Form of Work
Artykuły
(35)
Książki
(4)
Publikacje naukowe
(2)
Status
only on-site
(6)
available
(1)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(6)
Author
Wrotek Jerzy
(4)
Pofit-Szczepańska Melania. (1935 -
(3)
Bajur Michał
(1)
Carreto-Vasquez Victor H
(1)
Chalak A
(1)
Chang Shang-Weng
(1)
Chen Long
(1)
Chew Michael Yit Lin
(1)
Chwaleba Augustyn
(1)
Czajewski Jacek
(1)
Elicer-Cortés J.C
(1)
Ermolin N.E
(1)
Fabian Thomas Z
(1)
Fuentes A
(1)
Gieras Marian
(1)
Habich Bohdan
(1)
Hadjisophocleous George
(1)
Han Z.F
(1)
Hansen Rickard
(1)
He Qingliang
(1)
Hsieh Wei-Dong
(1)
Hu L.H
(1)
Huo R
(1)
Hurley Morgan J
(1)
Jakubiec Jakub
(1)
Jaskółowski Waldemar
(1)
Jiang Y.Q
(1)
Kaminskyi A.V
(1)
Karasiński Paweł
(1)
Kieliszek Sylwester (st. bryg. w st. spocz. dr inż.)
(1)
Kondrikov B.N
(1)
Koźlikowski Damian
(1)
Kryska Janusz
(1)
Lattimer Brian Y
(1)
Lee H.P
(1)
Li Liming
(1)
Lin Ching-Yuan
(1)
Liu S
(1)
Lu Yuan
(1)
Mannan M. Sam
(1)
Mei P
(1)
Meng Wei
(1)
Mizerski Andrzej
(1)
Munguia Alex
(1)
Mégret O
(1)
Niedźwiałowska-Wierzbicka T
(1)
Nikitin Y.V
(1)
Nikolaev Ju. A
(1)
Novozhilov Vasily
(1)
Oh S.Ch
(1)
Oullette Jason
(1)
Poniński Maciej
(1)
Porowski Rafał
(1)
Radwan Katarzyna
(1)
Rajkova V.M
(1)
Rakowska Joanna
(1)
Rudenko D.V
(1)
Salamonowicz Zdzisław
(1)
Severino G
(1)
Shi Long
(1)
Staggs J.E.J
(1)
Szkarowski Aleksander (1953- )
(1)
Teodorczyk Andrzej
(1)
Tomasz Stanisław
(1)
Trelles Javier
(1)
Tsai Ming-Ju
(1)
Vasylyeva O.E
(1)
Vauquelin O
(1)
Wang Qingsheng
(1)
Wolanin Jerzy. (1950-
(1)
Wolański Piotr
(1)
Wrotek Jerzy. prof. dr hab
(1)
Xie Q.Y
(1)
Xie Qiyuan
(1)
Xu Chunming
(1)
Yang Charles Q
(1)
Yang D
(1)
Yi S.-Ch
(1)
Yoo K.O
(1)
Zarko V.E
(1)
Zhang H.P
(1)
Zhang Heping
(1)
Zhang Xia
(1)
Żyła Bogdan
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(18)
2000 - 2009
(8)
1990 - 1999
(7)
1980 - 1989
(2)
Country
Poland
(41)
Language
Polish
(41)
Subject
kinetyka
(40)
Badania pożarnicze
(13)
spalanie
(8)
Metody badawcze
(6)
Ciepło/wydzielanie ciepła
(5)
HRR
(5)
Symulacja
(5)
Drewno
(4)
analiza matematyczna
(4)
parametry obliczeniowe
(4)
Rozkład termiczny
(3)
tunele
(3)
Gazy palne
(2)
ISO
(2)
Kalorymetr
(2)
Kompozyty
(2)
Materiały palne
(2)
Polimery
(2)
Pożary - powstawanie
(2)
Substancje chemiczne
(2)
Temperatura
(2)
Termodynamika
(2)
Zapłon
(2)
Związki powierzchniowo czynne
(2)
bawełna
(2)
materiały włókiennicze
(2)
termograwimetria
(2)
warunki termiczne
(2)
Analiza termiczna
(1)
Budynki wysokie
(1)
Chemia fizyczna
(1)
Dym
(1)
Gazy
(1)
Kalorymetr stożkowy
(1)
Kinetyka chemiczna
(1)
Materiały drewnopochodne
(1)
Metodologia
(1)
Mieszaniny
(1)
Ochrona atmosfery
(1)
Paliwa
(1)
Palność - badanie
(1)
Pojazdy specjalne
(1)
Pożary
(1)
Pożary wewnętrzne
(1)
Produkty spalania
(1)
Projektowanie
(1)
Przyrządy pomiarowe
(1)
Pyły
(1)
Płomień
(1)
Rozprzestrzenianie się dymu
(1)
Rurociągi
(1)
Spalanie
(1)
Tworzywa sztuczne
(1)
Urządzenia
(1)
Wentylacja
(1)
Wybuchy
(1)
Zagrożenia pożarowe
(1)
Zagrożenie wybuchowe
(1)
analiza
(1)
badania
(1)
butle gazowe
(1)
ciecze
(1)
czujki temperatury
(1)
fala detonacyjna
(1)
fizykochemia spalania
(1)
kopalnie
(1)
kurtyny
(1)
materiały wyposażeniowe
(1)
meble
(1)
mieszanina wybuchowa
(1)
model
(1)
obciążenie ogniowe
(1)
obliczenia
(1)
odpady komunalne
(1)
parametry
(1)
przewodnictwo cieplne
(1)
płomień dyfuzyjny
(1)
płyty
(1)
reakcja na ogień
(1)
spalanie bezpłomieniowe
