Form of Work
Publikacje naukowe
(89)
Artykuły
(47)
Książki
(11)
Pliki i bazy danych
(1)
Status
only on-site
(98)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(98)
Author
Ościłowska Barbara
(23)
Starzyński Eligiusz
(13)
Jaskółowski Waldemar
(9)
Sosnowski Janusz
(7)
Tuśnio Norbert
(6)
Bednarek Zoja (1936- )
(4)
Mahendran Mahen
(4)
Jarosz Ryszard
(3)
Kraszewska Wacława
(3)
Tomczuk Jan
(3)
Wiąckowski Jacek
(3)
Dzień Grzegorz
(2)
Kamińska Katarzyna
(2)
Karlikowski Tytus
(2)
Keerthan Poologanathan
(2)
Kolarkar Prakash
(2)
Kolbrecki Andrzej
(2)
Kukfisz Bożena
(2)
Ortyl Wacław
(2)
Sobolewski Mirosław
(2)
Trew P
(2)
Witek Łukasz
(2)
Adamski Ryszard Gabryel
(1)
Adaszewska Katarzyna
(1)
Andersson Petra
(1)
Baker G.B
(1)
Baranowski Łukasz
(1)
Bentz D.P
(1)
Bentz Dale P
(1)
Bernaziuk Sławomir
(1)
Bieńkowski Jacek
(1)
Bismarck C.V
(1)
Boruch Krzysztof
(1)
Brouwers H.J.H
(1)
Buchanan Andrew H
(1)
Błaszczak Łukasz
(1)
Cabała Kacper
(1)
Chen Fei
(1)
Chełmiński Krzysztof
(1)
Chuo T
(1)
Cielecka Czesława
(1)
Cierpicki Mieczysław
(1)
Clancy P
(1)
Collier P.C.R
(1)
Czeluśniak Andrzej
(1)
Dobrowolski Kacper
(1)
Domagalski Artur
(1)
Domszajt Paweł
(1)
Drewnowski Józef
(1)
Drzymała Tomasz
(1)
Dubicki Janusz
(1)
Dziadosz Jacek
(1)
Fabian Thomas Z
(1)
Filipek Piotr
(1)
Flyinn D.R
(1)
Fragiacomo M
(1)
Franas Tomasz
(1)
Gabryel Dorian
(1)
Gajewski Andrzej
(1)
Gil Anna
(1)
Goss Michał
(1)
Granosik Wiesław
(1)
Gredka Piotr
(1)
Gulczyński Witold
(1)
Gąsowski Marcin
(1)
Hader Michał
(1)
Hassan Mohamed Aly
(1)
Heck J.-H
(1)
Hjohlman Maria
(1)
Hryniewicz Paweł
(1)
Huba Marcin
(1)
Ibell T.J
(1)
Jagliński Łukasz
(1)
Janik Paweł
(1)
Janosz Robert
(1)
Jarząb Urszula
(1)
Juchniewicz Andrzej
(1)
Kaczor Dariusz
(1)
Kamiński Mariusz
(1)
Kiczuk Piotr
(1)
Kieliszek Sylwester (st. bryg. w st. spocz. dr inż.)
(1)
Kim J.H
(1)
Kochanowicz Piotr
(1)
Kochanowski Andrzej
(1)
Kozłowski Ryszard
(1)
Krajewski Łukasz
(1)
Kryger Jerzy
(1)
Krzysztofiak Łukasz
(1)
Król Bernard
(1)
Kubica Przemysław
(1)
Kuchta Aleksandra
(1)
Kuchta Aleksandraq
(1)
Kuczek Jerzy
(1)
Kujawski Daniel
(1)
Kurek Andrzej
(1)
Kustra Piotr
(1)
Kuzian Piotr
(1)
Lankajtes Jerzy
(1)
Laskowski Wiesław
(1)
Lau P.H
(1)
Year
2020 - 2021
(5)
2010 - 2019
(84)
2000 - 2009
(23)
1990 - 1999
(10)
1980 - 1989
(14)
1970 - 1979
(5)
1960 - 1969
(3)
1950 - 1959
(2)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(145)
United States
(1)
Language
Polish
(143)
English
(1)
German
(1)
Russian
(1)
Subject
płyty wiórowe
(47)
Rozkład termiczny
(35)
płyty pilśniowe
(30)
płyty gipsowe
(26)
płyty warstwowe
(23)
Badania pożarnicze
(21)
Zabezpieczenie przeciwpożarowe
(21)
Materiały budowlane
(19)
Przedsiębiorstwo produkcyjne
(18)
płyty
(18)
Gazy toksyczne
(17)
Palność - badanie
(13)
Metody badawcze
(12)
Procesy produkcyjne
(12)
Toksyczność
(12)
Odporność ogniowa
(11)
Materiały drewnopochodne
(10)
Symulacja
(8)
Zagrożenia pożarowe
(8)
spalanie
(8)
Środki ogniochronne
(8)
Toksyczność produktów spalania
(7)
Ciepło/wydzielanie ciepła
(6)
Kalorymetr stożkowy
(6)
Przemysł drzewny
(6)
Zabezpieczenia ogniochronne
(6)
elementy budowlane
(6)
Bezpieczeństwo pożarowe
(5)
Ochrona przeciwpożarowa
(5)
Wentylacja
(5)
izolacja
(5)
Analiza zagrożeń
(4)
Budownictwo
(4)
Palność
(4)
Warunki pożarowe
(4)
obiekty przemysłowe
(4)
Drewno
(3)
Gazy
(3)
Normalizacja
(3)
Płyty OSB
(3)
Płyty drewnopochodne
(3)
Wełna mineralna
(3)
Wytrzymałość materiałów
(3)
Zagrożenie wybuchowe
(3)
emisja
(3)
fizykochemia spalania
(3)
Środki gaśnicze pianotwórcze
(3)
Eurokody
(2)
ISO
(2)
Klasyfikacja pożarowa
(2)
Konstrukcje drewniane
(2)
Konstrukcje żelbetowe
(2)
Normalizacja pożarnicza
(2)
Oddymianie
(2)
Pianki poliuretanowe
(2)
Pożary - powstawanie
(2)
Pożary - zapobieganie
(2)
Projektowanie
(2)
Tworzywa sztuczne
(2)
katalog
(2)
klapy przeciwpożarowe
(2)
malarnie/lakiernie
(2)
materiały wykończeniowe
(2)
model strefowy
(2)
obliczenia
(2)
oddzielenia przeciwpożarowe
(2)
przewodnictwo cieplne
(2)
testy pożarnicze
(2)
ściana
(2)
Akcja ratowniczo-gaśnicza
(1)
Analiza ryzyka
(1)
Analiza termiczna
(1)
BHP
(1)
Budownictwo mieszkaniowe
(1)
Budynki
(1)
Certyfikacja zgodności
(1)
Chemia fizyczna
(1)
Ciepło spalania
(1)
Dym
(1)
Garaże
(1)
Instalacje elektryczne
(1)
Izolacje cieplne
(1)
Klasyfikacja
(1)
Klasyfikacja ogniowa
(1)
Kompozyty
(1)
Konstrukcje budowlane
(1)
Materiały palne
(1)
Meblarstwo
(1)
NIST
(1)
Pożarnictwo
(1)
Pożary
(1)
Pożary wewnętrzne
(1)
Programy komputerowe
(1)
Pyły
(1)
Pyły przemysłowe
(1)
Płomień
(1)
Rozprzestrzenianie się dymu
(1)
Schody
(1)
Stal
(1)
Strefa zagrożenia wybuchem
(1)
Subject: place
Szwecja
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(92)
Raport z badań
(1)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(5)
Architektura i budownictwo
(1)
Inżynieria i technika
(1)
146 results Filter
No cover
Article
In basket
Sygnatura: CP-80
Tłumaczenie tytułu: Obliczenie stacjonarnego pola temperatury w wielowarstwowej płycie z uwzględnieniem wewnętrznych źródeł ciepła w warunkach nieidealnego kontaktu termicznego między warstwami.
Bibl.6 poz.
W artykule omówiono zagadnienie równania rozkładu stacjonarnego pola temperatury w wielowarstwowej płycie przy obecności zarówno rozłożonych, jak i skupionych wewnętrznych źródeł ciepła z uwzględnieniem nieidealnego kontaktu termicznego między warstwami. Podczas formułowania zadania współczynnik przewodzenia ciepła i intensywność wewnętrznych źródeł ciepła zapisywane były w postaci splajnów za pomocą charakterystycznych funkcji przedziałów, a uwzględnienia intensywności skupionych źródeł dokonywano z wykorzystaniem funkcji Diraca (δ) poprzez prowadzenie po prawej stronie odpowiedniego równania quasi- -różniczkowego. Do takiego równania dodawane są znane warunki naprężenia i warunki początkowe, do których, jednoznacznie można sprowadzić dowolne dwupunktowe warunki brzegowe. Następnie z wykorzystaniem koncepcji quazi-pochodnych przedstawione zadanie sprowadza się do ekwiwalentnego zagadnienia Cauchy'ego dla odpowiednich systemów równań różniczkowych z oddziaływaniem impulsowym. Wnioski: W danym opracowaniu otrzymano rozwiązanie równania rozkładu stacjonarnego pola temperatury w płycie wielowarstwowej z uwzględnieniem zarówno rozłożonych, jaki i skupionych źródeł ciepła w warunkach nieidealnego kontaktu cieplnego (termicznego) między warstwami. Podano przykład obliczenia pola temperatury w ośmiowarstwowej płycie poddawanej różnym kontaktom cieplnym między warstwami, jak również równoczesnym lub nierównoczesnym rozłożonym i skupionym źródłom ciepła. Bazując na założeniach fizyki, odpowiednie równanie różniczkowe zapisywane było w kartezjańskim układzie współrzędnych, jednak przedstawiona metoda bez większych trudności może znaleźć zastosowanie w podobnych zadaniach z użyciem cylindrycznych lub sferycznych układów współrzędnych.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 26 poz., wykr.
Tł.tyt.: Analiza termicznego zachowania się płyt warstwowych w czasie pożarów przy wykorzystaniu badań numerycznych: płyt gipsowo-kartonowych, wełny mineralnej, włókien szklanych i izolacji celulozowych
Lekie płyty ścienne w ostatnich latach są coraz częściej wykorzystywane w budownictwie. Są to w większości płyty warstwowe (laminaty). W artykule opisano modele termiczne, zachowania się płyt w pożarach. W modelu wykorzystano program komputerowy SAFIR, umozliwiający badanie materiałów w standardowych warunkach zgodnie z Eorokodami. Uzyskane wyniki eksperymentalne, porównano z wynikami otrzymanymi z opracowanego modelu. Artykuł podaje szczegółowe elementy modelu, zachowanie się płyt w zróżnicowanych warunkach temperaturowych tzn. w formie funkcji "temperatura-czas spalania" Badane materiały miały różną grubość i gęstość. Wyniki badań, wskazują że najlepsze włąsności pożarowe wykazała płyta LSF tzn. płyta ze stalowymi, elastycznymi okładzinami.
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 52-53.
