Form of Work
Publikacje naukowe
(30)
Artykuły
(16)
Książki
(8)
Publikacje fachowe
(1)
Status
only on-site
(35)
available
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(35)
Author
Wisławski Mieczysław
(7)
Buryk Marian
(2)
Pukacka Krystyna
(2)
Wnęk Waldemar
(2)
Abramowicz Marian
(1)
Allen J
(1)
Antos Jacek
(1)
Argyropoulos C.D
(1)
Borysiewicz Mieczysław
(1)
Bąkowski Konrad
(1)
Chmielewski Józef
(1)
Christolis M.N
(1)
Chybowski Ryszard
(1)
Ciszak Jacek
(1)
Diey M
(1)
Dmochowska Anna
(1)
Dmochowski Dariusz
(1)
Dunajczyk Andrzej Marian
(1)
Dzień Grzegorz
(1)
Dąbrowski Marian
(1)
Furtek Andrzej
(1)
Gancarczyk Władysław
(1)
Gałązka Elżbieta
(1)
Gołębiewski Bogusław
(1)
Gutowski Tadeusz
(1)
Halama S
(1)
Janik Paweł
(1)
Januszko Edward
(1)
Jarząb Urszula
(1)
Kieliszek Sylwester (st. bryg. w st. spocz. dr inż.)
(1)
Kraszewska Wacława
(1)
Kromin Kazimierz
(1)
Krzyczkowski Tomasz
(1)
Krzystolik Piotr
(1)
Kuczyński Jerzy
(1)
Kustra Piotr
(1)
Kwiatkowski Aleksander. por. mgr inż
(1)
Maciejewski M
(1)
Markatos N.C
(1)
Markowski Adam S
(1)
Matuzik Marian
(1)
Matysiak Grzegorz
(1)
Małczak Maciej
(1)
Mesojed Brunon
(1)
Mielczrek Jarosław
(1)
Misun L.V
(1)
Musiał Ryszard
(1)
Nawrocki Stanisław
(1)
Niewiadomski Wojciech
(1)
Nivolianitou Z
(1)
Nowaczyk Zdzisław
(1)
Olsztyn Tadeusz
(1)
Ostoja-Zagórski Mieczysław
(1)
Pakucka Krystyna
(1)
Pogorzelski Michał
(1)
Polowy Damian
(1)
Poniatowski Marian
(1)
Potapenko Adam
(1)
Potempski Sławomir
(1)
Raczyński Adam
(1)
Radomyski Ryszard
(1)
Rams Paweł
(1)
Rybak Zdzisław
(1)
Salamonowicz Zdzisław
(1)
Sałasiński Maciej
(1)
Schroeder Maciej (1949- )
(1)
Schroll R. Craig
(1)
Seńczuk Jerzy
(1)
Sitkiewicz Jerzy
(1)
Skaźnik Marian
(1)
Skripko A.N
(1)
Szmitkowski Józef
(1)
Tomczuk Jan
(1)
Tomczuk Tomasz
(1)
Tuzimek Zbigniew
(1)
Walczyk Tadeusz
(1)
Wargocki Ludwik
(1)
Witczyk Mieczysław
(1)
Wąsowicz Paweł
(1)
Węgrzyn Władysław
(1)
Własiuk Włodzimierz
(1)
Zawistowski Tadeusz
(1)
Zdanowski Mirosław
(1)
Zuj Lech
(1)
Łaciak Mariusz
(1)
Łangowicz Jerzy
(1)
Year
2010 - 2019
(13)
2000 - 2009
(9)
1990 - 1999
(3)
1980 - 1989
(10)
1970 - 1979
(11)
1960 - 1969
(3)
1950 - 1959
(1)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(51)
United States
(1)
Language
Polish
(50)
English
(2)
Audience Group
Inspektorzy bhp
(1)
Subject
obiekty przemysłowe
(30)
instalacja gaśnicza
(11)
Instalacje elektryczne
(10)
instalacja przemysłowa
(10)
Instalacje i urządzenia przeciwpożarowe
(9)
Zabezpieczenie przeciwpożarowe
(9)
Zagrożenia pożarowe
(8)
Ochrona przeciwpożarowa
(7)
Awarie przemysłowe
(6)
Projektowanie
(5)
Zagrożenie wybuchowe
(5)
Amoniak
(4)
Przedsiębiorstwo produkcyjne
(4)
Przemysł rolno-spożywczy
(4)
Substancje niebezpieczne i szkodliwe
(4)
Urządzenia elektryczne
(4)
Zakłady przemysłowe
(4)
instalacja chłodnicza
(4)
magazyny
(4)
Analiza ryzyka
(3)
Procesy produkcyjne
(3)
Przemysł drzewny
(3)
Przyczyny pożaru
(3)
Systemy alarmowe
(3)
Urządzenia gaśnicze
(3)
Zaopatrzenie w wodę
