Source
Katalog zbiorów
(12)
Form of Work
Artykuły
(9)
Książki
(3)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(3)
Branch
Czytelnia
(3)
Author
Abuswer Metfah
(1)
Amyotte Paul
(1)
Amyotte Paul R
(1)
Asokan Vijayshankar
(1)
Bi Ming-shu
(1)
Bideau David
(1)
Chotomska Agnieszka
(1)
Chow W.K
(1)
Cloney Chris T
(1)
Di Benedetto Almerinda
(1)
Dufaud Olivier
(1)
Dul Dawid Marek
(1)
Garcia-Agreda A
(1)
Jaskółowski Waldemar
(1)
Jiang Jiaojun
(1)
Khan Faisal
(1)
Khan Faisal I
(1)
Kosinksi Pawel
(1)
Kukfisz Bożena
(1)
Laurent Andre
(1)
Liu Yi
(1)
Mannan M. Sam
(1)
Mazurek Mariusz
(1)
Ni Xiaomin
(1)
Nyheim Roy
(1)
Osmoła Aleksandra
(1)
Perrin Laurent
(1)
Qi Feng
(1)
Rangwala Ali S
(1)
Rockwell Scott R
(1)
Russo P
(1)
Sanchirico R
(1)
Skjold Trygve
(1)
Szostak Ewa
(1)
Zhou Yi-hui
(1)
Year
2020 - 2023
(1)
2010 - 2019
(10)
2000 - 2009
(1)
Country
Poland
(12)
Language
Polish
(12)
Subject
mieszanina hybrydowa
(12)
Wybuchy
(8)
Pyły
(6)
Badanie wybuchowości
(2)
Symulacja
(2)
Zagrożenie wybuchowe
(2)
Analiza ryzyka
(1)
Gaz ziemny
(1)
Metody badawcze
(1)
Obliczeniowa mechanika płynów
(1)
Proszki gaśnicze
(1)
Pyły węglowe
(1)
QRA
(1)
Skuteczność gaśnicza
(1)
Zapobieganie wybuchom
(1)
chmura palna
(1)
halony
(1)
mieszanina wybuchowa
(1)
sadza
(1)
zjawisko deflagracji
(1)
Środki gaśnicze i neutralizujące
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(2)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(2)
12 results Filter
No cover
Article
In basket
When solids meet solids: A glimpse into dust mixture explosions / Olivier Dufaud, Laurent Perrin, David Bideau, Andre Laurent // Journal of Loss Prevention in The Process Industries. - 2012/5 Vol. 25 s.853-861.
Bibliogr. 43 poz., tab.
Tł.tyt.: Analiza wybuchów palnych mieszanin pyłów
W analizie opisano wpływ różnych czynników na wybuchowość pyłów jednorodnych i mieszanek hybrydowych. Opisane czynniki charakteryzują strukturę fizyko-chemiczną pyłów, ich własności palne (minimalną energię zapłonu MEZ, temperaturę zapalenia warstwy pyłów oraz włąsności wybuchowe DGW, energię wybuchu i powstałe ciśnienia wybuchu).
No cover
Article
In basket
A correlation of the lower flammability limit for hybrid mixtures / Jiaojun Jiang, Yi Liu, M. Sam Mannan // Journal of Loss Prevention in The Process Industries. - 2014/November, Vol. 32 s.120-126.
Bibl. 28 poz., tab.
Tł. tyt.: Korelacja dolnych granic zapalności dla mieszanin hybrydowych
Mieszaniny hybrydowe, stwarzające duże zagrożenie pożarowo-wybuchowe, często występują w różnych procesach produkcyjnych. Dolna granica zapalności (DGZ) stanowi główne kryterium oceny zagrożenia. O ile dotychczas do stosowania DGZ mieszanin jednofazowych stosowano równanie Le Chateliera, o tyle dla mieszanin wielofazowych, adoptowano do celów oceny krzywą Barknechta. Krzywa ta dawała jednak wyniki niedokładne. Przedstawiona w artykule metoda wyznaczania DGZ mieszanin hybrydowych jest bardziej dokładna i umozliwia okreslenia DGZ mieszanin typu: niacyna/metan, metan/pył kukurydzy, etan/kwas nikotynowy i innych. Podano 5również równanie umozliwiające obliczenie DGZ mieszanin hybrydowych.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 16 poz.
Tł.tyt.; Wybuchy mieszaniny hybrydowej sadzy i propanu
Wybuchy mieszanin hybrydowych zawierających więcej niż jedną faze palną, nie są dobrze zrozumiane. Większość badań w tym zakresie obejmuje wspólne mieszaniny pyłów i gazów, takich jak węgiel i metanu czy etylenu lub polietylenu. Niniejsza praca koncentruje się na eksplozji tj. cząstek sadzy z prawie czystego węgla o niskiej zawartości substancji lotnych. To sprawia, że ​​proces wybuchu mniej intensywny.
No cover
Article
In basket
Bibliogr.
Tł.tyt.: Badania wielkości wybuchu mieszanin hybrydowych i porównanie wybuchów jednorodny "pył-powietrze" i "pary-powietrze"
W artykule opisano wybuch mieszanin pyłów homo- i heterogenicznych z powietrzem oraz homogenicznych mieszanin "paliwo-powietrze". W badaniach wykorzystano mieszaniny "kwas nikotynowy-aceton". Badano granice wybuchowości oraz indeks palności w bombie o objętości 20 litrów. W artykule podano wyniki badań porównawczych wybuchów mieszanin "ciało stałe-powietrze" i "para-powietrze", przeprowadzonych w tych samych warunkach. Wyniki pokazuja, że na siłę wybuchu ma przede wszystkim początkowy poziom turbulencji przed zapoczątkowaniem spalania. Podstawiając w mieszaninie, w miejsce pary, pył, siła wybuchu maleje.
