Form of Work
Artykuły
(16)
Książki
(4)
Publikacje naukowe
(4)
Publikacje fachowe
(3)
Status
only on-site
(7)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(7)
Author
Harmata Władysław
(2)
Kaleta Włodzimierz
(2)
Mierczyk Zygmunt
(2)
Nyszko Grzegorz
(2)
Bartoszcze Michał
(1)
Chudzińska Zofia
(1)
Fritzen Benno
(1)
Grabowska-Lepczak Izabella
(1)
Grosset Ryszard
(1)
Hrynyk Rafał
(1)
Kwiatkowski Marek
(1)
Kwiecień Magdalena
(1)
Lankajtes Jerzy. mjr
(1)
Leszczyński Grzegorz. płk mgr
(1)
Maciejczyk Robert
(1)
Michailiuk Bogdan
(1)
Mitek Tadeusz
(1)
Mórawski Karol Jerzy
(1)
Ostachowski Krzysztof
(1)
Ostrowski Roman
(1)
Radziejewski Ryszard
(1)
Rechennach P
(1)
Salamonowicz Zdzisław
(1)
Skulich Janusz
(1)
Starkowski Mieczysław T
(1)
Sum Paweł
(1)
Szmigielski Radosław
(1)
Szymański Łukasz
(1)
Tryboń Monika
(1)
Wasilczuk Jarosław
(1)
Wróbel Rafał
(1)
Łangowski Krzysztof
(1)
Łańduch Anna
(1)
Year
2010 - 2019
(20)
2000 - 2009
(4)
1990 - 1999
(1)
1970 - 1979
(1)
1960 - 1969
(1)
Country
Poland
(27)
Language
Polish
(27)
Subject
ochrona przed zagrożeniami
(19)
Infrastruktura krytyczna
(7)
Zarządzanie kryzysowe
(7)
ochrona przed skażeniami
(7)
Zagrożenia biologiczne
(4)
Planowanie kryzysowe
(3)
Zagrożenia
(3)
Awarie przemysłowe
(2)
Bezpieczeństwo
(2)
Bezpieczeństwo narodowe
(2)
Bezpieczeństwo publiczne
(2)
Cyberterroryzm
(2)
Inżynieria bezpieczeństwa
(2)
Zagrożenia chemiczne
(2)
Zagrożenia zdrowia
(2)
Zagrożenia środowiska
(2)
ochrona
(2)
ochrony osobiste
(2)
zagrożenia miejscowe
(2)
zagrożenia nadzwyczajne
(2)
Administracja rządowa
(1)
Administracja samorządowa
(1)
Akcja ratowniczo-gaśnicza
(1)
Analiza ryzyka
(1)
Bezpieczeństwo cywilne
(1)
Bezpieczeństwo pożarowe
(1)
Bezpieczeństwo przemysłowe
(1)
Bioterroryzm
(1)
Budownictwo użyteczności publicznej
(1)
Centra zarządzania kryzysowego
(1)
Drewno
(1)
Ewakuacja
(1)
Katastrofy
(1)
Klęski żywiołowe
(1)
Komendy straży pożarnych
(1)
Kształcenie
(1)
Miasta
(1)
Normalizacja
(1)
Obiekty kluczowe
(1)
Obiekty zabytkowe
(1)
Ochrona przeciwpowodziowa
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Pożary
(1)
Prawo
(1)
Promieniowanie jonizujące
(1)
Przedsiębiorstwo produkcyjne
(1)
Ratownictwo medyczne
(1)
Reagowanie kryzysowe
(1)
Sprzęt przeciwgazowy i przeciwdymny
(1)
Substancje niebezpieczne i szkodliwe
(1)
Transport materiałów niebezpiecznych
(1)
Współdziałanie służb
(1)
Zagrożenia spowodowane przez człowieka
(1)
Zagrożenia życia
(1)
Zapobieganie
(1)
Zapobieganie zagrożeniom
(1)
Zdarzenia nadzwyczajne
(1)
broń biologiczna
(1)
edukacja społeczeństwa
(1)
infrastruktura
(1)
inżynieria
(1)
mapy
(1)
meble
(1)
monitoring
(1)
ochrona przed katastrofami
(1)
ochrona zdrowia
(1)
plany operacyjno-ratownicze
(1)
przepisy
(1)
substancje promieniotwórcze
(1)
służby ratownicze
(1)
zwierzęta
(1)
Subject: place
Stany Zjednoczone (USA)
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(4)
27 results Filter
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. P-6/1 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Indywidualna ochrona przed skażeniami dróg oddechowych i skóry. Cz. 1 / Władysław Harmata, Grzegorz Nyszko // Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza : kwartalnik CNBOP. - 2010/4 s. 123-137.
Omówiono wpływ indywidualnych środków ochrony przed skażeniami na zdolność bojową żołnierzy z uwzględnieniem czynników fizjologicznych i psychologicznych oraz wymagania jakie powinny spełniać środki ochrony zgodnie z normami NATO.
No cover
Article
In basket
Mapy innych zagrożeń / Magdalena Kwiecień // Przegląd Obrony Cywilnej. - 2014/12 s.32-35.
Omawia tworzenie różnego rodzaju map zagrożeń związanych z ochroną infrastruktury krytycznej.
