Form of Work
Publikacje naukowe
(354)
Artykuły
(41)
Książki
(8)
Publikacje fachowe
(5)
Publikacje urzędowe i akty prawne
(1)
Status
only on-site
(362)
available
(5)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(6)
Czytelnia
(362)
Author
Zarzycki Jarosław (1969- )
(35)
Woliński Marek
(27)
Tomczuk Jan
(19)
Kieliszek Sylwester (st. bryg. w st. spocz. dr inż.)
(17)
Lipiński Stanisław
(11)
Rybiński Janusz
(11)
Dzień Grzegorz
(10)
Szmitkowski Józef
(10)
Gałaj Jerzy
(9)
Dmochowska Anna
(8)
Węsierski Tomasz
(8)
Kępka Paweł (1975- )
(7)
Drzymała Tomasz
(6)
Tuśnio Norbert
(6)
Bartkiewicz Bronisław
(5)
Chrzęstek Jacek (1964- )
(5)
Jarząb Urszula
(5)
Jaskółowski Waldemar
(5)
Naworol Ireneusz
(5)
Ogrodnik Grzegorz
(5)
Terlikowski Tadeusz
(5)
Biedugnis Stanisław. (1947 -
(4)
Denczew Sławczo
(4)
Kamiński Andrzej
(4)
Karlikowski Tytus
(4)
Kubica Przemysław
(4)
Marciniak Andrzej
(4)
Pecio Mariusz
(4)
Smolarkiewicz Marcin Mieczysław (1974- )
(4)
Suchecki Włodzimierz
(4)
Tofiło Piotr
(4)
Wnęk Waldemar
(4)
Adamski Aleksander. bryg. mgr inż
(3)
Chybowski Ryszard
(3)
Feluch Wojciech Władysław
(3)
Grosset Ryszard
(3)
Janik Paweł
(3)
Konecki Marek
(3)
Kustra Piotr
(3)
Majka Adam
(3)
Obolewicz-Pietrusiak Anna
(3)
Ościłowska Barbara
(3)
Pawlak Elżbieta
(3)
Prędecka Anna
(3)
Tuzimek Zbigniew
(3)
Wargocki Ludwik
(3)
Wiąckowski Jacek
(3)
Żuber vel Michałowski Jerzy
(3)
Aszyjczyk Jacek
(2)
Bazylak Artur
(2)
Budziński Zdzisław
(2)
Gikiewicz Magdalena
(2)
Hamanowicz Edward
(2)
Kukfisz Bożena
(2)
Kwilman Jerzy
(2)
Mazurek Mariusz
(2)
Michalska Jolanta
(2)
Michalski Tomasz
(2)
Neska Konrad
(2)
Nowak Maciej
(2)
Olczyk Krzysztof
(2)
Porowski Rafał
(2)
Prochacki Dariusz
(2)
Półka Marzena (1969- )
(2)
Ratajczak Dariusz
(2)
Roguski Eugeniusz Wojciech
(2)
Salamonowicz Zdzisław
(2)
Sobolewski Grzegorz
(2)
Sulik Paweł
(2)
Wojtkowski Ludwik
(2)
Wróbel Rafał
(2)
Abramowicz Marian
(1)
Adamowski Piotr
(1)
Adamski Ryszard Gabryel
(1)
Aleksandrowicz Tomasz
(1)
Amborski Robert
(1)
Andruszków Marek
(1)
Anioł Piotr
(1)
Antoński Tomasz
(1)
Arak Piotr
(1)
Atłas Jacek
(1)
Babula Marcin
(1)
Baczyński Marek
(1)
Bagiński Krzysztof
(1)
Bajbak Maciej
(1)
Barczyk Marcin
(1)
Bartnik Jerzy
(1)
Bednarek Michał
(1)
Bednarek Mirosław
(1)
Bednarek Zoja (1936- )
(1)
Bereski Józef
(1)
Bernaciak Zdzisław
(1)
Bień Łukasz
(1)
Biniak-Pieróg Małgorzata
(1)
Bisaga Agata
(1)
Bogdanowicz Karol
(1)
Bolczak Cezary
(1)
Boniecka-Rodak. mgr
(1)
Boroń Kinga
(1)
Bożym Aleksander
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(265)
2000 - 2009
(75)
1990 - 1999
(32)
1980 - 1989
(28)
Country
Poland
(408)
Language
Polish
(408)
Subject
ocena zagrożenia
(338)
Zabezpieczenie przeciwpożarowe
(61)
zagrożenia miejscowe
(54)
ocena sytuacji
(51)
Zagrożenie wybuchowe
(46)
Lasy
(42)
Zagrożenia pożarowe
(40)
Bezpieczeństwo pożarowe
(31)
Przedsiębiorstwo produkcyjne
(31)
Procesy produkcyjne
(29)
Substancje niebezpieczne i szkodliwe
(16)
ocena
(16)
Analiza zagrożeń
(15)
Ochrona przeciwpożarowa
(14)
analiza bezpieczeństwa
(14)
Zabezpieczenie operacyjne
(13)
Budownictwo użyteczności publicznej
(12)
Analiza ryzyka
(11)
Budynki
(10)
Zaopatrzenie w wodę
(10)
Elektrownie
(9)
Akcja ratowniczo-gaśnicza
(8)
BHP
(8)
Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy
(8)
przepisy
(8)
Przemysł rolno-spożywczy
(7)
Zakłady dużego ryzyka (ZDR)
(7)
Zgromadzenia i imprezy masowe
(7)
bilans sił i środków
(7)
rozlewnie gazu płynnego
(7)
zabezpieczenie przeciwwybuchowe
(7)
Metody badawcze
(6)
Ratownictwo
(6)
Stacje benzynowe
(6)
Transport drogowy
(6)
Zagrożenia chemiczne
(6)
magazyny
(6)
obiekty przemysłowe
(6)
Awarie przemysłowe
(5)
Budownictwo
(5)
Ewakuacja ludności
(5)
Klęski żywiołowe
(5)
Obiekty handlowe
(5)
Państwowa Straż Pożarna
(5)
Rafinerie
(5)
Zagrożenia radiologiczne
(5)
statystyka pożarnicza
(5)
Akcja ratownicza
(4)
Bezpieczeństwo
(4)
Działania operacyjne
(4)
Metodologia
(4)
Prognozowanie zagrożeń
(4)
Przemysł drzewny
(4)
Symulacja
(4)
Transport materiałów niebezpiecznych
(4)
Urządzenia elektryczne
(4)
Wybuchy
(4)
Zagrożenia zdrowia
(4)
analiza operacyjna
(4)
czynniki szkodliwe
(4)
drogi dojazdowe
(4)
przemysł chemiczny
(4)
przepisy techniczno-budowlane
(4)
rejon operacyjny
(4)
zagrożenia powodziowe
(4)
Łączność
(4)
Budynki wysokie
(3)
Certyfikacja zgodności
(3)
Ciecze palne
(3)
Energetyka
(3)
Farby i lakiery
(3)
Gazy
(3)
LPG
(3)
Miasta
(3)
Ochrona środowiska
(3)
Oczyszczalnie ścieków
(3)
Organizacja straży pożarnych
(3)
Pożary wewnętrzne
(3)
Projektowanie
(3)
Przyczyny pożaru
(3)
Ratownictwo medyczne
(3)
Ratownictwo techniczne
(3)
Szkolnictwo pożarnicze
(3)
Współdziałanie służb
(3)
Zapobieganie wybuchom
(3)
awarie chemiczne i radiacyjne
(3)
działania ratowniczo-gaśnicze
(3)
hotele
(3)
planowanie operacyjne
(3)
scenariusz zdarzeń
(3)
szpitale
(3)
tereny miejskie
(3)
Akcja gaśnicza
(2)
Amoniak
(2)
Badania pożarnicze
(2)
Bezpieczeństwo cywilne
(2)
Budownictwo mieszkaniowe
(2)
Chemia
(2)
Doskonalenie zawodowe
(2)
Elektroenergetyka
(2)
Subject: place
Moskwa (Rosja)
(1)
Park Narodowy "Bory Tucholskie"
(1)
Szczekociny (woj. śląskie)
(1)
Województwo lubelskie
(1)
Województwo podlaskie
(1)
Województwo pomorskie
(1)
Województwo wielkopolskie
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(354)
Normy
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(1)
Inżynieria i technika
(1)
Medycyna i zdrowie
(1)
Zarządzanie i marketing
(1)
408 results Filter
No cover
Article
In basket
Krytycznie o niektórych nowościach w budownictwie / Andrzej Safuta // Biuletyn Informacji Technicznej. - 1976/4 s.32-39.
Temat: Budownictwo ; ocena
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-64.
Streszczenie: Opis badań dotyczących systemu doskonalenia zawodowego strażaków, przeprowadzonych w formie ankiety, w której zainteresowani mogli wyrazić swoje opinie na temat przebiegu, form i skuteczności procesu doskonalenia zawodowego i wprowadzanych w nim zmian. Wyniki badań przedstawiono w formie opisowej i graficznej.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-64.
Streszczenie: Druga część omówienia badań dotyczących systemu doskonalenia zawodowego strażaków, przeprowadzonych w formie ankiety, w której zainteresowani mogli wyrazić swoje opinie na temat przebiegu, form i skuteczności procesu doskonalenia zawodowego i wprowadzanych w nim zmian. Wyniki badań przedstawiono w formie opisowej i graficznej.
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
No cover
Book
In basket
Projekt PHARE LOT "A" EC/EPP/91/3.2.4
Streszczenie: [Opracowanie w języku polskim dotyczące kursu dla oficerów służby pożarniczej, który został zrealizowany w ramach projektu Phare przez Fire Service College Moreton-in-Marsh w Anglii.Tematyka odnosi się do ograniczania skutów zagrożeń, praktycznych aspektów dowodzenia i kontroli w poważnych zdarzeniach, metodologii szkolenia w służbie pożarniczej itp.]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. P-1635/1 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Omówiono zagadnienia zagrożenia powodziowego na obszarze województwa łódzkiego, cel sporządzania oceny zagrożenia i ogólne założenia analizy. Zaprezentowano metodę określania stopnia zagrożenia oraz wzór i sposób wypełniania używanego do tego celu specjalnego arkusza kalkulacyjnego
No cover
Article
In basket
Znaczenie aprobat technicznych dla bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych / Grzegorz Mroczko // Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza : kwartalnik CNBOP. - 2011/4 s.87-92.
Przedstawiono informacje dot. zakresu, zasad i trybu udzielania aprobat technicznych dla wyrobów budowlanych, na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów.
No cover
Article
In basket
Streszczenie: W 2016 r. rozporządzeniem MSWiA wprowadzono ujednolicenie kryteriów oceny stopnia sprawności fizycznej w postępowaniu kwalifikacyjnym dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w PSP, tym samym istotnej zmianie uległy zasady naboru do policealnych szkół pożarniczych. W artykule analizie poddano wyniki testów sprawności fizycznej uzyskanych przez ponad 10 000 kandydatów do szkół aspirantów PSP w Krakowie i Poznaniu oraz do CS PSP w Częstochowie w latach 2010-2014 oraz przedstawiono techniczne aspekty przeprowadzenia próby wydolnościowej. Wykazano, że przy zastosowaniu obecnych kryteriów znacznie wzrosłaby liczba osób, które nie byłyby w stanie osiągnąć pozytywnej oceny sprawności fizycznej. Nowe rozporządzenie podaje zdecydowanie wyższe kryterium zaliczenia testów sprawnościowych niż wyniki średnie w populacji młodych mężczyzn. Jednocześnie w trakcie służby wymagania te ulegają znacznemu obniżeniu.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PN-EN ISO/IEC 17025 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-15789/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-8627 [magazyn], PD-8627/CD [magazyn] (2 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-15360/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Przedstawiono zagadnienia zagrożenia wybuchowego w pomieszczeniach, sposobów jego oceny, zasad kwalifikowania pomieszczeń jako zagrożonych wybuchem, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-11861/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Ocena efektów szkoleń / Elżbieta Kośmicka-Ślesińska // Przedsiębiorstwo Przyszłości : kwartalnik Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej. - 2012/2 s.72-83.
Sygn. CP-98
Omówiono metody oceny efektów szkoleń na podstawie wyznaczonych celów. Przedstawiono i porównano najbardziej rozpowszechnione wielopoziomowe modele oceny efektów szkoleń.
No cover
Article
In basket
Ocena zagrożenia wybuchem w fazie projektowania / Paulina Marcol // Ochrona Przeciwpożarowa. - 2015/2 s.6-10.
Omawia problematykę uwzględniania w projektach budowlanych zagadnień związanych z różnymi zagrożeniami m.in. z zagrożeniem wybuchem. Przedstawia konieczność prawidłowej oceny zagrożenia wybuchowego oraz dostosowania konstrukcji obiektu, jego poszczególnych części i wykorzystywanych rozwiązań technicznych do wymogów bezpieczeństwa już na etapie projektowym.
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Zagrożenia naturalne
Streszczenie: Ryzyko kreowane przez przyrodę w przypadku masowego występowania zwane jest ryzykiem katastroficznym. Coraz częściej w przekazach medialnych można zobaczyć tragedie wywołane powodziami, wichurami, trąbami powietrznymi, osuwiskami ziemi. Autorzy dostrzegając rolę, jaką w tej sytuacji mogą odegrać ubezpieczenia katastroficzne, przedstawili: istotę i skalę zjawiska ryzyka katastroficznego, rozwiązania systemowe w zakresie ubezpieczeń katastroficznych funkcjonujące w różnych państwach, ubezpieczenia katastroficzne w Polsce (w tym: zagrożenia katastrofami naturalnymi w Polsce, świadomość ubezpieczeniową Polaków, metody szacowania pola ubezpieczeniowego na szczeblu centralnym i na szczeblu samorządowym, udział budżetu państwa w pokrywaniu strat, rolę państwa w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi).
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-2056, IBC-2055 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2054/Czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again