Form of Work
Artykuły
(122)
Publikacje naukowe
(50)
Książki
(9)
Publikacje urzędowe i akty prawne
(5)
Publikacje fachowe
(1)
Status
only on-site
(64)
available
(7)
Branch
Wypożyczalnia
(7)
Czytelnia
(64)
Author
Ościłowska Barbara
(16)
Dreger Maria
(7)
Pogorzelski Jerzy Andrzej
(7)
Małozięć Daniel
(5)
Sulik Paweł
(5)
Dzień Grzegorz
(4)
Klapsa Wojciech
(4)
Kociołek Krzysztof T
(4)
Sawicki Tomasz
(4)
Sobolewski Mirosław
(4)
Wróblewski Bogdan
(4)
Borowy Andrzej
(3)
Kaczmarczyk Barbara
(3)
Karlikowski Tytus
(3)
Kołdys Karolina
(3)
Król Bernard
(3)
Kulak Łukasz
(3)
Kustra Piotr
(3)
Lesiak Piotr
(3)
Lindner Jan
(3)
Pogorzelski Jerzy A
(3)
Półka Marzena (1969- )
(3)
Sawelski Andrzej
(3)
Suchecki Sylwester
(3)
Wiatr Julian
(3)
Bagiński Krzysztof
(2)
Chmiel Michał
(2)
Kukfisz Bożena
(2)
Maciak Tadeusz
(2)
Ogrodnik Paweł
(2)
Pecio Mariusz
(2)
Piechulek Michał
(2)
Porowski Rafał
(2)
Radziszewska Jolanta Maria
(2)
Rochala Paweł
(2)
Ryczer Andrzej
(2)
Struś Włodzimierz
(2)
Strzyżewska Martyna
(2)
Suska Janusz
(2)
Szajewska Anna
(2)
Wiąckowski Jacek
(2)
Zaleski Bogdan
(2)
Łangowski Krzysztof
(2)
Abramowicz Marian
(1)
Adamski Ryszard Gabryel
(1)
Andersson Petra
(1)
Bachman Eric G
(1)
Basińska Małgorzata
(1)
Benintendi Renato
(1)
Bielicki Piotr (1946- )
(1)
Chang Kuan-Yung
(1)
Chebdowski Krzysztof
(1)
Chmielewski Tadeusz
(1)
Chudyba Krzysztof
(1)
Chwalczuk Ryszard
(1)
Czekańska Anna
(1)
Dziliński Piotr
(1)
Fienko Radosław
(1)
Fisher R.W
(1)
Gabrysiak Robert
(1)
Gajek Agnieszka
(1)
Gałaj Jerzy
(1)
Gałczyński Piotr
(1)
Goroszewski Marek
(1)
Grabarczyk Marcin
(1)
Gruba Bogdan
(1)
Grunt-Mejer Iwona
(1)
Guzewski Piotr
(1)
Guzik Aleksandra
(1)
Górzeński Radosław
(1)
Hancyk Bolesław
(1)
Hassan Mohamed Aly
(1)
Haugen Stein
(1)
Haythornthwaite D
(1)
Hjohlman Maria
(1)
Huang Chi-Jan
(1)
Idziak Beata
(1)
Ivings M.J
(1)
Izydorczyk Daniel
(1)
Janczak Andrzej
(1)
Jarosz Ryszard
(1)
Johnson Troy C
(1)
Jones P
(1)
Joniec Waldemar
(1)
Kacprzak Paweł
(1)
Kaliszuk-Wietecka A
(1)
Kamiński Andrzej
(1)
Kantor Łukasz
(1)
Kao Shih-Feng
(1)
Karbowski Wacław
(1)
Karolak Piotr
(1)
Kałwak Michał
(1)
Kircher Frieder
(1)
Klein Roger A
(1)
Kocot Patryk
(1)
Kolbrecki Andrzej
(1)
Koniuch Ariadna
(1)
Kosiorek Mirosław
(1)
Kowalczyk Agnieszka
(1)
Kołodziejczyk Tomasz
(1)
Year
2020 - 2021
(2)
2010 - 2019
(125)
2000 - 2009
(23)
1990 - 1999
(6)
1980 - 1989
(8)
1970 - 1979
(20)
1960 - 1969
(3)
Country
Poland
(187)
Language
Polish
(185)
English
(1)
Russian
(1)
Subject
klasyfikacja pożarowa
(89)
klasyfikacja
(54)
klasyfikacja ogniowa
(44)
Odporność ogniowa
(30)
Materiały budowlane
(27)
Przyczyny pożaru
(25)
statystyka pożarnicza
(17)
Analiza zagrożeń
(16)
przepisy
(16)
elementy budowlane
(15)
Badania pożarnicze
(14)
Ochrona przeciwpożarowa
(12)
Bezpieczeństwo pożarowe
(11)
Budownictwo
(11)
Normalizacja pożarnicza
(11)
reakcja na ogień
(9)
Normalizacja
(8)
Pożary
(8)
Zagrożenia pożarowe
(8)
Zagrożenie wybuchowe
(8)
klasyfikacja wybuchowa
(8)
Kable
(7)
Lasy
(7)
Konstrukcje budowlane
(6)
Substancje niebezpieczne i szkodliwe
(6)
Symulacja
(6)
Unia Europejska (UE)
(6)
Zabezpieczenie przeciwpożarowe
(6)
Konstrukcje stalowe
(5)
Metody badawcze
(5)
Palność - badanie
(5)
Pożary - rozpostrzeżanie się
(5)
oddzielenia przeciwpożarowe
(5)
Budynki
(4)
Prawo wspólnotowe europejskie
(4)
Sprzęt gaśniczy
(4)
dachy
(4)
izolacja
(4)
magazyny
(4)
Środki gaśnicze pianotwórcze
(4)
ADR
(3)
BHP
(3)
Bezpieczeństwo
(3)
Budownictwo mieszkaniowe
(3)
Budynki wysokie
(3)
Państwowa Straż Pożarna
(3)
Pożary - zapobieganie
(3)
Strefa zagrożenia wybuchem
(3)
Substancje chemiczne
(3)
Systemy alarmowe
(3)
Transport materiałów niebezpiecznych
(3)
Zagrożenia
(3)
zagrożenia miejscowe
(3)
Środki gaśnicze i neutralizujące
(3)
Awarie przemysłowe
(2)
Bezpieczeństwo pożarowe budynków
(2)
Dochodzenie popożarowe
(2)
Ewakuacja
(2)
Farby i lakiery
(2)
Instalacje i urządzenia przeciwpożarowe
(2)
Konstrukcje żelbetowe
(2)
Materiały drewnopochodne
(2)
Materiały i substancje wybuchowe
(2)
Obliczeniowa mechanika płynów
(2)
Palność
(2)
Podpalenia
(2)
Pojazdy pożarnicze
(2)
Pożary - powstawanie
(2)
Pyły
(2)
Rozprzestrzenianie się dymu
(2)
Samochody pożarnicze
(2)
Sprzęt pożarniczy
(2)
Techniczne systemy zabezpieczeń
(2)
Temperatura
(2)
Tworzywa sztuczne
(2)
Urządzenia elektryczne
(2)
Zabezpieczenia ogniochronne
(2)
Zagrożenia biologiczne
(2)
Zbiorniki
(2)
analiza bezpieczeństwa
(2)
badania
(2)
biurowce
(2)
detekcja
(2)
drzwi przeciwpożarowe
(2)
obliczenia
(2)
przepisy techniczno-budowlane
(2)
płyty
(2)
samochody specjalne
(2)
spalanie
(2)
testy pożarnicze
(2)
zakłady zwiększonego ryzyka (ZZR)
(2)
Środki ogniochronne
(2)
ściana
(2)
Akcja ratowniczo-gaśnicza
(1)
Analiza ryzyka
(1)
Australia i Oceania
(1)
Automatyka
(1)
Beton
(1)
Budownictwo użyteczności publicznej
(1)
Certyfikacja zgodności
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Stany Zjednoczone (USA)
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(50)
Normy
(5)
192 results Filter
Authority data
Klasyfikacja (hasło przedmiotowe)
zob. też Metodologia (hasło przedmiotowe) ; Taksonomia numeryczna (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Europejska Klasyfikacja Działalności (hasło przedmiotowe) ; Klasyfikacja biblioteczna (hasło przedmiotowe) ; Klasyfikacja Środków Trwałych (hasło przedmiotowe) ; Polska Klasyfikacja Działalności (hasło przedmiotowe) ; Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Klasyfikacje
Authority data
klasyfikacja (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe klasyfikacja ogniowa (hasło przedmiotowe) ; klasyfikacja pożarowa (hasło przedmiotowe) ; klasyfikacja wybuchowa (hasło przedmiotowe)
No cover
Article
In basket
O reakcji na ogień wyrobów i elementów budowlanych / Maria Dreger // Ochrona Przeciwpożarowa. - 2012/4 s.21-22.
Przedstawiono podstawowe klasy reakcji na ogień wyrobów budowlanych i symbole towarzyszące klasyfikacji europejskiej.
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-60
Omówiono klasy odporności pożarowej i odporności ogniowej.
Authority data
klasyfikacja ogniowa (hasło przedmiotowe)
zob. też materiały budowlane (hasło przedmiotowe) ; budynki (hasło przedmiotowe) ; konstrukcje (hasło przedmiotowe) ; pożar-rozwój (hasło przedmiotowe) ; odporność ogniowa (hasło przedmiotowe) ; eurokody (hasło przedmiotowe)
Authority data
klasyfikacja wybuchowa (hasło przedmiotowe)
zob. też materiały wybuchowe (hasło przedmiotowe) ; substancje wybuchowe (hasło przedmiotowe) ; wybuchy (hasło przedmiotowe) ; zagrożenie wybuchowe (hasło przedmiotowe) ; strefa zagrożenia wybuchem (hasło przedmiotowe) ; zjawisko deflagracji (hasło przedmiotowe) ; zjawisko detonacji (hasło przedmiotowe)
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-60
Kontynuacja omówienia klasy odporności pożarowej i odporności ogniowej.
No cover
Article
In basket
Omówienie klasyfikacji odpadów zgodnie z rozporządzeniem i wymaganiami UE.
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Niniejszy artykuł prezentuje zasady klasyfikacji oraz oznakowania chemikaliów zgodnie z rozporządzeniem CLP.
No cover
Article
In basket
Typologia zagrożeń / Barbara Kaczmarczyk // Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza : kwartalnik CNBOP. - 2014/3 s.31-38.
Sygnatura: CP-80
Przedstawia pojęcie i definicję zagrożenia, omawia podział zagrożeń ze względu na różne kryteria stosowane w typologii zagrożeń bezpieczeństwa.
No cover
Article
In basket
Zagrożenia i jego typologie / Barbara Kaczmarczyk // Zeszyty Naukowe SGSP. - 2013/48 s.88-101.
Poruszono problematykę zagrożeń istotną zarówno dla człowieka, jak i grup społecznych. Podano zakres przedmiotowo-podmiotowy zagrożeń oraz ich podział.
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Przedstawiono klasyfikację systemów alarmowych sygnalizacji włamania według normy PN-E-08390/14:1993
No cover
Article
In basket
Bibliogr 7 poz.
Przedstawiono zasady uzyskiwania dostępu, włączania i wyłączania systemów oraz fundamentalne wymagania decydujące o klasie systemów dotyczące wykrywania i ochrony przed sabotażem oraz zapisu zdarzeń i zasilania.
No cover
Article
In basket
Przedstawia podstawowe klasy "reakcji na ogień" wyrobów budowlanych, objaśnia symbole towarzyszące euroklasom.
No cover
Article
In basket
Europejskie oznaczenia pojazdów pożarniczych / Michał Chmiel // Przegląd Pożarniczy. - 2014/6 s.34-36.
Omówiono przepisy określające prawidłowe oznaczenie pojazdów pożarniczych, dostosowane do norm europejskich.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again