Form of Work
Artykuły
(68)
Książki
(10)
Publikacje naukowe
(4)
Publikacje fachowe
(2)
E-booki
(1)
Status
only on-site
(13)
available
(7)
Branch
Wypożyczalnia
(7)
Czytelnia
(13)
Author
Majka Małgorzata
(8)
Przebinda Rafał
(8)
Różycki Marek
(6)
Biedugnis Stanisław. (1947 -
(4)
Fienko Radosław
(2)
Hancyk Bolesław
(2)
Podwójci Paweł
(2)
Siekanka Andrzej
(2)
Smolarkiewicz Mariusz
(2)
Aldrich C
(1)
Andurand R
(1)
Andurand Robert
(1)
Augustin Dennis
(1)
Aydin E
(1)
Baize D
(1)
Biegańska Jolanta
(1)
Biłyk A
(1)
Blanchard J.-M
(1)
Bolshakov Vladimir
(1)
Chen J-Ch
(1)
Chmielewski Jarosław
(1)
Chodorowska Anna
(1)
Cuetos M.J
(1)
Cygańczuk Krzysztof
(1)
Czapczuk Andrzej
(1)
Czapla Radosław
(1)
Czarny-Działak Małgorzata
(1)
DeNicola Michael
(1)
Dinkov Ilian
(1)
Dmochowski Dariusz
(1)
Dudek Bogusław
(1)
Elshorbagy W
(1)
Emmanuel E
(1)
Florek-łuszczki Magdalena
(1)
Gacki Dawid
(1)
Garcia A.I
(1)
Godłoza Piotr
(1)
Goertz Roland
(1)
Gogojewicz Przemysław
(1)
Gomez X
(1)
Gonczaryk Agnieszka
(1)
Gubrynowicz Aleksander
(1)
Gworek Barbara
(1)
Gąsiorowska Ewelina
(1)
Głomba M
(1)
Hadyś Tadeusz
(1)
Haertle Jörg
(1)
Iwata Yusaku
(1)
Jerzmański Jan
(1)
Kacprzycki Marek
(1)
Ka÷tanek F
(1)
Ka÷tanek P
(1)
Keck G
(1)
Kim Y.M
(1)
Koseki Hiroshi
(1)
Kosowska Ewa
(1)
Kołdys Karolina
(1)
Król Halina
(1)
Kubiak Piotr
(1)
Kuti Rajmund
(1)
Lee D.S
(1)
Li Xin-Rui
(1)
Lim Woo-Sub
(1)
Lindsey William
(1)
Lipiński Aleksander
(1)
Lohmyer G
(1)
Lorenzen Lars
(1)
Marchlewska Małgorzata
(1)
Marczyński Dariusz
(1)
Marx Thomas
(1)
Michalski Zbigniew Cezary
(1)
Moloukhia H
(1)
Morvan J
(1)
Morán A
(1)
Musee N
(1)
NagyAgnes
(1)
Narbonne J-F
(1)
Nowak-Starz Grażyna
(1)
Oleszczuk P
(1)
Omar H.A
(1)
Park D
(1)
Park J.M
(1)
Perrodin Y
(1)
Podwójci P
(1)
Płóciennik Maciej
(1)
Rogoś Elżbieta
(1)
Rush J.D
(1)
Schelb Dietmar
(1)
Smolarkiewicz Marcin Mieczysław (1974- )
(1)
Stępniak S
(1)
Szpringer Monika
(1)
Talinli I
(1)
Targowski Marcin
(1)
Toñanez Alvaro
(1)
Turbin M
(1)
Vermande P
(1)
Walery Maria
(1)
Wandrasz Janusz W
(1)
Wcisło Dariusz
(1)
Wey M-Y
(1)
Year
2020 - 2022
(7)
2010 - 2019
(28)
2000 - 2009
(40)
1990 - 1999
(6)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(78)
Germany
(1)
Hungary
(1)
Sweden
(1)
Switzerland
(1)
Language
Polish
(78)
English
(4)
German
(1)
Subject
odpady niebezpieczne
(61)
Substancje niebezpieczne i szkodliwe
(34)
Odpady
(14)
Odpady przemysłowe
(13)
Zagrożenia środowiska
(12)
Gospodarka odpadami
(10)
Ochrona środowiska
(10)
Recykling
(8)
odpady promieniotwórcze
(8)
Prawo
(7)
Transport materiałów niebezpiecznych
(6)
magazyny
(6)
skażenie środowiska
(6)
Substancje toksyczne
(5)
odpady komunalne
(5)
