Form of Work
Artykuły
(11)
Książki
(4)
Publikacje naukowe
(4)
Status
only on-site
(8)
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(8)
Author
Małaczyński Marek
(6)
Rakowska Joanna
(2)
Łangowski Krzysztof
(2)
Baczewski Jacek
(1)
Dmochowski Dariusz
(1)
Grzmykowski Łukasz
(1)
Hejno Paweł
(1)
Jagodzińska Mariola
(1)
Kilian Magdalena
(1)
Majka Adam
(1)
Matczyński Grzegorz
(1)
Michalska Jolanta
(1)
Pragacz Adrianna
(1)
Prędecka Anna
(1)
Reczyński J
(1)
Rup Kazimierz
(1)
Ruzhytskyi Dmytro
(1)
Rzepka Marta
(1)
Szewczyk Monika (redaktor)
(1)
Telak Oksana
(1)
Wojtyś Apolinary
(1)
Year
2020 - 2022
(4)
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(3)
1990 - 1999
(7)
Country
Poland
(19)
Language
Polish
(18)
English
(1)
Subject
jeziora
(19)
rozlewy olejowe
(9)
rzeki
(7)
Ratownictwo ekologiczne
(4)
Akcja ratownicza
(3)
Jakość wody
(2)
Ratownictwo wodne
(2)
Zagrożenia środowiska
(2)
zagrożenia miejscowe
(2)
Akweny
(1)
Bezpieczeństwo cywilne
(1)
Bezzałogowe statki powietrzne
(1)
Biały Szkwał (2007)
(1)
Budownictwo użyteczności publicznej
(1)
Degradacja środowiska
(1)
Działania operacyjne
(1)
Hydromechanika
(1)
Pierwsza pomoc
(1)
Policja
(1)
Ratownictwo chemiczne
(1)
Taktyka
(1)
Współdziałanie służb
(1)
Zagrożenia zdrowia
(1)
Zanieczyszczenie
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
nurkowanie
(1)
ocena zagrożenia
(1)
ratownictwo wodne na lodzie
(1)
rekultywacja
(1)
sprzęt specjalistyczny
(1)
turystyka
(1)
usuwanie skutków katastrof
(1)
zapory
(1)
ćwiczenia
(1)
Subject: place
Województwo warmińsko-mazurskie
(4)
Giżycko (woj.warmińsko-mazurskie)
(1)
Ukraina
(1)
Włodawa (woj. lubelskie)
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(6)
Podręcznik akademicki
(1)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(2)
Ochrona środowiska
(2)
19 results Filter
No cover
Article
In basket
Omówiono ćwiczenia "Bug 2001", które odbyły się 30 sierpnia 2001 r. w Rajgrodzie. Ich zadaniem była praktyczna weryfikacja założeń taktycznych dla działań na jeziorze przepływowym.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-11528/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Rozlewy olejowe na wodach śródlądowych (2) / Marek Małaczyński // Przegląd Pożarniczy. - 1993/10 s.3-4.
Omówiono metody zwalczania rolewów olejowych na wodach powierzchniowych.
No cover
Article
In basket
Wnioski dotyczące wpływu lepkości na pracę różnego rodzaju zbieraczy oleju
No cover
Article
In basket
Cykl poświęcony podstawom wiedzy o usuwaniu rozlewów olejowych na rzekach, jeziorach i małych ciekach wodnych: technice, technologii, organizacji i taktyce. W cz. I omówiono charakterystykę zagrożeń.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 1 poz., rys., tab.
II część artykułu dotycząca użytkowej wartości charakterystyk olejów rozlanych na wodzie.
No cover
Article
In basket
Podstawy wiedzy o usuwaniu rozlewów olejowych na rzekach, jeziorach i małych ciekach wodnych: technika, technologia, organizacja i taktyka.
Book
In basket
Procesy przenoszenia zanieczyszczeń w środowisku naturalnym / Kazimierz Rup. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo WNT, 2015. - XV, [1], 351, [1] s. : il. ; 24 cm.
(Inżynieria i Ochrona Środowiska.)
