Form of Work
Artykuły
(18)
Książki
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(2)
Branch
Czytelnia
(2)
Author
Brzozowski Tadeusz
(3)
Dyakonov A.J
(3)
Grider D.A
(2)
Adair P.K
(1)
Alekseev O.A
(1)
Barker R.H
(1)
Chen P
(1)
Dwyer R.W
(1)
Grabowski Janusz
(1)
Grynczel Zbigniew
(1)
Głowacki Adam
(1)
Harmata Władysław (dr hab. inż)
(1)
Jachowicz Jan
(1)
Kellog D.S
(1)
Kostoňko A.V
(1)
Kozłowski Ryszard
(1)
Kutyšev F.Ch
(1)
Markiewicz Józef
(1)
Markowska Anna
(1)
McRae D
(1)
Merci B
(1)
Miller Fletcher J
(1)
Moghtaderi Behdad
(1)
Niwiński Tadeusz
(1)
Olson Sandra L
(1)
Ościłowska Barbara
(1)
Pirszel Jacek
(1)
Przygórzewski Bartosz
(1)
Tanaya Stefanus A
(1)
Theuns E
(1)
Vandevelde Paul
(1)
Vierendeels J
(1)
Wakelyn P.J
(1)
Waymack B.E
(1)
Wichman Indrek S
(1)
°amsutdinov M.ý
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(4)
1990 - 1999
(5)
1970 - 1979
(1)
1960 - 1969
(1)
1950 - 1959
(3)
1930 - 1939
(3)
Country
Poland
(20)
Language
Polish
(20)
Subject
materiały celulozowe
(20)
Badania pożarnicze
(8)
Materiały drewnopochodne
(5)
tlenie
(5)
Materiały palne
(4)
Historia pożarnictwa
(3)
spalanie
(3)
Ochrona przeciwpożarowa
(2)
Palność - badanie
(2)
Symulacja
(2)
kina
(2)
włókna
(2)
Akcja ratowniczo-gaśnicza
(1)
Budownictwo użyteczności publicznej
(1)
Chemia
(1)
Dekontaminacja
(1)
Drewno
(1)
Paliwa
(1)
Palność
(1)
Płomień
(1)
Rozkład termiczny
(1)
Temperatura
(1)
Toksyczność
(1)
Tworzywa sztuczne
(1)
Zagrożenia pożarowe
(1)
badania
(1)
dezynfekcja
(1)
materiały wyposażeniowe
(1)
materiały włókiennicze
(1)
przemysł chemiczny
(1)
płyty wiórowe
(1)
spalanie bezpłomieniowe
(1)
substancje palne
(1)
technologia
(1)
wyroby tytoniowe
(1)
zwęglanie
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(1)
20 results Filter
No cover
Article
In basket
Taśma filmowa / Józef Markiewicz // Przegląd Pożarniczy. - 1957/4 s.15-18.
Taśma filmowa jest materiałem celolozopochodnym i palnym. Przedstawiono własności palne taśmy
No cover
Article
In basket
Dezynfekcja powierzchni "wrażliwych". / Władysław Harmata // W:Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza : kwartalnik CNBOP. - 2017/3 s.28-44.
Sygnatura: CP-80
Celem artykułu jest prezentacja metody dezynfekcji powierzchni materiałów papierniczych niepodatnych na procesy likwidacji skażeń (tzw. powierzchni "wrażliwych") za pomocą gazowego nadtlenku wodoru.
No cover
Article
In basket
Płyty lignocelulozowe / Ryszard Kozłowski // Przegląd Pożarniczy. - 1975/6 s.9-10.
Właściwości płyt lignocelulozowych (wiórowe, paździerzowe, pilśniowe) jako materiały trudno zapalne
No cover
Article
In basket
Obrona przeciwpożarowa kinematografów / Tadeusz Brzozowski // Przegląd Pożarniczy. - 1932/9 s.267-272.
Przedstawiono ochronę przeciwpożarową taśm filmowych jaką prowadzono w latach 30-tych XX wieku.
No cover
Article
In basket
Nitroceluloza / Zbigniew Grynczel // Przegląd Pożarniczy. - 1950/2 s.13-17.
Właściwości wybuchowe nitrocelulozy i jej zastosowanie w przemyśle chemicznym.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 30 poz., tab.
Tł .tyt.: Eksperymentalna ocena rozprzestrzeniania się płomieniowego i bezpłomieniowego nad materiałem celulozowym przy zastosowaniu aparatury wąskiego kanału
Zastosowanie specjalnej aparatury do zbadania zachowania płomienia i bezpłomieniowego rozwoju nad materiałem celulozowym. Określono nowe parametry i funkcje.
Book
In basket
Tab.
Streszczenie: Książka obejmuje całość zagadnień związanych z produkcją celulozy z drewna. Omawia szczegółowo metody i technologię produkcji, właściwości surowca i materiałów pomocniczych, urządzenia stosowane do produkcji oraz badania laboratoryjne stosowane przy kontroli gotowego produktu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. KG-1255/A [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 21 poz., rys., tab.
Tł.tyt.: Inicjacja tlenia włókien celulozowych
Na spalanie bezpłomieniowe włókien celulozowych ma wpływ skład włókna i warunki otoczenia. Aby nastąpiło tlenie włókien celulozowych, środowisko musi zawierać wystarczające ilości tlenu do podtrzymywania reakcji samozapłonu węgla. W artykule opisano wyniki badań własności tlących różnego typu włókien celulozowych zawierających jony sodu i potasu. Podstawowym celem badań było określenie wpływu stężenia jonów Na i K na szybkość przesuwania się fali tlącej i szybkość zapalenia bezpłomieniowego. Artykuł zawiera opis metod wykrywania początku zapalenia.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 2 poz., rys.
Tł.tyt.: Krótki komunikat: Metodologia oszacowywania wpływu suszenia na ciepło spalania materiałów celulozopochodnych
Opisano analityczną metodę umożliwiającą bardzo dokładne obliczenie zmian wielkości ciepła spalania przy zmianie stopnia wilgotności materiałów drewnopochodnych.
No cover
Article
In basket
Dalszy ciąg dotyuczący obrony przeciwpożarowej taśm filmowych w latach 30-tych XX wieku.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 6 poz., rys.
Tł.tyt.: Tlenie się włókien celulozowych. Cz.III. Badanie przeprowadzonych reakcji rodnikowych
Zbadano wpływ temperatury na rozkład włókien celulozowych tzw. programową reakcję temperatury (TPR-Temperature Programmed Reaction). Badania przeprowadzono w warunkach wewnętrznych atmosfery, gdzie udowodniono zwiększony stopień rozkładu 6-ciu próbek fabrycznych celulozy po uprzednim ich naświetleniu promieniowaniem UV. Wyniki badań pokazały, że główną rolę w przyłączaniu rodnika tlenowego była łatwość rozkładu celulozy po wpływem minimalnych ilości ciepła oraz rozszczepienie reakcji.
No cover
Article
In basket
Zagrożenie pożarowe podczas produkcji materiałów światłoczułych takich jak: błony fotograficzne, błony filmowe, chemikalia filmowe czy też papiery fotograficzne.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 34 poz., rys., tab.
Tł. tyt.: Krytyczna ocena model i całkowych pirolizy materiałów zwęglających się w czasie ogrzewania
Szczegółowo opisano model Moghtaderiego i innych, pirolizy materiałów celulozopochodnych szczególnie jeśli chodzi o stadium chłodzenia.
No cover
Article
In basket
Dalszy ciąg artykułu poświęcony ochronie przeciwpożarowej aparatów filmowych jakie stosowano w latach 30-tych XX wieku.
No cover
Article
In basket
Smolder of Cellulosic Fabrics. Part I. Development of a Framework / A.J. Dyakonov // Journal of Fire Sciences. - 1998/4 Vol. 16 s.297-322.
Bibliogr. 31 poz., rys.
Tł.tyt.: Tlenie włókien celulozowych. Cz.1. Postęp w wiedzy
Pierwsza część artykułu przedstawia wyniki badań eksperymentanych spalania bezpłomieniowego włókien celulozowych. Zamieszczony model tlenia włókien wykorzystuje dane eksperymentalne palności włókiem. Analizuje również przenoszenie ciepła pomiędzy strefą reakcji i otoczeniem, przenoszenie ciepła wewnątrz włókna i transport tlenu pomiędzy powietrzem a strefą reakcji oraz szybkość dyfuzji tlenu we włóknach. W modelu wykorzystano również energię aktywacji tlenia obliczone z krzywych termograwimetrycznych.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 7 poz., rys.
Tł.tyt.: Tlenie się włókien celulozowych. Cz.II. Woda, alkalia i zawartość tlenu we włóknie - jako podstawowe zmienne
W literaturze przedmiotu opisano już wpływ tlenu i alkali na szybkość spalania bezpłomieniowego. Wiadomo, że metale alkaliczne są promotorami tlenia i przyspieszają utleniającą degradację celulozy. Rozkład termiczny celulozy natomiast zmniejsza się wraz ze wzrostem dehydrotacji. W artykule omówiono wpływ metali alkalicznych, zawartości wody i stężenia tlenu we włóknie celulozowym na szybkość tlenia.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-10649/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Tł.tyt.: Spalanie i energetyczne parametry paliw zawierających celulozę
Przedstawiono rezultaty badań procesu spalania się paliw w postaci brykietów wytworzonych z proszku artyleryjskiego i ligniny. Określono temperatury płomienia i koksu a także liniowe szybkości płomieniowego i bezpłomieniowego stadium spalania. Zaproponowano model wraz z rezultatami obliczeń związanych z bilansem ciepła spalania paliw zwierających celulozę.
No cover
Article
In basket
Spopielały księgozbiór / Adam Głowacki // Przegląd Pożarniczy. - 1994/11 s.3-4.
Przebieg akcji ratowniczo-gaśniczej wielkiego pożaru w księgarni, który wybuchł w sierpniu 1994 r w Warszawie.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 55 poz., tab.
Tł.tyt.: Czy zwiększyć odporność na otwarty ogień materiałów i włókien celulozopochodnych czy zmniejszyć własności palne papierosów?
Materiały wyposażeniowe, szczególnie materace i meble z tapicerką są bardzo podatne na tlenie, np. zapłon od papierosa. Opisano wyniki badań zdolności do zapalenia od otwartego płomienia i tlącego się papierosa zabezpieczonych przeciwogniowo materiałów celulozopochodnych i tworzyw.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again