przepisy
(5)
ADR
(4)
Analiza ryzyka
(4)
Metody badawcze
(4)
Unia Europejska (UE)
(4)
Zanieczyszczenie
(4)
ekologia
(4)
Akcja ratowniczo-gaśnicza
(3)
Chemia
(3)
Materiały promieniotwórcze
(3)
Ratownictwo ekologiczne
(3)
Zagrożenia chemiczne
(3)
Zagrożenia zdrowia
(3)
spalanie
(3)
Analiza zagrożeń
(2)
Awarie przemysłowe
(2)
Bezpieczeństwo ekologiczne
(2)
Paliwa
(2)
Przyczyny pożaru
(2)
Ratownictwo chemiczne
(2)
Substancje chemiczne
(2)
Transport
(2)
Zagrożenia radiologiczne
(2)
Zagrożenia toksyczne
(2)
akcja poszukiwawczo-ratownicza
(2)
badania
(2)
czynniki szkodliwe
(2)
dyrektywy
(2)
kontrola
(2)
metale
(2)
odpady powypadkowe
(2)
słownik
(2)
zakłady zwiększonego ryzyka (ZZR)
(2)
Administracja samorządowa
(1)
Akumulator
(1)
BHP
(1)
Baterie
(1)
Bezpieczeństwo pożarowe
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Biomasa
(1)
Chemia organiczna
(1)
Degradacja środowiska
(1)
Dekontaminacja
(1)
Gazy
(1)
Katastrofy
(1)
Koce gaśnicze
(1)
Magazynowanie
(1)
Materiały i substancje wybuchowe
(1)
Oczyszczalnie ścieków
(1)
Pojazdy
(1)
Pożary
(1)
Prawo karne
(1)
Programy komputerowe
(1)
Przemysł rolno-spożywczy
(1)
Ratownictwo
(1)
Ropa naftowa
(1)
Rurociągi
(1)
Składowiska odpadów
(1)
Sorbenty
(1)
Spalanie
(1)
Straż graniczna
(1)
Substancje i produkty ropopochodne
(1)
Sytuacje kryzysowe
(1)
Toksyczność
(1)
Toksyczność produktów spalania
(1)
Transport drogowy
(1)
Transport kolejowy
(1)
Wyciek
(1)
Zabezpieczenie przeciwpożarowe
(1)
Zagrożenia
(1)
Zagrożenia biologiczne
(1)
Zakłady przemysłowe
(1)
Zarządzanie jakością
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
Zarządzanie ryzykiem
(1)
Zarządzanie środowiskiem
(1)
biogazy
(1)
cysterny
(1)
działania interwencyjne
(1)
edukacja społeczeństwa
(1)
gospodarka komunalna
(1)
gospodarstwo domowe
(1)
katastrofy ekologiczne
(1)
konferencje
(1)
konwencja
(1)
Subject: place
Stany Zjednoczone (USA)
(1)
Węgry
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(4)
Wytyczne
(1)
Domain
Ochrona środowiska
(1)
83 results Filter
No cover
Article
In basket
A rating system for determination of hazardous wastes / I. Talinli, R. Yamantürk, E. Aydin // Journal of Hazardous Materials. - 2005/1-3 Vol. 126 s.23-30.
Grupa tematyczna: Materiały niebezpieczne
Bibliogr. 14 poz., rys., tab.
Tł. tyt.: System wskaźnikowy dla określania odpadów niebezpiecznych
Wykazy odpadów niebezpiecznych i sposoby ich klasyfikacji są w większości krajów jednakowe. Często jednak występują problemy z określeniem "odpady niebezpieczne". Przedstawiono system wskaźnikowy umożliwiający określenie odpadów niebezpiecznych.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 14 poz.
