Form of Work
Artykuły
(26)
Publikacje naukowe
(4)
Publikacje fachowe
(2)
Status
only on-site
(4)
Branch
Czytelnia
(4)
Author
Merci B
(4)
Deckers X
(2)
Haga S
(2)
Rybiński Janusz
(2)
Łangowski Krzysztof
(2)
Żupańska Iwona
(2)
Annerel E
(1)
Bamonte P
(1)
Beji Tarek
(1)
Bryant Paul
(1)
Brzezińska Dorota
(1)
De Potter Pieterjan
(1)
Domański Tomasz
(1)
Dziubiński Marek
(1)
Eljasiak Marek
(1)
Enis Cetin A
(1)
Felicetti R
(1)
Foley James M
(1)
Gouverneur Benedict
(1)
Hulimka Jacek
(1)
Jansen D
(1)
Janák Milan
(1)
Joniec Waldemar
(1)
Kałuża Marta
(1)
Klinge H
(1)
Kociołek Krzysztof T
(1)
Kopeć Przemysław
(1)
Kosieradzki Jerzy
(1)
Król Aleksander
(1)
Król Małgorzata
(1)
Magdziarz Marek
(1)
Majdak Krzysztof
(1)
Merci Bart
(1)
Middha Prankul
(1)
Moser Marco
(1)
Noakowski Piotr
(1)
Obst Bartosz
(1)
Olbžímek Juraj
(1)
Sawczuk Małgorzata
(1)
Sette B
(1)
Shipp M
(1)
Taerwe L
(1)
Tilley N
(1)
Tofiło Piotr
(1)
Trochim Kamil
(1)
Urbaniak Sławomir
(1)
Van Hoecke Sofie
(1)
Van de Walle Rik
(1)
Van den Bulck Eric
(1)
Van den Schoor Filip
(1)
Verstockt Steven
(1)
Woliński Marek
(1)
Wolter F
(1)
Year
2020 - 2022
(4)
2010 - 2019
(21)
2000 - 2009
(7)
Country
Poland
(31)
Switzerland
(1)
Language
Polish
(31)
German
(1)
Subject
parkingi
(32)
Garaże
(12)
Obiekty podziemne
(8)
Bezpieczeństwo pożarowe
(5)
Pożary
(5)
Akcja ratowniczo-gaśnicza
(4)
Wentylacja
(4)
Obliczeniowa mechanika płynów
(3)
Pożary - powstawanie
(3)
Symulacja
(3)
Badania pożarnicze
(2)
Budownictwo użyteczności publicznej
(2)
Detektory gazu
(2)
Dym
(2)
Ochrona przeciwpożarowa
(2)
Pojazdy elektryczne
(2)
Projektowanie
(2)
Samochody
(2)
Tlenek węgla
(2)
Tryskacze
(2)
Zbiorniki
(2)
Analiza termiczna
(1)
Budownictwo
(1)
Budynki
(1)
Budynki wysokie
(1)
Ciepło/wydzielanie ciepła
(1)
Ewakuacja
(1)
Gazy
(1)
Gazy palne
(1)
Gazy toksyczne
(1)
HRR
(1)
Instalacje i urządzenia przeciwpożarowe
(1)
Kamery termowizyjne
(1)
Katastrofy budowlane
(1)
Kominy
(1)
Konstrukcje betonowe
(1)
Konstrukcje budowlane
(1)
Konstrukcje żelbetowe
(1)
LPG
(1)
Normalizacja pożarnicza
(1)
Oddymianie
(1)
Pożary pojazdów
(1)
Przemysł motoryzacyjny
(1)
Przyczyny pożaru
(1)
QRA
(1)
Ratownictwo
(1)
Rozprzestrzenianie się dymu
(1)
Systemy oddymiające
(1)
Techniczne systemy zabezpieczeń
(1)
Technologia pożarnicza
(1)
Transport drogowy
(1)
VCE
(1)
Wybuchy
(1)
Wykrywanie pożaru
(1)
Zabezpieczenie przeciwpożarowe
(1)
Zagrożenia
(1)
akcja poszukiwawczo-ratownicza
(1)
bezpieczeństwo wybuchowe
(1)
chmura palna
(1)
czujki gazu
(1)
detekcja
(1)
detektory
(1)
drogi ewakuacyjne
(1)
instalacja gazowa
(1)
obiekty przemysłowe
(1)
przyczyny wybuchu
(1)
szpitale
(1)
video
(1)
Subject: place
Francja
(1)
Paryż (Francja)
(1)
Szwajcaria
(1)
Wielka Brytania
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(4)
32 results Filter
No cover
Article
In basket
Płonące samochody / Sławomir Urbaniak // Przegląd Pożarniczy. - 2002/9 s.10.
Temat: Pożary ; parkingi
Grupa tematyczna: Zagadnienia operacyjne
Omówiono przebieg akcji ratowniczo-gaśniczej podczas pożaru na terenie parkingu rozlewni piwa i napojów w Koninie .
No cover
Article
In basket
Wentylacja garaży zamkniętych / Waldemar Joniec // Rynek Instalacyjny. - 2020/7-8 strony 74-78.
Sygnatura CP-37
Streszczenie: Garaży dotyczą bardzo wysokie wymagania odnośnie do wentylacji i bezpieczeństwa pożarowego. Przepisy te (§ 108 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych [1]) wymagają stosowania różnych rozwiązań w zależności od lokalizacji garażu, jego wielkości i tego, czy jest on otwarty, czy zamknięty. Regulują też kwestie wentylacji bytowej i pożarowej. Wentylacja bytowa ma za zadanie utrzymanie prawidłowych warunków w garażu, czyli rozrzedzenie i usunięcie spalin z silników samochodowych, oraz zapobieganie ryzyku gromadzenia się i wybuchu gazów wybuchowych z nieszczelnych instalacji gazowych w pojazdach. W zamkniętych nieogrzewanych garażach nadziemnych wolnostojących, przybudowanych lub wbudowanych w inne budynki należy stosować co najmniej wentylację naturalną, przez przewietrzanie otworami wentylacyjnymi umieszczonymi w ścianach przeciwległych lub bocznych bądź we wrotach garażowych, o łącznej powierzchni netto otworów wentylacyjnych nie mniejszej niż 0,04 m2 na każde wydzielone przegrodami budowlanymi stanowisko postojowe. W garażach ogrzewanych nadziemnych lub częściowo zagłębionych, mających nie więcej niż 10 stanowisk postojowych, WT wymagają co najmniej wentylacji grawitacyjnej, zapewniającej 1,5-krotną wymianę powietrza na godzinę. Wyrażenie „co najmniej” sugeruje (choć nie nakazuje) wentylację mechaniczną kanałową lub strumieniową (kierunkową).
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-15.
Streszczenie: Przedstawiono zagrożenia rozprzestrzeniania się ognia podczas pożaru na blisko stojących samochodach na parkingach. Opisano przykłady wielkich pożarów tego typu na świecie: na parkingu wielokondygnacyjnym w Liverpoolu, w wypożyczalni na Florydzie. Omówiono zagadnienia palności samochodów oraz zagrożenia i trudności podczas działań gaśniczych.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-60
Streszczenie: W tej części autor omawia parkingi i garaże dla samochodów
No cover
Article
In basket
Sygnatura: CP-80
Streszczenie: Na przykładzie pożaru wielopoziomowego parkingu w Liverpoolu omówiono zagadnienia konieczności zmian w strategii przeciwpożarowej i dostosowania przepisów do nowych technologii, koncepcji ochrony ludzi i mienia, rodzajów budynków, zmieniających się okoliczności oraz skutków ekonomicznych i ekologicznych dużych pożarów.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-14888/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
4 Millionen Schaden: Feuer in Wohnmobil-Park. Straty na 4 miliony DM / H. Klinge // 112-Magazin der Feuerwehr [od Nr 10/2001 jako FFZ Feuerwehr Fachtzeitschrift ]. - 2000/4 s.242-243.
Grupa tematyczna: Zagadnienia operacyjne
Tł .tyt.: Pożar na parkingu przeznaczonym dla przyczep kempingowych
W listopadzie w Hofgeismar pożar zniszczył przyczepy kempingowe stojące na parkingu. Przedstawiono przebieg akcji ratowniczo-gaśniczej. Przyczyną pożaru było podpalenie.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 35 poz., tab.
Tł.tyt.: Multi - modalne podejście analizy wideo do wykrywania pożaru parkingu samochodowego
W artykule zaproponowano multi-modalny detektor płomienia i dymu do wykrywania pożaru w wielkich o otwartej przestrzeni parkingach samochodowych.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 16 poz., tab.
Tł.tyt.: Oddymianie w przypadku pożaru na dużym parkingu: symulacje CFD pełna - skala konfiguracji
Przedstawiono wyniki CFD dotyczące kontroli systemu oddymiania podczas pożaru dużego parkingu samochodowego.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-37
Streszczenie: Struktura rodzajowa samochodów parkujących w garażach podziemnych zmienia się, związane jest to z pojawieniem się na naszych drogach samochodów elektrycznych. Badania pokazują, że parkowanie samochodów elektrycznych w garażach nie zwiększa prawdopodobieństwa wybuchu pożaru ani jego mocy. Pojawiają się jednak inne zagrożenia związane ze związkami uwalnianymi w czasie palenia się samochodu zasilanego baterią litowo-jonową. W artykule przedstawiono te zagrożenia i rozpatrzono możliwe do zastosowania rozwiązania.
No cover
Article
In basket
Wytyczne projektowe dla garaży z pojazdami elektrycznymi EV / Marek Magdziarz // W: Ochrona Przeciwpożarowa. - 2022/2 strony 2-8.
Sygnatura CP-67.
Streszczenie: Artykułu tego nie należy postrzegać jako kompletnego zbioru wytycznych do projektowania obiektów wyposażonych w miejsce parkingowe i stacje ładowania pojazdów EV, ale jako zarys wytycznych sformułowanych na podstawie obecnej "wiedzy technicznej" i licznych publikacji naukowych potrzebnych w ochronie przeciwpożarowej do analizy ryzyka i do indywidualnego projektowania rozwiązań technicznych dla takich garaży.
No cover
Article
In basket
Actual Trends Fire Safety Carparks. Aktualne trendy w bezpieczeństwie pożarowym parkingów / Juraj Olbžímek, Milan Janák // W: Fire Engineering: the 2 International Scientific Conference, 3 Oct. - 5 Oct. 2006: Proceedings. - Zvolen : Technical University in Zvolen, 2006. - s. 439-447 .
Sygnatura: P-1331/1
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 13 poz.,
Tł.tyt.: Kontrola dymu w przypadku pożaru dużego parkinu samochodowego: pełna skala eksperymentów
Zaprezentowano pomiary temperatury podczas wielkiego pożaru zamkniętego parkingu samochodowego w pełnej skali badań. Zbadano wpływ systemu kontroli dymu i ciepła na rozwój pożaru i HRR.
No cover
Article
In basket
Opis konstrukcji budynku w rejonie zbiornika przeciwpożarowego, przyczyny obserwowanych nieszczelności oraz technologia zalecanych napraw.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-84
Streszczenie: Obecnie, jednymi z coraz liczniej powsta-jących obiektów budowlanych są wielo-poziomowe garaże podziemne i parkingi nadziemne (naziemne) lokowane najczę-ściej przy centrach handlowych, w obrę-bie wielorodzinnych budynków mieszkal-nych lub funkcjonujące w systemie Park & Ride (P+R) - „Parkuj i Jedź”. W zamkniętej lub częściowo otwartej przestrzeni par-kingowej, gdzie jednocześnie może być skupiona duża liczba pojazdów silniko-wych, występuje zwiększone ryzyko po-żarowe. Gwałtowne rozprzestrzenianie się ognia prowadzi do znacznych strat ma-terialnych oraz utrudnia ewakuację osób zagrożonych. W przypadku parkingów jako obszarów otwartych lub fragmenta-rycznie wydzielonych osłonami, trudno sięgnąć po jakiekolwiek urządzenia de-tekcyjne bądź ograniczające rozprzestrze-nianie się pożaru, co w dużej mierze zwią-zane jest z oddziaływaniem warunków atmosferycznych. W przypadku obiektów zamkniętych, wydzielonych przegrodami budowlanymi, należy wdrożyć sprawdzo-ne, specjalne rozwiązania techniczne. Są bardzo skuteczne, a jednocześnie łatwe do zaprojektowania i wykonania. Strefy garażowe, gdzie nierzadko składowane są też opony, materiały pędne, oleje i inne płyny eksploatacyjne, charakteryzują się dużą gęstością obciążenia ogniowego. Przyczynia się do tego gremialne łama-nie warunków eksploatacji garaży, które zostały określone w przepisach tech-niczno-budowlanych i przeciwpożaro-wych oraz konkretnych regulaminach użytkowania. Chcąc zabezpieczyć je przed zniszcze-niem, uszkodzeniem lub utratą, oprócz ry-zyka pożarowego, należy wziąć pod uwa-gę możliwość dokonania kradzieży, aktów wandalizmu lub wystąpienia innych nad-zwyczajnych zagrożeń. Dlatego konieczne jest zastosowanie wielu różnych systemów detekcyjnych i alarmowych.
No cover
Article
In basket
Opis zasad doboru i montażu detektorów gazów w garażach i parkingach podziemnych, ustalania progów alarmowych i sterowania wentylacją.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 20 poz.
Tł.tyt.: Dym i kontrola ciepła dla pożarów w dużych parkingach: wnioski z badań?
W artykule omówiono bezpieczęnstwo pożarowe parkingów samochodowych a szczególnie dynamikę rozwoju pożaru i dymu.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-13056/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-12142/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Przedstawia kompleksowo projekt instalacji mechanicznej wentylacji pożarowej w dużym obiekcie handlowo-biurowym. Omawia rozwiązania zastosowane dla poszczególnych części budynku - klatek schodowych, przedsionków ewakuacyjnych, parkingów podziemnych, kondygnacji handlowo-usługowych, kondygnacji biurowych oraz ochronę wind ratowniczych.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again