Źródło opisu
Katalog zbiorów
(29)
Forma i typ
Artykuły
(12)
Publikacje naukowe
(9)
Książki
(7)
Publikacje fachowe
(1)
Dostępność
tylko na miejscu
(14)
dostępne
(3)
Placówka
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(14)
Autor
Hoffmann Zygmunt
(2)
Lisicki Kazimierz
(2)
Świątkiewicz Marek
(2)
Adamiak Eugeniusz
(1)
Briggs P
(1)
Brzeska Barbara
(1)
Cholewa Wacław. mgr inż
(1)
Chybowski Ryszard
(1)
Dubrawski Andrzej
(1)
Fabryczewska Agnieszka
(1)
Frantzich Hakan
(1)
Frątczak Paweł
(1)
Grosset Ryszard
(1)
Grubek Ireneusz
(1)
Głuszek Bartłomiej
(1)
Jaworski Henryk
(1)
Johansson Maria
(1)
Jokiel Adam
(1)
Kamiński Marek
(1)
Kosowski Bogdan
(1)
Langner Adam
(1)
Mikulik Jerzy
(1)
Monkiewicz Wiesław
(1)
Morgan A
(1)
Nilsson Daniel
(1)
Obrębski Janusz
(1)
Ociesa Wojciech
(1)
Parr Alex
(1)
Pałdyna Małgorzata
(1)
Rybiński Janusz
(1)
Skaźnik Marian
(1)
Strzyżewski Janusz
(1)
Szepieciński Marek
(1)
Szmitkowski Józef
(1)
Taylor M
(1)
Trajdos Marek
(1)
Wargocki Ludwik
(1)
Wawerek Marcin
(1)
Woźniak Janusz
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(12)
1990 - 1999
(6)
1970 - 1979
(2)
1960 - 1969
(3)
Kraj wydania
Polska
(29)
Język
polski
(27)
angielski
(2)
Temat
instalacja oświetleniowa
(29)
Oświetlenie awaryjne
(4)
Budownictwo
(3)
Instalacje elektryczne
(3)
Urządzenia elektryczne
(3)
sprzęt specjalistyczny
(3)
BHP
(2)
Instalacje i urządzenia przeciwpożarowe
(2)
Zabezpieczenie przeciwpożarowe
(2)
Zagrożenia pożarowe
(2)
instalacja gazowa
(2)
instalacja kanalizacyjno-wodociągowa
(2)
przepisy
(2)
tunele
(2)
Akcja ratowniczo-gaśnicza
(1)
Badania pożarnicze
(1)
Bezpieczeństwo pożarowe
(1)
Budownictwo użyteczności publicznej
(1)
Budynki
(1)
Elektronika
(1)
Ewakuacja
(1)
JRG
(1)
Kable
(1)
Klimatyzacja
(1)
Konstrukcje budowlane
(1)
Lotniska
(1)
Metro
(1)
Normalizacja
(1)
Obiekty sakralne
(1)
Ochrona przeciwporażeniowa
(1)
Oświetlenie
(1)
Palność
(1)
Ratownictwo techniczne
(1)
Rażenie prądem elektrycznym
(1)
Samochody pożarnicze
(1)
Sprzęt gaśniczy
(1)
Sprzęt ratowniczy
(1)
Systemy alarmowe
(1)
Systemy sygnalizacji pożarowej
(1)
Taktyka walki z pożarami
(1)
Technika
(1)
Termowizja i termografia
(1)
Tworzywa sztuczne
(1)
Warunki techniczne
(1)
Zachowania ludzi
(1)
Zaopatrzenie w wodę
(1)
budynki inteligentne
(1)
czujki
(1)
drogi ewakuacyjne
(1)
izolacja
(1)
katalog
(1)
lotniska
(1)
oświetlenie ewakuacyjne
(1)
samochody specjalne
(1)
sprzęt oświetleniowy
(1)
stacje kolejowe
(1)
systemy gaśnicze
(1)
zabezpieczenie przeciwwybuchowe
(1)
Gatunek
Praca dyplomowa
(9)
29 wyników Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
Bibliogr., ind.
Streszczenie: Zbiór materiałów konferancyjnych dotyczących ochrony elektrycznego systemu oświetlenia, ochrony systemu zasilania, szkodliwych skutków oświetlenia oraz norm i przepisów dotyczących oświetlenia.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. P-1321/1 [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Bibliogr., ind.
Streszczenie: Zbiór materiałów konferancyjnych dotyczących ochrony elektrycznego systemu oświetlenia, ochrony systemu zasilania, szkodliwych skutków oświetlenia oraz norm i przepisów dotyczących oświetlenia.

Powiązane rekordy:
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. P-1322/1 [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
The Rescue Cablelight / Alex Parr // Fire Engineering. - 2011/1 Vol. 164 s.112.
