Form of Work
Artykuły
(39)
Książki
(4)
Publikacje naukowe
(3)
Publikacje fachowe
(1)
Publikacje urzędowe i akty prawne
(1)
Status
only on-site
(7)
available
(1)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(7)
Author
Porowski Rafał
(5)
Pofit-Szczepańska Melania. (1935 -
(3)
Wolański Piotr
(3)
Habich Bohdan
(2)
Kukfisz Bożena
(2)
Akiyoshi Miyako
(1)
Bastek Wojciech
(1)
Bideau David
(1)
Brajta Michał
(1)
Buksowicz Wojciech
(1)
Bąk Tomasz
(1)
Cammarota Francesco
(1)
Charpentier Jean-Claude
(1)
Chen Jenq-Renn
(1)
Chi Jen-Hao
(1)
Chien Jui-Hsing
(1)
Cui Yihu
(1)
Di Benedetto Almerinda
(1)
Di Sarli Valeria
(1)
Du Yong
(1)
Dufaud Olivier
(1)
Dul Dawid Marek
(1)
Dzień Grzegorz
(1)
Felbur Jan
(1)
Fleyshenher M
(1)
Förster H
(1)
Gałązka Elżbieta
(1)
Hu Erjiang
(1)
Hulanicki Sławomir
(1)
I Yet-Pole
(1)
Jiang Juncheng
(1)
Kizyn Michał
(1)
Klapsa Wojciech
(1)
Kobus Kamil
(1)
Kondo S
(1)
Kostenko T.V
(1)
Kostenko V.K
(1)
Laurent Andre
(1)
Lee Tae Sung
(1)
Lesiak Piotr
(1)
Li Guoqing
(1)
Liang H.M
(1)
Liang Yuntao
(1)
Lisoňkin Ja. A
(1)
Lizhong Y
(1)
Markowski Zygmunt
(1)
Matsunaga Takehiro
(1)
Matubowski Marek
(1)
Mazurek Mariusz
(1)
Miazga Tadeusz
(1)
Mitosek Marek
(1)
Mokosh L
(1)
Molnárne Maria
(1)
Mróz Jerzy
(1)
Nowak Andrzej
(1)
Okada Ken
(1)
Osmoła Aleksandra
(1)
Ostrowski Tomasz
(1)
Pan Huang-Jen
(1)
Pang L
(1)
Park Dal Jae
(1)
Perrin Laurent
(1)
Ping'an W
(1)
Poznjak V.I
(1)
Prysok Eugeniusz
(1)
Rakus Jakub
(1)
Salzano Ernesto
(1)
Sato Yoshihiko
(1)
Sawicki Tomasz
(1)
Schendler Thomas
(1)
Schröder Volkmar
(1)
Shtrokh L
(1)
Shu Chi-Min
(1)
Stolpe F
(1)
Sung Jae Yong
(1)
Szmitkowski Józef
(1)
Takizawa K
(1)
Tokudome Kohichi
(1)
Tokuhashi K
(1)
Tryk Ewa
(1)
Tsai Hsiao-Yun
(1)
Weicheng F
(1)
Wierzbowski Zygmunt
(1)
Wilkoński Piotr
(1)
Wnęk Waldemar
(1)
Woliński Marek
(1)
Wolski Jerzy
(1)
Wu Sheng-Hung
(1)
Wu Songlin
(1)
Wójcicki Stanisław
(1)
Wąsacz Marian
(1)
Xiaodong Z
(1)
Xu Jiafeng
(1)
You Mingwei
(1)
Yu Yuan
(1)
Zeng Wen
(1)
Zhang Bo
(1)
Zhang Peili
(1)
Zhang Q
(1)
Zhang Qi
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(25)
2000 - 2009
(8)
1990 - 1999
(1)
1980 - 1989
(4)
1970 - 1979
(6)
1950 - 1959
(1)
1930 - 1939
(1)
Country
Poland
(47)
United Kingdom
(1)
Language
Polish
(46)
English
(2)
Subject
mieszanina wybuchowa
(38)
Zagrożenie wybuchowe
(19)
Wybuchy
(13)
Pyły
(10)
Badania pożarnicze
(6)
Gazy
(5)
Mieszaniny
(5)
Substancje chemiczne
(5)
mieszanina niebezpieczna
(5)
Gazy palne
(4)
Metody badawcze
(4)
badania
(4)
Procesy produkcyjne
(3)
Zapłon
(3)
mieszanina hybrydowa
(3)
Analiza ryzyka
(2)
LPG
(2)
Paliwa
(2)
Palność - badanie
(2)
Przyrządy pomiarowe
(2)
Wentylacja
(2)
Zapobieganie wybuchom
(2)
fizykochemia wybuchów
(2)
magazyny
(2)
mieszanina palna
(2)
mieszanina pyłowo-gazowa
(2)
obliczenia
(2)
spalanie
(2)
zjawisko detonacji
(2)
źródło zapłonu
(2)
ADR
(1)
BHP
(1)
Badanie wybuchowości
(1)
Budownictwo mieszkaniowe
(1)
Ciecze palne
(1)
Farby i lakiery
(1)
Gazy toksyczne
(1)
Historia pożarnictwa
(1)
Materiały i substancje wybuchowe
(1)
Materiały palne
(1)
Mgła wodna
(1)
Obliczeniowa mechanika płynów
(1)
Pirotechnika
(1)
Prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Projektowanie
(1)
Proszki gaśnicze
(1)
Przemysł
(1)
Płomień
(1)
Rozpuszczalniki
(1)
Skaningowa kalorymetria różnicowa
(1)
Substancje niebezpieczne i szkodliwe
(1)
Substancje toksyczne
(1)
Symulacja
(1)
Tlenek węgla
(1)
Woda
(1)
Wypadki
(1)
Zagrożenia pożarowe
(1)
Zbiorniki
(1)
acetylen
(1)
analiza
(1)
analiza matematyczna
(1)
atestacja
(1)
azot
(1)
bezpieczeństwo wybuchowe
(1)
detekcja
(1)
elektryczność statyczna
(1)
fala detonacyjna
(1)
fizykochemia spalania
(1)
gaz
(1)
halony
(1)
iskry mechaniczne
(1)
kinetyka
(1)
mieszanina gazowa
(1)
mieszanina pyłowo-powietrzna
(1)
obciążenie
(1)
ocena zagrożenia
(1)
parametry obliczeniowe
(1)
piwnice
(1)
polimeryzacja
(1)
spalanie wybuchowe
(1)
substancje piroforyczne
(1)
substancje promieniotwórcze
(1)
tunele
(1)
turbulencja
(1)
układ palny
(1)
zjawisko deflagracji
(1)
Środki gaśnicze i neutralizujące
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(5)
Normy
(1)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(1)
48 results Filter
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 2 poz., rys., tab.
Tł.tyt.; Doskonalenie metod oceny wysoko wybuchowej cechy mieszaniny gazu palnego
Przedstawiono teoretyczne metody definiujące cechy palności mieszanin.
No cover
Article
In basket
When solids meet solids: A glimpse into dust mixture explosions / Olivier Dufaud, Laurent Perrin, David Bideau, Andre Laurent // Journal of Loss Prevention in The Process Industries. - 2012/5 Vol. 25 s.853-861.
Bibliogr. 43 poz., tab.
Tł.tyt.: Analiza wybuchów palnych mieszanin pyłów
W analizie opisano wpływ różnych czynników na wybuchowość pyłów jednorodnych i mieszanek hybrydowych. Opisane czynniki charakteryzują strukturę fizyko-chemiczną pyłów, ich własności palne (minimalną energię zapłonu MEZ, temperaturę zapalenia warstwy pyłów oraz włąsności wybuchowe DGW, energię wybuchu i powstałe ciśnienia wybuchu).
No cover
Article
In basket
Sygnatura: CP - 124
Streszczenie: Zgodnie z definicją określoną w standardzie PN-EN 1127-14, inertyzacja oznacza dodawanie substan-cji obojętnych i tym samym zapobieganie powstawaniu atmosfer wybuchowych poprzez dodanie gazo-wych substancji, na przykład dwutlenku węgla, azotu, argonu, chlorowcopochodnych węglowodorów, lub też proszkowych substancji obojętnych. Rozróżnia się inertyzację częściową i całkowitą. Inertyzacja częściowa polega na zmniejszaniu zawartości tlenu w mieszaninie w stopniu uniemożliwiającym jej zapłon i w konsekwencji spalanie, ale po zmieszaniu jej z dostateczną ilością powietrza, np. przy wychodzeniu mieszaniny z aparatu na zewnątrz, mieszanina staje się zdolna do zapłonu. Inertyzacja całkowitą, a polega na zmniejszaniu zawartości tlenu w mieszaninie w stopniu uniemożliwiającym jej zapłon, a po zmiesza-niu jej z dowolną ilością powietrza, na przykład przy wychodzeniu mieszaniny z aparatu na zewnątrz, mieszanina w dalszym ciągu nie jest zdolna do spalania. W artykule przedstawiono przegląd literaturowy dotyczący inertyzacji.
No cover
Article
In basket
Klasyfikacja pomieszczeń dla mieszanin wybuchowych m.in. acetylenu.
No cover
Article
In basket
Omówiono podstawy teoretyczne oraz przykładowe rozwiązania pozwalające na zachowanie bezpieczeństwa podczas prac badawczych z mieszaninami gazowymi palnymi, przedstawiono konstrukcję stanowiska oraz procedurę przygotowania mieszaniny palnej.
No cover
Article
In basket
Co to jest inertyzacja atmosfer wybuchowych / Rafał Porowski // Przegląd Pożarniczy. - 2011/5 s.38-39.
Opisuje rodzaje i sposoby stosowania ineryzacji, czyli dodawania substancji obojętnych w celu zapobieżenia tworzeniu się atmosfer wybuchowych.
No cover
Article
In basket
No cover
No cover
Article
In basket
Wybuchy mieszanin gazowych i zapobieganie im / Tadeusz Miazga // Przegląd Pożarniczy. - 1937/1 s.18-21.
Analiza właściwości wybuchowych wybranych gazów (wodór, gaz wodny, acetylen i gaz świetlny) i ich mieszanin jakie stosowano w latach 30-tych XX w.
No cover
Article
In basket
Problemy wybuchowości pyłów / Tomasz Ostrowski, Piotr Wolański // Przegląd Pożarniczy. - 1978/1 s.14-16.
Wybuchowość mieszanin pyłowo-powietrznych stanowi poważne zagrożenie w wielu gałęziach przemysłu, przy różnych operacjach technologicznych, a także w gospodarce magazynowej i transporcie. W artykule przedstawiono wybuchowść mieszanin pyłowych oraz zapobieganie im.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 16 poz.
Informacje zawarte w artykule odnoszą się do wentylatorów przeznaczonych do przetłaczania mieszanin wybuchowych gazów palnych i par z powietrzem. Uwagi na temat projektowania i przeprowadzania w kraju procedur atestacyjnych tego typu wentylatorów.
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 20 poz., tab.
Tł.tyt.; Zachowanie eksplozji mieszaniny wodór - metan / powietrze
Zbadano efekt gazu naturalnego wzbogaconego wodorem na lokalne zgaszenie płomienia, niestabilność spalania i moc na system stacjonarny i mobliny. Zbadano także przeciwnie kwestie bezpieczeństwa przeciwwybuchowego dla mieszaniny wodór - metan. Wyniki pozwoliły na ilościowe połączenie efektów zarówno składu mieszaniny (zawartość wodoru tj. w paliwie) i początkowe ciśnienie na maksymalnym ciśnieniu, maksymalną szybkość narastania ciśnienia i prędkość spalania. Zmierzoną prędkość spalania również skorelowano za pomocą reguły Le Chatelier`a jako formuły. Uzyskano dobre wyniki, z wyjątkiem mieszanek z wodorem o molowej zawartości w paliwie powyżej 50%.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 3 poz., fot.
Wybuch mieszanin pyłowo-powietrznych może stanowić poważne zagrożenie podczas różnych operacji technologicznych oraz w gospodarce magazynowej i transporcie. Omówiono charakterystykę wybuchową mieszaniny pyłów oraz badania zapalenia proszków aluminiowych.
No cover
Article
In basket
Streszczenie: W artykule opisane zostały metody tłumienia detonacji za pomocą gazu, proszków gaśniczych oraz mgły wodnej. Pomimo znacznej poprawy w zakresie zarządzania i eksploatacji urządzeń, które przetwarzają substancje palne, wciąż istnieje potrzeba stworzenia innowacyjnych metod i środków ochrony przeciwwybuchowej. Czynnikami, które mogą się przyczyniać do zmniejszenia skutków wybuchu, są między innymi minimalizacja wystąpienia uszkodzeń i wycieków, ulepszona konstrukcja oraz poprawa procedur operacyjnych i zarządzania bezpieczeństwem w warunkach przemysłowych.
No cover
Article
In basket
Omówiono różne źródła inicjacji wybuchu w przemyśle oraz różne rodzaje wyładowań
No cover
Article
In basket
Bibl. 17 poz., tab.
Tł.tyt.: Badania doświadczalne dotyczące wybuchu gazu i procesu odpowietrzania w naczyniach połączonych
Zbadano wybuch gazu w zamkniętym wentylowanym, połączonym naczyniu. Materiałem badawczym była 10% mieszanina metan-powietrze. Zanalizowano regularność zmian ciśnienia w naczyniach i rozprzestrzenianie się płomienia w rurach połączonych. Wyniki badań.
No cover
Article
In basket
Bibliogr.
Tł.tyt.; Wizualizacja płomienia mieszanin "metan-powietrze" oraz "propan-powietrze" w stężeniach gazów palnych równych ich górnym granicom wybuchowości przy podwyższonym ciśnieniu
Opis warunków pomiaru i badań spalających się mieszanin CH4 i C3H8 z powietrzem w komorze "plexi" przy ciśnieniu 0.2 MPa. Taka wizualizacja płomienia pozwala na zaobserwowanie zapłonu i płomienia przy górnej granicy wybuchowości przy podwyższonym ciśnieniu. Zaobserwowano w zapłonie dwie cechy w warunkach podwyższonego ciśnienia, które różnią się od tych, które są pod normalnym ciśnieniem: raczej gorący zapalnik kolumny konwekcyjnej ognia, a nie komórki konwekcyjne oraz płomień inicjowany z góry komórki badań i propagowany w dół, a nie bezpośrednio z zapalnikiem. Obie te cechy są charakterystyczne dla konwencji w dużej liczby Rayleigh wraz ze zwiększoną gęstością gazu w warunkach podwyższonego ciśnienia. W badaniach pokazano również, że wizualizacja tworzenia płaskiego płomienia jest najbardziej obiektywnym kryterium dla określenia granic palności w warunkach podwyższonego ciśnienia.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 10 poz.
Dokonano podziału iskier mechanicznych, omówiono ich temperaturę, zdolność zapalającą
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again