Form of Work
Publikacje naukowe
(9)
Artykuły
(6)
Książki
(3)
Status
only on-site
(11)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(11)
Author
Gałązka Elżbieta
(3)
Andrzejewski Marcin
(1)
Biedka Marcin
(1)
Borysiewicz Mieczysław
(1)
Combs J
(1)
Diey M
(1)
Furtek Andrzej
(1)
Gałaj Jerzy
(1)
Grosset Ryszard
(1)
Halama S
(1)
Jarosz Mirosław
(1)
Krzyczkowski Tomasz
(1)
Leihbacher Doug
(1)
Lis Dariusz
(1)
Naworol Ireneusz
(1)
Potempski Sławomir
(1)
Rajda Dominik
(1)
Schmidt Jürgen
(1)
Schroll R. Craig
(1)
Stefański Tomasz
(1)
Sulik Paweł
(1)
Szczepanik Patryk
(1)
Szojda Piotr
(1)
Tofiło Piotr
(1)
Woliński Marek
(1)
Wróbel Piotr
(1)
Year
2010 - 2019
(6)
2000 - 2009
(11)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(16)
United Kingdom
(1)
United States
(1)
Language
Polish
(17)
English
(1)
Subject
Substancje niebezpieczne i szkodliwe
(11)
instalacja niebezpieczna
(7)
Instalacje i urządzenia przeciwpożarowe
(3)
awarie chemiczne i radiacyjne
(3)
Amoniak
(2)
Analiza zagrożeń
(2)
Bezpieczeństwo pożarowe
(2)
Ochrona przeciwpożarowa
(2)
Przemysł rolno-spożywczy
(2)
Rafinerie
(2)
Substancje chemiczne
(2)
Zabezpieczenie przeciwpożarowe
(2)
emisja
(2)
instalacja chemiczna
(2)
instalacja chłodnicza
(2)
obiekty przemysłowe
(2)
zdarzenia niebezpieczne
(2)
Analiza ryzyka
(1)
Awarie przemysłowe
(1)
Ciecze palne
(1)
Elektrownie jądrowe
(1)
Ewakuacja
(1)
Gazy palne
(1)
ISO
(1)
Instalacje elektryczne
(1)
Konstrukcje budowlane
(1)
LNG
(1)
Lotniska
(1)
Materiały palne
(1)
Metodologia
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Odporność ogniowa
(1)
Palność
(1)
Planowanie kryzysowe
(1)
Podręczny sprzęt gaśniczy
(1)
Pożary - powstawanie
(1)
Pożary - zapobieganie
(1)
Procesy produkcyjne
(1)
Przemysł
(1)
Ratownictwo chemiczne
(1)
Statystyka pożarnicza
(1)
Symulacja
(1)
Systemy zabezpieczenia przeciwpożarowego
(1)
Szkolenie
(1)
Techniczne systemy zabezpieczeń
(1)
Toksyczność
(1)
Wybuchy
(1)
Zagrożenia chemiczne
(1)
Zagrożenia pożarowe
(1)
Zagrożenie wybuchowe
(1)
Zaopatrzenie w wodę
(1)
akcja poszukiwawczo-ratownicza
(1)
analiza matematyczna
(1)
dyspersja
(1)
działania ratowniczo-gaśnicze
(1)
gazy pożarowe
(1)
hangary
(1)
hydranty
(1)
instalacja gaśnicza
(1)
instalacja kanalizacyjno-wodociągowa
(1)
instalacja przemysłowa
(1)
obliczenia
(1)
parametry
(1)
plany operacyjno-ratownicze
(1)
pompy pożarnicze
(1)
przemysł chemiczny
(1)
rozlewiska
(1)
testy pożarnicze
(1)
włazy
(1)
zjawiska atmosferyczne
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(9)
Poradnik
(1)
18 results Filter
No cover
Article
In basket
Sizing of safety valves for multi-purpose plants according to ISO 4126-10 / Jürgen Schmidt // Journal of Loss Prevention in The Process Industries. - 2012/1 Vol. 25 s.181-191.
Bibliogr. 26 poz., tab.
Tł.tyt.; Wymagania ISO 4126-10 dotyczące wielkości zaworów bezpieczeństwa dla różnych instalacji przemysłowych
Zawory bezpieczeństwa i przepony bezpieczeństwa są częstymi elementami urządzeń i instalacji technologicznych. Ponieważ w sposób istotny zapewniają bezpieczny przebieg procesów, muszą byc poddane systematycznej kontroli ich działania. W artykule zanalizowano elementy konstrukcyjne zaworów stosowanych w konstrukcjach różnych zbiorników i instalacji działających w sytuacjach nagłego wzrostu ciśnienia a dokładniej wpływ wielkości zaworu na szybkość jego zadziałania pod wpływem określonego ciśnienia. Opisano również główne elementy normy ISO 4126-10, która umożliwia obliczenie czasu zwłoki wrzącej cieczy (skroplonego gazu) wpływającego na czas zadziałania zaworu oraz czas przejścia cieczy w gaz.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-6646/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16515/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16237/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr.
