Źródło opisu
Katalog zbiorów
(10)
Forma i typ
Artykuły
(8)
Książki
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Dostępność
tylko na miejscu
(2)
Placówka
Czytelnia
(2)
Autor
Burnat Bogusław
(1)
Changhai Li
(1)
Chen Xiao
(1)
Chybowski Ryszard
(1)
Liew Kim Meow
(1)
Lu Shouxiang
(1)
Matczak Sławomir
(1)
Mignot Claudio
(1)
Mokrzycki Julian
(1)
Ossowski Tadeusz
(1)
Rudnik Ewa
(1)
Rózga Paweł
(1)
Strzelecki Konrad
(1)
Szewczyk Radosław
(1)
Szymański Mateusz
(1)
Ulicki Bogusław
(1)
Zhang Jiaqing
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(4)
1990 - 1999
(1)
1980 - 1989
(2)
1970 - 1979
(1)
1960 - 1969
(1)
Kraj wydania
Polska
(10)
Język
polski
(10)
Temat
oleje mineralne
(10)
Ratownictwo chemiczne
(2)
Substancje i produkty ropopochodne
(2)
Kalorymetr stożkowy
(1)
Konstrukcja maszyn
(1)
Ochrona przeciwpożarowa
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Odpady
(1)
Odporność ogniowa
(1)
Procesy produkcyjne
(1)
Taktyka walki z pożarami
(1)
Wypadki kolejowe
(1)
Zagrożenia pożarowe
(1)
Zanieczyszczenie
(1)
Zapłon
(1)
ciecze
(1)
cysterny
(1)
górnictwo
(1)
hydraulika
(1)
impregnacja
(1)
katastrofy ekologiczne
(1)
kopalnie
(1)
olej transformatorowy
(1)
promieniowanie cieplne/termiczne
(1)
skażenie środowiska
(1)
spalanie
(1)
Środki gaśnicze pianotwórcze
(1)
Gatunek
Praca dyplomowa
(2)
10 wyników Filtruj
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Sygnatura: CP-119
Streszczenie: Artykuł przedstawia wyniki badań eksperymentalnych, oceniających efektywność impregnacji różnych typów preszpanów wybranymi cieczami dielektrycznymi o odmiennych lepkościach kinematycznych. Badania zostały przeprowadzone bazując na efekcie podciągania kapilarnego przy uwzględnieniu różnych temperatur procesu impregnacji, tj.: 20, 60, 80 i 100°C. Wyniki pokazały, że efektywność impregnacji, rozumiana jako szybkość wnikania cieczy w preszpan, jest nierozerwalnie związana z lepkością kinematyczną cieczy. Jednocześnie zaobserwowano, że różnice w efektywności impregnacji są także istotne z punktu widzenia właściwości samego preszpanu, który jest poddany procesowi impregnacji. W zakresie badanych cieczy najlepsze właściwości impregnacyjne wykazał bezsprzecznie olej mineralny, jakkolwiek spośród cieczy alternatywnych zdecydowanie najkorzystniejsze wyniki dla całego zakresu temperatur uzyskano dla estru mieszanego o obniżonej lepkości. Z kolei porównując wyniki ze względu na użyty preszpan, można stwierdzić, że lepsze właściwości impregnacyjne ma preszpan o niższej gęstości, co także nie stanowi zaskoczenia, zważywszy na fakt intensywniejszego wnikania cieczy w materiał charakteryzujący się większą liczbą porów w jego objętości.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Przedstawiono laboratoryjne badania dotyczące właściwości pian oraz próby gaszenia płonących olejów mineralnych.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Vom Kampf gegen Schmieriges / Claudio Mignot // 118 Swissfire.ch. - 2012/5 s.19-22.
Tł.tyt.; Z walką naprzeciw wycieku oleju mineralnego
Wycieki olejów mineralnych czynią znaczne szkody w ludziach i w środowisku. Przedstawiono działania mające na celu zapobieżeniu skażeniu śriodowiska.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Przedstawiono zasady taktyczne zwalczania pożarów olejów mineralnych oraz natarcie gaśnicze.
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-2960 [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Rękopis
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-16520/CD [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Bibl. 36 poz., tab.
Tł.tyt.: Eksperymentalne badanie zapłonu i właściwości spalania typowych olejów
Wpływ strumienia ciepła promieniowania na zapłon i właściwości spalania typowych olejów takich jak: diesel, olej smarowy czy nafta lotnicza, zbadano w kalorymetrze stożkowym. Wyniki badań podkreślające przydatność metody Janssen`a do okreslenia czasu zapalenia olejów mineralnych i wpływu promieniowania cieplnego.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Bibliogr. 5 poz.
Cykl poświęcony jest przybliżeniu praktycznej wiedzy z zakresu stosowania pojęć i wskaźników dotyczących oceny stopnia zanieczyszczenia środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem jednostek i ich przeliczeń.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Nie doszło do katastrofy ekologicznej / Bogusław Ulicki // Przegląd Pożarniczy. - 1982/1 s.8-10.
23 października 1981 r w pobliżu stacji PKP Strzebiń (woj. śląskie) doszło do wykolejenia się pociągu z 34 cysternami. 19 cystern wykoleiło a część z nich spiętrzyła się. Cysterny zawierały mieszaninę mazutu, oleju mineralnego, ekstraktu furfurylu ciężkiego oraz skroplony butadien. Przedstawiono przebieg akcji ratownictwa chemicznego.
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej