Form of Work
Publikacje naukowe
(6)
Książki
(4)
Publikacje fachowe
(4)
Artykuły
(3)
E-booki
(1)
Status
only on-site
(10)
available
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia
(10)
Author
Dworecki Stanisław E. (1945- )
(7)
Kwiatkowski Marek
(2)
Bednarek Zoja (1936- )
(1)
Czernecki Maciej
(1)
Ficoń Krzysztof
(1)
Gosławski Mariusz
(1)
Grabowska-Lepczak Izabella
(1)
Kociołek‑Pęksa Anna
(1)
Kowalik Kinga
(1)
Kuliński Grzegorz
(1)
Menkes Jerzy
(1)
Naworol Ireneusz
(1)
Ogrodnik Paweł
(1)
Remak Tibor
(1)
Romanowski Tomasz
(1)
Szykuła-Piec Barbara
(1)
Tryboń Monika
(1)
Woliński Marek
(1)
Zalewski Marcin
(1)
Year
2010 - 2019
(16)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(17)
Language
Polish
(17)
Subject
Bezpieczeństwo cywilne
(10)
Sytuacje kryzysowe
(9)
Logistyka
(8)
logistyka cywilna
(6)
Zarządzanie kryzysowe
(5)
Obrona cywilna
(4)
zabezpieczenie logistyczne
(3)
Bezpieczeństwo narodowe
(2)
Współdziałanie służb
(2)
Zabezpieczenie operacyjne
(2)
Administracja publiczna
(1)
Akcja ratownicza
(1)
Analiza zagrożeń
(1)
Bezpieczeństwo
(1)
Bezpieczeństwo pożarowe
(1)
Drabiny
(1)
Edukacja dla bezpieczeństwa
(1)
Gospodarka
(1)
Infrastruktura krytyczna
(1)
Kierowanie
(1)
Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy
(1)
Planowanie kryzysowe
(1)
Powódź
(1)
Prawo
(1)
Sprzęt pożarniczy
(1)
Strategia bezpieczeństwa
(1)
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
(1)
Wojsko
(1)
Zabezpieczenie przeciwpowodziowe
(1)
Zarządzanie jakością
(1)
Zarządzanie strategiczne
(1)
Zgromadzenia i imprezy masowe
(1)
dydaktyka
(1)
gospodarka materiałowa
(1)
osiedla mieszkaniowe
(1)
przemysł gumowy
(1)
przepisy
(1)
sympozja
(1)
współpraca cywilno-ratownicza
(1)
zapory wodne
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(6)
18 results Filter
Authority data
logistyka cywilna (hasło przedmiotowe)
zob. też przedsiębiorstwa produkcyjne (hasło przedmiotowe)
No cover
Article
In basket
Badanie procesów zasileniowych w bezpieczeństwie cywilnym / Stanisław E. Dworecki // W: Zasilanie logistyczne w stanach zagrożenia bezpieczeństwa cywilnego : materiały z I Krajowego Sympozjum Naukowego Katedry Analiz i Prognoz Bezpieczeństwa odbytego w dniu 16.12.2009 r. / red. nauk. Stanisław E. Dworecki. - Warszawa : Szkoła Główna Służby Pożarniczej; Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego, 2010. - s. 13-34 SGSPk0018832.01.
Sygnatura W-995
No cover
Article
In basket
Miejsce zasilania logistycznego w obszarze bezpieczeństwa cywilnego (wprowadzenie do dyskusji) / Stanisław E. Dworecki // W: Zasilanie logistyczne w stanach zagrożenia bezpieczeństwa cywilnego : materiały z I Krajowego Sympozjum Naukowego Katedry Analiz i Prognoz Bezpieczeństwa odbytego w dniu 16.12.2009 r. / red. nauk. Stanisław E. Dworecki. - Warszawa : Szkoła Główna Służby Pożarniczej; Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego, 2010. - s. 7-12 SGSPk0018832.01.
Sygnatura W-995
Book
In basket
Bibliogr.
