Forma i typ
Publikacje fachowe
(11)
Publikacje naukowe
(6)
Książki
(5)
Artykuły
(3)
Dostępność
tylko na miejscu
(9)
dostępne
(4)
Placówka
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia
(9)
Autor
Szewczyk Joanna
(3)
Aouil Bassam
(2)
Luzar Artur
(2)
Smolarkiewicz Marcin Mieczysław (1974- )
(2)
Aleksandrowicz Łukasz
(1)
Andruszkiewicz Anna
(1)
Basińska A. Małgorzata
(1)
Bednarek Józef
(1)
Białobłocki Tomasz
(1)
Bladoszewski Włodzimierz
(1)
Bolechów Bartosz
(1)
Breguła Wojciech
(1)
Cholawo-Sosnowska Kamila
(1)
Czarnecki Bartosz
(1)
Dobrodziej Cezary
(1)
Domińska Karolina
(1)
Gajda Janusz
(1)
Hain Maja
(1)
Hołownia Wojciech
(1)
Konieczny Paweł
(1)
Krzysiek Paweł
(1)
Kępka Paweł (1975- )
(1)
Maniszewska Katarzyna
(1)
Marszałek-Kawa Joanna
(1)
Miszuk Rafał
(1)
Moroz Janusz
(1)
Nowina Konopka Maria
(1)
Piotrowska-Piątek Agnieszka
(1)
Polowczyk Żaneta
(1)
Snow Nancy
(1)
Stachura E
(1)
Terlikowski Tadeusz
(1)
Turecki Adam
(1)
Witkowicz D[ariusz]
(1)
Witkowska Marta
(1)
Wróblewski Dariusz
(1)
Zacher Lech W
(1)
Zawadzka Magdalena
(1)
Zielińska Jolanta
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(18)
2000 - 2009
(6)
1990 - 1999
(1)
Kraj wydania
Polska
(25)
Język
polski
(24)
angielski
(1)
Temat
media elektroniczne
(25)
Terroryzm
(5)
Środki masowego przekazu
(5)
Internet
(4)
Zarządzanie kryzysowe
(3)
pomoc psychologiczna
(3)
Kształcenie
(2)
Państwowa Straż Pożarna
(2)
Administracja publiczna
(1)
Analiza zagrożeń
(1)
Bezpieczeństwo cywilne
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Budownictwo
(1)
Budownictwo mieszkaniowe
(1)
Choroby zawodowe
(1)
Edukacja dla bezpieczeństwa
(1)
Ekonomia
(1)
Finanse
(1)
Gospodarka przestrzenna
(1)
Lasy
(1)
Media społecznościowe
(1)
Ochrona ludności
(1)
Organizacje pozarządowe (NGO)
(1)
Osoby z niepełnosprawnością
(1)
Proces decyzyjny
(1)
Programy komputerowe
(1)
Samochody pożarnicze
(1)
Socjologia
(1)
Symulacja
(1)
Sytuacje kryzysowe
(1)
Transport drogowy
(1)
Urbanistyka
(1)
Zarządzanie
(1)
architektura
(1)
bezpieczeństwo powszechne
(1)
dokumentacja techniczna
(1)
dydaktyka
(1)
edukacja
(1)
gry decyzyjne
(1)
informacja masowa
(1)
informatyzacja
(1)
konferencje
(1)
kryzys
(1)
media
(1)
ochrona zdrowia
(1)
polityka
(1)
przepisy
(1)
technologia informacyjna
(1)
Gatunek
Praca dyplomowa
(6)
25 wyników Filtruj
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Internet as a Flexible Tool of Terrorism / Bartosz Bolechów // W: Terrorism, media, society. Terroryzm, media, społeczeństwo / ed. Tomasz Płudowski. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2006. - s. 33-44 .
Sygnatura: IBC-511/Czyt.
Książka
W koszyku
Bibliogr.
Streszczenie: [Omówiono uwarunkowania natury cywilizacyjnej i kulturowej, przeanalizowano rolę hipermediów i mass mediów w sferze edukacji.]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. I-17303 (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
The importance of the electronic media in an information society in the face of the threat of terrorism: an attempt at an appraisal / Żaneta Polowczyk // W: The Modern Terrorism and its Forms / ed. Sebastian Wojciechowski. - Poznań : Institute of Political Science and Journalism Adam Mickiewicz University, 2007. - s. 149-156 .
Sygnatura IBC-499
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Miejsce pomocy psychologicznej online w systemie pomocy i wsparcia młodzieży oraz młodych dorosłych korzystających z Poradni Zdrowia Psychicznego / Bassam Aouil, Karolina Domińska // W: Media - komunikacja: zdrowie i psychologia / red. Bassam Aouil, Wojciech J. Maliszewski. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2007. - s. 133-145 .
Sygnatura: I-18280/Czyt.; I-18281; I-18282;
Książka
W koszyku
Bibliogr.
