Form of Work
Publikacje naukowe
(14)
Artykuły
(9)
Status
only on-site
(14)
Branch
Czytelnia
(14)
Author
Ościłowska Barbara
(5)
Kolbrecki Andrzej
(2)
Baker G.B
(1)
Bismarck C.V
(1)
Collier P.C.R
(1)
Czeluśniak Andrzej
(1)
Filipek Piotr
(1)
Gajewski Andrzej
(1)
Gulczyński Witold
(1)
Janik Paweł
(1)
Jaskółowski Waldemar
(1)
Keerthan Poologanathan
(1)
Kubica Przemysław
(1)
Kujawski Daniel
(1)
Kukfisz Bożena
(1)
Kuzian Piotr
(1)
Maciejewska Agnieszka
(1)
Mahendran Mahen
(1)
Małecki Aleksander
(1)
Niewczas Tomasz
(1)
Nock H.P
(1)
Norek Mateusz
(1)
Olszak Kajetan
(1)
Pantousa Daphne
(1)
Pazen O.Ju
(1)
Pietrzak Bogumił
(1)
Pietrzyk Krzysztof
(1)
Rosiek Bartłomiej
(1)
Salamonowicz Zdzisław
(1)
Starzyński Eligiusz
(1)
Sulik Paweł
(1)
Szefler Alfred
(1)
Szweda Adam
(1)
Tacij R.M
(1)
Trew P
(1)
Woliński Marek
(1)
Wróblewski Bogdan
(1)
Year
2010 - 2019
(20)
1990 - 1999
(1)
1980 - 1989
(1)
1960 - 1969
(1)
Country
Poland
(23)
Language
Polish
(22)
Russian
(1)
Subject
płyty warstwowe
(23)
Rozkład termiczny
(6)
Materiały budowlane
(4)
Odporność ogniowa
(4)
Przedsiębiorstwo produkcyjne
(4)
Toksyczność
(3)
Środki ogniochronne
(3)
Eurokody
(2)
Materiały drewnopochodne
(2)
Symulacja
(2)
Tworzywa sztuczne
(2)
Zabezpieczenie przeciwpożarowe
(2)
izolacja
(2)
ściana
(2)
Analiza ryzyka
(1)
Badania pożarnicze
(1)
Gazy toksyczne
(1)
ISO
(1)
Klasyfikacja ogniowa
(1)
Konstrukcje budowlane
(1)
Meblarstwo
(1)
Normalizacja pożarnicza
(1)
Palność - badanie
(1)
Pianki poliuretanowe
(1)
Projektowanie
(1)
Rozprzestrzenianie się dymu
(1)
Stal
(1)
Strefa zagrożenia wybuchem
(1)
Temperatura
(1)
Ubezpieczenia
(1)
Wełna mineralna
(1)
Zabezpieczenia ogniochronne
(1)
analiza
(1)
elementy budowlane
(1)
fizykochemia spalania
(1)
materiały wykończeniowe
(1)
oddzielenia przeciwpożarowe
(1)
płyty gipsowe
(1)
reakcja na ogień
(1)
spalanie
(1)
spalanie bezpłomieniowe
(1)
szkło
(1)
wskaźniki
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(14)
23 results Filter
No cover
Article
In basket
Sygnatura: CP-80
Tłumaczenie tytułu: Obliczenie stacjonarnego pola temperatury w wielowarstwowej płycie z uwzględnieniem wewnętrznych źródeł ciepła w warunkach nieidealnego kontaktu termicznego między warstwami.
Bibl.6 poz.
W artykule omówiono zagadnienie równania rozkładu stacjonarnego pola temperatury w wielowarstwowej płycie przy obecności zarówno rozłożonych, jak i skupionych wewnętrznych źródeł ciepła z uwzględnieniem nieidealnego kontaktu termicznego między warstwami. Podczas formułowania zadania współczynnik przewodzenia ciepła i intensywność wewnętrznych źródeł ciepła zapisywane były w postaci splajnów za pomocą charakterystycznych funkcji przedziałów, a uwzględnienia intensywności skupionych źródeł dokonywano z wykorzystaniem funkcji Diraca (δ) poprzez prowadzenie po prawej stronie odpowiedniego równania quasi- -różniczkowego. Do takiego równania dodawane są znane warunki naprężenia i warunki początkowe, do których, jednoznacznie można sprowadzić dowolne dwupunktowe warunki brzegowe. Następnie z wykorzystaniem koncepcji quazi-pochodnych przedstawione zadanie sprowadza się do ekwiwalentnego zagadnienia Cauchy'ego dla odpowiednich systemów równań różniczkowych z oddziaływaniem impulsowym. Wnioski: W danym opracowaniu otrzymano rozwiązanie równania rozkładu stacjonarnego pola temperatury w płycie wielowarstwowej z uwzględnieniem zarówno rozłożonych, jaki i skupionych źródeł ciepła w warunkach nieidealnego kontaktu cieplnego (termicznego) między warstwami. Podano przykład obliczenia pola temperatury w ośmiowarstwowej płycie poddawanej różnym kontaktom cieplnym między warstwami, jak również równoczesnym lub nierównoczesnym rozłożonym i skupionym źródłom ciepła. Bazując na założeniach fizyki, odpowiednie równanie różniczkowe zapisywane było w kartezjańskim układzie współrzędnych, jednak przedstawiona metoda bez większych trudności może znaleźć zastosowanie w podobnych zadaniach z użyciem cylindrycznych lub sferycznych układów współrzędnych.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-15791/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-15792/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-15793/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 26 poz., sch., tab.