Problematyka odpadów niebezpiecznych oraz ograniczenia gospodarki odpadami niebezpiecznymi po konwencji bazylejskiej w 1989 r. Definicja odpadów w świetle konwencji, kontrola transgranicznego przemieszczania.
No cover
Article
In basket
Journal of Hazardous Materials - Special Issue 2007, January // Journal of Hazardous Materials. - 2007/3 Vol. 139 s.1-583.
Grupa tematyczna: Inne
Tł. tyt.: Specjalne wydanie Journal of Hazardous Materials 2007, styczeń
Specjalne wydanie Journal of Hazardous Materials prezentujące abstrakty przedstawione na konferencji - First International Conference on Engineering for waste Treatment, która odbyła się w maju 2005 r. w Ecole des Mines d`Albi - Carmaux, Francja.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-60
Streszczenie: W artykule zawarto informacje na temat bezpiecznego postępowania z groźnymi odpadami, w tym jak uniknąć biologicznych i chemicznych czynników ryzyka.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-60
Streszczenie: W artykule zawarto informacje na temat bezpiecznego postępowania z groźnymi odpadami, w tym jak uniknąć biologicznych i chemicznych czynników ryzyka.
No cover
Book
In basket
Streszczenie: Opis organizacji składowania odpadów promieniotwórczych i ich transportowania.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. P-1645/1 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Przeciwdziałanie nielegalnemu importowi odpadów / Tadeusz Hadyś // Ratownictwo polskie. - 1994/2 s.15-24.
Przeciwdziałanie nielegalnemu importowi odpadów jest realizowane w trzech obszarach - sferach działania: na granicy, "u źródła" (w kraju eksportera), wewnątrz kraju. Przedstawiono główne zagrożenia terytorium RP związane z ruchem transgranicznym odpadów niebezpiecznych. Lista odpadów niebezpiecznych i pozostałych odpoadów poprodukcyjnych. Zadania straży granicznej w przeciwdziałaniu importowi odpadó niebezpiecznych.
No cover
Article
In basket
Grupa tematyczna: Ochrona środowiska
Bibliogr. 24 poz., rys.
Przedstawiono metody odpadów niebezpiecznych różnymi metodami. Opisano metodę termiczną, chemiczną, biologiczną, fizyczną, zestalanie odpadów organicznych.
No cover
Article
In basket
Characterization and assessment of Al Ruwais refinery wastewater / M.A. Zarooni, W. Elshorbagy // Journal of Hazardous Materials. - 2006/2 Vol. 136 s.398-405.
Grupa tematyczna: Ochrona środowiska
Bibliogr. 9 poz., rys., tab.
Tł. tyt.: Własciwości i oszacowanie ścieków z rafinerii Al Ruwais
Przeanalizowano włąściwości i składniki ścieków z rafinerii Al Ruwais (Arabia Saudyjska) w okresie czerwiec 2002 - czerwiec 2003. Program badawczy dotyczył rozpoznania głównych procesów i utylizacji ścieków spływających z rafinerii. Metodą BOD (biochemical oxygen demand) i COD (chemical oxygen demand) wykryto duże stężenie poliaromatycznych węglowodorów (PAHs) i fenoli. Wyniki badań.
No cover
Article
In basket
Gerfahren durch sekundäre Lithium - Ionen - Batterien / Roland Goertz, Thomas Marx // Brandschutz : Deutsche Feuerwehr-Zeitung. - 2015/1 s.11-17.
Bibl. 10 poz.
Tł.tyt.: Zagrożenia przy wtórnym wykorzystaniu baterii litowo-jonowych
Baterie i akumulatory, ze względu na obecność w składzie chemicznym metali ciężkich, mogą stanowić znaczne zagrożenie zdrowotne i negatywnie wpłynąć na stan środowiska przyrodniczego. W przypadku baterii litowo-jonowym przy wtórnym ich wykorzystaniu w przypadku pożaru związki fluoru tworzą żrące produkty rozkładu. W artykule przedtsawiono skutki i zagrożenia wynikające z rozxkłądu ww. baterii.
