Forma i typ
Artykuły
(55)
Publikacje naukowe
(7)
Książki
(6)
Pliki i bazy danych
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Dostępność
tylko na miejscu
(11)
dostępne
(2)
Placówka
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(11)
Autor
Sowa Andrzej
(22)
Wiater Jarosław
(8)
Chybowski Ryszard
(5)
Wincencik Krzysztof
(5)
Gabrysiak Robert
(3)
Cedro Krzysztof
(2)
Markowska R
(2)
Strzyżewski Janusz
(2)
Szmitkowski Józef
(2)
Wiatr Julian
(2)
Cieśla Sławomir
(1)
Dolata Maciej
(1)
Drouin F
(1)
Dłużniewski Artur
(1)
Flisowski Zdobysław
(1)
Górczyński Grzegorz
(1)
Jasiński Paweł
(1)
Jasiński Piotr
(1)
Jasiński Waldemar
(1)
Jaskółowski Waldemar
(1)
John Łukasz
(1)
Jopek Tadeusz
(1)
Koźbiał Tomasz
(1)
Krywionek D
(1)
Kuczyński Karol
(1)
Majewski A
(1)
Makieła Ryszard
(1)
Markiewicz Henryk
(1)
Michalak Łukasz
(1)
Mietelski Krzysztof
(1)
Mueller Jean
(1)
Osuszek Dariusz
(1)
Rogasik Kamil
(1)
Skiepko Edward
(1)
Skrilko A.N
(1)
Skrzypczyk Agnieszka
(1)
Strojny Jan
(1)
Strzałka Jan
(1)
Zakrzewski Grzegorz
(1)
Łukomska Maria
(1)
Rok wydania
2020 - 2022
(7)
2010 - 2019
(25)
2000 - 2009
(24)
1990 - 1999
(12)
Kraj wydania
Polska
(68)
Język
polski
(68)
Temat
ochrona przeciwprzepięciowa
(68)
ochrona odgromowa
(40)
Instalacje elektryczne
(15)
Urządzenia elektryczne
(9)
Budynki
(5)
Instalacja piorunochronna
(5)
urządzenia piorunochronne
(4)
Elektroenergetyka
(3)
Normalizacja
(3)
Ochrona przeciwporażeniowa
(3)
Ochrona przeciwpożarowa
(3)
Pojazdy elektryczne
(3)
Pożary - zapobieganie
(3)
Zagrożenie pożarowe
(3)
dachy
(3)
fotowoltaika
(3)
Bezpieczeństwo pożarowe
(2)
Fotowoltaika
(2)
Projektowanie
(2)
System ochrony przeciwpożarowej
(2)
Zagrożenia pożarowe
(2)
Zagrożenie wybuchowe
(2)
analiza bezpieczeństwa
(2)
katalog
(2)
Analiza ryzyka
(1)
BHP
(1)
Budowle
(1)
Budownictwo mieszkaniowe
(1)
Elektrownie
(1)
Elektryczność
(1)
Energetyka
(1)
Kable
(1)
Obiekty sakralne
(1)
Obiekty zabytkowe
(1)
Odnawialne źródła energii
(1)
Oświetlenie
(1)
Stadiony
(1)
Transformatory
(1)
Ubezpieczenia
(1)
Zabezpieczenia elektryczne
(1)
Zabezpieczenie przeciwpożarowe
(1)
badania
(1)
elektronika
(1)
instalacja
(1)
izolacja
(1)
oświetlenie dróg
(1)
parametry
(1)
przepisy
(1)
techniczne środki ochrony przeciwpożarowej
(1)
telekomunikacja
(1)
turbiny wiatrowe
(1)
zabezpieczenie przeciwwybuchowe
(1)
zabezpieczenie techniczne
(1)
zjawiska atmosferyczne
(1)
łuk elektryczny
(1)
Temat: miejsce
Gdańsk (woj. pomorskie)
(1)
Gatunek
Praca dyplomowa
(5)
68 wyników Filtruj
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Grupa tematyczna: Zapobieganie pożarom lub (i) wybuchom/Ochrona przeciwpożarowa
W artykule zaprezentowano aparaty firmy MOELLER, które skutecznie chronią urządzenia znajdujące się w obiektach budowlanych przed skutkami przepięć.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Omówiono stosowanie ochrony przed przepięciami nie tylko odbiorników jednofazowych w instalacjach trójfazowych, ale również w przypadku urządzeń zasilanych napięciem międzyfazowym.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Nietypowe urządzenia do ograniczania przepięć / Andrzej Sowa // Elektroinstalator. - 2003/10 s.42-46.
Grupa tematyczna: Zapobieganie pożarom lub (i) wybuchom/Ochrona przeciwpożarowa
Bibliogr. 9 poz., rys., tabl.
Przedstawiono urządzenia do ograniczania przepięć w instalacji elektrycznej oraz nietypowe ograniczniki przepięć stosowane tam, gdzie stosowanie klasycznych połączeń ograniczników różnych klas jest utrudnione lub niemożliwe.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Grupa tematyczna: Zapobieganie pożarom lub (i) wybuchom/Ochrona przeciwpożarowa
Bibliogr. 17 poz., rys.
Omówiono prawidłowe warunki do bezawaryjnego działania urządzeń elektronicznych, tzn. ograniczanie dopuszczalnych poziomów przepięć występujących w instalacji elektrycznej i w liniach przesyłu sygnałów.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Ochrona przeciwprzepięciowa systemów transmisji // Elektroinstalator. - 2000/3 s.12-16.
W artykule przedstawiono warunki ochrony torów przesyłu danych w sieciach komputerowych, a także w innych systemach transmisji, takich jak urządzenia telekomunikacji, systemy nadawczo-odbiorcze, systemy automatyki, kontroli i pomiaru.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Strefowa koncepcja ochrony przepięciowej / Krzysztof Cedro // Inteligentny budynek - integracja systemów. - 1998/3 s.20-21.
Przedstawiono strefy ochronne zgodnie z normami PN i IEC. Zanalizowano wartości parametrów w poszczególnych strefach.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Przepięcia. Czy to jest groźne? / F. Drouin // Elektroinstalator. - 2004/10 s.12-16.
Grupa tematyczna: Zapobieganie pożarom lub (i) wybuchom/Ochrona przeciwpożarowa
Występowanie przepięć w instalacjach elektrycznych jest zjawiskiem niebezpiecznym, powodującym wiele uszkodzeń i zniszczeń urządzeń elektrycznych oraz elektronicznych. Omówiono zasady instalowania ograniczników przeciwprzepięciowych.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Grupa tematyczna: Zapobieganie pożarom lub (i) wybuchom/Ochrona przeciwpożarowa
Bibliogr. 16 poz., rys., tabl.
W obiektach wymagających ochrony specjalnej lub obostrzonej mogą wystąpić znaczne rozbieżności między wartościami obliczonymi a zmierzonymi w rzeczywistych warunkach. Omówiono modele obliczeniowe oraz właściwości rozbudowanych systemów.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Grupa tematyczna: Zapobieganie pożarom lub (i) wybuchom/Ochrona przeciwpożarowa
Omówiono zasady rozmieszczania ograniczników przepięć w rozdzielnicach. Opisano uniwersalne ograniczniki przepięć klasy I + II + III.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Grupa tematyczna: Zapobieganie pożarom lub (i) wybuchom/Ochrona przeciwpożarowa
Bibliogr. 7 poz., rys.
Omówiono odpowiedni dobór układów ograniczników przepięć; wyrównywanie potencjałów wszelkich instalacji przewodzących doprowadzonych do obiektu, w którym pracują chronione urządzenia i systemy; wyrównywanie potencjałów wewnątrz obiektu.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Bibliogr. 9 poz., rys.
W artykule przedstawiono podstawowe zasady ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej systemów nadawczo-odbiorczych. Uwagę zwrócono głównie na ocenę występującego zagrożenia, a także na określenie ogólnych zasad doboru oraz rozmieszczenia elementów i układów ochronnych.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Grupa tematyczna: Zapobieganie pożarom lub (i) wybuchom/Ochrona przeciwpożarowa
Bibliogr. 11 poz., rys., tabl.
Omówiono wymagania dotyczące ochrony odgromowej i przepięciowej systemów fotowoltaicznych PV, które przetwarzają bezpośrednio energię promieniowania słonecznego na energię elektryczną bez zanieczyszczeń.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
W artykule omówiono problemy uziemiania i ekwipotencjalizacji torów antenowych oraz ograniczniki przepięć w torach antenowych.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Grupa tematyczna: Zapobieganie pożarom lub (i) wybuchom/Ochrona przeciwpożarowa
Szczególną uwagę zwrócono na ocenę właściwości ochronnych układów ograniczników przepięć przeznaczonych do instalacji elektrycznej w niewielkich obiektach, do której może wniknąć część prądu piorunowego.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Sygnatura CP-84
Przedstawiono instalacje odgromowe i przeciwprzepięciowe oraz ich monitoring.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Strefowa koncepcja ochrony przeciwprzepięciowej / Krzysztof Cedro // Inteligentny budynek - integracja systemów. - 1998/2 s.20-21.
Przedstawiono strefy ochronne zgodnie z normami PN i IEC. Zanalizowano wartości parametrów w poszczególnych strefach.
Książka
W koszyku
Technika wysokich napięć / Zdobysław Flisowski. - Wyd.4 częściowo zm. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1999. - 345s. : rys., skor., tabl., wykr. ; 24 cm.
Księgozbiór czytelni: : Technika
Bibliogr. (Podręczniki Akademickie - Elektrotechnika)
Streszczenie: Omówiono właściwości dielektryków i układów izolacyjnych oraz zachodzące w nich zjawiska. Przedstawiono dielektryki i złożone układy izolacyjne, różne rodzaje przepięć, a także zasady ochrony przepięciowej i odgromowej.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-15911/Czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Grupa tematyczna: Zapobieganie pożarom lub (i) wybuchom/Ochrona przeciwpożarowa
Bibliogr. 18 poz., rys., tabl.
Omówiono podstawowe zasady ochrony odgromowej stacji nadawczo-odbiorczych sieci komórkowej BTS (Base Transceiver Station). Zasady te można wykorzystać przy projektowaniu i wykonywaniu systemu ochrony odgromowej i przepięciowej dowolnego urządzenia instalowanego na dachu obiektu budowlanego.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Sygnatura CP-116
Streszczenie: Obecnie w Polsce bardzo popularne staje się instalowanie na dachu własnego domu instalacji fotowoltaicznej. Wszyscy inwestorzy są zafascynowani możliwością pozyskania energii elektrycznej „za darmo”. Ze względu na miejsce montażu instalacje fotowoltaiczne w znacznym stopniu narażone są na skutki bezpośrednich i pośrednich wyładowań piorunowych oraz przepięć pochodzących z różnych źródeł. Czas zwrotu inwestycji może być znacznie przedłużony w przypadku uszkodzenia użytkowanego systemu, dlatego też prawidłowo zaprojektowana oraz dobrze wykonana instalacja odgromowa i przeciwprzepięciowa powinna być jej bardzo ważnym elementem. W skrajnym przypadku instalacja PV może być przyczyną pożaru obiektu, na którym została zainstalowana. W artykule przedstawione zostały podstawowe zasady ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej domowej instalacji fotowoltaicznej.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Sygnatura CP-116
Streszczenie: Obecnie w Polsce bardzo popularne staje się instalowanie na dachu własnego domu instalacji fotowoltaicznej. Wszyscy inwestorzy są zafascynowani możliwością pozyskania energii elektrycznej „za darmo”. Ze względu na miejsce montażu instalacje fotowoltaiczne w znacznym stopniu narażone są na skutki bezpośrednich i pośrednich wyładowań piorunowych oraz przepięć pochodzących z różnych źródeł. W artykule przedstawione zostały podstawowe zasady ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej domowej instalacji fotowoltaicznej.
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej