Sławomir
(1)
Raczyński Adam
(1)
Rams Paweł
(1)
Salamonowicz Zdzisław
(1)
Shen Yang
(1)
Sitkiewicz Jerzy
(1)
Stańczuk Aneta
(1)
Stopa Andrzej
(1)
Sun Jinhua
(1)
Szojda Piotr
(1)
Taveau Jérôme
(1)
Wang Qingsong
(1)
Wasiak Zygmunt
(1)
Wijas Magdalena
(1)
Wiąckowski Jacek
(1)
Wróbel Piotr
(1)
Yan Weigang
(1)
Zasępa Paweł
(1)
Year
2010 - 2019
(10)
2000 - 2009
(8)
1990 - 1999
(2)
1970 - 1979
(6)
1960 - 1969
(1)
Country
Poland
(27)
Language
Polish
(27)
Subject
instalacja chemiczna
(10)
przemysł chemiczny
(10)
awarie chemiczne i radiacyjne
(6)
Amoniak
(5)
Substancje chemiczne
(5)
Substancje niebezpieczne i szkodliwe
(5)
Zagrożenia chemiczne
(5)
Awarie przemysłowe
(4)
instalacja chłodnicza
(4)
instalacja gaśnicza
(4)
Analiza ryzyka
(3)
Procesy produkcyjne
(3)
Ratownictwo chemiczne
(3)
Zabezpieczenie przeciwpożarowe
(3)
Zagrożenie wybuchowe
(3)
Akcja ratowniczo-gaśnicza
(2)
Instalacje i urządzenia przeciwpożarowe
(2)
Miasta
(2)
Projektowanie
(2)
Przedsiębiorstwo produkcyjne
(2)
Przemysł rolno-spożywczy
(2)
Rafinerie
(2)
Substancje toksyczne
(2)
Urządzenia gaśnicze
(2)
Urządzenia sygnalizacji pożarowej
(2)
instalacja kanalizacyjno-wodociągowa
(2)
instalacja przemysłowa
(2)
magazyny
(2)
obiekty przemysłowe
(2)
Akcja gaśnicza
(1)
Analiza zagrożeń
(1)
Dekontaminacja
(1)
Ewakuacja
(1)
Hydrologia
(1)
Instalacje elektryczne
(1)
Materiały i substancje wybuchowe
(1)
Obliczeniowa mechanika płynów
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Przyczyny pożaru
(1)
Ratownictwo techniczne
(1)
SEVESO
(1)
Symulacja
(1)
Systemy alarmowe
(1)
Toksyczność
(1)
Urządzenia elektryczne
(1)
VCE
(1)
Wybuchy
(1)
Wyciek
(1)
Zagrożenia biologiczne
(1)
Zagrożenia pożarowe
(1)
Zagrożenia środowiska
(1)
Zakłady przemysłowe
(1)
Zanieczyszczenie
(1)
Zapobieganie wybuchom
(1)
Zbiorniki
(1)
akcja poszukiwawczo-ratownicza
(1)
analiza matematyczna
(1)
czas ewakuacji
(1)
dyspersja
(1)
emisja
(1)
instalacja gazowa
(1)
instalacja niebezpieczna
(1)
kontrola
(1)
korozja
(1)
obliczenia
(1)
programy szkoleń
(1)
skażenie środowiska
(1)
ćwiczenia
(1)
Subject: place
Płock (woj. mazowieckie)
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(17)
Poradnik
(1)
27 results Filter
No cover
Article
In basket
Modeli rasprostranenija zagrjaznenij pri avariach na chimiczeski opasnych ob`ektach / V.V. Nakonecznyj, A.G. Alekseev, D.I. Karlov // W: Czrezvyczajnye situacii predupreżdenie i likvidacija : sbornik tezusov boklabov : IV mieżdunarodnoj nauczno-prakticzeskoj konferencii / red. E.R. Bariev. - Mińsk : Ministerstvo po czrezvyczajnym situacijam Respubliki Belarus, 2007. - s.22-24 SGSPk0020493.01.
Tł.tyt.: Modelowanie zagrożenia dyspersją gazu podczas awarii instalacji chemicznych
Omówiono modelowanie dyspersji gazu w przypadku awarii instalacji chemicznych.
No cover
Article
In basket
Seismic response mitigation of chemical plant components by passive control techniques / F. Paolacci, R. Giannini, Angelis M. De // Journal of Loss Prevention in The Process Industries. - 2013/5 Vol. 26 s.924-935.
Bibliogr. 79 poz., tab.
