Form of Work
Publikacje naukowe
(9)
Artykuły
(8)
Publikacje fachowe
(2)
Publikacje urzędowe i akty prawne
(2)
Status
only on-site
(11)
Branch
Czytelnia
(11)
Author
Sulik Paweł
(4)
Jaskółowski Waldemar
(2)
Adamski Ryszard Gabryel
(1)
Bednarek Michał
(1)
Brzeziński Jerzy
(1)
Burlingis A
(1)
Chudyba Krzysztof
(1)
Cichomski Jakub
(1)
Drylski Łukasz
(1)
Gnip I
(1)
Jarosz Ryszard
(1)
Keller Michael R
(1)
Kersulis V
(1)
Kodur V.K.R
(1)
Kolbrecki Andrzej
(1)
Kołakowska Joanna
(1)
Krauz Łukasz
(1)
Lechowski Jerzy
(1)
Maszlakowski L. N
(1)
Mojski Karol
(1)
Novak Cameron J
(1)
Orzeszko Andrzej
(1)
Pachnik Dominik
(1)
Perski Andrzej
(1)
Piechocka Ewa
(1)
Pędziwiatr Krzysztof
(1)
Quintiere James G
(1)
Samajauskiene B
(1)
Shakya A.M
(1)
Starczak Rafał
(1)
Stoliarov Stanislav I
(1)
Szerszeń Artur
(1)
Szerszeń Łukasz
(1)
Vejelis S
(1)
Łykow A. D
(1)
Year
2010 - 2019
(10)
2000 - 2009
(8)
1980 - 1989
(3)
Country
Poland
(20)
United States
(1)
Language
Polish
(21)
Subject
izolacja
(9)
izolacja termiczna
(8)
Izolacje cieplne
(5)
warunki termiczne
(5)
Kable
(4)
Materiały budowlane
(4)
Badania pożarnicze
(3)
Bezpieczeństwo pożarowe
(3)
Odporność ogniowa
(3)
Rozkład termiczny
(3)
Analiza termiczna
(2)
Klasyfikacja ogniowa
(2)
Odzież ochronna
(2)
Zabezpieczenie przeciwpożarowe
(2)
badania
(2)
oddzielenia przeciwpożarowe
(2)
odporność cieplna/termiczna
(2)
Budownictwo mieszkaniowe
(1)
Budynki
(1)
Dym
(1)
Ergonomia
(1)
Instalacje i urządzenia przeciwpożarowe
(1)
Kamery termowizyjne
(1)
Konstrukcje betonowe
(1)
Konstrukcje budowlane
(1)
Metody badawcze
(1)
Ochrona przeciwpożarowa
(1)
Odzież ochrony termicznej
(1)
Palność
(1)
Palność - badanie
(1)
Pianki poliuretanowe
(1)
Polimery
(1)
Projektowanie
(1)
Przyczyny pożaru
(1)
Symulacja
(1)
Temperatura
(1)
Termowizja i termografia
(1)
Wytrzymałość materiałów
(1)
Zabezpieczenia ogniochronne
(1)
drzwi przeciwpożarowe
(1)
elementy budowlane
(1)
fizyka
(1)
korozja
(1)
materiały chemiczne
(1)
materiały wykończeniowe
(1)
ochrony osobiste
(1)
odporność cieplna
(1)
odporność termiczna
(1)
podczerwień
(1)
przepisy
(1)
spalanie
(1)
szkło
(1)
testy pożarnicze
(1)
tlenie
(1)
wymagania
(1)
łuk elektryczny
(1)
Środki ochrony indywidualnej
(1)
Środki ogniochronne
(1)
ściana
(1)
środowisko termiczne
(1)
żywice
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(9)
Normy
(2)
21 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. ASTM D1518-11a (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-10336/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Factors affecting the alterations of thermal transsmission properties in modern windows. Czynniki wpływające na zmiany termicznych parametrów transmisji w nowoczesnych oknach / A. Burlingis, B. Samajauskiene // W: Modern building materials, structures and techniques: selected papers of the 9th International Conference, held on May 16-18, 2007 Vilnius Lithuania. Nowoczesne materiały budowlane, struktury i techniki: materiały wybrane z 9 Międzynarodowej Konferencji, zorganizowanej w dniach 16-18 maja 2007 r. w Wilnie (Litwa) / ed. M.J. Skibniewski, P. Vainiunas, E.K. Zavadskas. - Vilnius : "Technika", 2007. - s.: 493-499 .
Sygnatura: P-1452/1
No cover
Article
In basket
Isotherms of sorption and desorption of water vapour by thermal insulating mineral wool products. Izotermy sorpcji i desorpcji pary wodnej podczas termicznej izolacji wełny mineralnej / I. Gnip, S. Vejelis, V Kersulis // W: Modern building materials, structures and techniques: selected papers of the 9th International Conference, held on May 16-18, 2007 Vilnius Lithuania. Nowoczesne materiały budowlane, struktury i techniki: materiały wybrane z 9 Międzynarodowej Konferencji, zorganizowanej w dniach 16-18 maja 2007 r. w Wilnie (Litwa) / ed. M.J. Skibniewski, P. Vainiunas, E.K. Zavadskas. - Vilnius : "Technika", 2007. - s. 42-47 .
Sygnatura: P-1451/1
No cover
Article
In basket
Tł. tyt.: Analiza kształtowania strumienia ciepła wywołana łukiem w domowym kablu elektrycznym
Zbadano interakcję pomiędzy rozmiarem napięcia amerykańskiego kabla typu Gauge 14 (1,6 mm średnica przewodu)z niemetaliczną powłoką a symulowanym pożarem przy użyciu promieniowania ogrzewania. Wysoki czas rozwiązania napięcia i odczyty prądu zebrano na czas powstania łuku elektrycznego łukowe, aby lepiej zrozumieć dynamikę powstawania łuku. Obserwacje te razem z pomiarami termoizolacji kablowych oporu zostały wykorzystane do uzyskania wglądu w mechanizm strumienia ciepła awarii indukowanego kabla.
No cover
Article
In basket
Kable w wysokiej temperaturze / Andrzej Perski // Ochrona Przeciwpożarowa. - 2005/4 s.43-45.
Przedstawiono problem zachowania się kabli w wysokiej temperaturze. Omówiono rodzaje materiałów izolujących stosowanych na powłoki kabli oraz przyczyny powstawania pożarów kabli i zagrożenia dla ludzi.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-7811/CD (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Omawia wymogi stawiane instalacjom przeciwpożarowym w zakresie bezpieczeństwa i skuteczności ich działania, przedstawia poszczególne elementy instalacji, mogące w nich wystąpić nieprawidłowości oraz odporność na działanie np. wysokich temperatur w warunkach pożaru.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-10374/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-7772/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-7795/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-9740/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Bibl. 13 poz., tab.
Tł.tyt.: Wpływ temperatury na termiczne własności warstw natryskowych, stosowanych w celu zwiększenia odporności ogniowej materiałów i konstrukcji
Opis wpływu temperatury na wzrost odporności ogniowej materiałów i konstrukcji, zabezpieczonych przeciwogniowo natryskowymi warstwami pęczniejącymi. Głównym składnikiem trwałości takich warstw jest zawartość wilgoci w natrysku. W badaniach wykorzystano trzy typy warstw. Temperatura zmieniała się w zakresie 20-1000 C. Wyniki badan wskazują, że na odporność ogniową natrysków wpływają przede wszystkim: przewodnictwo cieplne masy, termiczna ekspansja powłoki i szybkośc ubutku masy izolacji. Opis opracowanej zależności umożliwiającej wykorzystanie otrzymanych danych eksperymentalnych dla analiz zmian termomechanicznych własności, niezbędnych w ocenie odporności ogniowej materiałów.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-7766/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-7829/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PN-EN ISO 11079 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Omawia funkcje i kryteria jakie muszą spełniać elementy konstrukcji budynku w sytuacji pożaru, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień izolacyjności termicznej i odporności ogniowej ścian betonowych (zależnie od ich rozmiarów i zastosowanych rodzajów betonu), zgodnie z obowiązującymi przepisami.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-7939/CD [magazyn] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again