Streszczenie: Charakterystyka parametów dyspersji oraz badanie wrażliwości wycieków na zmiany parametrów . Badanie klasyfikacji powierzchni rozlewisk cieczy i zastosowania metodologii EL 15 dla LNG.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-19496 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-9865/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Special Issue on PRISME - Fire Safety in Nuclear Facilities // Fire Safety Journal. - 2013/November, Vol. 62 Part B 220 s.
Tł.tyt.: Wydanie specjalne - Bezpieczeństwo pożarowe urządzeń i instalacji jądrowych w ramach realizacji projektu PRISME
Niniejszy numer poświęcony jest w całości bezpieczeństwu pożarowemu urządzeń i instalacji jądrowych. Szczegółowo (10 artykułów) omawia wyniki prac badawczych 12 krajów i 20 organizacji naukowych, wykonaych w latach 2007-2011 w ramach realizacji projektu PRISME. Prisme jest akronimem wyrażenia "Fire Propagation in Elementary Multi-Room Scenario". Projekt oparty jest na analizie naukowej różnych scenariuszy wypadków w instalacjach jądrowych i ich wpływu na powstałe zagrożenia. Szczegółówo omawia się rozprzestrzenianie się w instalacjach ciepła i dymu, skutki oddziaływania gazów pożarowych na wielkość zniszczeń instalacji elektroenergbetycznych, rolę wentylacji w redukcji zagrożeń. Wyniki obejmują dane otrzymane z pięciu eksperymentów i 35 testów przeprowadzonych w dużej skali.
No cover
Article
In basket
Protection des installations industrielles / M. Diey, S. Halama // Préventique Sécurité. - 1998/37 s.85-91.
Fot., sch., tab.
Tł.tyt.: Ochrona instalacji przemysłowych
Artykuł jest drugim z serii publikacji poświęconych różnym wypadkom spowodowanym złym funkcjonowaniem instalacji przemysłowych w obecności substancji niebezpiecznych. Pierwszy dotyczył zagrożeń elektrycznością statyczną, w obecnym przedstawiono zagrożenia pośrednie jakie stwarzają wyładowania atmosferyczne, sposoby ochrony przed nimi oraz wnioski.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-7237/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-6985/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Managing Manhole Fires / Doug Leihbacher // Fire Engineering. - 2008/1 Vol. 161 s.59-65.
Rys.
Tł. tyt.: Postępowanie w czasie pożarów włazów
Omówiono sposoby postępowania w czasie pożarów i wybuchów podziemnych instalacji elektrycznych i przewodów zawierających substancje palne. Opis mechanizmu tworzenia się wybuchów, źródeł zapalenia i typu gazów (CO) powstałych w czasie niebezpiecznych zdarzeń i ich skutków. Szczegółowe omówienie wpływu tworzącego sie w wyniku rozkładu termicznego substancji nadciśnienia, na siłę zerwania włazu i przejścia pożaru podziemnego na powierzchnię ulicy.
Book
In basket
Tab.
Streszczenie: Poradnik ma na celu wspomaganie wykonywania analiz ryzyka na potrzeby przygotowania raportów bezpieczeństwa przez wskazanie zalecanych modeli i algorytmów obliczeniowych, mających zarówno odpowiednie walory praktyczne związane z ich stosowaniem jak również zapewniających odpowiednio wysoką dokładność analiz obliczeniowych. Strona WWW: www2.cyf.gov.pl
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. W-883/20, W-883/19, W-883/18, W-883/17, W-883/16, W-883/15, W-883/14, W-883/13, W-883/12, W-883/11, W-883/9, W-883/8, W-883/7, W-883/6, W-883/5, W-883/4, W-883/3 (17 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. W-883/10 Zarz-Bezp, W-883/2 [magazyn], W-883/1 [magazyn] (3 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-9719/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-8827/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Grupa tematyczna: Zapobieganie pożarom lub (i) wybuchom/Ochrona przeciwpożarowa
Bibliogr. 5 poz.
Tł. tyt.: Ochrona przeciwpożarowa hangaru lotniczego w Acron
Opis rekonstrukcji hangaru po pożarze i sposoby dostosowania jego konstrukcji do współczesnych wymagań przeciwpożarowych. Omówienie zabezpieczenia konstrukcji i instalacji wodociągowej (hydranty, pompy) oraz sposobu szkolenia strażaków i użytkowników w zakresie ewakuacji i ratownictwa podczas zdarzeń niebezpiecznych.
No cover
Article
In basket
Przebieg akcji ratowniczej gdy w hali maszynowni chłodniczej nastąpiła awaria sprężarki pracującej w układzie chłodzenia oraz wyciek amoniaku.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-7591/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Industrial fire protection handbook / R. Craig Schroll. - 2 ed. - Boca Raton : CRC Press, 2002. - 252 s. : fig., 2 appendix ; 24 cm.
Tł.tyt.: Podręcznik przemysłowej ochrony przeciwpożarowej
Streszczenie: Przedstawia praktyczne porady usprawniające i doskonalące przemysłową ochronę przeciwpożarową. Omawia rozwój pożaru, kontrolę zagrożeń, instalowanie pasywnego i aktywnego systemu ochrony przeciwpożarowej, plany operacyjne oraz współpracę służb podczas działań ratowniczych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-18314 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again