Tł.tyt.: Modelowanie zachowania się warstwowych płyt z zewnętrznymi, cienkimi okładzinami stalowymi w warunkach pożarowych
W artykule opisano i zanalizowano zachowanie się warstwowych płyt z okłądzinami stalowymi pod wpływem wysokiej temperatury, symulującej jej szybkość wzrostu zgodnie z wymaganiami Eurocodu w czasie badań odporności ogniowej. W badaniach wykorzystano dwa różne typy płyt: jednowarstwowe i wielowarstwowe. Obie płyty zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Eurokodu 4 tzn. miały podobną wytrzymałość w temperaturze pokojowej. W modelu wykorzystano dane techniczne, różnicujące obie płyty własności termiczno-mechaniczne materiałów z których płyty były wykonane , nieliniowe zachowanie się płyt w podwyższonej temperaturze oraz zdolność odkruszenia się i pękania. Uzyskane wyniki porównano zgodnie z propozycjami zamieszczonymi w Eurokodzie 4.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 26 poz., wykr.
Tł.tyt.: Analiza termicznego zachowania się płyt warstwowych w czasie pożarów przy wykorzystaniu badań numerycznych: płyt gipsowo-kartonowych, wełny mineralnej, włókien szklanych i izolacji celulozowych
Lekie płyty ścienne w ostatnich latach są coraz częściej wykorzystywane w budownictwie. Są to w większości płyty warstwowe (laminaty). W artykule opisano modele termiczne, zachowania się płyt w pożarach. W modelu wykorzystano program komputerowy SAFIR, umozliwiający badanie materiałów w standardowych warunkach zgodnie z Eorokodami. Uzyskane wyniki eksperymentalne, porównano z wynikami otrzymanymi z opracowanego modelu. Artykuł podaje szczegółowe elementy modelu, zachowanie się płyt w zróżnicowanych warunkach temperaturowych tzn. w formie funkcji "temperatura-czas spalania" Badane materiały miały różną grubość i gęstość. Wyniki badań, wskazują że najlepsze włąsności pożarowe wykazała płyta LSF tzn. płyta ze stalowymi, elastycznymi okładzinami.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-14789/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-15355/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Omawówiono zagadnienia ognioodporności płyt warstwowych. Na przykładzie magazynu z płyt przedstawiono obliczenia obciążenia ogniowego konstrukcji, omówiono fazy deformacji ścian ogniowych w wyniku działania wysokich temperatur oraz specyfikę sufitów podwieszanych.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-12394/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-14095/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-15794/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-15719/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Facing Up to Fire / P. Trew // Fire Prevention. - 1998/309 s.17-18.
Tł .tyt.: Palność zewnętrznych i wewnętrznych płyt warstwowych
Drugi artykuł z serii poświęconej stabilności warstwowych płyt izolacyjnych w środowisku pożarowym. Po omówieniu wyników testów palności paneli izolacyjnych stosowanych jako okładziny zewnętrzne ścian budynków, wykonanych zgodnie z wymaganiami EPIC (Engineered Panels in Construction). Omówiono zachowanie się w pożarze rdzeni płyt warstwowych. Autor analizuje sposób spalania się pianki poliuretanowej i styropianu najczęściej wykorzystywanych materiałów izolacyjnych w płytach warstwowych oraz omawia wpływ szczelności połączeń, okładzin paneli izolacyjnych na ich odporność ogniową.
No cover
Article
In basket
Przedstawiono wymagania ogniowe wobec ścian z płyt warstwowych, zasady badań płyt warstwowych w zakresie reakcji na ogień oraz zasady ich klasyfikacji zgodnie z obowiązującymi normami.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-11974/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16571/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-946 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 12 poz., tab.
Tł.tyt.: Wpływ budowy izolacyjnych płyt zawierających polistyren na zachowanie się w pożarze
Artykuł opisuje wyniki badań wpływu konstrukcji płyt warstwowych (PIP) na palność styropianowego rdzenia płyty z okłądzinami stalowymi. Tego typu płyty są wykorzystywane w budownictwie w Nowej Zelandii. W badanich wykorzystano różne metody eksperymentalne: kalorymetr stożkowy, standard ISO 9705, szacując kinetykę generacji ciepła wczasie spalania rdzenia płyty oraz możliwość zaistnienia zjawiska flashover. Badano również sposób spalania się płyty jako wyrobu wielowarstwowego, szczególnie integralność płyty, jej odkształcenia mechaniczne w funkcji wzrostu temperatury. W celu szacowania odporności płyty na czasy zapalenia, rdzeń płyty pokryto środkami ognioochronymi, okreslając wskaźniki ocen palności i dymotwórczosći zgodnie z wymaganiami UE tzn. wskaźniki FIGRA i SMOGRA
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again