Streszczenie: Praca inżynierska pod tytułem "Analiza porównawcza szybkości wydzielania ciepła i dymu z wytypowanych płyt meblowych i gipsowo-kartonowych" ma na celu porównanie właściwości i zachowania się wybranych płyt drewnopochodnych i gipsowo-kartonowych w środowisku pożarowym. Do osiągnięcia tego celu wykorzystano metodykę badawczą kalorymetru stożkowego zgodnie z ISO 5660:15 Praca podzielona jest na dwie główne części. Pierwsza teoretyczna zawiera charakterystykę oraz właściwości fizykochemiczne najczęściej stosowanych materiałów w pracach wykończeniowych budynków, do których należą płyty wiórowe drewenopochodne oraz gipsowo-kartonowe i części drugiej eksperymentalnej, w której przeprowadzono badania wytypowanych płyt modyfikowanych ogniochronnie i ich niemodyfikowanych odpowiedników, pod kontem intensyfikacji środowiska pożarowego. W części eksperymentalnej oznaczono: szybkość wydzielania ciepła (HRR), całkowite ciepło wydzielone (THR), efektywne ciepło spalania (EHC), szybkość ubytku masy (MLR), powierzchnia ekstynkcji właściwej (SEA), całkowita ilość wydzielonego dymu z jednostki powierzchni (TSR) oraz ilość wydzielonego tlenku węgla CO i dwutlenku węgla CO2, z materiałów modyfikowanych ogniochronnie oraz niemodyfikowanych ogniochronnie. Na podstawie wykonanych badań dokonano analizy porównawczej szybkości wydzielania ciepła i dymu z wytypowanych płyt meblowych i gipsowo kartonowych. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17339 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Omawia właściwości ogniochronne płyt gipsowych i ich zastosowanie do zabudowy szybów wentylacyjnych oraz tras kablowych
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Streszczenie: W artykule zaproponowano metodę badawczą, będąca alternatywą dla stosowanych do tej pory metod, dającą możliwość oceny wpływu dodatków do wody na zdolności zwilżające uzyskanych roztworów. W szerokim zakresie stężeń zbadano dynamiczne napięcie powierzchniowe używanych koncentratów środków pianotwórczych różnych typów, zwilżaczy pożarniczych oraz surfaktantu wzorcowego. Dokonano analizy porównawczej zdolności zwilżających badanych koncentratów pożarniczych.
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Zabezpieczenie przed samozapłonem płyt pilśniowych, zmniejszenie możliwości eksplozji, ograniczenie skutków pożarów lub wybuchów oraz gaszenie pożarów w komorach hartowania płyt.
No cover
Book
In basket
Streszczenie: Katalog prezentuje charakterystykę płyt gipsowo-kartonowych, które stanowią ofertę sprzedazową fimy AKU-Line.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. P-1738/1 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-2058 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Zagrożenie pożarowe w procesie produkcji płyt wiórowych.
No cover
Article
In basket
Bibl. 12 poz., wykr.
Tł.tyt.: Własności pożarowe drewna i płyt kompozytów lignocelulozo-tworzywowych
Tradycyjnie palność płyt bada się indeksem szybkości rozprzestrzeniania się płomienia (FSI - flame spread index) bądź też metodą UL 723/ ASTM E 84. Ze względu na duże gabaryty wyrobów, różne placówki badawcze opracowują nowe, tańsze metody badań. W artykule opisano nową metodę badań płyt kompozytowych, opracowaną przez Uniwersytet Kalifornijski (Forest Products Laboratory), oparta na szacowaniu zużycia tlenu w czasie spalania, zbliżoną do normatywnej metody badań kinetyki generacji ciepła ASTM E 1354 (kalorymetr stożkowy)
No cover
Article
In basket
Grupa tematyczna: Budownictwo
Bibliogr. 28 poz., rys.
Tł.tyt.; Ocena ścinania belek betonowych i płyt mostu
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 27 poz., tab.
Tł.tyt.: Numeryczne badanie paneli gipsowych w standardowych warunkach pożarowych
Opis wyników badań mających na celu okreslenie zmian własności cieplnych ściennych paneli gipsowych w warunkach cieplnych pożaru (ciepła właściwego oraz wzglednej gęstości płyt w podwyższonej temperaturze).
No cover
Article
In basket
Płyty lignocelulozowe / Ryszard Kozłowski // Przegląd Pożarniczy. - 1975/6 s.9-10.
Właściwości płyt lignocelulozowych (wiórowe, paździerzowe, pilśniowe) jako materiały trudno zapalne
No cover
Article
In basket
Kolejność przebiegu procesu technologicznego, rodzaje płyt pilśniowych i ich zastosowanie oraz analiza przyczyn powstawania pożarów płyt pilśniowych.
No cover
Article
In basket
Przeciwpożarowe zabezpieczenie płyt pilśniowych / Jan Roman // Przegląd Pożarniczy. - 1967/2 s.16-17.
Zabezpieczenie przeciwpożarowe i zastosowanie środków ognioochronnych dla płyt pilśniowych.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again