Form of Work
Publikacje naukowe
(12)
Artykuły
(7)
Książki
(7)
Status
only on-site
(17)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(17)
Author
Węsierski Tomasz
(11)
Alessandri E
(2)
Buchlin J.M
(2)
Chow W.K
(2)
Patel M.K
(2)
Basha Omar
(1)
Boulet P
(1)
Cavallini A
(1)
Dong H
(1)
Dudziński Sławomir
(1)
Dycha Piotr
(1)
Galea E
(1)
Gao Y
(1)
Gałązka Elżbieta
(1)
Goss Małgorzata
(1)
Herman Michał
(1)
Lazarenko O.V
(1)
Leszczyński Damian
(1)
Lipiński Marcin
(1)
Ma E.Y.L
(1)
Miłosz Mateusz
(1)
Muller R
(1)
Nayak Subramanya
(1)
Obolewicz-Pietrusiak Anna
(1)
Olewski Tomasz
(1)
Parent G
(1)
Pietrzyk Michał
(1)
Placek Piotr
(1)
Pofit-Szczepańska Melania. (1935 -
(1)
Szeluga Dawid
(1)
Terlikowski Tadeusz
(1)
Theisen C
(1)
Véchot Luc
(1)
Waldram Simon
(1)
Wosik Sebastian
(1)
Wu M
(1)
Węsierski Robert
(1)
Zhelyak V.I
(1)
Zou G.W
(1)
Łada Zygmunt
(1)
Łubianka Michał
(1)
Year
2020 - 2022
(2)
2010 - 2019
(13)
2000 - 2009
(6)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(22)
United Kingdom
(2)
Language
Polish
(22)
English
(2)
Subject
kurtyny wodne
(24)
Badania pożarnicze
(4)
Metody badawcze
(4)
Substancje chemiczne
(3)
Symulacja
(3)
alkohole
(3)
Akcja ratowniczo-gaśnicza
(2)
Ciepło/wydzielanie ciepła
(2)
Dym
(2)
Mgła wodna
(2)
badania
(2)
testy pożarnicze
(2)
Środki gaśnicze i neutralizujące
(2)
Awarie przemysłowe
(1)
Bezpieczeństwo pożarowe
(1)
Budownictwo użyteczności publicznej
(1)
Gazy
(1)
LNG
(1)
LPG
(1)
Materiały palne
(1)
NFPA
(1)
Obliczeniowa mechanika płynów
(1)
Ochrona przeciwpożarowa
(1)
Paliwa płynne
(1)
Palność - badanie
(1)
Para
(1)
Parowanie
(1)
Pożary
(1)
Prądownice
(1)
Sprzęt gaśniczy
(1)
Substancje niebezpieczne i szkodliwe
(1)
Substancje toksyczne
(1)
Teatry (budynki)
(1)
Tryskacze
(1)
Węże pożarnicze
(1)
Zbiorniki
(1)
acetylen
(1)
armatura wodna
(1)
awarie chemiczne i radiacyjne
(1)
chlor
(1)
drogi ewakuacyjne
(1)
hydranty
(1)
lokale rozrywkowe
(1)
materiały wykończeniowe
(1)
materiały wyposażeniowe
(1)
obiekty przemysłowe
(1)
obliczenia
(1)
oddzielenia przeciwpożarowe
(1)
pompy pożarnicze
(1)
promieniowanie cieplne/termiczne
(1)
przemysł chemiczny
(1)
sale widowiskowe
(1)
substancje pochodzenia organicznego
(1)
środki czyszczące
(1)
środki powierzchniowo-czynne
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(12)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(2)
24 results Filter
No cover
Book
In basket
Bibliogr.
Streszczenie: Przedstawiono mieszany model Lagrangian-Eulerian dotyczący granicy kurtyny wodnej. Ciepło, masa i moment procesu zmodelowano w celu określenia fazy dyspersyjnej. Określono granicę kurtyny wodnej na oddziaływującą zimną chmurę gazu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. P-1594/1 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Grupa tematyczna: Badania pożarnicze
Bibliogr. 17 poz., rys., tab., wykr.
Tł.tyt.: Eksperymentalne badania blokowania pożarów i dymu przez kurtyny wodne
Omówienie wykorzystania konstrukcji ognioodpornych jako substytutów wodnych systemów zraszaczowych w obiektach budowlanych Dalekiego Wschodu. Kurtyny wodne są zwykle stosowane jako przegrody blokujące strumienie ciepła promieniowania tworzące się w czasie pożarów. W artykule podano wyniki badań eksperymentalnych blokowania pożarów i dymu w czasie pożarów składających się z dwóch pomieszczeń. Analizowano wpływ wielkości frakcji dymu na wielkość i szybkość zmniejszenia się emisji promieniowania w czasie pożarów różnych paliw (benzyna, drewno, papier), różnej masy paliwa i różnej temperaturze otoczenia, wpływ kurtyny wodnej na dym, efekt wentylowania dymu.
No cover
Book
In basket
Grupa tematyczna: Badania pożarnicze
PAPER No. 96/IM/17
Bibliogr.
Streszczenie: Przy pomocy modelu końcowego 2D zbadano interakcję między ochronnymi barierami kurtyny wodnej a oddziaływaniem na nia zimnej chmury gazu podczas awarii przemysłowych. Ww. symulacja określa ciepło, masę i chwilowy proces transferu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. P-1599/1 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16057/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Zaprezentowano różnicę pomiędzy gaszeniem pożarów wodą a mgłą wodną. Opisano strukturę mgły wodnej oraz jej skuteczność podczas gaszenia różnego typu pożarów, a także możliwość stosowania nietypowych rozwiązań np. podawanie mgły bez wchodzenia do pomieszczenia, co większa bezpieczeństwo strażaków. Przedstawiono zalety kurtyny mgłowej w porównaniu z kurtyną wodną
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-12616/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-11421/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 6 poz.
Tł.tyt.; Matematyczna symulacja promieniowania cieplnego osłony kurtyny wodnej
W artykule zanalizowano działanie ochronne kurtyn wodnych przed radiacją termiczną. Określono preferencje promieniowania na konwekcję ciepła w analitycznym studium.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-12666/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 15 poz., rys., tab.
Tł.tyt.: Zależne badania LNG w średniej skali i symulacja CFD z kurtyną wodną
Niniejsza praca jest kontynuacją badań przeprowadzonych na LNG i w kosekwencji łagodzenia metod badawczych, któe przeprowadzono w Nary Kay O`Connor Process Safety Center (MNKOPSC) na Uniwersycie Texas A&M w 2004 r. Wykonano serię eksperymentów średniej skali do badania zdolności kurtyny wodnej, do pomieszczenia i rozpraszania pary. Kolorowy dym został wykorzystany jako analog LNG pary co ułatwia śledzenie ścieżki pary przez kurtynę wodną. Przedstawiono wyniki badań, zaś CFD wykorzystano do symulowania wpływu kurtyny wodnej na dyspersję pary.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-7050/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PNB-274/2 [magazyn], PNB-274/1 [magazyn] (2 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-11472/CD [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Pożarnictwo - technika pożarnicza
Bibliogr., tab.
Streszczenie: Książka zawiera najważniejsze informacje o sprzęcie i armaturze wodnej, a charakterystyka techniczno-użytkowa sprzętu pozwala na poznanie jego najważniejszych parametrów przydatnych podczas wykonywania działań typowo gaśniczych jak również ratowniczych. Poszczególe opisy sprzętu opracowano na podstawie Polskich Norm i aktualnych katalogów producentów sprzętu. Całość ilustrowana jest rysunkami, schematami i zdjęciami.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. I-19394, I-19360, I-19359 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-19358/Czyt. (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Grupa tematyczna: Badania pożarnicze
Bibliogr. 11 poz., rys., tab.
Tł.tyt.: Eksperymentalne badania róznych typów kurtyn wodnych wypływających z ośmiu dysz instalacji zraszaczowych
Instalacje zraszaczowe w budownictwie Dalekiego Wschodu są instalowane jako substytut odporności ogniowej. W artykule opisano wyniki eksperymentów przeprowadzonych z kurtynami wodnymi, w celu zabezpieczenia budunków przed promieniowaniem cieplnym i rozprzestzrenianiem się dymu. W badaniach wykorzystano osiem dysz. Wyniki wskazują, że kurtyna nie stanowi ciągłych warstw wody, lecz dużą ich część zatrzymuje powietrze. Dlatego też kurtyna dobrze zabezpiecza przed promieniowaniem termicznym ale nie przed dymem.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-14177/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PNB-219 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 19 poz., rys., wykr.
Tł. tyt.: Transport ciepła poprzez mgłową kurtynę wodną w obecności silnego źródła strumienia ciepła promieniowania
Przedstawiono wyniki badań skuteczności gaśniczej mgły wodnej zastosowanej jako kurtyna wodna w obecności oddziaływania na promieniowanie o dużej gęstości. W analizie uwzględniono wszystkie typy transportu ciepła.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-11444/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 38-39.
Streszczenie: Alkohol izopropylowy wykorzystywany jest w wielu gałęziach przemysłu m.in. w kosmetycznym i farmakologicznym. Przez sytuację epidemiologiczną jaką mamy na świecie popyt na środki dezynfekujące mocno wzrósł co przełożyło się na zwiększona produkcję a co za tym idzie wzmożony transport. Izopropanol jest bezbarwną, łatwopalną cieczą o charakterystycznym, drażniącym zapachu. W przypadku kontaktu ze skórą należy bezzwłocznie usunąć odzież a w przypadku kontaktu z oczami płukać bieżącą wodą przez ok. 15 min, natychmiast oddalić się w bezpieczne miejsce. W latach 1999-2020 miało miejsce 237 zdarzeń z alkoholami. Z tych zdarzeń wynika, że głównym problemem podczas tego rodzaju akcji jest brak wyposażenia jednostek ochrony przeciwpożarowej w odpowiednie do gaszenia alkoholi środki gaśnicze. Propan-2-ol posiada 3 klasę zagrożenia w transporcie, II grupę pakowania oraz numer ONZ 1219. Kurtyny wodne są powszechnie stosowaną armaturą do wyłapywania niebezpiecznych substancji z powietrza. Jak dowiodły badania są również skuteczne wobec par propan-2-olu. Stała szybkości procesu pochłaniania par k waha się między 0,34*10-2 s-1 a 0,37*10-2 s-1. Średnia połowicznej redukcji stężenia par wyniosła 194,57 s. Jest to wynik 13 krotnie gorszy niż w przypadku amoniaku, ponieważ czas ten dla NH3 wynosi 14,2 s. Nie zmienia to jednak słuszności wykorzystywania kurtyn wodnych wobec par propan-2-olu podczas akcji ratowniczo-gaśniczych. Współczynnik zmienności czasu połowicznej redukcji stężenia par wyniósł 4,343% co świadczy o dobrej powtarzalności pomiarowej. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17632/CD [magazyn] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again