(3)
awarie chemiczne i radiacyjne
(3)
przemysł chemiczny
(3)
Akcja gaśnicza
(2)
Akcja ratowniczo-gaśnicza
(2)
Budownictwo
(2)
Budownictwo użyteczności publicznej
(2)
Pożary - zapobieganie
(2)
Prognozowanie zagrożeń
(2)
Przemysł
(2)
Przemysł motoryzacyjny
(2)
Pyły przemysłowe
(2)
Rafinerie
(2)
Substancje chemiczne
(2)
Systemy sygnalizacji pożarowej
(2)
Tryskacze
(2)
analiza operacyjna
(2)
instalacja chemiczna
(2)
instalacja gazowa
(2)
materiały włókiennicze
(2)
ochrona odgromowa
(2)
przemysł ciężki
(2)
przepisy
(2)
zabezpieczenie przeciwwybuchowe
(2)
Akcja ratownicza
(1)
Alarmowanie
(1)
Analiza zagrożeń
(1)
BHP
(1)
Badania pożarnicze
(1)
Bezpieczeństwo przemysłowe
(1)
Budownictwo mieszkaniowe
(1)
Budynki
(1)
Dekontaminacja
(1)
Gaz ziemny
(1)
Gazownictwo
(1)
Instalacja piorunochronna
(1)
Instalacje gazowe
(1)
Instalacje i urządzenia grzewcze
(1)
Konserwacja urządzeń/sprzętu
(1)
Konstrukcje budowlane
(1)
Lasy
(1)
Materiały budowlane
(1)
Materiały palne
(1)
Normalizacja
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Paliwa gazowe
(1)
Piec przemysłowy
(1)
Planowanie kryzysowe
(1)
Podręczny sprzęt gaśniczy
(1)
Pożary - powstawanie
(1)
Pyły
(1)
Ratownictwo chemiczne
(1)
Ratownictwo techniczne
(1)
SEVESO
(1)
Systemy zabezpieczenia przeciwpożarowego
(1)
Teatry (budynki)
(1)
Transformatory
(1)
Tworzywa sztuczne
(1)
Urządzenia
(1)
VCE
(1)
Wentylacja
(1)
Wybuchy
(1)
Zagrożenia chemiczne
(1)
Zagrożenia środowiska
(1)
Zapobieganie wybuchom
(1)
Zapobieganie zagrożeniom
(1)
Zbiorniki
(1)
analiza matematyczna
(1)
detekcja
(1)
drogi ewakuacyjne
(1)
dyrektywy
(1)
gazociągi i sieci gazowe
(1)
gospodarstwo rolne
(1)
instalacja
(1)
instalacja niebezpieczna
(1)
Subject: place
Białoruś
(1)
Białystok (woj. podlaskie)
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(28)
Poradnik
(2)
Domain
Inżynieria i technika
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
52 results Filter
No cover
No cover
Article
In basket
Autor przedstawia wybrane rozwiązania dotyczące zapewnienia niezbędnego poziomu bezpieczeństwa elektrycznego w obiektach przemysłowych.
No cover
Article
In basket
Pożar instalacji destylacji rurowo-wieżowej / Zdzisław Nowaczyk // Przegląd Pożarniczy. - 1976/4 s.8-11.
Przedstawiono przebieg akcji ratowniczo-gaśniczej pożaru w rejonie agregatu pompowego pompowni zimnej DRW.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 4 poz.
Pomieszczenia ruchu elektrycznego to pomieszczenia w których znajdują się urządzenia, aparatury, maszyny i kable elektryczne. Przedstawiono charakterystykę zagrożenia pożarowego przemysłowych urządzeń i instalacji elektrycznych, pożary w pomieszczeniach ruchu elektrycznego, badanie przebiegu pożarów ciągów kablowych oraz przyczyny pożarów pomieszczeń ruchu elektrycznego.
No cover
Article
In basket
Zaprezentowano instalacje i urządzenia do usuwania pyłu osiadłego m.in.: odkurzacze przemysłowe, zamiatarki oraz ogólne zasady ograniczenia zapylenia.
No cover
Article
In basket
Zagrożenia pożarowe i wybuchowe w instalacjach przemysłowych oraz sposoby detekcji źródeł zapłonów w instalacjach o dużym zapyleniu.
No cover
Article
In basket
W styczniu 1975 r wybuchł pożar na wieży ekstrakcyjnej w jednej z rafinerii. Nie spowodował on znancznych strat materialnych, jednak z uwagi na przyczyhnę pożaru oraz przebieg działań gaśniczych zasługuje na uwagę.
No cover
Article
In basket
W zakładach przemysłowych najczęstszą przyczyną pożarów jest korozja występująca w aparaturze chemicznej, rurociągach, urządzeniach technicznych oraz w konstrukcjach budynków przemysłowych. Analiza przyczyn pożarów i zjawiska korozji.
No cover
Article
In basket
Sygnatura: CP-80
Tłumaczenie tytułu: Redukcja wpływu zjawisk burzowych w obiektach sektora przemysłowo - rolnego poprzez udoskonalenie właściwości systemów ochrony odgromowej.
Celem artykułu jest wskazanie rozwiązań zwiększających efektywność środków ochrony przeciw bezpośredniemu uderzeniu pioruna z uwzględnieniem negatywnych doświadczeń z eksploatacji obiektów gospodarczych związanych z oddziaływaniem na nie zjawisk burzowych. Aby zbadać wpływ zmian właściwości piorunochronów na bezpieczeństwo budynków i obiektów, przeprowadzone zostały badania, których podstawą była analiza danych statystycznych na temat pożarów powstałych wskutek uderzenia pioruna oraz obserwacje zmian właściwości piorunochronów. Na podstawie przeprowadzonych biernych eksperymentów opracowany został model matematyczny do prognozowania odporności budynków lub obiektów na pożary powstałe w wyniku zjawisk burzowych oraz model matematyczny skutecznej pracy piorunochronu. Zaproponowano rozwiązanie techniczne budowy piorunochronu, który zapewniłby ochronę obiektu przed bezpośrednim uderzeniem piorunu. Przeprowadzono obserwacje piorunochronu, w tym rejestrację jego odchyleń od osi ochrony. Uzasadniono dobór optymalnych parametrów technicznych dla urządzenia zabezpieczającego przed bezpośrednim uderzeniem pioruna, na podstawie których opracowano model eksperymentalny piorunochronu. Określono wartości graniczne dla zmian właściwości piorunochronu w celu opracowania zmian metodologii określania zasięgu ochrony piorunochronów, wprowadzenia odpowiednich poprawek w wymaganiach norm przeciwpożarowych i standaryzacji na Białorusi. Stosowanie w obiektach gospodarczych: opracowanie rozwiązania technicznego w zakresie ochrony odgromowej, zapewniającego stabilną i trwałą ochronę, wyeliminowanie problemu zmniejszenia zasięgu ochrony piorunochronu
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-14971/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-1094 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Wybrane zagadnienia związane z przepisami techniczno-budowlanymi i przeciwpożarowymi dot. stosowania urządzeń przeciwpożarowych w obiektach produkcyjnych i magazynowych.
No cover
Article
In basket
Omawia zagadnienia przeprowadzania analizy i oceny ryzyka wybuchowego dla instalacji przemysłowych, na których istnieje prawdopodobieństwo powstawania atmosfer wybuchowych. Badania są związane z wykonywaniem zapisów dyrektywy ATEX Users. W artykule jako metodę analizy wybrano analizę warstw zabezpieczeń (AWZ) uwzględniając odpowiednie modele scenariusza wybuchowego.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-12665/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-2108 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Omawia problematykę napraw i remontów urządzeń elektrycznych w strefach zagrożonych wybuchem oraz odpowiedzialności za właściwy poziom bezpieczeństwa przeciwwybuchowego.
No cover
Article
In basket
Protection des installations industrielles / M. Diey, S. Halama // Préventique Sécurité. - 1998/37 s.85-91.
Fot., sch., tab.
Tł.tyt.: Ochrona instalacji przemysłowych
Artykuł jest drugim z serii publikacji poświęconych różnym wypadkom spowodowanym złym funkcjonowaniem instalacji przemysłowych w obecności substancji niebezpiecznych. Pierwszy dotyczył zagrożeń elektrycznością statyczną, w obecnym przedstawiono zagrożenia pośrednie jakie stwarzają wyładowania atmosferyczne, sposoby ochrony przed nimi oraz wnioski.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-9605/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-10726/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-7419/CD [magazyn] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again