No cover
Article
In basket
Sieć Wczesnego Ostrzegania / Włodzimierz Kaleta // Przegląd Obrony Cywilnej. - 2015/5 s.18-23.
Omawia problematykę ochrony infrastruktury krytycznej przed atakami cyberterrorystów, podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo, obowiązki nałożone na organy administracji publicznej i właścicieli obiektów, trudności na szczeblu lokalnym.
Book
In basket
Broń biologiczna / Bogdan Michailiuk. - Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2004. - 123 s. : rys. ; 24 cm.
Księgozbiór czytelni: : Zagrożenia CBRN
Bibliogr., tab.
Streszczenie: Omówiono genezę broni biologicznej, systemy ochrony przed bronią biologiczną, charakterystykę bojowych środków biologicznych, obronę przed skutkami zastosowania broni biologicznej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-302, IBC-301, W-963/10, W-963/9, W-963/8, W-963/7, W-963/6, W-963/5, W-963/4, W-963/3, W-963/2 (11 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-300/Czyt., W-963/1 Zarz-Bezp (2 egz.)
No cover
Article
In basket
Przedstawiono informacje dot. podstawowych wymagań w zakresie rękawic ochronnych do pracy w warunkach zagrożenia chemicznego i biologicznego, dostępne rozwiązania konstrukcyjne, stosowane materiały oraz oznakowanie. Omówiono aktualne normy i sposoby oceny odporności rękawic na przenikanie substancji chemicznych.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-13622 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Gefahrenabwehr in Münster / Benno Fritzen // Brandschutz : Deutsche Feuerwehr-Zeitung. - 2005/9 s.703-708.
Tł.tyt.: Obrona przed niebezpieczeństwem w Münster
Międzynarodowe spotkanie, które odbyło się w Kanadzie uznało niemieckie miasto Münster za "najspokojniejsze i najbardziej bezpieczne miasto 2004 r." W artykule opisano organizację ochrony przed niebezpieczeństwem, ochronę przeciwpożarową, organizację służb ratowniczych, ochronę przed katastrofami.
No cover
Article
In basket
Zagrożenia biologiczne / Michał Bartoszcze // Na Ratunek. - 2010/3 s.36-41.
Analiza zagrożeń ratowników ze strony czynników biologicznych oraz zagadnienia ochrony własnej przed zakażeniami.
No cover
Article
In basket
Prawne meandry bezpieczeństwa kluczowych obiektów państwa / Ryszard Radziejewski // Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej. - 2012/1 s.87-101.
Artykuł przedstawia politykę i strategię bezpieczeństwa narodowego z punktu widzenia prawa
No cover
Article
In basket
Rozmowa dot. głównych założeń przygotowywanej aktualizacji Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej.
No cover
Article
In basket
Zaprezentowano koncepcję ochrony infrastruktury krytycznej na l. 2015-2017 wynikającą z aktualizacji Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Omówiono zmiany w zakresie kierowania działaniami administracji rządowej dla zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania infrastruktury krytycznej oraz w nadzorze wybranych systemów tej infrastruktury.
No cover
Article
In basket
Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej na nowo // Przegląd Obrony Cywilnej. - 2016/1 s.14-19.
Omawia założenia i zmiany zaktualizowanego w listopadzie 2015 r. Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Przedstawia zakres, priorytety i zasady Programu oraz zadania realizowane przez odpowiedzialne insytucje i organy administracyjne (Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, starostów, wójtów, burmistrzów, prezydentów oraz podległe służby).
Book
In basket
Streszczenie: Monografia jest wynikiem prac sowistego forum naukowo-badawczego i technologicznego, jakim stała się konferencja z cyklu EKOMILITARIS pt. "Ochrona ludności przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń". W monografii podjęto próbę wskazania wybranych metod i technologii z obszaru monitorowania zagrożeń, diagnostyki i eksploatacji, chemii i inżynierii materiałowej, elektroniki i telekomunikacji, informatyki optoelektroniki oraz informatycznego wsparcia podejmowania decyzji i zarządzania kryzysowego, które wytyczają kierunki rozwojowe wpółczesnej inżynierii bezpieczeństwa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-1822/Czyt. (1 egz.)
No cover
Article
In basket
ISOK, czyli powodzie kontrolowane / Tadeusz Mitek // Przegląd Obrony Cywilnej. - 2011/12 s.36-37.
Przedstawia założenia budowy Informatycznego Systemu Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami, którego priorytetem jest zabezpieczenie przed powodziami
No cover
Article
In basket
Z PP wśród zwierząt / Anna Łańduch // Przegląd Pożarniczy. - 2013/8 s.32-34.
Omawia zagadnienia zapewnienia bezpieczeństwa w ogrodach zoologicznych na przykładzie warszawskiego zoo, w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożenia powodziowego, przedstawia założenia planu ewakuacji zwierząt w przypadku powodzi.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-12827/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Jak to robią Amerykanie / Włodzimierz Kaleta // Przegląd Obrony Cywilnej. - 2015/5 s.24-28.
Przedstawia amerykańskie doświadczenia dot. funkcjonowania systemu ochrony infrastruktury krytycznej oraz ochrony przed atakami cyberterrorystycznymi, obowiązki organów administracji oraz podejmowane działania w celu zapobiegania atakom.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again