Streszczenie: Książka porusza tematykę zasilania logistycznego w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia obywateli, ich mienia i infrastruktury technicznej, może być przydatna w praktyce zarządzania kryzysowego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. W-1020/10, W-1020/8, W-1020/7, W-1020/6, W-1020/5, W-1020/4, W-1020/3 (7 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. W-1020/2 Czyt. [magazyn], W-1020/1 Zarz-Bezp (2 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Kierowana do rąk Czytelnika książka „Trzy logistyki. Wojskowa, kryzysowa, rynkowa” jest dziełem unikatowym, co najmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, w jednym tomie znalazły się trzy kluczowe kategorie aplikacji logistycznych, dotyczące logistyki wojskowej, kryzysowej i rynkowej. Po drugie, stanowi pewnego rodzaju reasumpcję dotychczasowego dorobku publikacyjnego autora, prezentowanego od lat w oficynie wydawniczej BEL Studio Sp. z o.o. Każdej z wyodrębnionych kategorii logistyki stosowanej został poświęcony oddzielny rozdział zredagowany według jednolitej zasady – podstawy teoretyczne i obszary aplikacyjne oraz zamykający rozdział przykładowy case studies. Zasadniczym walorem książki jest syntetyczny wykład podstawowych problemów metodologicznych i aplikacyjnych trzech najważniejszych w sensie teoretycznym i praktycznym nurtów we współczesnej logistyce. W kolejnych rozdziałach zostały zwięźle omówione podstawowe problemy metodologiczne oraz kwestie aplikacyjne każdej kategorii rodzajowej logistyki – wojskowej, kryzysowej i rynkowej. Praktycznie każdy rozdział książki to oddzielne minikompendium wiedzy na temat wybranej kategorii logistyki. Taka kompozycja pozwala na indywidualną zadumę nad każdą kategorią oddzielnie i niezależnie, a jednocześnie na ogólną refleksję na gruncie holistycznej koncepcji systemów logistycznych. Wspólnym łącznikiem jest systemowe podejście do każdej logistyki oscylujące wokół filozofii odpowiednio konfigurowanych i zarządzanych łańcuchów dostaw.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-1926 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-1925/Czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-13658/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-14622/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-4234 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Zaopatrzenie w artykuły pierwszej potrzeby podczas sytuacji kryzysowej / Tibor Remak // W: Współpraca przygraniczna na wypadek zagrożeń środkami chemicznymi, biologicznymi lub radiologicznymi: materiały z polsko-słowackich warsztatów i ćwiczeń "POPRAD 2003" / red. Roman Jastrzębski, Andrzej Michalski. - Warszawa : Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa, 2004. - s. 73-76 SGSPk0013172.01.
Sygnatura: B-135
Book
E-book
In basket
Streszczenie: W opracowaniu zaprezentowano pogląd na temat bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, aby następnie skoncentrować się na istotnych zagadnieniach odnoszących się do problemów zasilania logistycznego podmiotow w sytuacjach kryzysowych. Odniesiono się do pojęcia i istoty logistyki oraz zasilania logistycznego, zaprezentowano koncepcję szacowania potrzeb zasileniowych, a w kolejnych rozdziałach skoncentrowano się na zagadnieniach związanych z zarządzaniem procesami logistycznymi. W tym obszarze przedstawiono istotę zarządzania logistycznego i współdziałania podmiotów uczestniczących w działaniach ratowniczych, a następnie podejście do zarządzania jakością procesów logistycznych w sytuacjach kryzysowych i propozycję kryteriów oceny sprawności i spójności systemów logistycznych oraz procesów zasileniowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. W-1064/10, W-1064/9, W-1064/8, W-1064/6, W-1064/5, W-1064/4, W-1064/3, W-1064/2 (8 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. W-1064/1 Zarz-Bezp (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr.
Streszczenie: Zawiera artykuły na temat zasilania logistycznego w obszarze bezpieczeństwa cywilnego, m.in. wpływu zabezpieczenia logistycznego na bezpieczeństwo państwa na przykładzie awarii energetycznej w Szczecinie oraz zabezpieczenie logistyczne aglomeracji na wypadek powodzi.

Powiązane rekordy:
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. W-995/20, W-995/19, W-995/18, W-995/17, W-995/16, W-995/15, W-995/14, W-995/13, W-995/12, W-995/11, W-995/10, W-995/9, W-995/8, W-995/7, W-995/6, W-995/5, W-995/4, W-995/3 (18 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. W-995/2 [magazyn], W-995/1 [magazyn] (2 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-12514/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Implementacja terminu logistyka do systemu kształcenia specjalistów w dziedzinie inżynierii bezpieczeństwa cywilnego realizowanego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej / Marek Kwiatkowski // W: Wyzwania bezpieczeństwa cywilnego XXI wieku - inżynieria działań w obszarach nauki, dydaktyki i praktyki: uzupełnienie: praca zbiorowa / red. Bogdan Kosowski, Andrzej Włodarski. - Warszawa : Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa, 2007. - s. 87-92 SGSPk0016286.01.
Sygnatura: B-295/Czyt., B-296, B-297, B-298, B-299
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-10783/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-9118/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-26.
Streszczenie: Zaprezentowano teoretycznoprawną a oraz dogmatycznoprawną analizę prawnej problematyki logistycznego zabezpieczenia wielopodmiotowych akcji ratowniczych. Analizie prawniczej poddany został wyodrębniony zbiór obowiązujących aktów prawnych rangi ustawowej, akty wykonawcze oraz dokumenty programowe.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again