Źródło opisu
Katalog zbiorów
(22)
Forma i typ
Artykuły
(9)
Książki
(7)
Publikacje naukowe
(6)
Dostępność
tylko na miejscu
(13)
dostępne
(1)
Placówka
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(13)
Autor
Sobolewski Mirosław
(3)
Polańczyk Andrzej
(2)
Rakowska Joanna
(2)
Adamiak Karol
(1)
Adamski Aleksander. st. kpt. mgr inż
(1)
Antonov Anatolii
(1)
Bednarski Mateusz
(1)
Bronisławski Wojciech
(1)
Chudzik Artur
(1)
Ciżewski Mateusz
(1)
Dmochowska Anna
(1)
Fedorczyk Wiktoria
(1)
Gajowski Paweł
(1)
Garwarski Kamil
(1)
Górski Krzysztof
(1)
Höhn Roland
(1)
Jaskółowski Waldemar
(1)
Jańczuk Bronisław
(1)
Klemański Mariusz
(1)
Klocek Kamil
(1)
Król Bernard
(1)
Kuzian Piotr
(1)
Kuśka Mateusz
(1)
Longwic Rafał
(1)
Lorek Aneta
(1)
Lotko Wincenty
(1)
Majder-Łopatka Małgorzata
(1)
Mikowicz Kamil
(1)
Nowicka Regina
(1)
Orliński Piotr
(1)
Ościłowska Barbara
(1)
Paczuski Maciej
(1)
Pofit-Szczepańska Melania. (1935 -)
(1)
Przedlacki Marcin
(1)
Różycki Marek
(1)
Sander Przemysław
(1)
Sikora Mieczysław
(1)
Sorobagatko Taras
(1)
Stachowicz Paweł
(1)
Sviatkevych Oleksandr
(1)
Szymczyk Katarzyna
(1)
Woliński Marek
(1)
Węsierski Tomasz
(1)
Yakovchuk Roman
(1)
Zdziennicka Anna
(1)
Ławniczuk Włodzimierz
(1)
Żak Grzegorz
(1)
Rok wydania
2020 - 2023
(6)
2010 - 2019
(13)
2000 - 2009
(2)
1970 - 1979
(1)
Kraj wydania
Polska
(22)
Język
polski
(21)
angielski
(1)
Temat
oleje napędowe
(22)
Sorbenty
(5)
Akcja ratowniczo-gaśnicza
(2)
Badania pożarnicze
(2)
Paliwa
(2)
Substancje i produkty ropopochodne
(2)
Transport materiałów niebezpiecznych
(2)
biopaliwa
(2)
cysterny
(2)
oleje opałowe
(2)
AFFF
(1)
Akcja gaśnicza
(1)
Bezpieczeństwo pożarowe
(1)
Chemia
(1)
Chemia organiczna
(1)
JRG
(1)
Mieszaniny
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Opady
(1)
Pogorzelisko
(1)
Pożary
(1)
Ratownictwo chemiczne
(1)
Ropa naftowa
(1)
Silniki spalinowe
(1)
Wypadki drogowe
(1)
Zagrożenia
(1)
Zagrożenie pożarowe
(1)
Zanieczyszczenie
(1)
Zapłon
(1)
badania techniczne
(1)
destylacja
(1)
likwidacja pożaru
(1)
materiały naturalne
(1)
mierniki cyfrowe
(1)
oleje kuchenne
(1)
parametry zapalności i wybuchowości
(1)
przepisy
(1)
rzeki
(1)
samozapłon
(1)
smary
(1)
spalanie
(1)
wyciek cieczy palnej
(1)
Środki gaśnicze i neutralizujące
(1)
Gatunek
Praca dyplomowa
(12)
Dziedzina i ujęcie
Bezpieczeństwo i wojskowość
(4)
Ochrona środowiska
(1)
22 wyniki Filtruj
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Sygnatura CP-127
Streszczenie: Przedstawiono wyniki badań obrazujące wpływ zawartości n-heksanu w mieszaninie z olejem rzepakowym na zwłokę samozapłonu tego paliwa w silniku o zapłonie samoczynnym. Zamieszczono wybrane właściwości fizykochemiczne oleju napędowego (ON) oraz testowanych mieszanin zawierających 10 oraz 15% obj. n-heksanu. Paliwa te wykorzystano do zasilania silnika badawczego zamontowanego w samochodzie marki Fiat Qubo. Przeprowadzone badania były kontynuacją badań wstępnych wykonanych na hamowni silnikowej, w których obiektem badań był silnik AD3.152 zasilany olejem rzepakowym z dodatkiem n- heksanu. Uzyskane wyniki potwierdziły, że obie testowane mieszaniny oleju rzepakowego z n-heksanem charakteryzowały się gorszą skłonnością do samozapłonu w stosunku do ON, co było związane bezpośrednio z ich odmiennymi właściwościami fizykochemicznymi.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Sygnatura: CP - 124
Streszczenie: W artykule zaprezentowano badania wpływu opadów atmosferycznych na wymywanie zasorbowane-go oleju napędowego. Wykazano, iż sorbenty mineralne mogą utracić w wyniku intensywnych opadów ponad 50% ropopochodnej a w przypadku sorbentów bazujących na glinokrzemianach wartość ta może dochodzić aż do 62%. Najlepsze parametry użytkowe uzyskano dla sorbentu hydrofobowego wykonane-go z włókien polipropylenowych dla którego spadek chłonności wyniósł zaledwie 13,71% (RB). Względ-nie dobrą odporność na wymywanie podczas opadów atmosferycznych uzyskano dla preparowanego torfu oraz sorbentu bazującego na skale wulkanicznej dla których ilość wymywanej ropopochodnej była ponad dwukrotnie mniejsza niż w przypadku sorbentów mineralnych.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Zagrożenia przy stosowaniu silnikowych paliw alternatywnych / Marek Woliński //W: Logistyka. - 2015/5 (CD cz. 2), strony 1651-1654.
Sygnatura: CP - 124
Streszczenie: Celem artykułu jest przedstawienie zagrożeń związanych ze stosowaniem paliw silnikowych stanowiących alternatywę dla benzyny czy oleju napędowego.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Jak gasić pożary biodiesla FAME? / Kamil Klocek // Przegląd Pożarniczy. - 2016/1 s.14-16.
Sygnatura: CP-13
Najwiekszym problemem jest gaszenie estrów metylowych kwasów tłuszczowych FAME, zastępujących olej napędowy. W artykule przedstawiono więc wyniki prób gaszenia biopaliwa FAME oraz - dla porównania - oleju napędowego pianami typu AFFF i AFFF-AR.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Sygnatura CP-127
Streszczenie: Przeprowadzono testy symulacyjne dla oleju napędowego (ON) i estrów metylowych kwasów tłuszczowych otrzymanych ze zużytego oleju kuchennego. Podstawą obliczeń był proces termicznego tworzenia się NO zgodnie z mechanizmem Zeldowicza dla silników Diesla. Współczynniki szybkości reakcji wyznaczono metodami Baulcha, GRI-MECH 3.0 i Heywooda. Stężenie NO obliczone metodą GRI-MECH było najbliższe wynikom doświadczalnym. Metoda ta może znaleźć potencjalne zastosowanie do szacowania rzeczywistych stężeń NO powstającego w silniku spalinowym napędzanym paliwem alternatywnym i innymi paliwami wyższej generacji o podobnych właściwościach fizykochemicznych.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Innowacje w cysternach / Marek Różycki // Niebezpieczne towary. Transport-Pakowanie-Magazynowanie. - 2010 wrzesień s.5-7.
Przewóz towarów w cysternach stanowi ok. 60% całości przewozu towarów niebezpiecznych. Cysterny do przewozu benzyny oraz olejów napędowych i opałowych coraz częściej wypełniają funkcje inne niż tylko przewóz. Standardem staje się mozliwość dostaw w niewielkich ilościach, prowadzeniem rozliczeń czy też mozliwość implikowania dodatków zgodnie z wymaganiami klientów oraz sprzedawcy paliwa. Ostatnie lata pokazały że w tej dziediznie są mozliwe innowacyjne rozwiązania i rewolucyjne patenty, któe tworzą nowy standard w przewozach.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
26 000 Liter Diesel geraten in Brand / Roland Höhn // 118 Swissfire.ch. - 2013/11 s.10-11.
Tł.tyt.: 26 000 litrów oleju napędowego zapaliło się
Doszło do wypadku drogowego podczas którego 26 000 litrów oleju napędowego zapaliło się. Przedstawiono przebieg akcji gaśniczej.
Książka
W koszyku
Księgozbiór czytelni: : Energetyka
Streszczenie: Skrypt zawiera podstawowe informacje na temat wytwarzania benzyn silnikowych, olejów napędowych i środków smarowych jako głównych produktów rafineryjnych. W sposób skrótowy wprowadza w zagadnienia parametrów eksploatacyjnych i właściwości fizykochemicznych produktów naftowych. Scharakteryzowano procesy technologiczne wytwarzania komponentów paliw oraz olejów bazowych w nawiązaniu do zmian jakościowych opisywanych produktów na przestrzeni kilkudziesięciu lat.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. I-21046 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-21045/Czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-13911/CD [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Rękopis
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-16590/CD [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Rękopis
W koszyku
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 46-48.
