Form of Work
Publikacje urzędowe i akty prawne
(26)
Artykuły
(6)
Publikacje naukowe
(2)
Status
only on-site
(28)
Branch
Czytelnia
(28)
Author
Kukfisz Bożena
(3)
Bąk Damian
(1)
Domański Wojciech
(1)
Gołąbek Barbara
(1)
Grabarczyk Marcin
(1)
Jaskółowski Waldemar
(1)
Klapsa Wojciech
(1)
Król Maciej
(1)
Kuśka Mateusz
(1)
Lesiak Piotr
(1)
Maranda Andrzej
(1)
Małozięć Daniel
(1)
Półka Marzena
(1)
Półka Marzena (1969- )
(1)
Rink Patrycja
(1)
Teodorczyk Andrzej. prof. dr hab. inż
(1)
Year
2020 - 2021
(2)
2010 - 2019
(13)
2000 - 2009
(5)
1990 - 1999
(3)
1980 - 1989
(11)
Country
Poland
(34)
Language
Polish
(34)
Subject
parametry zapalności i wybuchowości
(34)
Zagrożenie wybuchowe
(20)
Zagrożenia pożarowe
(16)
Pyły
(13)
Wybuchy
(11)
włókna
(7)
Gazy
(3)
badania
(2)
Badania pożarnicze
(1)
Badanie wybuchowości
(1)
Chemia fizyczna
(1)
Drewno
(1)
Normalizacja pożarnicza
(1)
Substancje niebezpieczne i szkodliwe
(1)
Zagrożenia przemysłowe
(1)
Zapłon
(1)
ciecze
(1)
czas zapalenia
(1)
mieszanina palna
(1)
mieszanina pyłowo-powietrzna
(1)
oleje napędowe
(1)
Genre/Form
Normy
(26)
Praca dyplomowa
(2)
34 results Filter
No cover
Article
In basket
Sygnatura: CP-80
Celem artykułu jest przedstawienie wyników przeprowadzonych prac eksperymentalnych dotyczących wpływu temperatury na wybrane parametry wybuchowości, tj. ciśnienie wybuchu P oraz maksymalne ciśnienie wybuchu Pmax. Dodatkowo dokonany został przegląd literatury na temat wyżej wymieniony oraz dwóch dodatkowych parametrów tj. szybkości narastania ciśnienia wybuchu (dp/dt) oraz maksymalnej szybkości narastania ciśnienia wybuchu.
No cover
Article
In basket
Sygnatura: CP - 124
Streszczenie: W pracy poddano analizie parametry wybuchowe pyłu drewna egzotycznego merbau i porównano je do charakterystyk wybuchowych drewna krajowego, gdyż wybuchy mieszanin pyłowych stwarzają istotne zagrożenia w procesach technologicznych, w których operuje się rozdrobnionym materiałem palnym jako surowcem (a także uzyskuje się sproszkowany produkt lub produkt uboczny).
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-127
Streszczenie: Przedstawiono przegląd podstawowych parametrów detonacyjnych saletroli, materiałów wybuchowych emulsyjnych (MWE) i heavy- -ANFO. Podkreślono takie zalety tych środków strzałowych, jak wodoodporność w przypadku MWE i niektórych typów heavy-ANFO i praktycznie brak wrażliwości na bodźce mechaniczne. Ta ostatnia cecha umożliwia zastosowanie samojezdnych urządzeń mieszająco-załadowczych, pozwalających na formowanie w otworach strzałowych układu różnych MW dostosowanego do właściwości fizyko-mechanicznych złoża a jednocześnie zapewniającego obniżenie stopnia obciążeń środowiskowych.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PN-EN 14034-2 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PN-EN 14034-4 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PN-EN 14034-3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PN-EN 14034-1+A1 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PN-EN 1839 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PN-EN 1839 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PN-EN 15967 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-103
Wyeliminowanie lub ograniczenie zagrożenia wynikającego z występowania w miejscach pracy pyłowych atmosfer wybuchowych wymaga poznania własności palnych i wybuchowych pyłów materiałów palnych. W artykule przedstawiono i scharakteryzowano parametry chrakteryzujące właściwości wybuchowe pyłów palnych materiałów. Parametry charakteryzujące wybuchowość pyłów są zdefiniowane, a metody ich badań oraz zasady budowy i wymagania techniczne dla aparatów do badań są znormalizowane. W CIOP-PIB opracowano metody badań maksymalnego ciśnienia wybuchu, maksymalnej szybkości narastania ciśnienia wybuchu, współczynnika wybuchowości pyłu, dolnej granicy wybuchowości oraz minimalnej energii zapłonu. Opracowane metody spełniają wymagania techniczne i metodyczne nakreślone w normach PN-EN 14034 i PN-EN 13821.
No cover
Article
In basket
Analiza wybranych parametrów wybuchowości par heksanu w podwyższonych temperaturach. / Marzena Półka, Bożena Kukfisz // W:Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza : kwartalnik CNBOP. - 2016/2 s.117-125.
Sygnatura: CP-80
W pracy przeprowadzono analizę wpływu temperatury na wartości parametrów wybuchowości. Celem artykułu jest określenie podstawowych parametrów wybuchowości tj. maksymalnego ciśnienia wybuchu, maksymalnej szybkości narastania ciśnienia wybuchu, dolnej granicy wybuchowości i par n-heksanu w podwyższonych temperaturach do 50⁰C i 100⁰C. Znajomość parametrów mieszanin palnych a w szczególności dolnej granicy zapalności ma duże znaczenie dla bezpieczeństwa przebiegu wielu procesów przemysłowych. Maksymalne ciśnienie wybuchu oraz maksymalna szybkość narastania ciśnienia wybuchu, w miarę podwyższania się temperatury zmniejszają swoją wielkość, co świadczy o tym, że wybuch heksanu w takich warunkach staje się mniej gwałtowny.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PN-EN 60079-10-1 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-127
Streszczenie: Przedstawiono wpływ opóźnienia czasu aktywacji źródła zapłonu na maksymalne ciśnienie wybuchu oraz maksymalną szybkość narastania ciśnienia wybuchu wybranej mieszaniny pyłowo-powietrznej. Odniesiono się do badań z zastosowaniem kulistego zbiornika o pojemności 20 dm³.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16423/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PN-EN 14034-2 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PN-EN 14034-2 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Zagrożenie pożarem i wybuchem. Parametry zapalności i wybuchowości. Nazwy i określenia. PN-84/C-01200/01. - Ustan. dn. 30 czerwca 1984r. jako norma obow. od dn. 1 stycznia 1985r. - Warszawa : Wydawnictwa Normalizacyjne "Alfa", 1984. - 2 s. ; 30 cm.
Zastąpiona przez PN-EN 1127-1:2001
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PN-C-01200/01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PN-93/C-01200 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16283/CD [magazyn] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again