Form of Work
Artykuły
(6)
Książki
(3)
Publikacje naukowe
(2)
Publikacje fachowe
(1)
Status
only on-site
(3)
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(3)
Author
Jaskiernia Jerzy
(2)
Spryszak Kamil
(2)
Galicki Zdzisław W
(1)
Gołębiowska Anna
(1)
Gubrynowicz Aleksander
(1)
Kubaczyk Tadeusz
(1)
Lewandowski Lech
(1)
Różycki Marek
(1)
Serzysko Anna
(1)
Talik Maria
(1)
Woźnica Justyna
(1)
Year
2020 - 2022
(3)
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(2)
1990 - 1999
(1)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(10)
Language
Polish
(9)
English
(1)
Subject
konwencja
(7)
Broń chemiczna
(3)
Europejska Konwencja Praw Człowieka
(3)
Prawa człowieka
(3)
Demokracja pośrednia
(2)
Globalizacja
(2)
Kryzys
(2)
Liberalizm
(2)
Migracja
(2)
Populizm (ideologia)
(2)
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (1948)
(2)
Przemoc
(2)
broń biologiczna
(2)
Bezpieczeństwo
(1)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(1)
Bezpieczeństwo osobiste
(1)
Broń masowej zagłady
(1)
Emancypacja kobiet
(1)
Europejski Trybunał Praw Człowieka
(1)
Klimat
(1)
Kryminalistyka
(1)
Mniejszości (socjologia)
(1)
Odpady
(1)
Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ)
(1)
Policja
(1)
Przestępczość
(1)
Rada Europy
(1)
Terroryzm
(1)
Unia Europejska (UE)
(1)
Zagrożenia biologiczne
(1)
Zagrożenia chemiczne
(1)
Zwalczanie terroryzmu
(1)
biologia
(1)
ochrona praw człowieka
(1)
odpady niebezpieczne
(1)
Subject: time
1901-2000
(2)
1945-1989
(2)
1989-2000
(2)
2001-
(2)
Subject: place
Australia
(1)
Azja
(1)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Oceania (region)
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(2)
Praca zbiorowa
(2)
Domain
Polityka, politologia, administracja publiczna
(2)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(2)
10 results Filter
No cover
Article
In basket
Terminologia GMO (organizmy genetycznie zmodyfikowane), ich ochrona i podział korzyści wynikających z ich wykorzystania.
No cover
Article
In basket
Broń chemiczna - rocznica konwencji o zakazie używania broni chemicznej / Marek Różycki //W: Bezpieczeństwo w Logistyce. - 2017/2-3 (6/7) s.64-67.
Sygnatura CP-74
29 kwietnia 2017 roku świat obchodził dwudziestolecie wejścia w życie konwencji o zakazie używania broni chemicznej. Okrągła rocznica powinna skłonić nas do rozważań nad obecną sytuacją, gdyż mimo zakazu co chwile dochodzą do mieszkańców państw Europy informacje o jej zastosowaniu.
No cover
Article
In basket
Nowe porozumienie klimatyczne - potencjalny zakres celów mitygacyjnych : bezpieczeństwo klimatyczne / Anna Serzysko // W: Bezpieczeństwo - współczesne wymiary / red. Joachim Osiński. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2014. - s. 103-118 .
sygn. IBC-1483/Czyt., IBC-1484, IBC-1485
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 14 poz.
Problematyka odpadów niebezpiecznych oraz ograniczenia gospodarki odpadami niebezpiecznymi po konwencji bazylejskiej w 1989 r. Definicja odpadów w świetle konwencji, kontrola transgranicznego przemieszczania.
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Zagrożenia CBRN
Bibliografia, netografia strony 188-201.
Streszczenie: Znaczenie broni biologicznej i chemicznej we współczenym świecie polega przede wszystkim na zastraszaniu i stwarzaniu zagrożenia na użytek polityki.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-2377, IBC-2376, IBC-2375, IBC-2374 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2373/Czyt. (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Kuszenie demonów / Lech Lewandowski // Przegląd Obrony Cywilnej. - 2006/3 s.24-26.
26 marca 1975 r. przyjęto konwencję zakazującą prowadzenia badań, produkcji oraz gromadzenia zapasó broni chemicznej i biologicznej, a także nakazującą niszczenie jej zapasów. Niestety, nie oznaczało to definitywnego uwolnienia świata od zagrożenia. Analiza zdarzeń z bronią biologiczną i chemiczną oraz nakaz konwencji.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-26.
Tłumaczenie tytułu: Prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka
Streszczenie: W artykule analizowane jest jedno z najważniejszych praw jednostki ludzkiej, jakim jest wolność i bezpieczeństwo osobiste. W związku z tym analizowana jest geneza i prawno- -międzynarodowe standardy regulacji tego prawa.
No cover
Article
In basket
Tł.tyt.; Międzynarodowa Przestępczość Zorganizowana - 10 - lecie Konwencji Palermo
Artykuł poświęcony jest dziesiątej rocznicy podpisania przez Narody Zjednoczone Konwencji przeciwko Międzynarodowej Przestepczości Zorganizowanej. Konwencja ta nazywana jest również "Konwencją Palermo". Artykuł porusza tematy, któe zostrały przedstawione w tekście w postaci następujących podtytułów: 1. Dziesiąta rocznica ustalenia Konwencji, 2. Rozwój zjawiska, 3. Międzynarodowe przeciwdziałanie - ONZ, 4. Treści zawarte w Konwencjach i Protokołach z Palermo, 5. Związek pomiędzy Konwencją z Palermo a jej Protokołami, 6. Zaplanowane działania oraz kolejne narzędzia stosowane przez ONZ, 7. Międzynarodowa przestepczosć zorganizowana a UE, 8. Międzynarodowa przestepczość zorganizowana a bezpieczeństwo międzynarodowe.
Book
In basket
Materiały z XI Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Ochrona praw człowieka w dobie kryzysu demokracji liberalnej", która odbyła się w dniach 15-16 kwietnia 2019 r. w Sejmie RP, Warszawa.
Zawiera: Demokracja liberalna, Oświecenie a świat wartości // Demokracja liberalna – istota, stan obecny, perspektywy // Demokracja liberalna a prawa człowieka // Human Rights and Public Power // The Civil Society as an Important Component of the Liberal Democracy // Demokracja liberalna – demokracja oczekiwań czy demokracja powinności? // Demokracja jako proces dynamiczny // Human rights based approach dla demokracji // Demokratyczny ład ustrojowy jako fundament bezpieczeństwa dla praw i wolności obywatelskich // Международное конституционное право: за и против // Kilka refleksji o funkcjach państw współczesnych // Źródła i przyczyny kryzysu demokracji liberalnej. Wyzwania populizmu // Czy czeka nas kres liberalnej demokracji? // Przesłanki kryzysu demokracji liberalnej // Znaczenie kryzysu demokracji liberalnej dla funkcjonowania systemów politycznych // Modern Crisis of Liberal Democracy as Challenge to Right for Peace and International Law // Poliberalizm a ochrona praw człowieka // Liberalism, Neoliberalism, Post-liberalism and Affirmation and Protection of Fundamental Human Freedoms // Права человека в эпоху кризиса либеральной демократии: Украинский контекст // Популизм vs либеральная демократия: дефекты защиты прав человека в условиях кризиса согласительных политических систем // Polityczne konsekwencje populizmu na przykładzie brexitu // Pozory demokracji // Justyna Stadniczeńko Komunikacja społeczna w dobie kryzysu demokracji liberalnej (wybrane zagadnienia) // Kryzys demokracji liberalnej a ochrona praw mniejszości. Wybrane zagadnienia // Частная жизнь в условиях кризиса либеральной демократии: пределы ограничения и качество защиты // Запрет принудительного труда в Международном пакте о гражданских и политических правах и практике Комитета по правам человека в период кризиса либеральной демократии // Globalizacja i wielokulturowość zagrożeniem demokracji liberalnej w XXI w. // Populizm a demokracja cyfrowa // Argument „dyktatury mniejszości” w retoryce antyliberalnej. Uwarunkowania, przykłady i znaczenie dla przyszłości demokracji liberalnej // Edukacja jako istotny środek ochrony jednostki przed kłamstwem i postprawdą. Refleksje na tle filozoficznym i konstytucyjnym // Глобальные цивилизации и права человека // Międzynarodowy kapitał ludzki w rozwoju globalnej ekonomiki // Oddziaływanie globalizacji na prawa człowieka – refleksje w ujęciu psychologicznym // Władza algorytmów czy państwa i korporacji informacyjno- -technologicznych? // Wielokulturowość jako wyzwanie dla współczesnych systemów ochrony praw człowieka – wybrane aspekty // Aktualna problematyka etyczno-prawna postaw godzących w życie i zdrowie // Mowa nienawiści w przekazie internetowym a wolność słowa // Kulturowe aspekty satyry i karykatury a mowa nienawiści // Realizacja artykułu 27 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka w społeczeństwie informacyjnym // The Place for Human Rights in the Research Devoted to Artificial Intelligence // Stabilność prawa w systemie ochrony praw człowieka na przykładzie praw ekonomicznych // System zabezpieczenia społecznego a prawa człowieka // Migracje a prawa człowieka. Zarys zagadnienia // Prawo do czystego środowiska jako prawo człowieka a możliwość korzystania ze środowiska naturalnego jako dobro osobiste // Zdefiniowanie przez współczesną pedagogikę wizji pożądanej osobowości człowieka nadchodzących czasów warunkiem skutecznej realizacji praw człowieka.
Współfinansowanie: Uniwersytet Jana Kochanowskiego (Kielce)
Część referatów w języku angielskim i rosyjskim. Streszczenia w języku angielskim przy referatach.
Streszczenie: W prezentowanym tomie zostały zamieszczone liczne opracowania dotyczące genezy i rozwoju demokracji liberalnej. Przedstawiono jej wielorakie oblicza, dotyczące m.in. znaczenia demokratycznego ładu ustrojowego jako fundamentu bezpieczeństwa dla praw i wolności obywatelskich. Ukazane też zostały przesłanki kryzysu demokracji liberalnej oraz jego oddziaływanie na funkcjonowanie systemów politycznych i ochronę praw człowieka. Stworzyło to podstawę do zaprezentowania aksjologii powszechnego systemu ochrony praw człowieka w dobie kryzysu demokracji liberalnej, uwzględniającego m.in. wpływ globalizmu, populizmu oraz rozwoju nowych technologii informatycznych. Analizie poddano także model ochrony praw człowieka w dobie poliberalnej. [za Wydawcą]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-22214/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Materiały z XI Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Ochrona praw człowieka w dobie kryzysu demokracji liberalnej", która odbyła się w dniach 15-16 kwietnia 2019 r. w Sejmie RP, Warszawa. Tom 1. pt.: Powszechny system ochrony praw człowieka w dobie kryzysu demokracji liberalnej.
Zawiera: Europa w dobie kryzysu wartości: liberalizm, populizm, prawa człowieka // Внутренние и внешние факторы деформаций посттрансформационных стран Европы // Brexit. Oddziaływanie na społeczeństwa europejskie // Zagadnienia gwarancji prawnych w służbie demokracji – standardy ochrony rzetelnego procesu w Europie // Ochrona praw uchodźców w Europie w ujęciu Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca – zagadnienia wybrane // The Importance of Non-Governmental Organizations of Achieving the Sustainable Development Goals: the Fight against Racial Discrimination of Roma in Europe // Homeless Children – Right to Adequate Housing (European Perspective) // Kryzys demokracji liberalnej wyzwaniem dla Rady Europy // Europejski Trybunał Praw Człowieka w obliczu nowych wyzwań // Polityka młodzieżowa Rady Europy w dobie kryzysu demokracji liberalnej // Wpływ Rady Europy na kreowanie standardów w zakresie ochrony praw człowieka w Internecie // Zalecenia Komitetu Ministrów Rady Europy w orzecznictwie sądów administracyjnych – zagadnienia wybrane // Paweł Siejak Wkład Europejskiej Komisji ds. Efektywności Wymiaru Sprawiedliwości (CEPEJ) w rozwój instytucji mediacji w systemach sprawiedliwości państw członkowskich Rady Europy // Standardy Rady Europy dotyczące zakazu tortur // „Minimalne wymogi życia w społeczeństwie” (vivre ensemble) jako uzasadniony cel ograniczenia wolności religii w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka // Nadużycia medyczne a prawa człowieka. Elvan Alkan i inni p. Turcji // Czy zastosowanie art. 17 EKPC wskazuje na kryzys demokracji liberalnej? Relacje między skutecznością ochrony praw jednostki a poszanowaniem reguł demokracji // Ochrona praw człowieka w odniesieniu do spółek prawa handlowego przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka // Wpływ Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na zakres oraz szybkość procesu integracji europejskiej // Social Media: a New Weapon against Democracy in the EU // Discrimination on Grounds of Age in the Light of Case-Law of CJEU // Wpływ orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na orzecznictwo sądów polskich w zakresie spraw cywilnych z udziałem konsumentów // Ochrona praw rolników w świetle projektu dyrektywy w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w łańcuchu dostaw żywności // Достойный труд – основное право трудящегося человека // Функционирование системы защиты прав человека в Украине в период кризиса либеральной демократии // Freedom of Speech Challenges in Ukraine in Times of Conflict and Crisis of Liberal Democracy // Protection against Stalking in Serbian Criminal Law // Ustrój demokratyczny na przykładzie Skandynawii // Wolność słowa a mowa nienawiści w niemieckim systemie prawa – ustawa o poprawie egzekwowania prawa w sieciach społecznościowych // Rola Rady Radiofonii i Telewizji w zachowaniu demokracji w Republice Federalnej Niemiec // Pojęcie własności i jej gwarancje w Konstytucji Republiki Federalnej Niemiec // Адвокат в системе уголовного правосудия Франции // Znaczenie Deklaracji praw obywateli i fundamentalnych zasad porządku San Marino i jej nowelizacji na ewolucję sanmaryńskiej konstytucji // Międzynarodowe regulacje dotyczące praw człowieka w systemie politycznym terytorium zależnego Jersey // Znaczenie piłki nożnej w niepodległościowych aspiracjach Galicji w Hiszpanii // Prawa człowieka w polityce prezydenta Donalda Trumpa // Polityka administracji prezydenta Donalda Trumpa względem uchodźców // The Right to Abortion in the Light of the American Constitution Based on the Judgment of Roe v. Wade from 1973 and Development of Judicial Review on This Subject // Chińska inicjatywa pasa i szlaku – współczesne wektory układu globalnego oraz inspiracja tradycją pojedynczego człowieka // Права человека в Pеспублике Kазахстан: современное состояние и перспективы // Система защиты имущественных прав в Республике Казахстан: тенденции и проблемы // Prawo zwyczajowe Afganistanu a ochrona praw człowieka // Kwestia praw człowieka w funkcjonowaniu Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych // The Problem of Slavery in Nigeria in the light of International Standards // Dewastacja środowiska naturalnego w Australii i wynikające z tego działania zarządcze // Równouprawnienie płci i ochrona praw człowieka wobec zmian klimatu i ograniczania ryzyka katastrof na południowym Pacyfiku.
Współfinansowanie: Uniwersytet Jana Kochanowskiego (Kielce)
Część referatów w języku angielskim i rosyjskim. Streszczenia w języku angielskim przy referatach.
Streszczenie: W niniejszym tomie szczególny nacisk położono na europejski system ochrony praw człowieka. Uwzględniono wpływ kryzysu demokracji liberalnej na ochronę praw człowieka zarówno w systemie Rady Europy, jak i Unii Europejskiej. Poddano analizie wpływ tego kryzysu na funkcjonowanie systemów ochrony praw człowieka w państwach europejskich: Hiszpanii, Jersey, Niemczech, Rosji, San Marino, Serbii, Ukrainie, Wielkiej Brytanii oraz w krajach skandynawskich. Zaprezentowano m.in. polityczne konsekwencje populizmu na przykładzie brexitu. Uwzględniono też doświadczenia systemów ochrony praw człowieka funkcjonujących w państwach pozaeuropejskich: Afganistanie, Chinach, Kazachstanie, Nigerii i Stanach Zjednoczonych, a także w Australii i państwach południowego Pacyfiku. [za Wydawcą]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-22215/Czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again