Source
Katalog zbiorów
(6)
Form of Work
Artykuły
(3)
Książki
(2)
Rękopisy
(1)
Status
only on-site
(3)
Branch
Czytelnia
(3)
Author
Brodowicz Marek
(1)
Gvozdecky Victor D
(1)
Górecki Łukasz
(1)
Jakubczak Weronika
(1)
Kowalski Piotr
(1)
Maciejczyk Robert
(1)
Nepelski Mariusz
(1)
Wnuk Maciej
(1)
Year
2020 - 2023
(3)
2010 - 2019
(3)
Country
Poland
(6)
Language
Polish
(6)
Subject
korupcja
(6)
Administracja publiczna
(2)
Przestępczość
(2)
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
Funkcjonariusze publiczni
(1)
Konflikt interesów
(1)
Policja
(1)
Polityka bezpieczeństwa
(1)
Prawo karne
(1)
wydarzenia społeczne
(1)
Subject: time
2001-
(2)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(2)
Poradnik
(1)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(1)
6 results Filter
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-121
Streszczenie: W artykule w głównej mierze zostaną zaprezentowane czynności wynikające z realizacji zadań służbowych prowadzonych przez Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji.
No cover
Article
In basket
Lobbying as a form of corruption / Victor D. Gvozdecky // Internal Security. - 2012/1 Vol. 4 s.31-40.
Bibliogr. 19 poz.
Tł .tyt.; Lobbing jako forma korupcji
W artykule poddano analizie zagadnienia dotyczące genezy obecnego stanu ustawodawstwa antykorupcyjnego, osiągnięć, perspektyw i podstawowych kierunków jego rozwoju. Szczególną uwagę zwrócono na badanie ustawodawstwa antykorupcyjnego, dialektycznego związku między poprawnym okresleniem treści, istoty korupcji a realnymi krokami podejmowanymi przez panstwa skierowanymi na jej przezwyciężenie.
No cover
Article
In basket
Korupcja jako zagrożenie systemu bezpieczeństwa państwa / Robert Maciejczyk //W: Kwartalnik Policyjny. - 2020/1-2 strony 85-94.
Sygnatura CP-121
Streszczenie: Zjawisko korupcji jest objawem uniwersalnym. Występuje w mniejszym lub większym stopniu na całym świecie, w każdym kraju. Nie wybiera miejsca położenia danego państwa, dorobku kulturalnego, niepodległości czy zjednoczenia we wspólnocie ani sposobu sprawowania władzy. W państwach demokratycznych, w których konstytucja jest najważniejszym aktem prawnym, przywiązuje się ogromną wagę do zwalczania przestępstw korupcyjnych. Jak wskazuje Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego w raporcie „Korupcja w Polsce – próba analizy zjawiska”, korupcję uznaje się za największe, obok przestępczości zorganizowanej, zagrożenie dla demokracji, rządów prawa oraz wolnej i uczciwej konkurencji w działaniach gospodarczych. Należy przy tym podkreślić, że korupcja zmienia wolny rynek w rynek układów oraz ma niebagatelny wpływ na koszty funkcjonowania firm i przedsiębiorstw. Według ocen Banku Światowego korupcja pochłania około pięć procent produktu globalnego świata, a w krajach, w których jest szeroko rozpowszechniona, jej skutki są często takie, jak gdyby rząd nałożył dodatkowy, 20-procentowy podatek dla inwestorów
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 43-45.
Streszczenie: Zapewnienie skutecznych systemów i programów przeciwdziałania i zwalczania korupcji jest jednym z obowiązków państwa. Obowiązek ten państwo realizuje na wiele sposobów m.in. poprzez tworzenie wyspecjalizowanych instytucji państwowych, umożliwienie funkcjonowania instytucji pozarządowych, odpowiednie ustawodawstwo i wprowadzanie programów edukacyjnych. Z uwagi na istotę takich przedsięwzięć w pracy tej zaprezentowane i dokładniej przedstawione zostały przykłady takich działań. Celem pracy było omówienie analiza instytucjonalnych działań mających na celu przeciwdziałanie korupcji w Polsce w latach 2006 – 2020. Przyjęto, że osiągniecie powyższego będzie możliwe przez uzyskanie odpowiedzi na problem badawczy, który przyjął formę następującego pytania: Jakiego rodzaju działania i przez jakie instytucje odpowiedzialne za przeciwdziałanie korupcji w Polsce w latach 2006- 2020? Treść pracy skupiona została na problemie, który jest obecny w życiu społecznym od zalania dziejów, czyli korupcji. W pracy przedstawiono ogólną definicje korupcji, a także podział korupcji wraz z omówieniem odpowiedzialności karnej jakiej za dane rodzaj przestępstwa przysługuje. Dokonano diagnozy stanu korupcji w Polsce poprzez ukazanie liczby dokonanych przestępstw o charakterze korupcyjnym przy jednoczesnym szczegółowym opisaniu przykładowych przestępstw. Przybliżono dokładne instytucjonalne oraz legislacyjne formy przeciwdziałania i zwalczania korupcji w Polsce oraz działania prowadzone przez rząd oraz Centralne Biuro Antykorupcyjne. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-18618/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-15855/CD [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Na stronie tytułowej i okładce: Rządowy program przeciwdziałania korupcji.
Współwydane: Aktywność pozasłużbowa pracowników administracji rządowej : obowiązujące regulacje.
Dla pracowników administracji rządowej.
Dostępne także w formie elektronicznej.
Finansowanie: Budżet Państwa.
Publikacja udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstw - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0.
Streszczenie: Poradnik został opracowany i wydany w ramach realizacji Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019. (...) Wersja elektroniczna poradnika, dodatki resortowe, przykłady, porady są dostępne na stronie: antykorupcja.gov.pl/konflikt
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. P-2019/1 [magazyn] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again