Form of Work
Artykuły
(11)
Publikacje naukowe
(3)
Książki
(2)
Publikacje fachowe
(1)
Status
only on-site
(5)
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(5)
Author
Szmitkowski Józef
(3)
Pofit-Szczepańska Melania. (1935 -
(2)
Wolański Piotr
(2)
Wrotek Jerzy
(2)
Akiyoshi Miyako
(1)
Babadzhanova O.F
(1)
Boczek Bożena
(1)
Cap V.N
(1)
Dudziński Sebastian
(1)
Glinka Wiesław
(1)
Godovanec N.N
(1)
Habich Bohdan
(1)
Kina Marcin
(1)
Kizyn Michał
(1)
Kobus Kamil
(1)
Kukfisz Bożena
(1)
Marciniak Andrzej
(1)
Matsunaga Takehiro
(1)
Menshikova O.V
(1)
Mizerski Andrzej
(1)
Okada Ken
(1)
Romanowska-Słomka Iwona
(1)
Sato Yoshihiko
(1)
Seliga Teresa
(1)
Tokudome Kohichi
(1)
Woliński Marek
(1)
Zaleski Bogdan
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(7)
2000 - 2009
(2)
1990 - 1999
(2)
1980 - 1989
(4)
Country
Poland
(17)
Language
Polish
(17)
Subject
mieszanina niebezpieczna
(15)
Zagrożenie wybuchowe
(3)
Zapłon
(3)
Gazy
(2)
Substancje chemiczne
(2)
Substancje niebezpieczne i szkodliwe
(2)
Zagrożenia toksyczne
(2)
badania
(2)
mieszanina wybuchowa
(2)
technika gaszenia pożarów
(2)
ADR
(1)
Analiza ryzyka
(1)
Analiza zagrożeń
(1)
Badania pożarnicze
(1)
Chemia fizyczna
(1)
Ciecze palne
(1)
Farby i lakiery
(1)
Gaz ziemny
(1)
Klasyfikacja
(1)
Materiały i substancje wybuchowe
(1)
Metody badawcze
(1)
Mieszaniny
(1)
Palność - badanie
(1)
Prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Procesy produkcyjne
(1)
Pyły
(1)
Rozpuszczalniki
(1)
Ryzyko zawodowe
(1)
SEVESO
(1)
Substancje toksyczne
(1)
Transport materiałów niebezpiecznych
(1)
Wentylacja
(1)
Woda
(1)
Wyciek gazu
(1)
Zagrożenia pożarowe
(1)
Zagrożenia zdrowia
(1)
analiza matematyczna
(1)
dyrektywy
(1)
fizykochemia spalania
(1)
fizykochemia wybuchów
(1)
halony
(1)
magazyny
(1)
mieszanina pirotechniczna
(1)
nawozy
(1)
obliczenia
(1)
polimeryzacja
(1)
spalanie wybuchowe
(1)
substancje palne
(1)
substancje piroforyczne
(1)
substancje promieniotwórcze
(1)
zakłady zwiększonego ryzyka (ZZR)
(1)
Środki gaśnicze pianotwórcze
(1)
źródło zapłonu
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(4)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(1)
Transport i logistyka
(1)
17 results Filter
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Kilka uwag o terpentynie // Przegląd Pożarniczy. - 1957/4 s.11-14.
Charakterystyka terpentyny, jej produkcja, magazynowanie oraz zabezpieczenia przeciwpożarowe zakładu.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 9 poz., tab.
Tł.tyt.: Ocena zagrożenia pożarowego mieszanek wiążących do kompozycji farby
Przeprowadzono ocenę zagrożenia pożarowego mieszanek wiążących do kompozycji farb przy pomocy metody rozrachunkowej.
No cover
Article
In basket
Nawozy mineralne nie są kwalifikowane jako mieszaniny niebezpieczne, mimo to podczas pracy z nimi należy być ostrożnym. Pracownik magazynu z nawozami sztucznymi narażony jest na zatrucie inhalacyjne poprzez wdychanie pyłów lub aerozoli z nawozów. Objawami zatrucia są kaszel i ból gardła. Może również dojść do zanieczyszczenia i podrażnienia oczu lub skóry, a także do zatrucia pokarmowego, przy którym występują dolegliwości żołądkowo-jelitowe.
No cover
Article
In basket
Tuszenie gorjuczich smesej penami razlicznoj struktury / V.N. Cap // W: Czrezvyczajnye situacii predupreżdenie i likvidacija : sbornik tezusov boklabov : IV mieżdunarodnoj nauczno-prakticzeskoj konferencii / red. E.R. Bariev. - Mińsk : Ministerstvo po czrezvyczajnym situacijam Respubliki Belarus, 2007. - s.308-310 .
Tł.tyt.; Gaszenie mieszanin palnych pianami o różnej strukturze
Metody gaszenia mieszanin palnych pianami o óżnej strukturze.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-9807/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Bibliogr.
Tł.tyt.; Niebezpieczne reakcje trietyloaluminium w warunkach zamkniętych
W artykule opisano zagrożenie wynikające ze stosowania trietyloaluminium (TEA) w pomieszczeniach zamkniętych, w celu eliminacji zagrożenia przy stosowaniu alkili aluminium. Reakcje wybuchowe TEA są trudne do obserwacji eksperymentalnej z powodu ich małej szybkości. Alkile aluminium są głównymi katalizatorami w produkcji etylenu i propylenu. Autorzy szczegółowo omawiają wyniki badań przyczyn wzrostu temperatury i ciśnienia w trakcie polimeryzacji TEA, przebiegające w mieszaninie reakcje oraz mechanizm działania katalizatora.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-6924/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Omawia założenia projektu dyrektywy Seveso III, przedstawia kategorie niebezpiecznych substancji i mieszanin
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-13276/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 28-29.
Streszczenie: Tematem pracy dyplomowej jest oznaczenie eksperymentalnie właściwości utleniających substancji w transporcie według metody rekomendowanej przez ONZ w transporcie towarów niebezpiecznych. Praca została podzielona na 3 części. W pierwszej częściej pracy przedstawiono podstawowe cechy materiałów utleniających się, zasady transportu, klasyfikację oraz przegląd dostępnych publikacji w zakresie oceny właściwości utleniających substancji w przechowywaniu oraz w transporcie. Druga część zawiera opis metod badawczych z przedstawieniem różnic między nimi. Omówiono test UN O.2, metodę A21 oraz HSL Flash Composition. Natomiast trzecia część pracy jest częścią eksperymentalną, w której opisano modyfikowana próbę HSL Flash Composition Test wraz z wynikami. We wnioskach zwrócono uwagę na wpływ dodatków na mieszaniny pirotechniczne dostępne na rynku. [Streszczenie Autorki]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17075/CD [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Publikacja zawiera obszerny opis problemów związanych z klasyfikacją, oznakowaniem, pakowaniem, transportem i magazynowaniem substancji i mieszanin niebezpiecznych. Autor podjął się trudnego zadania skonsolidowania przepisów unijnych z przepisami krajowymi i dostarczenia pracownikom magazynów skondensowanej wiedzy na temat przechowywania i obchodzenia się z tego typu substancjami.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-19586, I-19585 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-19584/Czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again