Source
Katalog zbiorów
(24)
Form of Work
Artykuły
(18)
Publikacje naukowe
(3)
Książki
(2)
Publikacje fachowe
(1)
Status
only on-site
(4)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(4)
Author
Markiewicz Telesfor Marek
(2)
Baran Karol
(1)
Bleszyński J
(1)
Cambier M.M
(1)
Cieślak Eugeniusz
(1)
Cygańczuk Krzysztof
(1)
Demichela Micaela
(1)
Dolecki Sławomir
(1)
Domański Michał
(1)
Dąbrowska Małgorzata
(1)
Górecki Leszek
(1)
Hoekstra Harold D
(1)
Kaleta Włodzimierz
(1)
Kitowski Ignacy
(1)
Kołtacki Piotr
(1)
Naworol Ireneusz
(1)
Piorun Norbert
(1)
Radlak Aleksandra
(1)
Roguski Jacek
(1)
Romanowski Grzegorz
(1)
Stefaniec Zbigniew
(1)
Suchecki Włodzimierz
(1)
Słowik Artur
(1)
Tamasi Galileo
(1)
Tobolski Marek
(1)
Tofiło Piotr
(1)
Wiśniewski Radosław
(1)
Wystalski Andrzej
(1)
Zbiegniewski Andrzej
(1)
Zmysłowski Wiktor
(1)
Year
2020 - 2023
(2)
2010 - 2019
(16)
1990 - 1999
(4)
1970 - 1979
(1)
1960 - 1969
(1)
Country
Poland
(24)
Language
Polish
(18)
English
(6)
Subject
lotnictwo cywilne
(20)
Lotniska
(8)
Lotnictwo
(5)
przepisy
(4)
Bezpieczeństwo cywilne
(3)
Katastrofy powietrzne (lotnicze)
(3)
Współpraca cywilno-wojskowa
(3)
samoloty
(3)
Bezpieczeństwo
(2)
ICAO
(2)
Obrona cywilna
(2)
Ochrona przeciwpożarowa
(2)
SAR
(2)
Wojsko
(2)
akcja poszukiwawczo-ratownicza
(2)
służby ratownicze
(2)
Analiza ryzyka
(1)
Atak terrorystyczny
(1)
Bezzałogowe statki powietrzne
(1)
Infrastruktura krytyczna
(1)
Katastrofy
(1)
Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy
(1)
Normalizacja
(1)
Ochrona ludności
(1)
Pożary
(1)
Przedsiębiorstwo produkcyjne
(1)
Ratownictwo
(1)
Ratownictwo medyczne
(1)
Ratownictwo wysokościowe
(1)
Statystyka
(1)
Szkolenie
(1)
Toksyczność produktów spalania
(1)
Transport lotniczy
(1)
Urazy
(1)
Współdziałanie służb
(1)
Zabezpieczenie przeciwpożarowe
(1)
Zagrożenia
(1)
Zaopatrzenie w wodę
(1)
Zarządzanie bezpieczeństwem
(1)
Zarządzanie ryzykiem
(1)
Zarządzanie strategiczne
(1)
analiza bezpieczeństwa
(1)
analiza operacyjna
(1)
infrastruktura
(1)
lotnictwo pożarnicze
(1)
medycyna lotnicza
(1)
ratownictwo lotnicze
(1)
systemy wczesnego ostrzegania
(1)
zwierzęta
(1)
Subject: place
Belgia
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(3)
24 results Filter
No cover
Article
In basket
Lotniska - inwestowanie w przyszłość / Włodzimierz Kaleta // Przegląd Obrony Cywilnej. - 2012/11 s.36-40.
Omówiono zagadnienia rozbudowy istniejących portów lotniczych oraz budowy nowych, w związku z rosnącym popytem na usługi lotnicze. Przedstawiono konieczność rozwoju lotnisk regionalnych, możliwości przejmowania niektórych lotnisk wojskowych lub wspólnego ich użytkowania przez lotnictwo cywilne i wojskowe.
No cover
Article
In basket
Omawia problemy bezpieczeństwa i ochrony cywilnego ruchu lotniczego, na podstawie raportu NIK
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Transport, bezpieczeństwo transportu
Streszczenie: Zawartość książki powstała na użytek kursu LotSec. Kurs obejmuje problematykę lotnictwa w zakresie szeroko rozumianych służb bezpieczeństwa i porządku publicznego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. B-419 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. B-418/Czyt. (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-56
Tłumaczenie tytułu: Polskie doświadczenie w operacyjnym zarządzaniu ruchem powietrznym w kontekście europejskiej integracji powietrznej.
Streszczenie: Kontynuacja wzrostu ruchu lotniczego w polskiej przestrzeni powietrznej wymaga ciągłej poprawy efektywności systemu zarządzania ruchem lotniczym (ATM) w celu zaspokojenia potrzeb wszystkich użytkowników i zagwarantowania najwyższego poziomu bezpieczeństwa operacji lotniczych. Działania w tym zakresie podejmowane przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej (PAŻP) we współpracy z wojskowymi władzami lotniczymi są zgodne z celami inicjatywy UE Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (SES). Oprócz zapewnienia służb żeglugi powietrznej (ANS) dla lotnictwa cywilnego (handlowy transport lotniczy i lotnictwo ogólne), PAŻP zapewnia również usługi nawigacyjne dla załóg samolotów wojskowych i innych państwowych statków powietrznych latających w operacyjnym ruchu lotniczym (OAT). W artykule opisano ogólnie loty w operacyjnym ruchu lotniczym, przedstawiono ewolucję przepisów europejskich dotyczących tej kategorii ruchu lotniczego i szczegółowo omówiono wybrane procedury planowania i ochrony wojskowych lotów lotniczych w polskiej przestrzeni powietrznej.
No cover
Article
In basket
Omawia zmiany w przepisach Prawa lotniczego i innych ustaw dot. funkcjonowania systemu ochrony lotnictwa cywilnego oraz nowe obowiązki nałożone na zarządzających portem lotniczym.
No cover
Article
In basket
Powietrzni strażacy / Andrzej Zbiegniewski // Strażak - . - 1996/8 s.11,23.
Przeprowadzanie szkoleń strażaków w ratownictwie wysokościowym od 1993 r, z udziałem lotnictwa cywilnego.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-56
Tłumaczenie tytułu: Poszukiwanie optymalnej formy współpracy cywilno-wojskowej w zarządzaniu ruchem lotniczym w Polsce. Nowe wyzwania - nowe rozwiązania.
Streszczenie: Artykuł zawiera przegląd regulacji prawnych Unii Europejskiej i przepisów krajowego prawa lotniczego dotyczących współpracy cywilnej i wojskowej oraz koordynacji w zarządzaniu ruchem lotniczym, a także umów operacyjnych między Polską Agencją Żeglugi Powietrznej a jednostkami organizacyjnymi Ministerstwa Obrony Narodowej. Autor przeprowadza analizę norm obowiązujących w tym zakresie, wskazuje praktyczne konsekwencje obowiązujących instrumentów prawnych i sugeruje rozwiązania, które mogą przyczynić się do poprawy istniejących mechanizmów prawnych i organizacyjnych współpracy w dziedzinie przedmiotowych badań .
No cover
Article
In basket
Lotnicza formacja obrony cywilnej (LFOC) w województwie warmińsko-mazurskim / Artur Słowik, Grzegorz Romanowski // Informator Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego. - 2016/3 s.21-25.
Omówiono zasady tworzenia, procedury działania, uprawnienia i strukturę organizacyjną, lotniczych formacji obrony cywilnej. Przedstawiono funkcjonowanie LFOC na przykładzie formacji działającej w woj. warmińsko-mazurskim.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-26.
Tł. tytułu: Nowe weyzwania w eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych. Zmiany w regulacjach prawnych dotyczących bezpieczeństwa lotnictwa bezzałogowego.
Bibliogr. 45 poz.
Streszczenie: Niezwykle dynamiczny rozwój lotnictwa cywilnego w ostatnich latach powoduje jednocześnie rosnącą popularność bezzałogowych statków powietrznych (BSP), które zawładnęły ruchem powietrznym w obszarach ochrony i bezpieczeństwa ludności oraz od czasu konfliktu zbrojnego na Ukrainie jako produkty podwójnego zastosowania są wykorzystywane w działaniach militarnych. Nie można jednocześnie zapominać o użytkownikach, którzy wykorzystują loty dronami do celów prywatnych i rekreacyjnych. Tak gwałtowny wzrost zainteresowania spowodował konieczność wprowadzenia regulacji, które umożliwią bezpieczne ich projektowanie, produkcję, obsługę tech- niczną oraz eksploatację na terytorium UE. Dzięki tym wymaganiom organy regulacyjne w UE dotyczące lotnictwa cywilnego dołożyły wszelkich starań, aby stworzyć solidne ramy prawne warunków funkcjonowania BSP, które nadążałyby w przyszłości z ich szybkim rozwojem technologicznym i minimalizowałyby nieszczęśliwe wypadki z udziałem uczestników lotów, zmniejszałyby ryzyka wyrządzenia szkód materialnych, przy czym zapewniałyby bezpieczeństwo osobom postronnym na powierzchni ziemi. Autorzy przyjęli założenie, że regulacje z zakresu bezpieczeństwa lotniczego są zbyt zachowawcze. Pierwsza część tej hipotezy nie jest odkrywcza, regułą jest opóźnienie regulacji prawnych w stosunku do dynamiki postępu technologicznego w tej dziedzinie techniki. Druga jest pytaniem dotyczącym konieczności większej liberalizacji w sferze lotów bezzałogowych.
No cover
Article
In basket
The functioning of the aeronautical search and rescue services in Poland / Adam Konarzewski //W: Zeszyty Naukowe Akademii Sztuki Wojennej. - 2018/1 (110) strony 50-60.
Sygnatura CP-56
Tłumaczenie tytułu: Funkcjonowanie usług aeronautycznych wyszukiwania i ratowania w Polsce.
Streszczenie: Artykuł analizuje prawne i instytucjonalne funkcjonowanie służb poszukiwawczo-ratowniczych (usługi ASAR) w Polsce, także w kontekście ich współpracy z władzami cywilnymi i wojskowymi. Niniejsze opracowanie dotyczy również międzynarodowych i krajowych regulacji prawnych dotyczących usług ASAR. Praca zawiera prezentację najważniejszych aktów prawnych, na których opiera się organizacja i funkcjonowanie usług ASAR w Polsce, a także zadania cywilnego / wojskowego centrum koordynacji ratownictwa lotniczego oraz władz cywilnych i wojskowych odpowiedzialnych za założenie i funkcjonowanie ASAR usługi. Przedstawiono charakterystykę odpowiednich podmiotów wchodzących w skład usług ASAR, a także inne odpowiednie instrumenty prawne i dokumenty operacyjne, które są niezbędne do funkcjonowania służb poszukiwawczo-ratowniczych w Polsce.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-14046/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Jednym ze sposobów ograniczenia wzrostu liczby katastrof i wypadków lotniczych jest przestrzeganie warunków technicznych określających zasady bezpiecznej eksploatacji statków powietrznych i lotnisk przez wszystkich użytkowników.
Book
In basket
Streszczenie: Definicja lotnictwa cywilnego. Problemy prawne i produkcyjne. Statystyka lotnictwa cywilnego i wypadków. Analiza wypadków. Zabezpieczenie ludzi i samolotów przed skutkami wypadków. Zapobieganie wypadkom. Wnioski i zalecenia na przyszłość.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. KG-7334 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
The impact on aviation operations at Polish Cyvil Airfields caused by mammals. / Ignacy Kitowski // W: Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza : kwartalnik CNBOP. - 2016/2 s.57-63.
Sygnatura: CP-80
Streszczenie: Celem badań było poznanie środowiskowych aspektów wpływu 4 gatunków wolnożyjących ssaków na operacje lotnicze realizowane na polskich lotniskach cywilnych. Nieprzetworzone dane z protokołów Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych wykorzystano do określenia wpływu ssaków na operacje lotnicze na 7 cywilnych lotniskach w Polsce. Analizowano 117 przypadków zakłócenia operacji lotniczych przez: sarny, jelenie, zające szaraki, lisy oraz dziki na lotniskach cywilnych w latach 2006-2009. Analiz dokonywano w kontekście dobowym oraz w kontekście miesięcznym. Wyniki: Sarny i zające były gatunkami które z największą frekwencją zakłócały operacje lotnicze. Pośród analizowanych operacji, zwierzęta zakłócały najczęściej lądowania. Najwięcej operacji lotniczych zostało zakłóconych zimą (34,2%), szczególnie w styczniu. Najmniej takich przypadków zanotowano jesienią (12,5%). Sarny i lisy zakłócały operacje lotnicze najczęściej zimą, gdy w przypadku zajęcy miało to miejsce najczęściej wiosną, szczególnie w kwietniu. Zakłócenia ze strony stad saren były częstsze w okresie jesienno-zimowym w porównaniu z okresem wiosenno-letnim. Gatunkami najczęściej zderzającymi się z samolotami były: sarny i zające. Do największej liczby kolizji ze zwierzętami doszło wiosną w okresie (marzec-maj). Jednakże zimą dochodziło najczęściej do najbardziej niebezpiecznych dla samolotów kolizji z sarnami. Większość (66,7%) analizowanych kolizji ze zwierzętami miała miejsce podczas lądowań. Poza zagrożeniami zidentyfikowano także korzyści z obecności lisów na lotniskach, z uwagi na ich interakcje z ptakami. Przyczyną wzrostu zagrożenia dla operacji realizowanych na lotniskach stanowią także nieusunięte ciała ssaków na drogach startowych, ponieważ zwabiają zwierzęta zjadające padlinę. W tym kontekście duże znaczenie ma usuwanie padliny z dróg startowych w ramach procedury FOD.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-10860/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Przedstawia problematykę wymagań przeciwpożarowych na lotniskach wojskowych (w oparciu o odpowiednie przepisy i instrukcje), biorąc pod uwagę, że zabezpieczenia operacji lotniczych i lądowisk Sił Zbrojnych wymagaja wysokiego poziomu ochrony ratowniczo-gaśniczej.
No cover
Article
In basket
Tabl.
Przedstawiono postanowienia ICAO - Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego. Opisano zadania służb medycznych na terenie portu lotniczego. Omówiono obrażenia ciała, odniesione przez osoby podczas wypadku lotniczego.
No cover
Article
In basket
Ogień w powietrzu / Aleksandra Radlak // W: Przegląd Pożarniczy. - 2020/3 strony 28-31.
Sygnatura CP-13.
Streszczenie: Opis pożaru samolotu pasażerskiego Lockheed L-1011 Tristar w Rijadzie 19 sierpnia 1980 r., w wyniku którego zginęło 301 osób. Omówiono typowe źródła pożarów w samolotach. Przedstawiono szczególne zagrożenia jakie stwarza pożar kabiny, wynikające przede wszystkim z wydzielania się dużej ilości toksyn, w wyniku spalania polimerowych materiałów kabiny.
No cover
Article
In basket
Omawia identyfikację zagrożeń oraz uwarunkowania prawne ochrony portów lotniczych. Przedstawia kluczowe elementy zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie oraz opis systemu lotniskowego, zawierającego informacje na temat urządzeń, sprzętu, personelu, procesów i procedur, koniecznych dla funkcjonowania lotniska.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again