Source
Katalog zbiorów
(14)
Form of Work
Artykuły
(14)
Author
Comeau Ed
(2)
Stambaugh Hollis
(2)
Annable K
(1)
Czerwiński Michał
(1)
Durso Jr. Fred
(1)
Hayes Greg
(1)
Martin Paul D
(1)
Murphy Jack J
(1)
Schleret J-M
(1)
Schultz William
(1)
Shipp M
(1)
Tracy Jerry
(1)
Wallace Mark
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(12)
Country
Poland
(14)
Language
Polish
(14)
Subject
kampusy
(14)
Szkoły (budynki)
(11)
Bezpieczeństwo pożarowe
(5)
Budownictwo użyteczności publicznej
(4)
Analiza ryzyka
(2)
Klęski żywiołowe
(2)
Ochrona przeciwpożarowa
(2)
Ryzyko
(2)
Szkolnictwo
(2)
Zagrożenia pożarowe
(2)
Zdarzenia nadzwyczajne
(2)
działania interwencyjne
(2)
wypadki śmiertelne
(2)
Analiza zagrożeń
(1)
Atak terrorystyczny
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
NFPA
(1)
Policja
(1)
Pożary
(1)
Pożary - zapobieganie
(1)
Przyczyny pożaru
(1)
Ratownictwo
(1)
Ratownictwo medyczne
(1)
Szkolenie
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Tryskacze
(1)
Zagrożenia cywilizacyjne
(1)
Zarządzanie bezpieczeństwem
(1)
Zdarzenia masowe
(1)
dachy
(1)
informatyzacja
(1)
statystyka pożarnicza
(1)
tsunami
(1)
zakłady pracy
(1)
Subject: place
Stany Zjednoczone (USA)
(3)
14 results Filter
No cover
Article
In basket
Ready for anything? / Jr. Fred Durso // NFPA Journal. - 2010/5 Vol. 104 s.50-55.
Tł.tyt.: Gotowy na wszystko?
Na uczelnianych kampusach nie wszyscy są gotowi podejść do zagrożeń,a nawet mogą stworzyć nowe niebezpieczeństwo. Z raportów wynika jednak że najlepsze praktyki rozpoznania zagrożeń pożarowych uzyskuje się w szkołach. Przedstawiono rolę NFPA w szkoleniach oraz organizację bezpieczeństwa użytkowników.
No cover
Article
In basket
Big Data Service on Campus / Paul D. Martin // NFPA Journal. - 2009/6 Vol. 103 s.9-11.
Tł .tyt.: Wielkie dane służb pożarniczych dotyczące szkolnych kampusów
Przedstawiono nowy system tzw. Campus Fire Data Project dotyczący pożarów w kampusach i dormitoriach. Pozwala on na większe bezpieczeństwo pożarowe i rozpoznawanie zagrożeń ze strony pożaów.
No cover
Article
In basket
Campus and Workplace shootings: Part II / Hollis Stambaugh // Crisis Response Journal. - 2008/3 Vol. 4 s.50-51.
Tł. tyt.: Strzelanina w kampusie i w miejscu pracy: cz. II
Przedstawiono wnioski wyciągnięte ze strzelaniny w Virginia Tech, która miała miejsce w kampusie uczelnianym.
No cover
Article
In basket
Campus and workplace shootings: Part III / Hollis Stambaugh // Crisis Response Journal. - 2008/4 Vol. 4 s.56-57.
Tł. tyt.: Zagadnienia ewakuacyjne. Cz. III
W III części serii przeanalizowano wnioski wyciągnięte z tragedii w Virginia Tech, gdzie doszło do strzelania w niewinnych ludzi. przez psychicznie chorego człowieka oraz poruszono problem który spotkał rodziny ofiar.
No cover
Article
In basket
Effective emergency planning for colleges and univeristies / Greg Hayes // Fire Engineering. - 2006/7 Vol. 159 s.89-94.
Tł .tyt.: Skuteczne planowanie działań ratowniczych w czasie pożarów szkół pomaturalnych i uniwersytetów
Opis poszczególnych elementów planów ratowniczych, w czasie pożarów szkół pomaturalnych i uniwersytetów - EOP (Emergency Operations Plan). W artykule podano i zanalizowano typ zagrożeń i sposoby szacowania ryzyka pożaru ww. obiektów, środki łączności oraz rolę Ośrodka Bezpieczeństwa Pożarowego w kampusach uczelnianych (The Center for Campus Fire Safety).
No cover
Article
In basket
Fire Safety in tsunami camps / M. Shipp, K. Annable // Fire Safety Engineering. - 2008/4 Vol. 15 s.33-36.
Bibliogr. 6 poz., rys.
Tł. tyt.: Bezpieczeństwo pożarowe w obozie poszkodowanych przez tsunami
Przedstawiono raport z pożaru kampusu dla rozbitków "Boxing day" i poszkodowanych przez tsunami, Zaprezentowano wyniki badań dotyczące problemu bezpieczeństwa pożarowego kampusu oraz uwagi dotyczące ochrony przeciwpożarowej.
No cover
Article
In basket
Fighting Fires on Rooftops Undergoing Rehab / William Schultz // Fire Engineering. - 2009/11 Vol. 162 s.69-73.
Tł .tyt.: Walka z pożarem dachu obiektu szkolnego
Przedstawiono akcję ratowniczo - gaśniczą Wheaton Fire Department podcza pożaru dachu obiektu leżącego na kampusie Wheaton College. Omówiono sytuację podczas akcji, działania interwencyjne oraz wnioski.
No cover
Article
In basket
Fraternity Row / Ed Comeau // Fire Chief: the official magazine of Fire-Rescue International. - 2007/8 Vol. 51 s.44-50.
Tł. tyt.; Zagrożenie kampusów studenckich
W artykule podano przyczyny pożarów kampusów studenckich oraz konieczność instalowania tryskaczy.
No cover
Article
In basket
Autor przedstawia sprawcę i motywy tragedii, w której zginęły 32 osoby na terenie kampusu studenckiego w USA. Wydarzenie to przyczyniło się do wprowadzenia nowych elementów w szkoleniu ratowników medycznych.
No cover
Article
In basket
Risques majeurs en milieu scolaire / J-M. Schleret // Préventique Sécurité. - 2006/85 s.19-21.
Tł.tyt.: Wielkie ryzyko w ośrodkach szkolnych
Burza, jaka miała miejsce we Francji w 1999 r., spowodowała poważne zniszczenia w ponad 5 tys. ośrodków, a eksplozja w fabryce AZF w Tuluzie w 2001 r., była również poważnym zagrożeniem dla szkół i wyższych uczelni. Tragedia World Trade Center dotknęła 6 szkół i prawie 6 tysięcy uczniów. Przedstawiono nowe horyzonty ryzyka dotyczącego zagrożeń i bezpieczeństwa ludzi i obiektów szkolnych i akademickich.
No cover
Article
In basket
Campus fires: tactical considerations / Jerry Tracy // Fire Engineering. - 2001/2 Vol. 154 s.117-122.
Bibliogr. 2 poz., rys.
Tł. tyt.: Pożary na terenie uniwersytetów: rozważania taktyczne
Na zagrożenie pożarem na terenach obiektów uniwersyteckich wpływają następujące czynniki: przepełnione akademiki, szkolenia przeprowadzane przez niekompetentne osoby - pracowników uniwersytetów, duża częstotliwość fałszywych alarmów oraz beztroska młodych ludzi. Artykuł opisuje problemy związane z przeprowadzaniem akcji ratowniczo - gaśniczych w campusach uniwersyteckich.
No cover
Article
In basket
Marketing Campus Fire safety / Ed Comeau // Fire Engineering. - 2007/10 Vol. 160 s.117-124.
Tł.tyt.: Zarządzanie bezpieczeństwem pożarowym w kampusach
W artykule omówiono sposoby zabezpieczenia przeciwpożarowego kampusów i zarządzanie bezpieczeństwem pożarowym kampusów. Jako dane wyjściowe wykorzystano informacje zawarte w opracowaniu zwartym D. Morrisona "Marketing to the Campus Crowd". Omówiono techniki stosowane w informacji o zagrożeniach pożarowych, rolę informacji graficznych (znaków, planszy) zlokalizowanych w kampusach i perspektywy rozwoju zarządzania bezpieczeństwa pożarowego.
No cover
Article
In basket
Fot., tab.
Tł. tyt.: List otwarty do amerykańskich szkół i uniwersytetów: promowanie bezpieczeństwa pożarowego w kampusach
Otwarty list jest pomocą edukacyjną przygotowaną przez straż pożarną dla szkół i uniwersytetów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, głównie na terenach kampusów. List przygotowała straż pożarna. Podano statystykę pożarów na terenach obiektów szkolnych i uniwersyteckich w USA.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 1 poz.
Tł.tyt.; Lone Wolf/Działania zamachowca: atak na budynek bezpieczeństrwa publicznego w Teksasie
Przedstawiono działania interwencyjne policji we współpracy z innymi służbami wobec ataku zamachowca na terenie kampusu szkolnego w McKinney, Teksasie.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again