Tł.tyt.; Kable do instalacji świetlnych
W czasie działań ratowniczych największą trudnością w prowadzeniu akcji ratowniczych jest niedostateczna widzialność (noc, brak odpowiedniego oświetlenia). Powoduje to dezorientację oraz obawę o życie zarówno wśród prowadzących akcję jak i użytkowników obiektów. Dobór prawidłowego oświetlenia jest przedmiotem analizy w artykule. Autor rozpatruje siłę emisji światła w funkcji długości fali widma. Podkreśla że opracowane specjalnmie dla instalacji świetlnych kable emitują światło o barwie dobrze widocznej w ciemności, odporne do temperatury 195 C, zasilane jonowo - litową baterią umozliwiającą 3,5 godzinną pracę instalacji. Zaprojektowana instalacja może pracować również gdzie są przerwy w dostawach prądu na terenach niebezpiecznych.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
W artykule przedstawiono zalety stosowania dwóbolcowych świetlówek oraz układu zapłonowo-stabilizacyjnego.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Kryteria doboru oświetlenia i jego funkcje w obiektach sakralnych na świecie.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Omówienie oświetlenia samochodów pożarniczych.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-788 [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Samoczynne wyłączanie oświetlenia / Andrzej Dubrawski // Elektroinstalator. - 1998/5 s.14-20.
Tabl.
W artykule przedstawiono zasadę działania urządzeń używanych do samoczynnego załączania i wyłączania oświetlenia na przykładzie wyrobów firmy GIRA.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Connection Components of the Lightning Protection System Tested Using and Infrared Camera. Testowanie elementów połączeniowych stosowanych w ochronie przeciwpożarowej oswietlenia przy pomocy kamery podczerwieni / Ryszard Chybowski, Janusz Rybiński, Adam Jokiel // W: The 28 |International Conference on Lightning Protection: Proceedings. 28 Międzynarodowa Konferencja Ochrony Oświetlenia. - Kanazawa-Japan : Institute of Electrical Installation Engineers of Japan, 2006. - s.1453-1455 .
Przedstawiono możliwości wykorzystania techniki termograficznej w ochronie przeciwpożarowej układów oświetleniowych.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
One Strike and You're Out / M. Taylor // Fire Prevention. - 1998/315 s.22-25.
Tł .tyt.: Jedno uderzenie i jesteś skończony
Układy elektryczno-elektroniczne są często przyczynami zranień lub urazów, zwłaszcza że powstają one od uszkodzonych instalacji oświetleniowych i znajdujących się chwilowo pod wysokim napięciem. Autorka objaśnia szczegółowo znaczenie krótkiego spięcia i jego wpływ na liczbę powstałych wypadków. Podano sposoby zapobiegania porażeniom.
Brak okładki
Książka
W koszyku
Streszczenie: Katalog produktów firmy MacTronic z roku 2011.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. P-1995/1 [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Bibliogr.,tab.
Streszczenie: [Wiadomości dotyczące występowania wody w przyrodzie i jej ujęć do celów wodociągowych, oczyszczania wody i ścieków miejskich, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Omówiono instalacje wodociągowe i kanalizacyjne, ciepłej wody, gazu, centralnego ogrzewania oraz instacje wentylacyjne, klimatyzacyjne i elektryczne wysokiego napięcia.]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. I-15995 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Instalacje budowlane / Zygmunt Hoffmann, Kazimierz Lisicki. - Wyd.10. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwa Szkolnictwa Zawodwego, 1969. - 335 s. : rys., tabl, zał. ; 21 cm.
Bibliogr.,tab.
Streszczenie: [Wiadomości dotyczące występowania wody w przyrodzie i jej ujęć do celów wodociągowych, oczyszczania wody i ścieków miejskich, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Omówiono instalacje wodociągowe i kanalizacyjne, ciepłej wody, gazu, centralnego ogrzewania oraz instacje wentylacyjne, klimatyzacyjne i elektryczne wysokiego napięcia.]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. I-1638 (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Omówiono podstawowe terminy i definicje dot. elektrycznych instalacji bezpieczeństwa, wymagania ogólne dla instalacji oraz obwodów, systemy oprzewodowania oraz zasilanie instalacji oświetlenia awaryjnego na podstawie obowiązujących norm i przepisów.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Oświetlenie w przepisach / Janusz Strzyżewski // Elektroinstalator. - 2007/3 s.84-86.
Przepisy i normy prawne określające wymagania dotyczące zastosowania właściwego oświetlenia dziennego, elektrycznego i awaryjnego.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Oświetlenie awaryjne - ale jakie? Cz. 2 / Marcin Wawerek // Ochrona Przeciwpożarowa. - 2014/2 s.22-27.
Cz. 2 artykułu z "OP" 1/14. Omówiono rodzaje instalacji oświetlenia awaryjnego dostępnego na naszym rynku i ich możliwości funkcjonalne.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
The potential fire hazard of lighting assembles / P. Briggs, A. Morgan // Fire Safety Engineering. - 1999/4 Vol. 6 s.18-20.
Fot., tab.
Tł.tyt.: Ocena zagrożenia pożarowego instalacji oświetleniowych
Tworzywa termoplastyczne są szeroko stosowane w instalacjach oświetleniowych jako izolacje i powłoki oraz jako lekkie panele dyfuzyjne. Wadą tych materiałów jest ich palność, co przy złym działaniu instalacji elektrycznej przyczynia się do rozprzestrzeniania się płomienia i pożaru. Omówiono metody badań cech pożarowych materiałów stosowanych w przemyśle kablowym.
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-7580/CD [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-4278 [magazyn] (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej