Źródło opisu
Katalog zbiorów
(42)
Forma i typ
Artykuły
(33)
Książki
(4)
Publikacje naukowe
(4)
Publikacje fachowe
(1)
Dostępność
tylko na miejscu
(8)
dostępne
(4)
Placówka
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia
(8)
Autor
Chmiel Marek
(2)
Majka Adam
(2)
Orlikowski Jacek
(2)
Repel K
(2)
Sobstel Jerzy W
(2)
Łangowski Krzysztof
(2)
Baukens Claire
(1)
Belousov Igor Y
(1)
Borowski Jacek
(1)
Bownik Ryszard
(1)
Braeye Toon
(1)
Dec Magdalena Anna
(1)
Dobrodziej Cezary
(1)
Drzymała Tomasz
(1)
Dyba Paweł
(1)
Gancarczyk Paweł
(1)
Gil Dariusz
(1)
Godderis Lode
(1)
Gumiński Bogdan
(1)
Harczuk Marek
(1)
Hermans Veerle
(1)
Kapiec Włodzimierz
(1)
Klimm Andrzej
(1)
Kociołek Krzysztof T
(1)
Krajewska Monika
(1)
Leszczyński Medard
(1)
Marciniak Andrzej
(1)
Masna Ilona
(1)
Motmans Roeland
(1)
Mućko Paweł
(1)
Ochab Bogdan
(1)
Ogrodnik Paweł
(1)
Pacyna Stanisław
(1)
Podlasiński Rafał
(1)
Przetacznik Ryszard
(1)
Przyłuska Elżbieta
(1)
Sobol Marceli
(1)
Stajszczak Magdalena
(1)
Strawa Piotr
(1)
Szarpak Łukasz
(1)
Verhoogen Ronny
(1)
Zarzycki Jarosław (1969- )
(1)
Zboina Jacek
(1)
Zdziebło Marcin
(1)
Zdziechowski Piotr
(1)
Ziółkowska Krystyna
(1)
Ślósarski Marek
(1)
Żurawski Robert
(1)
Żylski Bartosz
(1)
Rok wydania
2020 - 2023
(1)
2010 - 2019
(29)
2000 - 2009
(6)
1980 - 1989
(1)
1970 - 1979
(3)
Kraj wydania
Polska
(42)
Język
polski
(42)
Temat
kwalifikacje pożarnicze
(42)
przepisy
(11)
Państwowa Straż Pożarna
(10)
Szkolenie
(8)
Kształcenie
(7)
Szkolnictwo pożarnicze
(6)
Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy
(4)
Pożarnictwo
(4)
Kierowanie
(3)
Ochotnicza Straż Pożarna
(3)
Pierwsza pomoc
(3)
Ratownictwo medyczne
(3)
programy nauczania
(3)
Dowodzenie
(2)
Ochrona przeciwpożarowa
(2)
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
(2)
nurkowanie
(2)
BHP
(1)
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państowy Instytut Badawczy
(1)
JRG
(1)
Motywacja
(1)
Organizacja straży pożarnych
(1)
Pojazdy uprzywilejowane
(1)
Procedury ratownicze
(1)
Przyrządy pomiarowe
(1)
Psychologia
(1)
Psychologia społeczna
(1)
Ratownictwo chemiczne
(1)
Ratownictwo ekologiczne
(1)
Ratownictwo techniczne
(1)
Ratownictwo wodne
(1)
Sprzęt pożarniczy
(1)
Statystyka pożarnicza
(1)
Systemy zabezpieczenia przeciwpożarowego
(1)
Techniczne systemy zabezpieczeń
(1)
Węże pożarnicze
(1)
Zapobieganie
(1)
analiza
(1)
armatura wodna
(1)
dydaktyka
(1)
działania interwencyjne
(1)
edukacja
(1)
instytuty naukowe
(1)
jednostki ochrony przeciwpożarowej
(1)
programy szkoleń
(1)
psychologia pożarnicza
(1)
straż pożarna-organizacja
(1)
szkolenie przeciwpożarowe
(1)
służby
(1)
służby ratownicze
(1)
taktyka ratownicza
(1)
technika gaszenia pożarów
(1)
wyposażenie techniczne
(1)
Ćwiczenia pożarnicze
(1)
Temat: miejsce
Rosja
(1)
Gatunek
Praca dyplomowa
(4)
42 wyniki Filtruj
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Kwalifikacje rynkowe w ochronie przeciwpożarowej / Jerzy W. Sobstel // W: Ochrona Przeciwpożarowa. - 2017/4 s. 15-18.
Sygnatura CP-67.
Streszczenie: Omówienie zapisów Ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji oraz przepisów normalizacyjnych w kontekście problemów wynikających z braku formalnych kryteriów oceny i potwierdzania kwalifikacji osób świadczących usługi w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Analiza porównawcza oraz próba interpretacji wyników ankiet (przeprowadzonych w odstępie 10 lat) dotyczących kwalifikacji zawodowych dowódców. Omawiono cechy dowódcy, styl dowodzenia, umiejętności organizacji pracy zespołu itp.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Brak okładki
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Opis wniosków z projektu badawczego dot. predyspozycji psychofizycznych strażaków i opracowania jednolitych kryteriów oceny przydatności strażaków i kandydatów na strażaków do służby.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Retraining and professional development subdepartment / Igor Y. Belousov // W: Collection of lectures of Saint-Petersburg University of State Fire Service of Emercom of Russia / ed. Vladimir S. Artamonov. - Saint-Petersburg : Saint-Petersburg University of State Fire Service of Emercom of Russia, 2012. - s.41-49.
Tł.tyt.: Instytut przekwalifikowania i rozwoju zawodowego
Sygn.: P-1710/1 Czyt.
Zadania instytutu EMERCOM-u: Przekwalifikowanie i rozwój zawodowy
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Na niebieskich / [rozmowa z] Marek Harczuk ; Monika Krajewska // Przegląd Pożarniczy. - 2015/2 s.38-39.
Rozmowa z kierowcą-ratownikiem JRG dotycząca doświadczenia, codziennej praktyki i specyfiki prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Kwalifikacje zawodowe dowódców / K. Repel // W Akcji. - 2012/1 s.24-29.
Omawia wyniki ankiety badawczej, której celem było opracowanie profilu kompetencyjnego dowódcy w opinii praktyków. Stworzony profil zawiera zbiór pożądanych cech, umiejętności i zachowań.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Sygnatura CP-120
Kwalifikacje osób zajmujących się projektowaniem, wdrażaniem i eksploatacją systemów zabezpieczeń technicznych oraz ochrony przeciwpożarowej to niewątpliwie bardzo ważny problem, który dotyczy całej branży zabezpieczeń. W artykule przedstawiono spostrzezenia autorskie.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Na starcie / Piotr Strawa // W: Przegląd Pożarniczy. - 2017/5 s.44-46.
Sygnatura CP-13.
Streszczenie: Opisuje jak zmieniały się zasady naboru do służby na przestrzeni 25 lat istnienia PSP. Przedstawia kryteria naboru, wymagania dot. sprawności fizycznej oraz próby uregulowania (ujednolicenia) zasad przyjmowania do służby.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Sprawdzeni z KKP. / Bartosz Żylski // W:Przegląd Pożarniczy. - 2016/11 s.38-40.
Recenzja: Analiza umiejętności strażaków w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Kto nam mówi, czego uczyć? / Magdalena Stajszczak // Przegląd Pożarniczy. - 2012/3 s.22-24.
Omawia zagadnienia kwalifikacji pożarniczych, podstawy programowej i zakresu kształcenia, sposobu zdobywania kwalifikacji, podmiotów odpowiedzialnych za różne etapy kształcenia oraz dokumentów regulujących te kwestie.
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-10948/CD [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Kwalifikacje wymagane do wykonania zawodu strażaka oraz rozporządzenia MSWiA w sprawie wymagań kwalifikacyjnych oraz szkoleń dla strażakó jednostek ochrony przeciwpożarowej i osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Omawia nowe zasady szkolenia członków OSP i szkolenie podstawowe, którego ukończenie jest warunkiem dopuszczenia do udziału w działaniach ratowniczych. Przedstawia zakres wiedzy i umiejętności jakie słuchacz powinien opanować po ukończeniu szkolenia podstawowego, kryteria dopuszczenia do szkolenia oraz jego tryb i długość.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Sygnatura CP-60
Omówienie ustawy z 5 sierpnia 2015r o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonania niektórych zawodów (DzU poz. 1050) która, wprowadziła szereg zmian w ustawie o ochronie przeciwpożarowej, między innymi w zakresie wymogów dotyczących kwalifikacji osób wykonujących czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej