Forma i typ
Artykuły
(11)
Publikacje naukowe
(4)
Książki
(3)
Dostępność
tylko na miejscu
(7)
dostępne
(1)
Placówka
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(7)
Autor
Małaczyński Marek
(6)
Łangowski Krzysztof
(2)
Baczewski Jacek
(1)
Dmochowski Dariusz
(1)
Grzmykowski Łukasz
(1)
Hejno Paweł
(1)
Jagodzińska Mariola
(1)
Kilian Magdalena
(1)
Majka Adam
(1)
Matczyński Grzegorz
(1)
Michalska Jolanta
(1)
Prędecka Anna
(1)
Rakowska Joanna
(1)
Reczyński J
(1)
Rup Kazimierz
(1)
Ruzhytskyi Dmytro
(1)
Rzepka Marta
(1)
Szewczyk Monika (redaktor)
(1)
Telak Oksana
(1)
Wojtyś Apolinary
(1)
Rok wydania
2020 - 2022
(3)
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(3)
1990 - 1999
(7)
Kraj wydania
Polska
(18)
Język
polski
(17)
angielski
(1)
Temat
jeziora
(18)
rozlewy olejowe
(9)
rzeki
(7)
Ratownictwo ekologiczne
(4)
Akcja ratownicza
(3)
Ratownictwo wodne
(2)
Zagrożenia środowiska
(2)
zagrożenia miejscowe
(2)
Akweny
(1)
Bezpieczeństwo cywilne
(1)
Bezzałogowe statki powietrzne
(1)
Biały Szkwał (2007)
(1)
Budownictwo użyteczności publicznej
(1)
Degradacja środowiska
(1)
Działania operacyjne
(1)
Hydromechanika
(1)
Jakość wody
(1)
Pierwsza pomoc
(1)
Policja
(1)
Ratownictwo chemiczne
(1)
Taktyka
(1)
Współdziałanie służb
(1)
Zagrożenia zdrowia
(1)
Zanieczyszczenie
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
nurkowanie
(1)
ocena zagrożenia
(1)
ratownictwo wodne na lodzie
(1)
rekultywacja
(1)
sprzęt specjalistyczny
(1)
turystyka
(1)
usuwanie skutków katastrof
(1)
zapory
(1)
ćwiczenia
(1)
Temat: miejsce
Województwo warmińsko-mazurskie
(3)
Giżycko (woj.warmińsko-mazurskie)
(1)
Ukraina
(1)
Włodawa (woj. lubelskie)
(1)
Gatunek
Praca dyplomowa
(5)
Podręcznik akademicki
(1)
Dziedzina i ujęcie
Bezpieczeństwo i wojskowość
(1)
Ochrona środowiska
(1)
18 wyników Filtruj
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Omówiono ćwiczenia "Bug 2001", które odbyły się 30 sierpnia 2001 r. w Rajgrodzie. Ich zadaniem była praktyczna weryfikacja założeń taktycznych dla działań na jeziorze przepływowym.
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-11528/CD [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Rozlewy olejowe na wodach śródlądowych (2) / Marek Małaczyński // Przegląd Pożarniczy. - 1993/10 s.3-4.
Omówiono metody zwalczania rolewów olejowych na wodach powierzchniowych.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Wnioski dotyczące wpływu lepkości na pracę różnego rodzaju zbieraczy oleju
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Cykl poświęcony podstawom wiedzy o usuwaniu rozlewów olejowych na rzekach, jeziorach i małych ciekach wodnych: technice, technologii, organizacji i taktyce. W cz. I omówiono charakterystykę zagrożeń.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Bibliogr. 1 poz., rys., tab.
II część artykułu dotycząca użytkowej wartości charakterystyk olejów rozlanych na wodzie.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Podstawy wiedzy o usuwaniu rozlewów olejowych na rzekach, jeziorach i małych ciekach wodnych: technika, technologia, organizacja i taktyka.
Książka
W koszyku
Procesy przenoszenia zanieczyszczeń w środowisku naturalnym / Kazimierz Rup. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo WNT, 2015. - XV, [1], 351, [1] s. : il. ; 24 cm.
(Inżynieria i Ochrona Środowiska.)
Księgozbiór czytelni: : Ochrona środowiska, ekologia, biologia
Streszczenie: Podręcznik zawiera współczesne, systematyczne ujęcie modelowania matematycznego zjawisk przepływowych występujących w środowisku naturalnym. Przedstawiono w nim m.in.: równania mechaniki płynów; ruch zanieczyszczeń w zamkniętych i otwartych basenach wodnych; mechanizmy przemieszczania się zanieczyszczeń i ocenę ilościową ich stężeń w rzekach i kanałach; przepływy zanieczyszczeń w gruncie oraz rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w powietrzu. Zamieszczono również wiele ciekawych i dobrze dobranych przykładów obliczeniowych, dotyczących aktualnych problemów z zakresu ochrony środowiska.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. I-21266 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-21265/Czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Kryzysowe zarządzania turystami / Apolinary Wojtyś // Przegląd Obrony Cywilnej. - 2005/12 s.9-11.
Choć cały powiat graniczy z nieobliczalnym Bugiem, służby kryzysowe starostwa we Włodawie za najpoważniejsze wyzwanie uważają nie tak znowu duże jezioro Białe. A ściślej - mrowie turystów, którzy letnią porą akurat w tym miejscu postanowili masowo się spotykać.
Brak okładki
Rękopis
W koszyku
Praca na CD
Bibliogfrafia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 53-54.
Streszczenie: W pracy przedstawiono problem wpływu stratyfikacji termicznej na różne parametry jakościowe wody w Jeziorze Oleckie Wielkie położonym na obszarze Pojezierza Mazurskiego. Pracę oparto na wynikach badań laboratoryjnych wody pobranej z przedmiotowego zbiornika naturalnego w okresie letnim i jesiennym. Wysoka temperatury powietrza latem spowodowała uwarstwienie wody w zbiorniku o zbliżonej temperaturze. Takie pionowe rozmieszczenie warstw w jeziorze nazywane jest stratyfikacją termiczną wody. Zjawisko to występuje w powierzchniowych wodach stojących położonych w strefie klimatu umiarkowanego z wyraźnie zaznaczonymi porami roku. Badania wykonano pobierając wodę z trzech głębokości i z dwóch ustalonych na podstawie obserwacji stanowisk badawczych. Pierwsze stanowisko wyznaczono w pobliżu terenów aktywności rolniczej, a drugie w okolicy terenu miejskiego z zabudowa jednorodzinną. W obu przypadkach próbki poddano analizie laboratoryjnej pod kątem określenia przewodności elektrolitycznej, pH, zawartości azotanów, fosforanów, cynku, chlorków i wartości ChZT. Uzyskane wyniki badań w oparciu o budowę i usytuowanie Jeziora Oleckie Wielkie, potwierdziły wpływ stratyfikacji termicznej na rozprzestrzenianie poszczególnych związków w wodzie. W opracowaniu zawarto informacje na temat prawdopodobnego pochodzenia skażeń wód powierzchniowych. Następnie porównano wartości zanieczyszczeń oznaczonych w wodzie z dopuszczalnymi stężeniami tych parametrów klasyfikujących jakość wody, co w efekcie pozwoliło zakwalifikować wodę pochodzącą z Jeziora Oleckie Wielkie do drugiej klasy jakości wody z zadowalającym stanem ekologicznym. Przeprowadzone badania umożliwiły stwierdzenie kierunku migracji zanieczyszczeń zależnych od występowania okresowej stratyfikacji termicznej wody Jeziora Oleckie Wielkie. Badania pozwoliły również na określenie potencjalnych źródeł dostarczających zanieczyszczenia do zlewni jeziora, wskazując jednocześnie zadania społeczeństwa w dążeniu do polepszenia stanu ekologicznego zbiorników naturalnych w Polsce. [Streszczenie Autora]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-16740/CD [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Sygnatura CP-121
Streszczenie: W artykule przedstawiono pionierskie działania Komendy Powiatowej Policji w Giżycku związane z zastosowaniem drona w celu zwiększenia bezpieczeństwa na częściowo zamarzniętych jeziorach i na terenach przywodnych. Ma to tym większe znaczenie, że statystyki dotyczące utonięć pod lodem są ciągle zatrważające. W publikacji opisano możliwości, jakie daje wykorzystanie bezzałogowego statku powietrznego, zwłaszcza w tak trudno dostępnym terenie, a także wskazano na trzy aspekty efektów podjętego przedsięwzięcia: informacyjny, prewencyjny i wizerunkowy.
Brak okładki
Rękopis
W koszyku
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 62-66.
Streszczenie jest w języku polskim
Streszczenie: Celem pracy jest opracowanie koncepcji przygotowania ratowników do prowadzenia akcji ratownictwa wodnego zgodnie z systemem dostosowanym do europejskich wymagań ratownictwa wodnego na bazie Jeziora Zadorożnego w obwodzie lwowskim. W pracy dokonano analizy źródeł literaturowych oraz badań dotyczących problematyki utonięć, opracowania modeli koncepcyjnych szkolenia ratowników na wodzie oraz zapewnienia bezpieczeństwa podczas rekreacji. Obejmuje badania nad szkoleniami i organizacją ratownictwa na Ukrainie i za granicą. Na podstawie uzyskanych wyników opracowano i dostosowano system ochrony ludności jeziora Zadorożne na podstawie mapy głębokości. Zaproponowano wprowadzenie trójstopniowego systemu patrolowego oraz powołanie centrum monitoringu i kontroli, które zapewnia stały monitoring wszystkich terenów rekreacyjnych. Wnioski 1.Plaże, miejsca masowego wypoczynku jeziora Zadorożnie należy zorganizować zgodnie z przepisami prawnymi dotyczącymi bezpieczeństwa na obszarach wodnych. 2.Wzdłuż linii brzegowej jeziora Zadorożnie należy zorganizować patrol ratowników a działania ratownicze prowadzić przy użyciu profesjonalnego sprzętu ratowniczego. 3.Poza zasięgiem stanowiska ratowniczego należy organizować patrolowanie jeziora Zadorożnie z wykorzystaniem łodzi ratowniczych. 4.Na jeziorze Zadorożnie w celu szybkiego podejmowania akcji ratowniczych należy wprowadzić system stałego monitoringu z kamerami CCTV i dronami. [Streszczenie Autora]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-17714/CD [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Omawia zagadnienia zagrożenia dla środowiska wodnego spowodowane przez rozlewy olejowe, metodykę usuwania rozlewów, zagrożenia dla uczestników akcji i wskazówki dla ratowników.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Lodowe ryzyko / J. Reczyński, Grzegorz Matczyński // Przegląd Pożarniczy. - 1993/12 s.8-9.
Przedstawiono akcję ratowniczą na lodzie oraz pierwszą pomoc poszkodowanym.
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-12995/CD [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Omawia metody usuwania rozlewów olejowych z uwzględnieniem zachodzących w czasie zmian parametrów lepkości olejów. Przedstawia rodzaje zapór, ich przeznaczenie i sposoby ustawiania oraz rodzaje i zakres stosowania zbieraczy olejowych.
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-5131 [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-14706/CD [magazyn] (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej