Form of Work
Książki
(24)
Artykuły
(12)
Publikacje fachowe
(9)
Publikacje naukowe
(5)
Status
only on-site
(24)
available
(10)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(10)
Czytelnia
(25)
Author
Kitler Waldemar
(6)
Jakubczak Ryszard
(3)
Marczak Józef
(3)
Flis Józef
(2)
Gotowała Jerzy
(2)
Skrabacz Aleksandra
(2)
Balcerowicz Bolesław
(1)
Byczak Władysław
(1)
Gołębiewski Jan
(1)
Grabowska-Lepczak Izabella
(1)
Gąsiorek Krzysztof
(1)
Haik Piotr
(1)
Kajetanowicz Jerzy
(1)
Kencka Małgorzata
(1)
Kluczyk Zygmunt
(1)
Kołdej Jan
(1)
Kwiatkowski Marek
(1)
Lach Zbigniew
(1)
Leśniakiewicz Wiesław
(1)
Lipiński Stanisław
(1)
Mašek Ivan
(1)
Michna Walerian
(1)
Mika Otakar J
(1)
Mućko Adrian
(1)
Olpińska Jolanta
(1)
Ołdakowski Henryk
(1)
Pawłowski Antoni
(1)
Piątek Zbigniew
(1)
Przeździecki Rafał
(1)
Puziak Marian
(1)
Roberts Mary Rose
(1)
Roguski Eugeniusz Wojciech
(1)
Sobejko Zenon
(1)
Stasiak Andrzej
(1)
Staśkiewicz Urszula
(1)
Szumski Zbigniew
(1)
Terlikowski Tadeusz
(1)
Tryboń Monika
(1)
Wargocki Ludwik
(1)
Wiśniewski Bernard (wojskowość)
(1)
Wojnarowska-Szpucha Sylwia
(1)
Wojnarowski Jan
(1)
Wolanin Jerzy. (1950-
(1)
Wolski Tomasz
(1)
Zmysłowski Wiktor
(1)
Łuszczuk Andrzej
(1)
Year
2010 - 2019
(16)
2000 - 2009
(22)
1990 - 1999
(10)
1980 - 1989
(1)
1960 - 1969
(1)
Country
Poland
(41)
Germany
(9)
Language
Polish
(41)
German
(9)
Subject
Obrona cywilna
(31)
bezpieczeństwo powszechne
(27)
obrona powszechna
(24)
Ochrona ludności
(21)
Bezpieczeństwo cywilne
(13)
Bezpieczeństwo publiczne
(11)
Bezpieczeństwo narodowe
(9)
Katastrofy
(9)
Medycyna
(9)
Ochrona środowiska
(9)
Ratownictwo
(9)
Edukacja dla bezpieczeństwa
(5)
System obronny państwa
(4)
Wojsko
(4)
Zapobieganie zagrożeniom
(4)
systemy ratownicze
(3)
Bezpieczeństwo wewnętrzne
(2)
Kierowanie
(2)
Organizacje pozarządowe (NGO)
(2)
Państwowa Straż Pożarna
(2)
Prawo
(2)
Sytuacje kryzysowe
(2)
Szkolenie
(2)
Szkolnictwo wojskowe
(2)
Służby mundurowe
(2)
Współdziałanie służb
(2)
Zabezpieczenie operacyjne
(2)
Zarządzanie bezpieczeństwem
(2)
Zarządzanie kryzysowe
(2)
Zarządzanie ryzykiem
(2)
gry
(2)
gry decyzyjne
(2)
obrona
(2)
przepisy
(2)
Administracja rządowa
(1)
Administracja samorządowa
(1)
Akademia Obrony Narodowej
(1)
Analiza ryzyka
(1)
Analiza zagrożeń
(1)
Bezpieczeństwo
(1)
Broń chemiczna
(1)
Broń masowej zagłady
(1)
Dowodzenie
(1)
Globalizacja
(1)
Konflikty zbrojne
(1)
Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy
(1)
Reagowanie kryzysowe
(1)
Statystyka
(1)
Strategia bezpieczeństwa
(1)
Substancje chemiczne
(1)
Substancje niebezpieczne i szkodliwe
(1)
Substancje toksyczne
(1)
Systemy powiadamiania ratunkowego
(1)
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
(1)
Taktyka walki z pożarami
(1)
Współpraca cywilno-wojskowa
(1)
Współpraca międzynarodowa
(1)
Zachowania ludzi
(1)
Zagrożenia cywilizacyjne
(1)
Zagrożenia pożarowe
(1)
Zarządzanie
(1)
Zdarzenia nadzwyczajne
(1)
bezpieczeństwo państwa
(1)
dydaktyka
(1)
działania interwencyjne
(1)
geografia
(1)
mapy
(1)
przemysł chemiczny
(1)
współpraca cywilno-ratownicza
(1)
Subject: place
Francja
(1)
Polska
(1)
Stany Zjednoczone (USA)
(1)
Szwecja
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(5)
50 results Filter
No cover
Article
In basket
Realizacja zadań związanych z rejestracją przedpoborowych i poborem / Władysław Byczak // W: Współdziałanie struktur organizacyjnych resortu spraw wewnętrznych i administracji z pozostałymi elementami systemu obronnego: konferencja / red.nauk. Eugeniusz Nowak, Bernard Wiśniewski. - Warszawa : Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, 2006. - s. 212-220 .
Sygnatura: B-230, B-231, B-232, B-300
Book
In basket
Grupa tematyczna: Prognozowanie zagrożeń/Rozpoznawanie zagrożeń/Ocena i analiza ryzyka
Bibliogr.
Streszczenie: [Zamieszczono wiadomości na temat obrony terytorialnej Polski.]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. B-202 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Kooperacja w zakresie zarządzania zasobami osobowymi na potrzeby obronne / Zbigniew Piątek // W: Współdziałanie struktur organizacyjnych resortu spraw wewnętrznych i administracji z pozostałymi elementami systemu obronnego: konferencja / red.nauk. Eugeniusz Nowak, Bernard Wiśniewski. - Warszawa : Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, 2006. - s. 144-152 .
Sygnatura: B-230, B-231, B-232, B-300
No cover
Article
In basket
Pozamilitarne przygotowania obronne a system zarządzania kryzysowego - wybrane problemy / Zenon Sobejko // W: Administracja publiczna w procesie przygotowań obronnych państwa : wybrane problemy / red. nauk. Marian Kuliczkowski, Mariusz Wojciszko. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2012. - s.206-270 .
Sygn.: IBC-1269/Czyt. do IBC-1270
Book
In basket
Grupa tematyczna: Inne
Bibliogr.
Streszczenie: [Zbiór wybranych problemów obronności państwa. Przedstawiono kwestie terminologiczne oraz miejsce Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim.]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. B-198 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Materiały zawierają analizę doświadczeń wszyskich pięciu zmian Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. B-245 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Samoobrona powszechna w obronie narodowej RP / Waldemar Kitler // Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej. - 2000/1 s.11-29.
Samoobrona powszechna jako element nezpieczeństwa narodowego
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. B-356, B-355 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. B-279/Czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-6912/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Analiza zakresu potrzeb obronnych państwa w świetle regulacji prawnych i praktycznego zastosowania na codzień.
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Bezpieczeństwo państwa
Tab.
Streszczenie: Omawia podmiotowe, przedmiotowe i funkcjonalne aspekty działalności organów administracji samorządowej oraz współdziałających z nimi organów administracji rządowej w obronie narodowej RP.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-647, IBC-646, IBC-645, IBC-550, IBC-549 (5 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-548/Czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16645/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
First line of defense / Mary Rose Roberts // Fire Chief: the official magazine of Fire-Rescue International. - 2009/12 Vol. 53 s.46-51.
Grupa tematyczna: Zagadnienia operacyjne
Tł.tyt.: Pierwsza linia obrony
Na ogół DOD (Department of Defense) ma co najmniej cztery dni na zebranie środków po uderzeniu katastrofy. W artykule omówiono działania pozwalające na to co mozna robić w międzyczasie oczekiwania na zebranie środków.
No cover
Article
In basket
Przygotowania obronne w Polsce / Urszula Staśkiewicz //W: Zeszyty Studenckie Pro Publico Bono. 2544-2481 2018, numer 1 (2), strony 139-167.
Sygnatura CP-123
Streszczenie: Zasadniczym celem artykułu było zebranie, usystematyzowanie i rozwinięcie wiedzy naukowej dotyczącej sfery przygotowań obronnych w Polsce. Realizując cel w głównej mierze opierano się na aktach prawnych oraz literaturze przedmiotu. Jednak zważywszy na charakter problemu i interdyscyplinarny obszar poznania, dokonane analizy stanowią jedynie punkt wyjścia do dalszych, pogłębionych badań.
Book
In basket
Grupa tematyczna: Zapobieganie pożarom lub (i) wybuchom/Ochrona przeciwpożarowa
Streszczenie: [Przedstawiono organizację, wyposażenie i zadania służby przeciwpożarowej oraz zasady i sposoby przygotowania obiektów i budynków do potrzeb obrony przeciwpożarowej w okresie zagrożenia. Możliwości powstania pożarów po napadach powietrznych oraz zasady organizacji i prowadzenia akcji gaśniczej w ramach akcji ratowniczej na terenie wsi, osiedla, dzielnicy, zakładu.]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-14125 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. KG-5757/A [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Powszechna samoobrona w liczbach- analiza zestawień statystycznych / Wiktor Zmysłowski // W: System szkolenia dla potrzeb ochrony ludności i obrony cywilnej : powszechna samoobrona, jej organizacja i formy / oprac.red. Jan Kołdej, Małgorzata Kencka, Tomasz Wolski. - Częstochowa : Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, 2006. - s. 57-76 .
Sygnatura: B-279/Czyt., B-354, B-355, B-356
No cover
Article
In basket
Powszechna samoobrona, potrzeby i możliwości realizacji zadań / Andrzej Stasiak // W: System szkolenia dla potrzeb ochrony ludności i obrony cywilnej : powszechna samoobrona, jej organizacja i formy / oprac.red. Jan Kołdej, Małgorzata Kencka, Tomasz Wolski. - Częstochowa : Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, 2006. - s. 31-48 .
Sygnatura: B-279/Czyt., B-354, B-355, B-356
No cover
Article
In basket
Konflikty zbrojne połowy XXI wieku / Jerzy Gotowała // Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej. - 2009/1 s.7-30.
Miejsce i rola sił zbrojnych w zapewnienieniu bezpieczeństwa wewnętrznego oraz udział w zapobieganiu konfliktom zbrojnym na świecie.
No cover
Article
In basket
Elementy bezpieczeństwa narodowego oraz dziedziny i stany gotowości systemu obrony powszechnej państwa.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again