Księgozbiór czytelni: : Ochrona środowiska, ekologia, biologia
Streszczenie: Podręcznik zawiera współczesne, systematyczne ujęcie modelowania matematycznego zjawisk przepływowych występujących w środowisku naturalnym. Przedstawiono w nim m.in.: równania mechaniki płynów; ruch zanieczyszczeń w zamkniętych i otwartych basenach wodnych; mechanizmy przemieszczania się zanieczyszczeń i ocenę ilościową ich stężeń w rzekach i kanałach; przepływy zanieczyszczeń w gruncie oraz rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w powietrzu. Zamieszczono również wiele ciekawych i dobrze dobranych przykładów obliczeniowych, dotyczących aktualnych problemów z zakresu ochrony środowiska.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-21266 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21265/Czyt. (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Kryzysowe zarządzania turystami / Apolinary Wojtyś // Przegląd Obrony Cywilnej. - 2005/12 s.9-11.
Choć cały powiat graniczy z nieobliczalnym Bugiem, służby kryzysowe starostwa we Włodawie za najpoważniejsze wyzwanie uważają nie tak znowu duże jezioro Białe. A ściślej - mrowie turystów, którzy letnią porą akurat w tym miejscu postanowili masowo się spotykać.
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliogfrafia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 53-54.
Streszczenie: W pracy przedstawiono problem wpływu stratyfikacji termicznej na różne parametry jakościowe wody w Jeziorze Oleckie Wielkie położonym na obszarze Pojezierza Mazurskiego. Pracę oparto na wynikach badań laboratoryjnych wody pobranej z przedmiotowego zbiornika naturalnego w okresie letnim i jesiennym. Wysoka temperatury powietrza latem spowodowała uwarstwienie wody w zbiorniku o zbliżonej temperaturze. Takie pionowe rozmieszczenie warstw w jeziorze nazywane jest stratyfikacją termiczną wody. Zjawisko to występuje w powierzchniowych wodach stojących położonych w strefie klimatu umiarkowanego z wyraźnie zaznaczonymi porami roku. Badania wykonano pobierając wodę z trzech głębokości i z dwóch ustalonych na podstawie obserwacji stanowisk badawczych. Pierwsze stanowisko wyznaczono w pobliżu terenów aktywności rolniczej, a drugie w okolicy terenu miejskiego z zabudowa jednorodzinną. W obu przypadkach próbki poddano analizie laboratoryjnej pod kątem określenia przewodności elektrolitycznej, pH, zawartości azotanów, fosforanów, cynku, chlorków i wartości ChZT. Uzyskane wyniki badań w oparciu o budowę i usytuowanie Jeziora Oleckie Wielkie, potwierdziły wpływ stratyfikacji termicznej na rozprzestrzenianie poszczególnych związków w wodzie. W opracowaniu zawarto informacje na temat prawdopodobnego pochodzenia skażeń wód powierzchniowych. Następnie porównano wartości zanieczyszczeń oznaczonych w wodzie z dopuszczalnymi stężeniami tych parametrów klasyfikujących jakość wody, co w efekcie pozwoliło zakwalifikować wodę pochodzącą z Jeziora Oleckie Wielkie do drugiej klasy jakości wody z zadowalającym stanem ekologicznym. Przeprowadzone badania umożliwiły stwierdzenie kierunku migracji zanieczyszczeń zależnych od występowania okresowej stratyfikacji termicznej wody Jeziora Oleckie Wielkie. Badania pozwoliły również na określenie potencjalnych źródeł dostarczających zanieczyszczenia do zlewni jeziora, wskazując jednocześnie zadania społeczeństwa w dążeniu do polepszenia stanu ekologicznego zbiorników naturalnych w Polsce. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16740/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-121
Streszczenie: W artykule przedstawiono pionierskie działania Komendy Powiatowej Policji w Giżycku związane z zastosowaniem drona w celu zwiększenia bezpieczeństwa na częściowo zamarzniętych jeziorach i na terenach przywodnych. Ma to tym większe znaczenie, że statystyki dotyczące utonięć pod lodem są ciągle zatrważające. W publikacji opisano możliwości, jakie daje wykorzystanie bezzałogowego statku powietrznego, zwłaszcza w tak trudno dostępnym terenie, a także wskazano na trzy aspekty efektów podjętego przedsięwzięcia: informacyjny, prewencyjny i wizerunkowy.
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 62-66.
Streszczenie jest w języku polskim
Streszczenie: Celem pracy jest opracowanie koncepcji przygotowania ratowników do prowadzenia akcji ratownictwa wodnego zgodnie z systemem dostosowanym do europejskich wymagań ratownictwa wodnego na bazie Jeziora Zadorożnego w obwodzie lwowskim. W pracy dokonano analizy źródeł literaturowych oraz badań dotyczących problematyki utonięć, opracowania modeli koncepcyjnych szkolenia ratowników na wodzie oraz zapewnienia bezpieczeństwa podczas rekreacji. Obejmuje badania nad szkoleniami i organizacją ratownictwa na Ukrainie i za granicą. Na podstawie uzyskanych wyników opracowano i dostosowano system ochrony ludności jeziora Zadorożne na podstawie mapy głębokości. Zaproponowano wprowadzenie trójstopniowego systemu patrolowego oraz powołanie centrum monitoringu i kontroli, które zapewnia stały monitoring wszystkich terenów rekreacyjnych. Wnioski 1.Plaże, miejsca masowego wypoczynku jeziora Zadorożnie należy zorganizować zgodnie z przepisami prawnymi dotyczącymi bezpieczeństwa na obszarach wodnych. 2.Wzdłuż linii brzegowej jeziora Zadorożnie należy zorganizować patrol ratowników a działania ratownicze prowadzić przy użyciu profesjonalnego sprzętu ratowniczego. 3.Poza zasięgiem stanowiska ratowniczego należy organizować patrolowanie jeziora Zadorożnie z wykorzystaniem łodzi ratowniczych. 4.Na jeziorze Zadorożnie w celu szybkiego podejmowania akcji ratowniczych należy wprowadzić system stałego monitoringu z kamerami CCTV i dronami. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17714/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Omawia zagadnienia zagrożenia dla środowiska wodnego spowodowane przez rozlewy olejowe, metodykę usuwania rozlewów, zagrożenia dla uczestników akcji i wskazówki dla ratowników.
No cover
Article
In basket
Lodowe ryzyko / J. Reczyński, Grzegorz Matczyński // Przegląd Pożarniczy. - 1993/12 s.8-9.
Przedstawiono akcję ratowniczą na lodzie oraz pierwszą pomoc poszkodowanym.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-12995/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Omawia metody usuwania rozlewów olejowych z uwzględnieniem zachodzących w czasie zmian parametrów lepkości olejów. Przedstawia rodzaje zapór, ich przeznaczenie i sposoby ustawiania oraz rodzaje i zakres stosowania zbieraczy olejowych.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-5131 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 45-49.
Streszczenie: Tematem przedstawionej pracy jest ocena jakości wód w wybranych jeziorach na terenie powiatu ełckiego. W skład opracowania wchodzą dwie części- teoretyczna i badawcza. W części teoretycznej zostały przedstawione akty prawne dotyczące wód w jeziorach. W dalszej części zostały przedstawione właściwości fizykochemiczne charakteryzujące jeziora. W części badawczej została opisana metodyka badań następujących parametrów: przewodność wody, pH, zapotrzebowanie na tlen, zawartość azotanów, fosforanów, chromu, bakterii oraz amoniaku, które zostały przeprowadzone w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. Badaniu zostały poddane wody z jezior: Garbas, Jachimowo, Łaśmiady, Sunowo oraz Ełckiego. Opisano również wyniki, porównano ich wartości oraz oceniono jakość wód w badanych jeziorach. W rezultacie stwierdzono, iż woda w Jeziorach Garbas, Łaśmiady, Sunowo oraz Ełckiego odpowiada klasie I wód powierzchniowych, natomiast woda z jeziora Jachimowo klasie IV. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-18120/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-14706/CD [magazyn] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again