Form of Work
Artykuły
(26)
Książki
(8)
Publikacje naukowe
(7)
Publikacje urzędowe i akty prawne
(1)
Status
only on-site
(15)
available
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia
(15)
Author
Cholewa Wacław
(4)
Pawlak Andrzej (nauki techniczne)
(3)
Biedugnis Stanisław. (1947 -
(2)
Cholewa Wacław. mgr inż
(2)
Dec Lesław
(2)
Golasa Tomasz
(2)
Strzyżewski Janusz
(2)
Baxter P
(1)
CHOLEMASTER Czechowice-Dziedzice
(1)
Cholewa Damian
(1)
Dzień Grzegorz
(1)
Dziwiszek Filip
(1)
Fangrat Jadwiga
(1)
Floyd M
(1)
Gabryjelski Z
(1)
Gabrysiak Robert
(1)
Gogojewicz Przemysław
(1)
Gąsior Patryk
(1)
Kamiński Dariusz
(1)
Kamiński Marek
(1)
Krzesiński Andrzej
(1)
Krzysiak Łukasz
(1)
Leahy J
(1)
Leitow Roman
(1)
Lenartowicz Radosław
(1)
Livingstone D
(1)
Maiworm Björn
(1)
Misiurski Michał
(1)
Pabjańczyk Wiesława
(1)
Pawlik Arkadiusz
(1)
Piękowski Mateusz
(1)
Ptaszek J
(1)
Rochala Paweł
(1)
Sawicka Aneta
(1)
Schnepf Christian
(1)
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa; Oddział Katowice
(1)
Wawerek Marcin
(1)
Wisławski Mieczysław
(1)
Żabicki Damian
(1)
Year
2020 - 2022
(4)
2010 - 2019
(20)
2000 - 2009
(13)
1990 - 1999
(1)
1970 - 1979
(1)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(40)
Germany
(1)
Language
Polish
(41)
Subject
oświetlenie ewakuacyjne
(33)
Oświetlenie awaryjne
(28)
drogi ewakuacyjne
(13)
Znaki i barwy bezpieczeństwa
(8)
Ewakuacja
(7)
Normalizacja
(6)
przepisy
(6)
znaki ewakuacyjne
(4)
Budynki wysokie
(3)
Ochrona przeciwpożarowa
(3)
Projektowanie
(3)
Akcja ratowniczo-gaśnicza
(2)
Bezpieczeństwo pożarowe budynków
(2)
Ewakuacja ludności
(2)
Instalacje elektryczne
(2)
Systemy alarmowe
(2)
Unia Europejska (UE)
(2)
drzwi przeciwpożarowe
(2)
znaki ostrzegawcze
(2)
Akademik (budynek)
(1)
Bezpieczeństwo pożarowe
(1)
Budownictwo użyteczności publicznej
(1)
Budynki
(1)
Certyfikacja zgodności
(1)
Dźwiękowe systemy ostrzegawcze
(1)
Elektryczność
(1)
Instalacje i urządzenia przeciwpożarowe
(1)
Konserwacja urządzeń/sprzętu
(1)
Konstrukcje budowlane
(1)
Materiały palne
(1)
Odporność ogniowa
(1)
Oświetlenie
(1)
Prawo pożarnicze
(1)
Schody
(1)
Stanowisko pracy
(1)
System ochrony przeciwpożarowej
(1)
Systemy sygnalizacji pożarowej
(1)
Urządzenia gaśnicze
(1)
Urządzenia przeciwpożarowe
(1)
Urządzenia sygnalizacji pożarowej
(1)
Warunki techniczne
(1)
Wentylacja
(1)
Zachowania ludzi
(1)
Zagrożenia pożarowe
(1)
Zagrożenie wybuchowe
(1)
Zaopatrzenie w wodę
(1)
czas ewakuacji
(1)
drogi pożarowe
(1)
instalacja oświetleniowa
(1)
inżynieria pożarowa
(1)
ocena zagrożenia
(1)
oświetlenie dróg
(1)
parametry techniczne
(1)
piwnice
(1)
plan ewakuacji
(1)
przewody
(1)
samochody specjalne
(1)
stacje kolejowe
(1)
szpitale
(1)
Subject: place
Monachium (Niemcy)
(1)
Województwo lubelskie
(1)
Województwo świętokrzyskie
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(8)
Monografia
(1)
Normy
(1)
Domain
Architektura i budownictwo
(2)
Bezpieczeństwo i wojskowość
(2)
Inżynieria i technika
(1)
41 results Filter
No cover
Article
In basket
Oświetlenie i oznakowanie awaryjne podczas ewakuacji / Damian Żabicki // Ochrona Mienia i Informacji. - 2015/5 s.40-43.
Omawia przepisy regulujące kwestie rozróżnienia rodzajów oświetlenia awaryjnego, rozmieszczenia oświetlenia, wymagań dot. opraw, konieczności okresowych kontroli oraz właściwego oprogramowania sterującego i umożliwiającego wykonanie testów oraz wymianę danych.
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Pożarnictwo - technika pożarnicza
Streszczenie: Izba Rzeczoznawców Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa biorąc pod uwagę problemy, jakie występują podczas odbiorów instalacji oświetlenia awaryjnego w budynkach, opracowała „Wytyczne projektowania Oświetlenia Awaryjnego”, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1838:2005 „Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne”, w których opisano wymagania stawiane oświetleniu awaryjnemu przez Państwową Straż Pożarną.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-20921, I-20920 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-20919/Czyt. (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Oświetlenie ewakuacyjne - kosztowna atrapa? / Wacław Cholewa // Ochrona Przeciwpożarowa. - 2006/2 s.32-33.
Grupa tematyczna: Zagadnienia operacyjne
Przedstawiono zakres stosowania instalacji oświetlenia ewakuacyjnego oraz podstawowe wymagania techniczne, podano przykłady złej instalacji lub jej braku.
No cover
Article
In basket
Oświetlenie awaryjne cz.1 Wymagania / Z. Gabryjelski // Elektroinstalator. - 2003/2 s.56-57.
Grupa tematyczna: Zagadnienia operacyjne
Bibliogr. 3 poz.
Przedstawiono podstawowe określenia dotyczące oświetlenia awaryjnego tj. oświetlenie ewakuacyjne, bezpieczeństwa oraz stref zagrożenia.
No cover
Article
In basket
Oświetlenie ewakuacyjne / Robert Gabrysiak // Elektroinstalator. - 2011/4 s.60-64.
Omawia wymogi norm dot. oświetlenia ewakuacyjnego, systemy oświetleniowe, wykorzystywanie nowych technologii (LED).
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-116
Streszczenie: W pomieszczeniach i miejscach pracy, w których w razie awarii oświetlenia mogą wystąpić zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników, należy zapewnić oświetlenie awaryjne spełniające wymagania określone w odrębnych przepisach i Polskich Normach. Oświetlenie ewakuacyjne stanowi niezbędny element funkcjonowania każdego miejsca pracy. Autor przedstawia prawne aspekty związane z koniecznością (obowiązkiem) zapewnienia odpowiednich warunków oświetlenia miejsc pracy, a także oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.
No cover
Article
In basket
Cena spokojnego sumienia / Paweł Rochala // W: Przegląd Pożarniczy. - 2018/7 strony 20-23.
Sygnatura CP-13.
Streszczenie: Opisano kilka tragicznych w skutkach pożarów historycznych i współczesnych, w których było wiele ofiar śmiertelnych. Główną przyczyną dużej liczby ofiar były niewłaściwe warunki ewakuacji, nie stosowanie się organizatorów do przepisów dotyczących rozmiarów dróg ewakuacyjnych oraz ilości wyjść. Przedstawiono odpowiednie przepisy i zasady właściwego określania warunków ewakuacji: dróg, oświetlenia, sygnalizacji ostrzegawczej.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-116
Streszczenie: W Polskim Komitecie Normalizacyjnym trwają pracę nad tłumaczeniem Normy Europejskiej EN 1838 z 2013 roku. Norma Europejska EN 1838 została przyjęta przez CEN 15 czerwca 2013 roku i zastąpiła poprzednio obowiązująca normę EN 1838:1999. Do zbioru polskich norm EN 1838:2013 została przyjęta w listopadzie 2013 roku metodą okładkową w wersji angielskiej, jako PN-EN 1838:2013-11 E. Norma ta wycofała i zastąpiła normę PN-EN 1838:2005, przetłumaczoną na język polski, która przez ­długi czas funkcjonowała w obszarze projektowania i stosowania oświetlenia awaryjnego w budynkach. Najistotniejsza zmiana w normie EN 1838 z 2013 roku w stosunku do poprzedniego wydania z 1999 roku dotyczy jednoznacznego określenia wymagań dla oświetlenia punktów o szczególnym znaczeniu, wyróżnienia większej liczby tych punktów z uwzględnieniem ochrony osób niepełnosprawnych oraz konieczności określenia miejsc bezpiecznych na zewnątrz wyjść ewakuacyjnych z budynku. Należy podkreślić, że miejsce bezpieczne to miejsce, w którym uciekający ludzie mogą się bezpiecznie gromadzić i nie są narażeni na zagrożenie.
No cover
Article
In basket
Rodzaje oświetlenia awaryjnego i cele jego stosowania / Andrzej Pawlak // Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka. - 2017/9 s.24-28.
Sygnatura CP-103
W artykule przedstawiono wymagania dotyczące stosowania systemów oświetlenia awaryjnego zawarte w aktualnych przepisach prawnych, z uwzględnieniem zapisów znowelizowanej normy PN-EN 1838 z 25 listopada 2013 r. Dokonano interpretacji niektórych, niezbyt jednoznacznych, zapisów zawartych w normach przedmiotowych, a także omówiono rozbieżności pomiędzy wymaganiami zawartymi w różnych dokumentach prawnych. Zaprezentowano podział oświetlenia awaryjnego oraz omówiono cele, wymagania i przykładowe zastosowania poszczególnych rodzajów oświetlenia ewakuacyjnego: oświetlenia dróg ewakuacyjnych, strefy otwartej (zapobiegające panice) i oświetlenia strefy wysokiego ryzyka. Przedstawiono także ogólne zasady umieszczania opraw oświetlenia ewakuacyjnego.
No cover
Article
In basket
Oświetlenie awaryjne cz.1 / Wacław Cholewa // Ochrona Przeciwpożarowa. - 2002/1 s.26-28.
Omówiono przepisy polskie z zakresu oświetlenia awaryjnego, a w szczególności oświetlenia ewakuacyjnego związanego z ochroną przeciwpożarową obiektów.
No cover
Article
In basket
Light reading / M. Floyd // FP & FEJ 2003-2007 [Fire Prevention & Fire Engineers Journal]. - 2006/April s.51-53.
Grupa tematyczna: Zagadnienia operacyjne
Tł.tyt.:M Czytanie oświetlenia awaryjnego
Objaśniono zasady czytania oświetleń awaryjnych, pojęcie dróg ewakuacyjnych oraz zasad zachowania się na tych drogach.
No cover
Article
In basket
W sytuacjach alarmowych niedoświetlone drogi ewakuacyjne utrudniają szybkie i sprawne opuszczenie budynku. Aby temu zapobiec stosuje się niezależne oświetlenie awaryjne zastępujące oświetlenie podstawowe w wymaganym czasie.
No cover
Article
In basket
Dynamiczne oświetlenie awaryjne / Andrzej Krzesiński // W: Ochrona Przeciwpożarowa. - 2018/1 strony 28-30.
Sygnatura CP-67.
Streszczenie: Opisuje system i sposób działania dynamicznego oświetlenia awaryjnego, mającego wskazywać aktualny kierunek ewakuacji, w przeciwieństwie do oświetlenia statycznego. System dynamiczny wymaga zintegrowania z innymi systemami przeciwpożarowymi oraz nowego typu oprawy kierunkowej.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-33
Oświetlenie awaryjne jest częścią naszej codzienności. Otacza nas w biurach, centrach handlowych, na stadionach i dworcach. Jest powszechne i niemal niezauważalne, a jego wysoka jakość to często sprawa życia lub śmierci. Zatem co sprawia, że dany produkt jest wart uwagi? Jakimi drogiami może podążyć rynek w poszukiwaniu doskonalszych rozwiązań?
No cover
Article
In basket
Oświetlenie awaryjne. Zasady stosowania / Andrzej Pawlak //W: Ochrona Mienia i Informacji. - 2016/3 s.26-30.
Omawia rodzaje i cele oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przedstawia ogólne zasady umieszczania opraw oświetlenia, wymagania i parametry dot. oświetlania drogi ewakuacyjnej, oświetlania strefy otwartej oraz strefy wysokiego ryzyka.
No cover
Article
In basket
Have you seen the light? / P. Baxter // Fire Safety Engineering. - 2008/4 Vol. 15 s.24.
Grupa tematyczna: Prognozowanie zagrożeń/Rozpoznawanie zagrożeń/Ocena i analiza ryzyka
Tł. tyt.: Czy widziałeś światła awaryjne?
W artykule przedstawiono perspektywy instalowania świateł awaryjnych ze znakami ewakuacyjnymi włącznie.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-103
W artykule zaprezentowano najważniejsze informacje zamieszczone w aktualnych ustawach, rozporządzeniach oraz polskie normy dotyczące instalacji oświetlenia awaryjnego. Przedstawiono – zawarty w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury – wykaz pomieszczeń, w których należy stosować oświetlenie ewakuacyjne oraz wymagania techniczne, jakie mają spełniać te instalacje. Omówiono dwie ustawy oraz dwa rozporządzenia, z których wynika m.in. konieczność uzgadniania projektów instalacji oświetlenia ewakuacyjnego czy obowiązek uzyskania dopuszczenia do użytkowania opraw oświetlenia awaryjnego. Na podstawie analizy norm określono podstawowe funkcje oświetlenia ewakuacyjnego, omówiono podział systemów oświetlenia awaryjnego oraz wymieniono grupę norm dotyczących symboli graficznych, barw i znaków bezpieczeństwa.
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Pożarnictwo - bezpieczeństwo budowli
Streszczenie: Książka przedstawia wymagania stawiane instalacjom oświetlenia awaryjnego zawarte m.in. w rozporządzeniach o ochronie przeciwpożarowej budynków oraz w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Na podstawie przywołanych w tych przepisach Polskich Normach książka omawia warunki wartości eksploatacyjnego natężenia oświetlenia ewakuacyjnego, podaje zalecenia dotyczące ograniczenia luminancji opraw tego oświetlenia oraz zasady oświetlania znaków bezpieczeństwa. Autor opisuje także zasady doboru przewodów do zasilania oświetlenia awaryjnego i podaje praktyczny przykład obliczeń.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-20528, I-20527 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-20526/Czyt. (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Dynamiczne oświetlenie ewakuacyjne / Damian Cholewa // Ochrona Przeciwpożarowa. - 2011/1 s. 36-37.
Opis dynamicznego oświetlenia ewakuacyjnego w systemie zarządzania ewakuacją w budynkach wysokich.
No cover
Article
In basket
Oświetlenie awaryjne - ale jakie? Cz. 1 / Marcin Wawerek // Ochrona Przeciwpożarowa. - 2014/1 s.26-30.
Przedstawia problematykę poprawności projektowania i montażu instalacji oświetlenia awaryjnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Omawia warunki stosowania oświetlenia awaryjnego, czas jego działania, wymagania dot. przewodów elektrycznch oraz zagadnienia dopuszczenia instalacji do użytkowania.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again