Tł.tyt.: Ograniczanie skutków sejsmicznych zakładów chemicznych przez pasywne techniki kontroli
W pracy zastosowano możliwości pasywnej kontroli sejsmicznej w największych zagrożeniach instalacji chemicznych. Celem artykułu jest pokazanie, numerycznie i doświadczalnie stosowalności techniki pasywnej kontroli (PCT) w zakładach przemysłowych.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-5930 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-9583/CD [magazyn], PD-9583 [magazyn] (2 egz.)
No cover
Article
In basket
W zakładach przemysłowych najczęstszą przyczyną pożarów jest korozja występująca w aparaturze chemicznej, rurociągach, urządzeniach technicznych oraz w konstrukcjach budynków przemysłowych. Analiza przyczyn pożarów i zjawiska korozji.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-6985/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
An evacuation model coupling with toxic effect for chemical industrial park / Yang Shen, Qingsong Wang, Weigang Yan, Jinhua Sun // Journal of Loss Prevention in The Process Industries. - 2015/January, Vol. 33 s.258-265.
Bibl. 27 poz., tab.
Tł.tyt.: Połączenie modelu ewakuacji z toksycznymi efektami powstałymi w czasie awarii instalacji chemicznych
Sposób ewakuacji ludzi w sytuacjach awaryjnych, powstałych na instalacjach chemicznych, w czasie których mogą wydzielać się substancje toksyczne, jest najistotniejszym elementem w zarządzaniu bezpieczeństwem. W artykule opisano systemy i metody bezpiecznej ewakuacji personelu zakładu, opierając się na zależnościach analitycznych, zawierajacych parametry wpływajace na czasy ewakuacji. Określono wielkość Dx tzn. obciążenie instalacji toksynami w czasie awarii, czyli Dx jest to wielkość ekspozycji toksycznej.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-9913/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Explosion hazards related to hydrogen releases in nuclear facilities / Jérôme Taveau // Journal of Loss Prevention in The Process Industries. - 2011/1 Vol. 24 s.8-18.
Bibliogr. 15 poz., rys., tab.
Tł.tyt.: Niebezpieczeństwo wybuchu wodoru uwolnionego z instalacji jądrowych
Wodór jest jednym z najniebezpieczniejszych gazów ze względu na bardzo szerokie granice wybuchowości (4%-76%). Ponadto w czasie wybuchu wodoru na instalacjach jądrowych istnieje bardzo duże zagrożenie uwalniania sie substancji radioaktywnych oraz mozliwość przeniesienia się skutków wybuchu na sąsiednie obiekty. Wyznaczenie stref zagrożenia wybuchem wodoru na instalacjach chemicznych jest trudne z powodu mogących powstać sił wyporu, recyrkulacji mieszaniny lub przeszkód, które potęgują siłę wybuchu. W celu lepszego szacowania skutków wybuchu w przypadku uwolnienia się wodoru, przeprowadzono badania numeryczne wykorzystując programy FLACS, CFD. Badano rózne parametry odnoszące się zarówno do charakterystyki instalacji, warunków uwolnienia, szybkości i kierunku wypływu wodoru oraz warunkó wenylacji. Przeprowadzone symulacje wskazują, że istotny jest kierunek uwolnionego strumienia wodoru, gdyż wpływa on na generację lokalnych stężeń wybuchowych (powyżej DGW)
No cover
Article
In basket
Pożar w płockiej petrochemii / Zygmunt Wasiak // Przegląd Pożarniczy. - 1990/4 s.1-4.
Przedstawiono przebieg akcji ratowniczo-gaśniczej pożaru zakładu rafineryjnego w Płocku, który weybuchł 24 października 1989 r. oraz analizę działań ratowniczych.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-6529 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-7237/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-10726/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 42 poz., rys., tab.
Tł. tyt.: Metodologia szacowania zagrożeń pożarowych, stwarzane przez duże zbiorniki paliw węglowodorowych
Szczególowa interpretacja i metoda wykorzystania Dyrektywy SEVESO do szacowania zagrożeń pożarowo-wybuchowych na magazynach dużych zbiorników paliwowych. W artykule wyspecyfikowano zasadnicze przyczyny awarii i wypadków zbiorników oraz niezbędnych środków ochrony. Artykuł jest zbiorczym opracowaniem zasadniczych tez sformułowanych na forum dyskusyjnym dotyczącym bezpieczeństwa pożarowego zbiorników, braku ilościwoej metodologii szacowania zagrożeń oraz sposobów okreslania ryzyka pożarowo-wybuchowego na óznorodnych instalacjach przemysłu chemicznego.
No cover
Article
In basket
Przebieg akcji ratowniczej gdy w hali maszynowni chłodniczej nastąpiła awaria sprężarki pracującej w układzie chłodzenia oraz wyciek amoniaku.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PNB-102 [magazyn] (1 egz.)
No cover
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again