Form of Work
Artykuły
(46)
Publikacje naukowe
(20)
Publikacje urzędowe i akty prawne
(17)
Książki
(2)
Publikacje fachowe
(2)
Status
only on-site
(39)
Branch
Czytelnia
(39)
Author
Sulik Paweł
(10)
Bednarek Zoja (1936- )
(6)
Lin Ching-Yuan
(3)
Chow W.K
(2)
Chuang Ying-Ji
(2)
Maślak Mariusz
(2)
Niewęgłowski Bogdan
(2)
Tang Chieh-Hsin
(2)
Abramowicz Marian
(1)
Aburano K
(1)
Ali F.A
(1)
Bahr H
(1)
Bara Monika
(1)
Bednarek Michał
(1)
Brannigan Francis L
(1)
Braun U
(1)
Bötcher R
(1)
Chang Shang-Weng
(1)
Chen Zhengrong
(1)
Cheung O.T
(1)
Chow C.L
(1)
Chuang Ying-Hung
(1)
Chybowski Ryszard
(1)
Cisek Tadeusz
(1)
Clancy P
(1)
Dec Lesław
(1)
Dewitz Jerzy
(1)
Dobrzański Dariusz
(1)
Dzień Grzegorz
(1)
Dębski Mariusz
(1)
Elghazouli A.Y
(1)
Fang C
(1)
Franssen Jean-Marc
(1)
Gann R.G
(1)
Gao Y
(1)
Geilinger E
(1)
Gillie Martin
(1)
Gruchała Robert
(1)
Hadjisophocleous G.V
(1)
Hadjisophocleous George
(1)
Harichandran Ronald S
(1)
Harris M
(1)
Hsiao Li-Kai
(1)
Hsieh Wei-Dong
(1)
Hughes Michael
(1)
Ingason H
(1)
Iqbal Shahid
(1)
Izzuddin B.A
(1)
Jarosz Ryszard
(1)
Jones W.W
(1)
Jóźwiak Wojciech
(1)
Jędruszuk Piotr
(1)
Karpov A
(1)
Kerber Stephen
(1)
Kirby B.R
(1)
Kociołek Krzysztof T
(1)
Kolibrunner C.F
(1)
Kosicki Tomasz
(1)
Kowalska Laura
(1)
Kowalski Robert
(1)
Kukuck S.R
(1)
Laverty D
(1)
Lindner Jan
(1)
Luan Chung-Pi
(1)
Lönnermark Anders
(1)
Makarov D
(1)
Manzello Samuel L
(1)
Mehaffey J.R
(1)
Migdał Sebastian
(1)
Mróz Jan
(1)
Nadjai A
(1)
Nethercot D.A
(1)
Nevdah D.A
(1)
O'Garra M
(1)
Ohmiya Y
(1)
Paap F
(1)
Pecio Mariusz
(1)
Pokora Zygmunt
(1)
Prasad Kuldeep R
(1)
Pruś Jarosław
(1)
Putanowicz Roman
(1)
Półka Marzena (1969- )
(1)
Pędziwiatr Krzysztof
(1)
Rabczak Marian
(1)
Raes H
(1)
Recknagel C
(1)
Rogowski Wiesław
(1)
Roguski Hubert
(1)
Rossi Barbara
(1)
Rostkowska Magdalena
(1)
Rotcher H
(1)
Rybiński Janusz
(1)
Safuta Jacek
(1)
Schartel B
(1)
Seręga Szymon
(1)
Smardz Piotr
(1)
Sudomir Witold
(1)
Sugawa O
(1)
Suzuki K
(1)
Szlesińska Maja
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(34)
2000 - 2009
(33)
1990 - 1999
(3)
1980 - 1989
(8)
1970 - 1979
(4)
1960 - 1969
(3)
Country
Poland
(85)
United Kingdom
(1)
United States
(1)
Language
Polish
(83)
English
(3)
German
(1)
Subject
obciążenie ogniowe
(87)
Warunki pożarowe
(19)
Konstrukcje stalowe
(18)
Badania pożarnicze
(17)
Konstrukcje budowlane
(16)
Projektowanie
(15)
Wytrzymałość materiałów
(14)
Odporność ogniowa
(12)
Budynki
(10)
Konstrukcje betonowe
(9)
Bezpieczeństwo pożarowe
(8)
Konstrukcje żelbetowe
(7)
Pożary
(6)
Zagrożenia pożarowe
(5)
magazyny
(5)
Ciepło/wydzielanie ciepła
(4)
Konstrukcje drewniane
(4)
Materiały palne
(4)
Pożary - powstawanie
(4)
Płomień
(4)
Zabezpieczenie przeciwpożarowe
(4)
warunki termiczne
(4)
Budownictwo użyteczności publicznej
(3)
Budynki wysokie
(3)
Materiały budowlane
(3)
Obiekty handlowe
(3)
Symulacja
(3)
obiekty przemysłowe
(3)
spalanie
(3)
Akcja gaśnicza
(2)
Analiza ryzyka
(2)
Drewno
(2)
Eurokody
(2)
Hale produkcyjne
(2)
Kable
(2)
Normalizacja
(2)
Pożary - rozpostrzeżanie się
(2)
Przedsiębiorstwo produkcyjne
(2)
Przyczyny pożaru
(2)
Zaopatrzenie w wodę
(2)
konstrukcje metalowe
(2)
obliczenia
(2)
odporność cieplna/termiczna
(2)
parametry obliczeniowe
(2)
przepisy
(2)
strefa pożarowa
(2)
szkło
(2)
zabezpieczenie ognioochronne
(2)
zjawisko flashover
(2)
ASTM International
(1)
Analiza termiczna
(1)
Analiza zagrożeń
(1)
BHP
(1)
Budownictwo
(1)
Budownictwo mieszkaniowe
(1)
Elektryczność
(1)
Garaże
(1)
HRR
(1)
Hale (budynki)
(1)
Instalacje i urządzenia przeciwpożarowe
(1)
Kalorymetr stożkowy
(1)
Klasyfikacja pożarowa
(1)
Materiały drewnopochodne
(1)
Metody badawcze
(1)
Normalizacja pożarnicza
(1)
Obliczeniowa mechanika płynów
(1)
Ochrona przeciwpożarowa
(1)
Palność - badanie
(1)
Polimery
(1)
Prace badawczo-rozwojowe
(1)
Recykling
(1)
Rozkład termiczny
(1)
Scenariusz pożarowy
(1)
Systemy oddymiające
(1)
Systemy sygnalizacji pożarowej
(1)
Systemy zabezpieczenia przeciwpożarowego
(1)
Szkoły (budynki)
(1)
Temperatura
(1)
Termodynamika
(1)
Transformatory
(1)
Tryskacze
(1)
Tworzywa sztuczne
(1)
Urządzenia gaśnicze
(1)
Warunki techniczne
(1)
Zabezpieczenia ogniochronne
(1)
Zagrożenie pożarowe
(1)
analiza
(1)
badania
(1)
biurowce
(1)
dynamika
(1)
dysertacje naukowe
(1)
działania interwencyjne
(1)
elementy budowlane
(1)
fizykochemia spalania
(1)
instalacja gaśnicza
(1)
inwentaryzacja
(1)
inżynieria pożarowa
(1)
izolacja
(1)
kinetyka
(1)
kurtyny
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(20)
Normy
(17)
87 results Filter
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
No cover
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PN-EN 27243 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-29
Bibliogr. 23 poz.
Streszczenie: Wykonano analizę obliczeniową MES belek żelbetowych w dwóch etapach: rozwiązanie problemu niestacjonarnego przepływu ciepła i analiza nieliniowa belki pod wpływem obciążenia mechanicznego i pożarowego. Zastosowano dyskretyzację dwuwymiarową przekroju i jednowymiarową przęseł belki. Przykłady obliczeniowe dotyczą belki swobodnie podpartej wraz z porównaniem wyników obliczeń z eksperymentem oraz belki dwuprzęsłowej ze scenariuszem pożaru w jednym lub w obu przęsłach i opcją przekroju prostokątnego lub teowego.
No cover
Article
In basket
Sygnatura: CP-80
Bibl.21 poz.
Przedstawiono dwa alternatywne podejścia do specyfikacji miarodajnej wartości gęstości obciążenia ogniowego strefy pożarowej. Gęstość ta zależy od nagromadzonych w rozpatrywanej strefie materiałów palnych i determinuje intensywność pożaru, który w tej strefie może rozgorzeć. Za miarodajną uznaje się wartość reprezentatywną dla założonego charakteru użytkowania strefy. Decyduje ona o prognozie poziomu bezpieczeństwa w pożarze, w tym w szczególności o ryzyku zniszczenia mieszczącej się w badanej strefie konstrukcji nośnej. Wnioski: Tradycyjny sposób postępowania oparty na zindywidualizowanej inwentaryzacji pojedynczej strefy pożarowej wydaje się żmudny i mało praktyczny. Każda zmiana sposobu użytkowania strefy, a nawet samo tylko uzupełnienie zgromadzonych w niej materiałów palnych, prowadzi do zakwestionowania wiarygodności wyliczonego wcześniej oszacowania. Z tego względu w pracy rekomenduje się zastosowanie podejścia opartego na obliczeniach probabilistycznych, bardziej uniwersalnego i dającego wyniki o zweryfikowanej wiarygodności.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-116
Streszczenie: Podstawowym parametrem pozwalającym na ocenę zagrożenia pożarowego jest gęstość obciążenia ogniowego Qd określana w [MJ/m2]. Zasady obliczania gęstości obciążenia ogniowego definiuje norma PN-B-02852 Ochrona przeciwpożarowa. Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru.
No cover
Article
In basket
Bibl. 21 poz., tab.