Streszczenie: Głównym celem pracy było wyznaczenie zdolności chłonących materiałów sorpcyjnych wobec oleju napędowego i oleju rzepakowego jadalnego oraz porównanie tych zdolności. Dodatkowo, dla lepszego zobrazowania różnic między tymi cieczami, wykorzystano wodę jako sorbat. Na podstawie otrzymanych wyników należało określić czy olej rzepakowy - nietoksyczny i łatwy w utylizacji, może być zamiennikiem oleju napędowego, zwłaszcza podczas zajęć i ćwiczeń, jako materiał pozoracyjny. Praca składa się z trzech części. Część pierwsza stanowi analiza literatury fachowej, w której przedstawiono informacje o sorbentach. W części tej wyjaśniono czym są sorbenty, ich klasyfikację, podział sorbentów pod kątem różnych czynników, jakie posiadają właściwości oraz jakie wymagania są im stawiane. Przedstawiono również podstawowe sposoby zastosowania sorbentów w działaniach ratowniczych oraz sposoby ich utylizacji. W części drugiej opisana została metoda badawcza oraz materiały wykorzystane w badaniach. Pierwszym etapem podczas badań było wyznaczenie gęstości materiałów chłonących oraz sorbatów. Następnie, za pomocą zmodyfikowanej metody Westinghouse’a przeprowadzono badanie chłonności materiałów sorpcyjnych takich jak: ABSONET, COMPAKT oraz piasek akwariowy wobec trzech cieczy: oleju napędowego, oleju rzepakowego jadalnego oraz wody. Na podstawie otrzymanych wyników obliczono maksymalną chłonność materiałów sorpcyjnych w trzech stosunkach (kg/kg, dm3/dm3, dm3/kg). W trzeciej części pracy poddano analizie wszystkie otrzymane wyniki, a następnie na ich podstawie wyciągnięto wnioski. [Streszczenie Autora]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-17736/CD [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-14003/CD [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-5882 [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Zanieczyszczenie Wisłoki / Wojciech Bronisławski // Przegląd Pożarniczy. - 1979/7 s.9-10.
W nocy z 6/7.02.1979 r z Zakładów Opon Samochodowych Stomil w Dębicy doszło do wycieku ponad 20 ton oleju maszynowego M-40 zwanego Miksolem. Przedstawiono przebieg akcji ratowniczej ratownictwa technicznego i chemicznego.
Brak okładki
Rękopis
W koszyku
BRAK ZGODY NA WGLĄD PRACY
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 51-53.
Streszczenie: Badania przeprowadzono dla czterech naturalnych sorbentów pochodzenia organicznego. Celem badań było określenie chłonności oleju napędowego przez wybrane materiały oraz stwierdzenie, który z badanych materiałów wykazuje największą chłonność. Do badań użyto trociny, torf, łuski ryżowe oraz porost. W części teoretycznej opisano wymagania stawiane sorbentom, scharakteryzowano materiały porowate, wyjaśniono proces absorpcji i adsorpcji, opisano badane właściwościach fizykochemiczne sorbentów, a także metody usuwania zanieczyszczeń substancji ropopochodnych. Chłonność badanych sorbentów wyznaczono za pomocą metody Westinghouse’a. Na podstawie otrzymanych wyników dokonano analizy porównawczej zdolności sorpcyjnych wybranych sorbentów. Spośród badanych sorbentów, najskuteczniejszym okazał się torf o zawartości wilgoci 8%. Sorbenty naturalne łatwo chłoną wodę i nie można ich stosować do cieczy agresywnych chemicznie. Zwykle są to sorbenty jednorazowego użytku, które wymagają odpowiednich warunków atmosferycznych w trakcie ich stosowania. Mimo to warto podkreślić, że naturalny sorbent organiczny oprócz niskiej ceny i dobrej skuteczności, jest: biodegradowalny, łatwo dostępny i utrzymuje się przez pewien czas na wodzie. Nasycony sorbent można spalić w wyznaczonym miejscu. Materiały te są przyjazne dla środowiska i często stanowią odpad rolniczy lub przemysłowy. Możliwość zastosowania surowców odpadowych w procesach usuwania zanieczyszczeń umożliwia ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów. Sorbenty te można modyfikować w celu poprawy właściwości. Badania nad sorbentami naturalnymi w przyszłości mogą przyczynić się do znacznego obniżenia kosztów usuwania zanieczyszczeń i stworzenia sorbentu bezkonkurencyjnego. [Streszczenie Autorki]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-18082/CD [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-14083/CD [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-13236/CD [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Sygnatura CP-26.
Streszczenie: W artykule przedstawiono dane analityczne i eksperymentalne dotyczące zagrożenia pożarowego biodiesla, jego mieszanek z olejem napędowym, jak również parametry procesu ich spalania i interakcje ze środkami gaśniczymi. Wykazano możliwość zastosowania określonych rodzajów środków gaśniczych przy pożarach biodiesla oraz określono szereg parametrów opisujących ich skuteczność.
Brak okładki
Rękopis
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-16283/CD [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Rękopis
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-15336/CD [magazyn] (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej