Source
Katalog zbiorów
(27)
Form of Work
Książki
(18)
Artykuły
(8)
Publikacje naukowe
(5)
Publikacje fachowe
(1)
Rękopisy
(1)
Status
only on-site
(17)
available
(12)
Branch
Wypożyczalnia
(12)
Czytelnia
(17)
Author
Barnaszewski Bogusław
(2)
Gołębiewski Jan
(2)
Jaskiernia Jerzy
(2)
Nowak Aleksandra
(2)
Spryszak Kamil
(2)
Baran Bogdan
(1)
Beck Ulrich
(1)
Czaplicka Monika
(1)
Gerhold Lars
(1)
Grabińska Teresa
(1)
Krzyżanowski Tomasz
(1)
Kłusak Miron (1937- )
(1)
Lang Jacek
(1)
Litwinek Bartłomiej
(1)
Nadolska Jadwiga
(1)
Piotrowska-Piątek Agnieszka
(1)
Rajan Raghuram
(1)
Schiller Jochen
(1)
Sobolewski Grzegorz
(1)
Stawnicka Jadwiga
(1)
Steiger Saskia
(1)
Szafarz Sylwester
(1)
Szymonik Andrzej
(1)
Wardin Katarzyna
(1)
Wawrzusiszyn Andrzej
(1)
Wojakowska Monika
(1)
Wojcieszko Mariusz
(1)
Wojtaszczyk Konstanty Adam
(1)
Wróblewski Łukasz (ekonomia)
(1)
Zawisza Jerzy
(1)
Ładziak Iwona
(1)
Year
2020 - 2023
(7)
2010 - 2019
(20)
Time Period of Creation
2001-
(6)
Country
Poland
(27)
Language
Polish
(26)
English
(1)
Subject
kryzys
(17)
Zarządzanie kryzysowe
(7)
Sytuacje kryzysowe
(5)
kryzys międzynarodowy
(5)
Bezpieczeństwo
(4)
Migracja
(4)
Unia Europejska (UE)
(4)
Zarządzanie
(4)
Bezpieczeństwo narodowe
(3)
Finanse
(3)
Globalizacja
(3)
Gospodarka
(3)
Kryzys
(3)
Przestępczość
(3)
polityka
(3)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(2)
Bezpieczeństwo społeczne
(2)
Demokracja pośrednia
(2)
Europejska Konwencja Praw Człowieka
(2)
Komunikacja społeczna
(2)
Konflikty zbrojne
(2)
Liberalizm
(2)
NATO
(2)
Obrona cywilna
(2)
Polityka
(2)
Populizm (ideologia)
(2)
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (1948)
(2)
Prawa człowieka
(2)
Przemoc
(2)
Public relations
(2)
Ryzyko
(2)
Terroryzm
(2)
Zagrożenia
(2)
Środki masowego przekazu
(2)
Antropologia filozoficzna
(1)
Antyterroryzm
(1)
Arabska Wiosna Ludów
(1)
BHP
(1)
Bezpieczeństwo militarne
(1)
Bezpieczeństwo osobiste
(1)
COVID-19
(1)
Cyberterroryzm
(1)
EUBAM Libya (operacja pokojowa)
(1)
EUFOR Libya (operacja pokojowa)
(1)
Ekologia
(1)
Ekonomia
(1)
Emancypacja kobiet
(1)
Europejski Trybunał Praw Człowieka
(1)
Frontex
(1)
Kaddafí, Muammar (1942-2011)
(1)
Katastrofy budowlane
(1)
Klęski żywiołowe
(1)
Konflikt
(1)
Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy
(1)
Kryminalistyka
(1)
Kryzys gospodarczy
(1)
Kryzys kultury
(1)
Kryzys migracyjny w Europie (2015-2016)
(1)
Mniejszości (socjologia)
(1)
Nierówności społeczne
(1)
Operacja Sophia
(1)
Operacja Themis
(1)
Operacja Triton (2014-2018)
(1)
Osoba (filozofia)
(1)
Personalizm
(1)
Przywództwo
(1)
Rada Europy
(1)
Reagowanie kryzysowe
(1)
Rewolucja libijska (2011)
(1)
Stasiuk, Andrzej (1960- )
(1)
Straż graniczna
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Transhumanizm
(1)
Transport drogowy
(1)
Uchodźcy
(1)
Wojna w Ukrainie
(1)
Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony UE
(1)
Zagrożenia biologiczne
(1)
Zarządzanie zasobami ludzkimi
(1)
działania
(1)
działania kontrolno-rozpoznawcze
(1)
działania militarne
(1)
ekologia
(1)
informacja przestrzenna
(1)
katastrofy ekologiczne
(1)
kontrola
(1)
media elektroniczne
(1)
strefa Schengen
(1)
służby
(1)
wypalenie zawodowe
(1)
zagrożenia ekologiczne
(1)
Środowisko przyrodnicze
(1)
Subject: time
2001-
(7)
1901-2000
(3)
1945-1989
(3)
1989-2000
(3)
Subject: place
Europa
(2)
Kraje Unii Europejskiej
(2)
Polska
(2)
Australia
(1)
Azja
(1)
Libia
(1)
Oceania (region)
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(2)
Opracowanie
(2)
Praca zbiorowa
(2)
Esej
(1)
Monografia
(1)
Praca dyplomowa
(1)
Domain
Polityka, politologia, administracja publiczna
(4)
Bezpieczeństwo i wojskowość
(2)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(2)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(2)
Filozofia i etyka
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
27 results Filter
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Unia Europejska
Streszczenie: „Mamy tutaj do czynienia z wieloaspektową i wielopłaszczyznową diagnozą Unii Europejskiej i na jej podstawie sporządzoną prognozą, która pokazuje szanse i zagrożenia dla unijnego projektu i dla integracji europejskiej. Recenzowana książka jest bezsprzecznie dziełem wartościowym, o wybitnych walorach poznawczych, teoretycznych i utylitarnych. Tak wszechstronnie opracowana diagnoza i prognoza dla Unii Europejskiej i integracji Europy sprawia, iż w Polsce powstała de facto pionierska na ten temat praca zwarta (…). Zaś jej zawartość powinna zainteresować nie tylko badaczy i ekspertów, ale przede wszystkim unijnych decydentów i polityków, którzy na co dzień zajmują się integracją europejską oraz sprawami dotyczącymi Unii Europejskiej.” [Z recenzji prof. dra hab. Józefa M. Fiszera]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-1902, IBC-1901 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-1900/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr.
Streszczenie: Autor omawia w książce teorię tzw. "społeczeństwa ryzyka". Opisuje zmiany zachodzące we współczesnych społeczeństwach, szczególnie w kontekście globalizacji. Interesują go wynikające stąd zagadnienia teoretyczne, empiryczne i metodologiczne, a także konsekwencje i różne odmiany ryzyka.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-1139, IBC-1138, IBC-1137 (3 egz.)
No cover
Article
In basket
Sygn.: CP-94
Streszczenie: Artykuł zawiera przegląd przyczyn obecnego kryzysu ekolo-gicznego Zidentyfi kowano trzy główne jego źródła: rozwój przemysłu i rol-nictwa na dużą skalę, szybko rosnącą liczbę ludności na świecie i prze-stępczość przeciwko środowisku. W artykule omówione zostały równieżnajpoważniejsze problemy środowiskowe, takie jak globalne ocieplenie, za-nieczyszczenie powietrza i gleby. Autor zwięźle scharakteryzował defi nicje związane z ekokryminologią. Społeczność międzynarodowa, rządy i organi-zacje pozarządowe są zaangażowane w poprawę skuteczności współpracy policyjnej w walce z przestępczością ekologiczną, ale nadal nie jest ona wystarczająco skuteczna. Ochrona środowiska jest obecnie jednym z naj-ważniejszych wyzwań, jakiemu ludzkość musi stawić czoła. Od tego zależy jakość naszego życia, a może i nasze przetrwanie.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-81
Streszczenie: Artykuł zawiera przegląd przyczyn obecnego kryzysu ekolo-gicznego Zidentyfi kowano trzy główne jego źródła: rozwój przemysłu i rol-nictwa na dużą skalę, szybko rosnącą liczbę ludności na świecie i prze-stępczość przeciwko środowisku. W artykule omówione zostały równieżnajpoważniejsze problemy środowiskowe, takie jak globalne ocieplenie, za-nieczyszczenie powietrza i gleby. Autor zwięźle scharakteryzował defi nicje związane z ekokryminologią. Społeczność międzynarodowa, rządy i organi-zacje pozarządowe są zaangażowane w poprawę skuteczności współpracy policyjnej w walce z przestępczością ekologiczną, ale nadal nie jest ona wystarczająco skuteczna. Ochrona środowiska jest obecnie jednym z naj-ważniejszych wyzwań, jakiemu ludzkość musi stawić czoła. Od tego zależy jakość naszego życia, a może i nasze przetrwanie.
No cover
Article
In basket
Globalnydualizm kryzysowy / Sylester Szafarz, //W: Przedsiębiorstwo Przyszłości. - 2021/1 (46) strony 7-24.
Sygn. CP-98
Streszczenie: Żyjemy w czasach dwóch monstrualnych i równoczesnych kryzysów global- nych – pandemicznego i ekonomicznego. Kryzysom globalnym towarzyszy wie- le pomniejszych kryzysów, równie groźnych: finansowy, społeczny, ideologiczny, ekologiczny, klimatyczny, strategiczny (militarny), terrorystyczny, oświatowy, żyw- nościowy, rasowy, religijny i wiele innych. Autor przedstawia współczesne dylema- ty i paradoksy na tle ukształtowanej po II wojnie światowej sytuacji geopolitycznej. Krytycznie ocenia stan społeczeństw i wyraża zaniepokojenie przyszłością świata.
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Bezpieczeństwo
Cz. 1
Bibliogr.
Streszczenie: Książka prezentuje założenia i metodologię projektowania nowej kategorii analitycznej, wskazując społeczne uwarunkowania relacji politycznych w rzeczywistości postbipolarnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-1050/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Bezpieczeństwo
Cz. 2
Bibliogr.
Streszczenie: Książka prezentuje założenia i metodologię projektowania nowej kategorii analitycznej, wskazując społeczne uwarunkowania relacji politycznych w rzeczywistości postbipolarnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-1049/Czyt. (1 egz.)
No cover
Article
In basket
W artykule przedstawiono sytuację szkolnictwa wyższego w obliczu ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego i finansowego oraz jego funkcjonowanie w warunkach postępującej globalizacji i wzrastającej konkurencji na rynku. Szczególną uwagę zwrócono na zmiany wprowadzone przez reformę szkolnictwa wyższego, sytuację uczelni wyższych w Polsce, sposoby ich finansowania oraz osiąganie przez nie wyniki finansowe.
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Zarządzanie kryzysowe
Streszczenie: Jeśli wydaje Ci się, że czwarta władza to media, mylisz się. Teraz to social media są siłą sprawczą, która buduje i niszczy kariery, wynosi marki na szczyty popularności lub równa je z ziemią. Social media to broń obosieczna Ś bywają źródłem kryzysów, ale także sposobem na ich pokonanie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-1351, IBC-1350 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-1349/Czyt. (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Aktive Risiko - und Krisenkommunikation in Social Media / Saskia Steiger, Jochen Schiller, Lars Gerhold // Bevölkerungsschutz : Magazin für Zivil - und Katastrophenschutz. - 2014/2 s.14-16.
Bibl. 9 poz
Tł.tyt.: Aktywna komunikacja ryzyka i kryzysu w mediach społecznych
Omówiono zjawisko komunikacji ryzyka i kryzysu w mediach społecznych i ich znaczenie.
No cover
Article
In basket
Wybrane obszary wspólnych działań cywilno-wojskowych na podstawie regulacji o stanach nadzwyczajnych / Mariusz Wojcieszko // W: Administracja publiczna w procesie przygotowań obronnych państwa : wybrane problemy / red. nauk. Marian Kuliczkowski, Mariusz Wojciszko. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2012. - s.247-259.
Sygn.: IBC-1269/Czyt. do IBC-1270
Book
In basket
Bibliogr.
Streszczenie: Publikacja przedstawia m.in. zmiany w podejściu do zagrożeń i ich klasyfikacji wynikające z doświadczeń przełomu XX i XXI wieku. Autor wskazuje problemy szczegółowe i podaje metody ich rozwiązania, podkreślając potrzebę podmiotowego traktowania społeczeństwa. Jednocześnie kieruje uwagę czytelnika na ciągle konieczne badania naukowe złożonego problemu nazwanego "crisis management" rozumianego jako "radzenie sobie w kryzysie". Autor zarysował "perspektywiczny model zarządzania kryzysowego".
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. W-1013/10, W-1013/9, W-1013/8, W-1013/7, W-1013/6, W-1013/5, W-1013/4, W-1013/3 (8 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. W-1013/2 Czyt. [magazyn], W-1013/1 Zarz-Bezp (2 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Zarządzanie kryzysowe
Streszczenie: Monografia poświęcona jest zagadnieniom wpływu kryzysu ekonomicznego na procesy o charakterze zarządczym, w różnorodnych sektorach współczesnego rynku. Powstała jako próba opisu, analizy, interpretacji oraz oceny działań jakie podejmują uczestnicy rynku, w ujęciu zarówno instytucjonalnym, jaki i procesowym, w odpowiedzi na określone, najczęściej niekorzystne zjawiska w otoczeniu makro- , ale również mikroekonomicznym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2137/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Biznes Horyzonty)
Księgozbiór czytelni: : Ekonomia
Indeks.
Zawiera: Niech zjedzą kredyt // Wzrost poprzez eksport // Ulotne finansowanie zagraniczne // Słaba sieć bezpieczeństwa // Od bańki do bańki // Kiedy pieniądz jest miarą wszelkich wartości // Obstawianie banku // Reforma finansów // Ameryka poprawia dostęp do szans // Powtórka bajki o pszczołach.
Streszczenie: „Linie uskoku” Raghurama G. Rajana to jedna z najlepszych analiz makroekonomicznych ostatnich lat, w której syntetycznie zebrana teoria i świetnie opisane wydarzenia łączą się z bogatą wiedzą ekonomiczną autora. Rajan przekonuje, że napięcia polityczne, ujemne bilanse handlowe w krajach wychodzących z pewnych modeli wzrostu oraz fakt, iż na świecie różne systemy rynkowe stykają się, by finansować deficyty, to czynniki, które niczym geologiczne rysy tektoniczne powodują czasem trzęsienia ziemi. Ciekawa metafora, barwny język i błyskotliwość wywodu zagwarantowały „Liniom uskoku” tytuł najlepszej książki ekonomicznej 2010 roku według „Financial Times”. [za Wydawcą]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-21565 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21564/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Zarządzanie kryzysowe
Bibliogr.
Streszczenie: Książka składa się z pięciu rozdziałów skupionych wokół kilku kręgów tematycznych tzn.: komunikacji werbalnej i niewerbalnej, komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, komunikacji w instytucji totalnej, działań służb lotniskowych w sytuacji kryzysowej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-1025 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-1024/Czyt. (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Idea Schengen w obliczu kryzysu imigracyjnego / Andrzej Wawrzusiszyn //W: Zeszyty Naukowe SGSP. - 2016/1 (57) s. 63-78.
Streszczenie: Możliwość swobodnego przemieszczania się po Europie znajduje się obecnie w poważnym niebezpieczeństwie, w związku z masowym napływem imigrantów do Europy i zamachami terrorystycznymi w Paryżu. W artykule podjęto próbę analizy sytuacji społeczno-politycznej w Europie oraz jej potencjalnego wpływu na przyszłość dorobku Schengen.
No cover
Article
In basket
Pojmowanie kryzysu i sytuacji kryzysowej / Jan Gołębiewski // Przegląd Obrony Cywilnej. - 2014/1 s.23-27.
Przedstawia problematykę kryzysu i sytuacji kryzysowej oraz związanej z tym terminologii stosowanej w Polsce, w Unii Europejskie i NATO, omawia różne rodzaje podejścia do zagadnień organizacji systemów bezpieczeństwa we współczesnym świecie.
Book
In basket
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.)
Księgozbiór czytelni: : Zarządzanie kryzysowe
Rozdziały lub artykuły tej książki skatalogowano pod własnymi tytułami. Dostępne pod tytułem pracy zbiorowej.
Bibliogr. przy pracach.
Streszczenie: W prezentowanej publikacji zawarto różnorodne poglądy naukowe i przykłady praktycznych rozwiązań odnoszące się do szeroko rozumianej problematyki kryzysu.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-2302, IBC-2301 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2300/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Bezpieczeństwo państwa
Streszczenie: Publikacja składa się z następujących rozdziałów: Sovereignty as a way to secure statehood; State security towards the evolution of threats of contemporary world; The contemporary world in relation to terrorism; List of selected terrorist organizations; Air terrorism; The threat of terrorism on seas and oceans; Republic of Poland security and its aspects; Security of the Republic of Poland as a constituent of common EU security; Visegard group and The Weimar Triangle as the Polish security support after 1989; Analysis of the risk of cyber-terrorism and the strategy of defense against it; State institutions in the counteraction against act of terrorism in the Republic of Poland; Threats of Schengen Agreement; Origins of The Charter of the United Nations.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-1756, IBC-1755 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-1754/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Organizacja i funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa / Andrzej Szymonik. - Warszawa : Difin, 2011. - 324 s. : il., wykr. ; 23 cm.
Księgozbiór czytelni: : Bezpieczeństwo
Bibliogr.
Streszczenie: Książka systematyzuje wiele pojęć i obszarów związanych z zarządzaniem w sytuacjach kryzysowych. Kolejne podrozdziały są poświęcone zagadnieniom: - analiza systemów bezpieczeństwa w Polsce, - stany nadzwyczajne, - plany reagowania kryzysowego,- fazy zarządzania kryzysowego, - zarządzanie progresywne i konserwatywne, - poziomy reagowania, - studia i plany zagospodarowania przestrzennego w Polsce, - domeny bezpieczeństwa, - planowanie cywilne, - obrona cywilna, - definicje kryzysu, - społeczne postrzeganie zagrożeń, - organizacja i funkcjonowanie służb bezpieczeństwa, - organizacja i metodyka pracy służb bezpieczeństwa i higieny pracy, - współpraca cywilno-wojskowa, - narzędzia komputerowe i systemy informacji przestrzennej w projektowaniu bezpieczeństwa, - organizacja informowania, ostrzegania i alarmowania.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-1004 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-1002/Czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again