Form of Work
Artykuły
(11)
Książki
(3)
Status
only on-site
(3)
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(3)
Author
Zheng Xiaoping
(2)
Amyotte Paul
(1)
Anderson-Cook Christine M
(1)
Blackledge Jonathan
(1)
Chen Zengqiang
(1)
Cheng Yuan
(1)
Chin Kwai-Sang
(1)
Crowder Stephen
(1)
Grabski Franciszek
(1)
Guan Xuefei
(1)
He Jingjing
(1)
Huzurbazar Aparna V
(1)
Hänninen Maria
(1)
Jaźwiński Jerzy
(1)
Jenkinson I.D
(1)
Jha Ratneshwar
(1)
Khakzad Nima
(1)
Khan Faisal
(1)
Konstandinidou Myrto
(1)
Koski Timo
(1)
Kujala Pentti
(1)
Liu Mengting
(1)
Liu Yongming
(1)
Lorio John
(1)
Marcoulaki Eftychia C
(1)
Matellini D.B
(1)
Modarres Mohammad
(1)
Noble John M
(1)
Papazoglou Ioannis A
(1)
Pritchard R
(1)
Rabiei Masoud
(1)
Ringland James
(1)
Shu Yidan
(1)
Wall A.D
(1)
Wang J
(1)
Wang Yan Fu
(1)
Wilson Alyson G
(1)
Xie Min
(1)
Yang Fan
(1)
Zhao Jinsong
(1)
Zhu Jianfeng
(1)
Year
2010 - 2019
(12)
2000 - 2009
(2)
Country
Poland
(13)
United Kingdom
(1)
Language
Polish
(13)
English
(1)
Subject
model Bayesa
(14)
Symulacja
(3)
analiza
(3)
obliczenia
(3)
Ewakuacja
(2)
Wypadki
(2)
analiza matematyczna
(2)
rachunek prawdopodobieństwa
(2)
statystyka matematyczna
(2)
Alarmowanie
(1)
Analiza ryzyka
(1)
Analiza zagrożeń
(1)
BHP
(1)
Bezpieczeństwo informacyjne
(1)
Katastrofy
(1)
Matematyka
(1)
Metody badawcze
(1)
Ochrona informacji
(1)
Pożary - powstawanie
(1)
Rafinerie
(1)
Statki
(1)
Zachowania ludzi
(1)
Zarządzanie
(1)
algorytmy
(1)
analiza bezpieczeństwa
(1)
analiza statystyczna
(1)
awarie chemiczne i radiacyjne
(1)
drzewo błędów
(1)
informatyka
(1)
kryptografia/kryptologia
(1)
monitoring
(1)
nauki ścisłe
(1)
ochrona zdrowia
(1)
przemysł chemiczny
(1)
technologia
(1)
technologia informacyjna
(1)
wypadki wodne
(1)
zjawisko flashover
(1)
znaki ewakuacyjne
(1)
14 results Filter
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 23 poz., tab., wykr.
Tł.tyt.: Ilościowa niepewność niezawodności od wad katastrofalnych i marginalnych: koncepcja dowodu
Celem artykułu jest analiza skutków danych na poziomie komponentów niezawodności, obejmująca katastrofalne porażki i niepowodzenia marginalne, na niezawodność całego systemu. Poznajemy trzy podejścia w tym kierunku, klasyczna metoda momentów (MOM), metoda Bayesian`a i metoda Bootstrap`a. To podejście stosuje się do oszacowania niepewności w niezawodność systemu mieszanego serii i komponentów równolegle, dla których zarówno słabe i ciągłe dane marginalne są dostępne.
No cover
Article
In basket
Accident analysis model based on Bayesian Network and Evidential Reasoning approach / Yan Fu Wang, Min Xie, Kwai-Sang Chin // Journal of Loss Prevention in The Process Industries. - 2013/1 Vol. 26 s.10-21.
Bibliogr. 33 poz., tab.
Tł.tyt.; Model analizy wypadków na podstawie sieci Bayesa i podejścia dowodowych argumentów
W artykule zaproponowano model analizy wypadków w celu rozwinięcia opłacalnych środków bezpieczeństwa dla zapobiegania wypadkom. Model zawiera dwie części. W pierwszej części ilościowej analizy wypadków model zbudowany jest przez integrację Ludzkiej Analizy Czynników Systemu Klasyfikacji (HFACS) z Siecią Bayesa (BN), który może być wykorzystany do przedstawienia odpowiedniego zapobiegania środków zapobiegawczych. W drugiej części, proponowane środki zapobiegawcze są uszeregowane w opłacalny skuteczny sposób: metodę Best -Fit i podejście dowodowych argumentów (ER).
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 50 poz., sch., tab.
Tł.tyt.: Efektywna analityczna metoda Bayesian`a do aktualizacji niezawodności i systemu interwencyjnego na podstawie równania Laplace i odwrotnych w celu rzetelności obliczeń
W artykule przedstawiono metodę Bayesian`a do aktualizacji niezawodoności i systemu interwencyjnego bez udziału symulacji komputerowej. Niniejsza metoda zawieraq dodatkowe informacje takie jak: pomiary danych wg. modelu Bayesian`a w celu redukcji szacowania niepoewności. Metoda przybliżeniowa Laplace'a jest wykorzystywana do oceny posteriori metody Bayesian`a dystrybucji analitycznej.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 24 poz.
Tł.tyt.: Zastosowanie Bayesowskich struktur zarządzania zdrowiem za pomocą internetowego monitorowania i kontroli okresowych
Informacje niezbędne dla rozwoju strukturalnego zdrowia metodą diagnostyczną i prognostyczną pochodzą z różnych źródeł. W artykule przedstawiono strukturę Baesowską internetowej integracji strukturalnej informacji uzyskanej od oceny zdrowia empirycznych modeli próby wzrostu, strukturalnego monitorowania zdrowia i kontroli okresowych.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 52 poz., rys., tab
Tł.tyt.; Wpływ zmiennych na prawdopodobieństwo kolizji statku w sieciowym modelu Bayesian`a
Zbadano wpływ zmiennych sieciowego modelu Bayesian`a na szacowanie roli błędu ludzkiego na prawdopodobieństwo kolizji statków w zatoce fińskiej.
No cover
Article
In basket
A dynamic alarm management strategy for chemical process transitions / Jianfeng Zhu, Yidan Shu, Jinsong Zhao, Fan Yang // Journal of Loss Prevention in The Process Industries. - 2014/July, Vol. 30 s.207-218.
Bibl. 30 poz., tab.
Tł.tyt.: Dynamiczna strategia zarządzania alarmami dla procesu przemian chemicznych
Zastosowanie alarmu powodziowego do kontroli procesu przemian chemicznych oraz zarządzanie ww. alarmem.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 21 poz., tab., wykr.
Tł.tyt.: Określenie optymalnej odległości, lokalizacji znaków ewakuacyjnych
Opis wpływu oznakowania dróg ewakuacyjnych na skutecznośc ewakuacji (EESs - emergency evacuation signs). W artykule opisano ilościowy (obliczeniowy) model, umożliwiający obliczenie optymalnej odległości rozmieszczenia znaków ewakuacyjnych w czasie działań ratowniczych w środowisku pożarowym. W modelu skutecznej ewakuacji wykorzystano dane odnoszace się do czynnika ludzkiego i dane opisujące interakcję ewakuowanych z istniejącymi warunkami technicznymi w budynku, w którym ma miejsce pożar.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 22 poz., tab., wykr.
Tł.tyt.; Przewidywanie statystyki wypadków zawodowych i rozkładów straty czasu pracy przy zastosowaniu analizy Bayesian`a
Zastosowano analizę Bayesian`a do stochastycznej oceny strat czasu pracy z powodu wypadków w miejscu pracy. Modele rozwinięto dla częstotliwości wypadków, czasu trwania od wypadku i nieobecności pracowników .Niedostępne statystyki pochodzi z dwóch stochastycznych modeli opracowojuących dane szacunkowe dla przewidywanych strat czasu pracy w okresie bazowym funkcjonowania w miejscu pracy. Powyższe modele zastosowano na prawdziwych wieloletnich danych o wypadkach zebranych od greckiego przemysłu petrochemicznego.
No cover
Article
In basket
Risk-based design of process systems using discrete-time Bayesian networks / Nima Khakzad, Faisal Khan, Paul Amyotte // Reliability Engineering and System Safety. - 2013/January, Vol. 109 s.5-17.
Bibliogr. 21 poz., tab., zał.
Tł.tyt.: Oparte na ryzyku projektowanie układów technologicznych z wykorzystaniem dyskretnych sieci Bayesowskich
Dyskretne sieci Bayesowskie są proponowane jako alternatywa dynamicznego drzewa błędów bez łańcucha Markova. W artykule przedstawiono nowy głównie rozwinięty model z ważnymi dwoma elementami drzewa błędów takich jak: chłodna brama zapasowa i sekwencyjna brama egzekwująca z wszelkich arbitralnych tabel prawdopodobieństwa o rząd wielkości. Druga część pracy poświęcona jest zastosowaniu dyskretnych sieci Bayesa w ocenie ryzyka i analizy bezpieczeństwa systemów złożonych procesów. Wykazano jak można zastosować skutecznie dynamiczne techniki do optymalnego rozdziału systemów bezpieczeństwa w celu uzyskania maksymalnego zmniejszenia ryzyka.
No cover
Book
In basket
Tł. tyt.: Wprowadzenie do sieci Bayes`a
Bibliogr., indeks
Streszczenie: Przedstawiono różne modele graficzne oraz probabilistyczne rozumowanie i różne metody obliczeniowe m.in. Monte Carlo, dotyczące statystycznego modelu Bayes'a.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-19128 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr.
Streszczenie: Omówiono bayesowskie metody szacowania prawdopodobieństwa, pozwalające łączyć informację aprioryczną z informacją uzykaną z bieżących badań.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-18569 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-18568/Czyt. (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 52 poz., tab.
Tł.tyt.; Modelowanie rozwoju pożaru mieszkań i ewakuacji użytkowników przy użyciu sieci Bayesowskiej
W artykule przedstawiono pojęcie probabilistycznego modelowania pod niepewnością w kontekście pożaru i działań ratowniczych poprzez zastosowanie technik sieci Bayesa (BN). BN jest w stanie poradzić sobie z niepewnością w danych, typowym problemem w ciągu zdarzeń pożarowych i może być dostosowany do reprezentowania różnych scenariuszy pożarowych. Model BN został zbudowany w celu zbadania rozwoju pożaru w ramach ogólnych mieszkań aż do zaawansowanej sytuacji rozwoju pożaru. Niniejszy model podzielono na dwie częśći: I - "początkowy rozwój pożaru", II- "interwencja użytkowników i dalszy rozwój pożaru" m.in.: zachowania ludzi, wzrost pożaru oraz przeżycia mieszkańców.
No cover
Article
In basket
Inverse calculation approaches for source determination in hazardous chemical releases / Xiaoping Zheng, Zengqiang Chen // Journal of Loss Prevention in The Process Industries. - 2011/4 Vol. 24 s.293-301.
Bibliogr. 34 poz., rys., tab.
Tł .tyt.: Odwrotność metody obliczeniowej w celu określenia źródła w niebezpiecznych awariach chemicznych
Określenie źródła ma kluczowe znaczenie w podejmowaniu decyzji i planowaniu zagrożenia związanego z niebezpiecznymi zdarzeniami chemicznymi. Praca ta koncentruje się na odwrotnej metodzie obliczeniowej do określenia źródła, jak również na aktualnych trendach i perspektywach na przyszłość. W tej pracy, metodę podzielono na dwie kategorie: metodę modelowania prawdopodobieństwa i metodę modelowania optymalizacji. Cechy te są stosunkowo analizowane.
Book
In basket
Książka ukazała się w serii CAS Texbooks Nauki Ścisłe, nr 1.
Streszczenie: Książka przedstawia najnowsze odkrycie z dziedziny ochrony informacji w zakresie kryptografii i steganografii.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-20695 [magazyn] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again