Form of Work
Książki
(9)
Artykuły
(6)
Publikacje fachowe
(4)
Publikacje naukowe
(2)
Status
only on-site
(10)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(10)
Author
Adamczyk Mieczysław
(1)
Andrukiewicz Elżbieta
(1)
Cziner Krisztina
(1)
Dmochowska Anna
(1)
Dmowska- Sawoni Marta
(1)
Felcenloben Dariusz
(1)
Järvinen Risto
(1)
Kała Dariusz P
(1)
Klój Maciej
(1)
Kosiński Jerzy
(1)
Liderman Krzysztof
(1)
Lucenius Jan
(1)
Madej Marek
(1)
Michalak Mateusz
(1)
Mroczek-Lep Ida
(1)
Mutafungwa Edward
(1)
Pieńkowska Magdalena
(1)
Pipkin Donald L
(1)
Podyma Jacek
(1)
Potakowski Paweł
(1)
Sikorska-Podyma Kamila
(1)
Suchorzewska Aleksandra
(1)
Szpringer Włodzimierz
(1)
Wróblewski Dariusz
(1)
Śliwiński Marcin (automatyka i robotyka)
(1)
Year
2010 - 2019
(14)
2000 - 2009
(4)
1980 - 1989
(2)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(19)
Finland
(1)
Language
Polish
(19)
English
(1)
Subject
Ochrona informacji
(10)
Bezpieczeństwo informacyjne
(8)
systemy informacyjne
(8)
ochrona systemów informacyjnych
(6)
Infrastruktura krytyczna
(4)
Ochrona przeciwpożarowa
(3)
Prawo
(3)
systemy komputerowe
(3)
Bazy danych
(2)
Bezpieczeństwo energetyczne państwa
(2)
Geoinformacja
(2)
Infrastruktura techniczna
(2)
Internet
(2)
Przestępczość
(2)
Ratownictwo
(2)
Sytuacje kryzysowe
(2)
Terroryzm
(2)
Współdziałanie służb
(2)
Zaopatrzenie w wodę
(2)
Zarządzanie kryzysowe
(2)
działania informacyjne
(2)
informatyzacja
(2)
komunikacja masowa
(2)
ochrona
(2)
ochrona zdrowia
(2)
systemy informacyjno-wyszukiwawcze
(2)
Alarmowanie
(1)
Analiza ryzyka
(1)
Bezpieczeństwo cywilne
(1)
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
Bezpieczeństwo systemów
(1)
Ochotnicza Straż Pożarna
(1)
Ochrona ludności
(1)
Ochrona przeciwpowodziowa
(1)
Powódź
(1)
Pożarnictwo
(1)
Prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Projektowanie
(1)
Reagowanie kryzysowe
(1)
System ochrony przeciwpożarowej
(1)
Systemy Informacji Przestrzennej
(1)
Systemy zabezpieczenia
(1)
Transmisja danych
(1)
Zarządzanie bezpieczeństwem
(1)
biblioteki
(1)
czasopisma pożarnicze
(1)
informacja
(1)
mapy
(1)
plany operacyjno-ratownicze
(1)
prawo autorskie
(1)
teoria
(1)
zabezpieczenie informacyjne
(1)
zagrożenia powodziowe
(1)
Łączność
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Genre/Form
Monografia
(1)
Praca dyplomowa
(1)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(1)
Informatyka i technologie informacyjne
(1)
20 results Filter
No cover
Article
In basket
Zabezpieczenia systemów informacyjnych jako główny element bezpieczeństwa i ochrony informacji
No cover
Article
In basket
Cyberterroryści, cyberprzestępcy i hakerzy / Marek Madej // W: Świat wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń / red. Janusz Symonides. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2010. - s.390-406 SGSPk0019238.01.
IBC-856
No cover
Article
In basket
Bezpieczeństwo danych i systemów teleinformatycznych / Jerzy Kosiński // W: Zarządzanie bezpieczeństwem / red. Paweł Tyrała. - Kraków : Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, 2000. - s. : 481-492 SGSPk0014280.01.
Sygnatura: IBC-335/Czyt.; IBC-336; IBC-579
No cover
Article
In basket
Prawa i obowiązki obywatela i jednostki organizacyjnej w zakresie danych osobowych / Ida Mroczek-Lep // W: Organizacja ochrony przeciwpożarowej. Przygotowanie obronne i ochrona informacji niejawnych : zbiór opracowań z wykładów bloków tematycznych dla strażaków ubiegających się o pierwszy stopień oficerski w Państwowej Straży Pożarnej / red. Jacek Chrzęstek. - Warszawa : Szkoła Główna Służby Pożarniczej; Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego, 2013. - s. 382-391 SGSPk0021095.01.
Sygn.: W-1036
No cover
Article
In basket
Podaje przykłady systemów informacyjnych wykorzystywanych w ochronie przeciwpożarowej oraz omawia specyfikę projektowania takich systemów informacyjnych.
No cover
Article
In basket
Omawia zagadnienia zabezpieczenia systemów teleinformatycznych i ochrony informacji przed niepowołanym dostępem, przedstawia tryby bezpieczeństwa pracy oraz środki i sposoby ochrony
Book
In basket
(Tajemnica-Atak-Obrona TAO)
Księgozbiór czytelni: : Bezpieczeństwo cyfrowe
Bibliogr.
Streszczenie: [Książka traktuje o problemach dotyczących zarządzania informacjami w przedsiębiorstwie.]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-17235/Czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-13635/CD [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Bezpieczeństwo cyfrowe
Bibliog., tab.
Streszczenie: Omówiono związki projektowania systemów ochrony informacji z analizą ryzyka i "pomiarami bezpieczeństwa" oraz wymaganiami normy PN-ISO/IEC 27001:2007.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-18187/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Geografia, geologia, hydrologia
Bibliogr.
Streszczenie: W książce omówiono m.in. zagadnienia związane z możliwością opisu świata rzeczywistego za pomocą wybranych modeli baz danych, ze szczególnym uwzględnieniem sposobu ich reprezentacji w modelach pojęciowych, wybrane zagadnienia dotyczące właściwości danych przestrzennych, sposoby klasyfikowania obiektów przestrzennych, a także istotny problem niepewności dotyczący przetwarzania danych geoinformacyjnych, związanych z reprezentacją poszczególnych encji świata rzeczywistego w modelach konceptualnych z wykorzystaniem systemów GIS.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-19820/Czyt. (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Omówiono zagadnienia tworzonego obecnie Informatycznego Systemu Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami. Podkreślono konieczność opracowania systemu informatycznego, który będzie stanowił pomocne narzędzie w zarządzaniu kryzysowym.
Book
In basket
(Monografie / Politechnika Gdańska ; 171.)
Księgozbiór czytelni: : Bezpieczeństwo - infrastruktura krytyczna
Bibliografia, wykaz aktów prawnych i norm na stronach 205-217.
Zawiera: Zagadnienia ochrony informacji w analizach bezpieczeństwa funkcjonalnego // Określenie wymaganego poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa SIL // Weryfikacja poziomów nienaruszalności bezpieczeństwa SIL // Weryfikacja SIL systemu E/E/PE w warunkach niepewności // Określanie wymaganego SIL dla funkcji bezpieczeństwa z uwzględnieniem aspektów ochrony informacji // Weryfikacja poziomów nienaruszalności bezpieczeństwa SIL z uwzględnieniem aspektów ochrony informacji // Komputerowe wspomaganie procesu analizy bezpieczeństwa funkcjonalnego z uwzględnieniem aspektów ochrony informacji.
Streszczenie w języku angielskim.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-2681, IBC-2680, IBC-2679, IBC-2678, IBC-2677 (5 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2676/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr., tab.
Streszczenie: Omówiono wykorzystanie systemu TETRA w ochronie infrastruktury krytycznej i obiegu informacji. Podano przykłady wykorzystania TETRY w różnych sytuacjach kryzysowych w państwach obszaru Morza Bałtyckiego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. B-317 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Komunikacja kryzysowa jako instrument kształtowania bezpieczeństwa. Studium przypadku: pożar kolejki górskiej w Kaprun / Dariusz Wróblewski // W: System szkolenia dla potrzeb ochrony ludności i obrony cywilnej : powszechna samoobrona, jej organizacja i formy / oprac.red. Jan Kołdej, Małgorzata Kencka, Tomasz Wolski. - Częstochowa : Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, 2006. - s. 11-29 SGSPk0016147.01.
Sygnatura: B-279/Czyt., B-354, B-355, B-356
Book
In basket
Bibliogr.
Streszczenie: W opracowaniu rozważany jest problem rekonfiguracji praw autorskich w taki sposób, by były bardziej adekwatne do ery cyfrowej, a równocześnie nie pozbawiały autorów należytej ochrony. Celem książki jest również dokonanie charakterystyki rozwiązań światowych w zakresie repozytoriów wiedzy i możliwości ich implementacji w Polsce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-19475/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Dzieło zawiera charakterystykę następujących systemów infrastruktury krytycznej: system zaopatrzenia w energię, surowce energetyczne i paliwa, system łączności, system sieci teleinformatycznych, system finansowy, system zaopatrzenia w żywność, system zaopatrzenia w wodę, system ochrony zdrowia, system transportowy, system ratowniczy, system zapewniający ciągłość działania administracji publicznej, system produkcji, składowania, przechowywania i stosowania substancji chemicznych i promieniotwórczych, w tym rurociągi substancji niebezpiecznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. B-427/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Dokument zawiera podstawowe informacje na temat technicznych i organizacyjnych aspektów ochrony infrastruktury krytycznej. Można tutaj znaleźć także ocenę skuteczności poszczególnych metod ochrony, jak również propozycję strategii implementacji, która zapewni, że będzie ona najbardziej efektywna.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. B-428/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr.
Streszczenie: W książce, obok charakterystyki i oceny obowiązujących przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa informacyjnego i terroryzmu, autorka opisuje również istotę zjawiska cyberterroryzmu i związanego z nim bezpieczeństwa informacyjnego oraz zasady ochrony infrastruktury krytycznej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-922 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-921/Czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again