Streszczenie: Książka skierowana głównie do nauczycieli, zarówno szkół podstawowych, gimnazjalnych, liceów, jak i wyższych uczelni, a zwłaszcza tych, którzy prowadzą zajęcia z informatyki oraz edukacji medialnej i czytelniczej. Podano w niej najnowsze wyniki badań nad kształceniem i mediami stosowanymi nie tylko w edukacji.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. I-19720 (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Wykorzystanie internetu dla potrzeb promocji zdrowia / Anna Andruszkiewicz, A. Małgorzata Basińska // W: Media - komunikacja: zdrowie i psychologia / red. Bassam Aouil, Wojciech J. Maliszewski. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2007. - s. 109-117 .
Sygnatura: I-18280/Czyt.; I-18281; I-18282;
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Miejsce pomocy psychologicznej online w systemie pomocy i wsparcia osób współuzależnionych / Bassam Aouil, Magdalena Zawadzka // W: Media - komunikacja: zdrowie i psychologia / red. Bassam Aouil, Wojciech J. Maliszewski. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2007. - s. 169-180 .
Sygnatura: I-18280/Czyt.; I-18281; I-18282;
Książka
W koszyku
Księgozbiór czytelni: : Socjologia
Bibliogr.
Streszczenie: Zawiera artykuły omawiające definicje społeczeństwa informacyjnego, jego rozwój, typy demokracji w warunkach społeczeństwa informacyjnego. Przedstawia rozwój i zastosowanie nowoczesnych technik informacji i komunikacji, rodzaje informacji, rolę nowych mediów w społeczeństwie, szczególnie internetu oraz zagadnienia globalizacji.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. I-18999, I-18998 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-18997/Czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Udział multimediów w podnoszeniu jakości życia osób z wadą słuchu / Jolanta Zielińska // W: Media - komunikacja: zdrowie i psychologia / red. Bassam Aouil, Wojciech J. Maliszewski. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2007. - s. 283-287 .
Sygnatura: I-18280/Czyt.; I-18281; I-18282;
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Sygnatura: CP-80
Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań ilościowych oraz analizy treści dotyczących obecności jednostek organizacyjnych PSP w mediach społecznościowych na przykładzie serwisu Facebook. Dokonano przeglądu istniejącej literatury prezentującej możliwości wykorzystania oraz zalety i wady korzystania z tych mediów, a także klasyfikację oraz przykłady zastosowania tego typu narzędzi w poszczególnych fazach zarządzania kryzysowego. Dodatkowo przeanalizowano popularność poszczególnych profili, regularność aktualizacji oraz treści publikowane przez badane podmioty.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Środki masowego przekazu po 11 września 2001 roku / Paweł Krzysiek, Rafał Miszuk // W: Oblicza współczesnego terroryzmu / pod red. Krzysztof Kowalczyk, Wiesław Wróblewski. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2006. - s. 137-154 .
Sygnatura IBC-498
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Sympathy for the... Baader. Regarding the Media Coverage of Red Army Faction / Katarzyna Maniszewska // W: Terrorism, media, society. Terroryzm, media, społeczeństwo / ed. Tomasz Płudowski. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2006. - s. 199-206 .
Sygnatura: B-511/Czyt.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
American media and propaganda in an age of terror / Nancy Snow // W: Terrorism, media, society. Terroryzm, media, społeczeństwo / ed. Tomasz Płudowski. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2006. - s. 47-58 .
Sygnatura: IBC-511/Czyt.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Forum "Białystok - miasto jutra" jako płaszczyzna integracji różnych środowisk na rzecz poprawy oblicza i funkcjonowania miasta / Bartosz Czarnecki, Wojciech Hołownia, Adam Turecki // W: Problemy rewitalizacji w gospodarce przestrzennnej XXI wieku / red.nauk. Witold Czarnecki. - Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, 2006. - s.: 331-333 .
Sygnatury: IBC-414/Czyt.; IBC-415
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-13672/CD [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Bibliogr. 4 poz., tab.
Tł .tyt.: Polska architektura mieszkaniowa w procesie transformacji - czynniki makro - środowiskowe i konkurencji środowiskowej
Celem artykułu jest identyfikacja i opis czynników makrootoczenia i otoczenia konkurencyjnego wpływających na podmioty aktywne na rynku nieruchomości mieszkaniowych. Analiza czynników otoczenia pozwala przyporządkować je jednej grup uwarunkowań: wspierających lub hamujących rozwój rynku nieruchomości mieszkaniowych oraz określić ich charakter. Rozwojowi sprzyja przede wszystkim konkurencja na rynku materiałów i usług związanych z rynkiem nieruchomości, a także rozwój mediów elektronicznych. Czynnikiem hamującym rozwój rynku nieruchomości mieszkaniowych jest cenowa bariera popytu na domy i mieszkania oraz brak skutecznej polityki mieszkaniowej państwa oraz skomplikowane procedury związane z wszystkimi fazami procesu inwestycyjnego i brak uregulowań prawnych dotyczących przestrzeni.
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-3548 [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-11640/CD [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-14522/CD [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-14520/CD [magazyn] (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej