Form of Work
Publikacje fachowe
(4)
Artykuły
(3)
Książki
(3)
Status
only on-site
(3)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(3)
Author
Gołębiowska Anna
(2)
Woźnica Justyna
(2)
Brzeziński Michał
(1)
Degórska Katarzyna
(1)
Florczak Agnieszka
(1)
Godlewski Mariusz
(1)
Hoc Stanisław
(1)
Jarosz Mikołaj
(1)
Jaskiernia Jerzy
(1)
Kociołek-Pęksa Anna
(1)
Kruk Maria
(1)
Laskowska Marzena
(1)
Menkes Jerzy
(1)
Olszówka Marcin
(1)
Symonides Janusz
(1)
Szewc Tomasz
(1)
Zaleśny Jacek
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(9)
Country
Poland
(10)
Language
Polish
(9)
English
(1)
Subject
Prawa człowieka
(8)
Prawo
(4)
Ochrona ludności
(3)
ochrona praw człowieka
(3)
Bezpieczeństwo osobiste
(2)
Ochrona informacji
(2)
Prawo międzynarodowe
(2)
Administracja publiczna
(1)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(1)
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
Europejska Konwencja Praw Człowieka
(1)
Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
(1)
Europejski Trybunał Praw Człowieka
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarka
(1)
Najwyższa Izba Kontroli
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ)
(1)
Polityka międzynarodowa
(1)
Prawo administracyjne
(1)
Przestępczość
(1)
Sądownictwo
(1)
Trybunał Konstytucyjny (Polska)
(1)
Trybunał Sprawiedliwości
(1)
Ubezpieczenie ochrony prawnej
(1)
Unia Europejska (UE)
(1)
Zagrożenia cywilizacyjne
(1)
Zagrożenia spowodowane przez człowieka
(1)
Zagrożenia środowiska
(1)
Zdarzenia nadzwyczajne
(1)
informacja
(1)
informacje niejawne
(1)
prawo międzynarodowe
(1)
skażenie środowiska
(1)
zmiany klimatyczne
(1)
Subject: place
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Polska
(1)
Genre/Form
Opracowanie
(1)
Domain
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
10 results Filter
No cover
Article
In basket
Streszczenie: Celem niniejszego artykułu jest wskazanie na dokonujące się zmiany i przeobrażanie wątków oraz akcentów w aktualnym dyskursie na temat praw człowieka oraz rozszerzanie zakresu znaczeniowego tego pojęcia. Rozważania odwołują się do filozofii humanitaryzmu zakładającej nieustanny proces doskonalenia się ludzi. Badanie prowadzone jest w ramach dogmatyki prawa międzynarodowego publicznego, filozofii prawa międzynarodowego oraz filozofii polityki.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-26.
Tłumaczenie tytułu: Prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka
Streszczenie: W artykule analizowane jest jedno z najważniejszych praw jednostki ludzkiej, jakim jest wolność i bezpieczeństwo osobiste. W związku z tym analizowana jest geneza i prawno- -międzynarodowe standardy regulacji tego prawa.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-26.
Streszczenie: Zbadano genezę i prawno-międzynarodowe standardy regulacji prawa do wolności i bezpieczeństwa osobistego człowieka. Opisano strukturę Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, przyjętej 4 listopada 1950 r. w Rzymie. Omówiono stosowaną w Konwencji terminologię odnoszącą się do wolności, bezpieczeństwa, prawa do bezpieczeństwa osobistego itp. Przedstawiono znaczenie wprowadzenia gwarancji poszanowania prawa do wolności i bezpieczeństwa osobistego, które zostały umieszczone w systemie prawnym jako międzynarodowe normy prawne, umożliwiające jednostkom obronę przed naruszeniem omawianych praw.
No cover
Article
In basket
Prawo do ochrony życia prywatnego i rodzinnego / Katarzyna Degórska // W: Prawa i wolności I i II generacji / pod red. Agnieszka Florczak, Bartosz Bolechów. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2006. - s.: 145-160 SGSPk0015880.01.
Sygnatury: IBC-450; IBC-449; IBC-448/Czyt.
No cover
Article
In basket
Gwarancje praworządności stanów nadzwyczajnych w ochronie ludności / Michał Brzeziński // W: Ochrona ludności w czasie pokoju oraz w okresie kryzysu i wojny: konferencja z okazji 61. rocznicy podpisania konwencji genewskich z 12 sierpnia 1949 r. o ochronie ofiar wojny. - Warszawa : Centralna Biblioteka Wojskowa, 2010. - s. 39-50 SGSPk0019108.01.
Sygn.: B-371
No cover
Article
In basket
Bezpieczeństwo państwa a ochrona praw i wolności jednostki / Jerzy Jaskiernia // W: Świat wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń / red. Janusz Symonides. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2010. - s.274-289 SGSPk0019238.01.
IBC-856
No cover
Article
In basket
ONZ-owski system ochrony praw człowieka / Agnieszka Florczak // W: Prawa człowieka a stosunki międzynarodowe / pod red. Agnieszka Florczak, Bartosz Bolechów. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2006. - s.: 29-62 SGSPk0015878.01.
Sygnatury: IBC-475/Czyt., IBC-476, IBC-477
Book
In basket
Streszczenie: Podręcznik ochrona danych osobowych i informacji niejawnych omawia najważniejsze aspekty ochrony danych osobowych i informacji niejawnych przed nieuprawnionym przetwarzaniem i ujawnianiem. Przedstawono w nim m.in.: pojęcie i rodzaje danych osobowych i informacji niejawnych; wymagania w zakresie ochrony danych osobowych i informacji niejawnych; zasady dostępu do danyh osobowych i informacji niejawnych; wymianę danych osobowych i informacji niejawnych w obrocie międzynarodowym; odpowiedzialność karną.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-1534, IBC-1533, I-20505, I-20504, I-20503 (5 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-1532 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografia, netografia na stronach 545-563. Wykaz aktów prawnych przy rozdziałach.
Zawiera: Ochrona prawna - cele, przedmiot, formy // Organy wymiaru sprawiedliwości // Trybunały // Organy kontroli przestrzegania prawa // Ochrona prawna w prawie międzynarodowym i UE.
Streszczenie: Książka jest monografią poświęconą opisowi i analizie funkcjonowania szeroko rozumianego systemu kontroli, ochrony prawa i praworządności, realizowanego przez organy państwowe RP i europejskie instytucje organizacji międzynarodowych - Unii Europejskiej i Rady Europy, których Polska jest członkiem.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21639/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr.
Streszczenie: Przedmiotem analiz i rozważań zawartych w książce są wyzwania i zagrożenia wynikające z działań ludzi, państw, organizacji międzynarodowych, transnarodowych, korporacji, organizacji terrorystycznych i zorganizowanej przestępczości. Zagadnienia kolejno omawiane to: zagrożenie dla spoistości porządku międzynarodowego; zmiany w rozwoju i funkcjonowaniu gospodarki światowej; problemy zapewnienia bezpieczeństwa ludzkiego i praw człowieka; nowe wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa międzynarodowego; wyzwania i zagrożenia związane ze zmianami klimatu i degradacją środowiska naturalnego; patologie i przestępczość międzynarodową oraz perspektywy przebudowy ładu międzynarodowego.

Powiązane rekordy:
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-862, IBC-861 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-856/Czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again