Tł.tyt.: Eksperymentalne badania wpływu ekspozycji pożarowej na ferrytowe, nierdzewne kolumny stalowe
Wyniki badań, zachowania się stalowych, ferrytowych kolumn w czasie pożaru. Badania prowadzone były w ramach realizacji projektu "Structural Applications of Ferric Stainless Steel" - SAFFS, RFSR-CT-2010-00026. Ten typ badań, był w pełni uzasadniony ze względu na duży zakres zastosowań tego typu kolumn w budownictwie. W testach wykorzystano trzy typy kolumn: dwie kwadratowe tuleje i jedną prostokątną, różniące się długością. Określano obciążenie ogniowe kolumn, wykonaych zgodnie z EN1.4301 (zawierających obok stali, 18% chromu i 8% niklu - dodatki antykorozyjne).
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PN-EN 1995-1-2 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Survey and analysis on surface area of fire load / K. Aburano, H. Yamanaka, Y Ohmiya, K. Suzuki, T. Tanaka, T. Wakamatsu // Fire Science and Technology - an International Journal. - 1999/1 Vol. 19 s.11-25.
Grupa tematyczna: Badania pożarnicze
Bibliogr. 6 poz., rys., tab.
Tł.tyt.: Wpływ obciążenia ogniowego na szybkość rozowju pożaru
Szybkość rozwoju pożaru na górnych kondygnacjach jest zależna głównie od płomieni wydobywających się przez okna na niższych kondygnacjach. Wielkość tych płomieni zalezy głównie od szybkości powstawania substancji lotnych z rozkładu termicznego materiałów istniejacych w pomieszczeniach a dokładnie od wielkości powierzchni i obciążenia ogniowego. W artykule omówiono wpływ gęstości obciążenia ogniowego istniejącego na okreslonej powierzchni na szybkość rozwoju pożaru w budynku
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
A survey of fire loads in elementary schools and high schools / George Hadjisophocleous, Zhengrong Chen // Journal of Fire Protection Engineering. - 2010/1 Vol. 20 s.55-71.
Grupa tematyczna: Badania pożarnicze
Bibliogr. 16 poz., rys., tab.
Tł.tyt.; Przegląd wielkości obciążeń ogniowych w szkołach podstawowych i średnich
Artykuł analizuje wielkoć obciążeń ogniowych w szkołąch podstawowych i średnich zlokalizowanych w Ottawie (Kanada). Obliczenia dotyczą okresu od lutego 2009 do maja 2009 r. Przeglądu dokonano w czterech szkołach podstawowych i w trzech szkołach średnich o całkowitej powierzchni 6313 m2. W szkołąch podstawowych w badaniach wykorzystano trzy typy pomieszczeń: klasy, pomieszczenia komputerowe i biblioteki a w szkołąch średnich pięć typów pomieszczeń: klasy, pomieszczenia komputerowe, pomieszczenia do nauki, pokój z ekspozycją artystyczną oraz biblioteki. Średnia gęstość obciążenia ogniowego dla klas w szkole podstawowej wynosiło 397,5 MJ/K2 była dwukrotnie wyższa niż dla szkół średnich. Średnia wartość całkowitej gęstości obciążenia ogniowego dla wszystkich analizowanych pomieszczeń w szkołach podstawowych była równa 426,3 MJ/K2 a w szkołach średnich 313,7 MJ/K2
No cover
Article
In basket
Grupa tematyczna: Badania pożarnicze
Bibliogr. 25 poz., tab., wykr.
Tł.tyt.: Obniżenie zdolności obciążeniowych i czynników obciążenia ogniowego dla LRFD słupów stalowych narażonych na działanie pożaru
Obniżenie zdolności obciążeniowych i czynników obciążenia ogniowego odpowiadające formatowi projektowania i obciążenia współczynnika oporu (LRFD) przeznaczone są dla słupów stalowych wystawionych na działanie pożaru. Zastosowano metodologię analizy struktury stali w celu określenia pożaru i temperatury stali i zdolności adaptacyjnej stali do warunków pożarowych.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-60
W niniejszym artykule omówiono podział pożarów, przyczyny pożarów oraz gęstość obciążenia ogniowego.
No cover
Article
In basket
Analiza norm prawnych dotyczących gęstości obciażenia ogniowego w budynkach
No cover
Article
In basket
Temperatura krytyczna konstrukcji stalowej / Mariusz Maślak // Ochrona Przeciwpożarowa. - 2014/2 s.2-7.
Omówiono przepisy prawa budowlanego oraz rozporządzenie ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002r., które stawia przed projektatnem wymogi przeciwpożarowe zabezpieczenia konstrukcji nośnej nowo wznoszonego lub modernizowanego budynku.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 4 poz., tab.
Tł.tyt.; Bezpieczeństwo pożarowe budynków i konstrukcji dla różnych celów funkcjonalnych
W artykule przedstawiono mechanizm inżynierii systemu ochrony przeciwpożarowej obiektów z możliwością przetłumaczenia na terytorium Białorusi na podstawie estymacji parametrów zagrożenia pożarowego. Zrealizowano algorytm z uwzględnieniem wpływu funkcji przeciwpożarowych systemowych wymagań dotyczących oceny odporności ogniowej konstrukcji. Porównanie metod określonych w Eorocode z normami krajowymi.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again