No cover
Article
In basket
Trust your instincts / William Lindsey, Michael DeNicola // Fire Chief: the official magazine of Fire-Rescue International. - 2010/12 Vol. 54 s.22-27.
Grupa tematyczna: Materiały niebezpieczne
Tł.tyt.; Zaufaj swojemu instynktowi
Jęsli coś wygląda jak odpad laboratoryjny i pachnie tak jak odpad to jest to prawdopodobne że jest to odpad laboratoryjny. W artykule przedstawiono zasady postępowania z niebezpiecznymi odpadami laboratoryjnymi.
No cover
Article
In basket
Polemika dot. artykułu D. Wcisło "Sorbenty w działaniach ekologicznych PSP" opublikowanego w nr 6/2010.
No cover
Article
In basket
Grupa tematyczna: Ochrona środowiska
Bibliogr. 10 poz., tab.
Przedstawiono ogólną charakterystykę woj. płockiego i miasta Płocka z punktu widzenia gospodarki odpadami komunalnymi.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-60
Streszczenie: W artykule zawarto informacje na temat bezpiecznego postępowania z groźnymi odpadami, w tym jak uniknąć biologicznych i chemicznych czynników ryzyka.
No cover
Article
In basket
Rozważania wokół odpadów poakcyjnych. / Dariusz Marczyński // Przegląd Pożarniczy. - 1998/2 s.27-28.
Z usuwaniem odpadów w szczególności niebezpiecznych PSP spotyka sie najczęściej podczas działań z zakresu ratownictwa chemicznego i ekologicznego. W artykule przedstawiono rozważania prawne dotyczące działań ratownictwa ekologiczno-chemicznbego wobec odpadów poakcyjnych.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-60
Streszczenie: W artykule zawarto informacje na temat bezpiecznego postępowania z groźnymi odpadami, w tym jak uniknąć biologicznych i chemicznych czynników ryzyka.
No cover
Article
In basket
Przewóz odpadów - czyli temat wyrzucony na smieci! / Marek Różycki // Niebezpieczne towary. Transport-Pakowanie-Magazynowanie. - 2006 wrzesień Z.3. s.7-8.
Analiza transportu odpadów niebezpiecznych oraz klasyfikacja transportowa
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Materiały i substancje niebezpieczne
Streszczenie: Poradnik dla wszystkich, którzy zajmują się transportem, a następnie przeładunkiem i przechowywaniem materiałów niebezpiecznych. Każdy, kto prowadzi magazyn, powinien przeanalizować możliwe zagrożenia i przeciwdziałać im w skuteczny sposób. Przedstawiono najczęstsze problemy związane z magazynowaniem chemii oraz wzorcowe sposoby ich rozwiązywania.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-19454 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-19453/Czyt. (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Odpady niebezpieczne w każdym domu / Radosław Fienko // Prawo i Środowisko. - 1998/3 s.20-22.
każdy z nas wytwarza odpady co zwiazane jest z szeroko pojętą konsumpcją. Powstawanie odpadów niebezpiecznych i innych niebezpiecznie, jest zjawiskiem społecznym, uzaleznionym od wielu czynników w tym głównie od poziomu i stylu życia mieszkańców, a takze od specyfiki zabudowy miejskiej oraz pory roku.
No cover
Article
In basket
Znaki na rurociągach / Przemysław Gogojewicz //W: Magazyn Instalatora : miesięcznik informacyjno-techniczny. - 2019/5 strony 32-33.
Sygnatura: CP-118
Streszczenie: Przeciwdziałąnie zanieczyszczeniom polega na zapobieganiu lub ograniczaniu wprowadzania substancji lub energii. Substancje niebezpieczne dla zdrowia i życia powinny być w odpowiedni sposób oznakowane. Dotyczy to również miejsc składowania i przesyłania. W artykule metody oznakowania zanieczyszczeń odpadami poinstalacyjnymi na rurociągach.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again