(1)
spalanie detonacyjne
(1)
spalanie dyfuzyjne
(1)
spalanie gazu
(1)
spalanie kinetyczne
(1)
spalanie płomieniowe
(1)
spalanie turbulentne
(1)
substancje pochodzenia organicznego
(1)
tapicerstwo
(1)
termostabilność
(1)
testy pożarnicze
(1)
układ palny
(1)
zjawisko detonacji
(1)
zjawisko flashover
(1)
zwęglanie
(1)
Środki gaśnicze i neutralizujące
(1)
Środki gaśnicze pianotwórcze
(1)
Środki ogniochronne
(1)
środki powierzchniowo-czynne
(1)
źródło zapalenia
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(4)
Podręcznik akademicki
(1)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(1)
41 results Filter
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Badania kinetyki zapłonu w rurach uderzeniowych / Piotr Wolański // Nauka i Technika Pożarnicza. - 1988/2 s.62-67.
No cover
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 66 poz., rys., tabl.
Tł.tyt.: Badanie właściwości kinetycznego mechanizmu do opisania chemicznej struktury płomieni heksogenu. I. Rola oddzielnych stadiów i indywidualnych komponentów
Na podstawie obliczeń systemu równań opisujących jednorodny wyciek lepkiego, przewodzącego ciepło, reagującego gazu w przedziałach ciśnienia 0,5-90 atm, przeprowadzono wybór wiodącychc stadiów i komponentów niezbędnych do opisania chemicznej struktury płomieni heksogenu. Analizowany kinetyczny mechanizm składa się z 263 stadiów i 43 komponentów. Rezultaty obliczeń porównano z danymi eksperymentalnymi. Ponadto badano strukturę różnych stref płomieni i rolę oddzielnych stadiów i komponentów w przebiegu procesu chemicznego.
No cover
Article
In basket
Bibl. 12 poz., wykr.
Tł.tyt.: Własności pożarowe drewna i płyt kompozytów lignocelulozo-tworzywowych
Tradycyjnie palność płyt bada się indeksem szybkości rozprzestrzeniania się płomienia (FSI - flame spread index) bądź też metodą UL 723/ ASTM E 84. Ze względu na duże gabaryty wyrobów, różne placówki badawcze opracowują nowe, tańsze metody badań. W artykule opisano nową metodę badań płyt kompozytowych, opracowaną przez Uniwersytet Kalifornijski (Forest Products Laboratory), oparta na szacowaniu zużycia tlenu w czasie spalania, zbliżoną do normatywnej metody badań kinetyki generacji ciepła ASTM E 1354 (kalorymetr stożkowy)
No cover
Article
In basket
Grupa tematyczna: Badania pożarnicze
Bibliogr. 13 poz., rys., tab., wykr.
Tł.tyt.; Analiza przewidywania zdolności FDS do rejestracji zadziałania czujek termicznych
Opis eksperymentów mających na celu oszacowanie mozliwości Symulatora Dynamiki Pożaru (FDS) do rejestracji czasu zadziałania czujek termicznych. Szczegółowy opis zestawu eksperymentalnego do analizy danych: typu konfiguracji palnika, typu termopary symulujące czujniki termiczne, kinetyki generacji ciepła z palników. Uzyskane dane eksperymentalne "zależności temepratura przewidywana a temepratura mierzona" dla róznych konfiguracji przedstawiono w formie graficznej.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 1 poz., rys., tab.
Tł.tyt.: Badania eksperymentalne indywidualnych pożarów budynków wysokich i urządzenia ratowniczego z dysypatorem energii kinetycznej
Artykuł przedstawia wyniki badań indywidualnych pożarów budynków wysokich i urządzeń ratowniczych z dysypatorem energii kinetycznej. Pokazano model zróżnicowanego urządzenia. Zanalizowano wpływ charakterystycznej dynamiki na procesy inhibicyjne.
No cover
Article
In basket
A model to evaluate tunnel fire characteristics / O. Mégret, O. Vauquelin // Fire Safety Journal. - 2000/4 Vol. 34 s.393-401.
Tł.tyt.: Model pożaru tunelu
Opisano pół-empiryczny model umożliwiający określenie fizycznej chrakterystyki pożaru tunelu. W modelu podstawową wielkością wpływającą na przebieg pożaru jest kinetyka generacji ciepła liczona z iloczynu masowej szybkości przepływu dymu i wzrostu temperatury dymu. W wyniku badań okazało się, że dla danego pożaru ww. dwie wielkości liczbowe są skorelowane i wzrost pożaru jest niezależny od ilości ciepła uwolnionego.
No cover
Article
In basket
Self extinction of fire in a closed compartment / Y.V. Nikitin // Journal of Fire Sciences. - 1999/2 Vol. 17 s.97-102.
Bibliogr. 2 poz., rys.
Tł .tyt.: Samougaszenie się pożaru w zamkniętym pomieszczeniu
W oparciu o cieplną teorię inicjacji spalania płomieniowego, zanalizowano zjawisko przerwania reakcji spalania podczas pożarów w zamkniętych pomieszczeniach zakładając, że spalanie przerywa się, gdy stężenie tlenu w pomieszczeniu spada do 12-13%. Rozpatrzono bilans cieplny w pomieszczeniu wykorzytując zależność Arrheniusa oraz wielkość kinetyki w czasie pożarów. Stwierdzono, że kiedy temperatura pożaru zmniejsza się o 20% w stosunku do maksymalnej temperatury pożaru, przechodzi on w stan regresji.
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 5 poz.
Tł.tyt.; Kinematyczna analiza mechanizmu zdalnie sterowanego obiektu środków gaśniczych
W artykule opracowano kinematyczny system i budowę zdalnie sterowanych manipulatorów obiektu na podstawie analizy kinematycznej według cech geometrycznych i kinematycznych.
No cover
Article
In basket
Grupa tematyczna: Badania pożarnicze
Bibliogr. 17 poz., rys., tab.
Tł .tyt.: Wpływ aranżacji stosów drewna na ich szybkość spalania
W artykule opisano badania wpływu typu drewna i sposobu ich aranżacji na zachowanie się stosu drewna w czasie spalania. Znaleziono że nawet przy tym samym obciążeniu ogniowym zmiana kształtu stosu wpływa na sposób spalania. Przy zwiększonej gęstości stosu szybkość spalania obniża się. Szybkość spalania w kierunku poziomym jest niższa od szybkości spalania w pionie, co uwidacznia się w znacznym wzroście kinetyki generacji ciepła.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-4782 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-15988/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 17 poz., tab.
Tł.tyt.; Wpływ tlenku żelaza na rozkład nadtlenku ketonu metyloetylowego
Nadtlenek ketonu metyloetylowego (MEKPO) jest często wykorzystywany jako inicjator polimeryzacji. Jest to substancja niestabilna chemicznie, szybko ulegająca rozkładowi, co prowadzi do pożarów i wybuchów. W artykule opisano wyniki badań termostabilności MEKPO w obecności tlenku żelaza Fe2O3 oraz wyniki własności kinetycznych MEKPO. W badaniach wykorzystano różne stężenia tlenku żelaza oraz specjalny typ kalorymetru umożliwiającego pomiar efektów cieplnych reakcji (APTAC). Badania wykazały, że niskie stężenie Fe2O3 (<0,3%) nie wpływają na termostabilność MEKPO. Jednal wysokie stężenie Fe2O3 obniżają termostabilność MEKPO o ok. 10%.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 7 poz., rys., tabl.
Tł.tyt.: Przybliżone modelowanie, model kinetyki i termochemiczne równanie stanu chemicznie reagujących gazowych mieszanin w wysokich temperaturach
Przedstawiono niezbędne i dostateczne warunki, którym powinny odpowiadać modelowe równania kinetyki i termochemiczne równanie stanu zgodnie z treścią drugiej zasady termodynamiki. Zaproponowano prosty model, któr y w praktyce nie ustępuje modelom szczegółowo opisującym kinetykę reakcji ze stałymi równowagi i wewnętrznej energii komponentów badanych mieszanin.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 18 poz., rys., tab.
Tł .tyt.: Kinetyka nieizotermicznego rozkładu polichlorku winylu
Opisano badania kinetyki nieizotermicznego rozkładu PCW wykorzystując metodę termicznej analizy różnicowej. Eksperyment prowadzono w atmosferze azotu. W oparciu o przeprowadzone eksperymenty opracowano model rozkładu termicznego łańcucha PCW. Rozkład PCW jest dwustopniowy a dane kinetyczne można obliczyć z przebiegu zmian termicznych i energetycznych w czasie rozkładu.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again