No cover
Article
In basket
Dust explosion risk moderation for flocculent dusts / Paul R. Amyotte, Chris T. Cloney, Faisal I. Khan // Journal of Loss Prevention in The Process Industries. - 2012/5 Vol. 25 s.862-869.
Bibliogr. 19 poz., tab.
Tł.tyt.; Zmniejszenie ryzyka wybuchu pyłów gruboziarnistych
Szczegółowa analiza wybuchowości pyłów gruboziarnistych, w postaci kłączków, włókienek o średnicach stwarzających przede wszystkim zagrożenie palne (niemożność występowania w postaci zawieszonej). Opis wybuchu gruboziarnistych mieszanin hybrydowych tzn metod badawczych. Modelowanie wybuchów pyłów gruboziarnistych.
No cover
Article
In basket
Modeling of dust air flames / Scott R. Rockwell, Ali S. Rangwala // Fire Safety Journal. - 2013/July, Vol. 59 s.22-29.
Bibliogr. 28 poz., tab.
Tł.tyt.: Modelowanie sposobu spalania się mieszanin pyłowo-powietrznych
Modelowanie sposobu spalania się chmur pyłowo-powietrznych ma bardzo duże znaczenie w bezpiecznym użytkowaniu obiektów przemysłowych, w któych w czasie produkcji tworzą się mieszaniny pyłów z powietrzem. Szczególnie istotne są badania wybuchowości (sposobu spalania się) mieszanin hybrydowych tzn. mieszanin gazów palnych z pyłami. Wyniki wskazują, że na szybkość spalania się takich mieszanin, wpływa nie tylko zawartość tlenu w otoczeniu, ale w równym stopniu szybkość gazyfikacji ziarna pyłu
No cover
Article
In basket
Experimental research into effects of obstacle on methane-coal dust hybrid explosion / Yi-hui Zhou, Ming-shu Bi, Feng Qi // Journal of Loss Prevention in The Process Industries. - 2012/1 Vol. 25 s.127-130.
Bibliogr. 13 poz., tab.
Tł.tyt.; Eksperymentalne badania wpływu przeszkód na siłę wybuchu mieszaniny: pył węglowy - metan
Opis badań wybuchowości mieszaniny hybrydowej : pył węglowy - metan, znajdującej się w przestrzeni ograniczonej stałymi przeszkodami. Badania prowadzono w rurze, stosując różnego typu przeszkody. Elementem zapłonowym mieszaniny była iskra elektryczna. Stwierdzono, że po zainicjowaniu wybuchu czas do jego powstania był mniejszy niż milisekunda (dokładność 0,1%). Wyniki badań potwierdziły znaną zależność że przeszkody wzmacniają siłę wybuchu tzn. przyśpieszają wzrost ciśnienia w czasie do wielkości maksymalnej. Najwiekszą siłę wybuchu o przyrosty ciśnień otrzymano, gdy średnica przeszkody była równa wewnętrznej średnicy rury.
No cover
Article
In basket
A quantitative risk management framework for dust and hybrid mixture explosions / Metfah Abuswer, Paul Amyotte, Faisal Khan // Journal of Loss Prevention in The Process Industries. - 2013/2 Vol. 26 s.283-289.
Bibliogr. 8 poz., tab.
Tł.tyt.: Ilościowa struktura zarządzania ryzykiem dla wybuchu pyłu i mieszniny hybrydowej
Wybuchy pyłów i mieszanin hybrydowych nadal występują w procesach przemysłowych, które zajmują się proszków i gazów palnych. Zadaniem badań było zapobieżenie bądź zminimalizowanie skutków wybuchu przy pomocy QRA i modelowaniu CFD.
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 53-57.
Streszczenie: Praca ma na celu przybliżenie zjawiska występowania mieszanin hybrydowych oraz związanych z tym zagrożeń. Opisane zostały części składowe, które tworzą mieszaniny hybrydowe, mechanizm ich powstawania oraz wszystkie aspekty, które mogą wpływać na parametry wybuchu takich mieszanin. Przedstawiono rodzaje i możliwości badań mieszanin hybrydowych. W dalszej części opisano zagrożenia powodowane wystąpieniem mieszanin hybrydowych, sposoby zapobiegania i ograniczania skutków wybuchu, a także opisany został mechanizm wybuchu i wszystkie jego czynniki. Na koniec przedstawione zostały wnioski i podsumowanie pracy. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17469/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Tł.tyt.: Rozwój i perspektywy zastosowania mieszanin hybrydowych: "gaz-proszek" w tłumieniu pożarów
W tłumieniu pożarów aktualnie stosujue się dwa typy środków tłumiących: gazy i proszki. Pierwszy typ są to najczęściej skłądy typu: chlorowęglowodór żelowany suchymi chemikaliami typu proszek NH4H2PO4 (MAP) żelowany halonem 121 i 301 oraz proszek Na2CO3 (BC) żelowany pieciofluoropropanem (HFC - 125) i sześciofluoropropanem (HFC - 236fa). Drugi typ to mieszanina węglowodorów w połączeniu z BC i siedmiofluoropropanem (FE-227ea), polifosforan amonu (APP) z HFC - 236fa i MAP z balonem 2402. Mieszaniny powyższe mają lepszą skuteczność gaśniczą (krótszy czas spalania) ale są droższe.
No cover
Manuscript
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-15103/CD [magazyn] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again