Form of Work
Publikacje naukowe
(14)
Artykuły
(13)
Książki
(7)
Status
only on-site
(17)
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(17)
Author
Lipiński Stanisław
(2)
Avillo Anthony
(1)
Bachman Eric G
(1)
Buczek Jerzy
(1)
Domurat Ireneusz
(1)
Gawron Marian
(1)
Hałat Dariusz
(1)
Holst Sabine
(1)
Karsten Andreas H
(1)
Kazimierczak Włodzimierz
(1)
Kaźmierczak Karolina
(1)
Knuhr Torsten
(1)
Kocyba Grzegorz
(1)
Kompanowski Zygmunt
(1)
Kowalski Edmund
(1)
Kowaluk Bolesław
(1)
Król Bernard
(1)
Królikowski Sławomir
(1)
Kuźma Piotr
(1)
Martin Richard
(1)
Milen D
(1)
Naworol Ireneusz
(1)
Oestreich Nico
(1)
Owens David
(1)
Piepenburg Christopher
(1)
Popow Włodzimierz
(1)
Półka Marzena (1969- )
(1)
Ratajczak Dariusz
(1)
Rhea Robert
(1)
Shelley Craig H
(1)
Smosna Daria
(1)
Spera Arkadiusz
(1)
Stadler Frank
(1)
Suchański Grzegorz
(1)
Sysakiewicz Stanisław
(1)
Szałkowski Krzysztof
(1)
Szmitkowski Józef
(1)
Szpuntowicz Jacek
(1)
Trzos Arkadiusz
(1)
Zarzycki Jarosław (1969- )
(1)
Year
2010 - 2019
(9)
2000 - 2009
(11)
1980 - 1989
(1)
1970 - 1979
(5)
1960 - 1969
(4)
Country
Poland
(29)
United States
(1)
Language
Polish
(29)
English
(1)
Subject
plany operacyjno-ratownicze
(21)
Działania operacyjne
(9)
działania interwencyjne
(6)
plan działań gaśniczych
(5)
Budownictwo mieszkaniowe
(3)
Ochrona przeciwpożarowa
(3)
Organizacja straży pożarnych
(3)
Planowanie kryzysowe
(3)
Zabezpieczenie operacyjne
(3)
działania kontrolno-rozpoznawcze
(3)
działania taktyczno-operacyjne
(3)
plan działania
(3)
Akcja ratowniczo-gaśnicza
(2)
Analiza ryzyka
(2)
Bezpieczeństwo pożarowe
(2)
Dowodzenie
(2)
Katastrofy
(2)
Ratownictwo techniczne
(2)
Segregacja medyczna
(2)
Taktyka walki z pożarami
(2)
Współdziałanie służb
(2)
Zabezpieczenie przeciwpożarowe
(2)
Zarządzanie kryzysowe
(2)
Zgromadzenia i imprezy masowe
(2)
działania ratowniczo-gaśnicze
(2)
działania taktyczno-bojowe
(2)
Łączność
(2)
Akcja gaśnicza
(1)
Analiza zagrożeń
(1)
BLEVE
(1)
Budownictwo użyteczności publicznej
(1)
Budynki wysokie
(1)
CBRN
(1)
Gazy palne
(1)
Grupy szybkiego reagowania
(1)
JRG
(1)
Katastrofy budowlane
(1)
Kierowanie
(1)
Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy
(1)
Lasy
(1)
Logistyka
(1)
Państwowa Straż Pożarna
(1)
Planowanie obronne
(1)
Ratownictwo
(1)
Ratownictwo chemiczne
(1)
Ratownictwo ekologiczne
(1)
Ratownictwo medyczne
(1)
Rurociągi
(1)
Sprzęt gaśniczy
(1)
Stacje benzynowe
(1)
Statki wodne
(1)
Terroryzm
(1)
Warunki atmosferyczne
(1)
Wojsko
(1)
Współpraca krajowa
(1)
Wybuchy
(1)
Zagrożenia życia
(1)
akcja poszukiwawczo-ratownicza
(1)
bibliografia
(1)
działania
(1)
działania militarne
(1)
gotowość operacyjna
(1)
hydranty
(1)
informatyzacja
(1)
jednostki
(1)
jednostki specjalne
(1)
medycyna katastrof
(1)
plan obrony przeciwpożarowej
(1)
planowanie operacyjne
(1)
przepisy
(1)
przyczyny wypadku
(1)
sale widowiskowe
(1)
sprzęt ratownictwa wysokościowego
(1)
taktyka ratownicza
(1)
technika gaszenia pożarów
(1)
tereny miejskie
(1)
transport poszkodowanych
(1)
zabezpieczenie logistyczne
(1)
zagrożenia miejscowe
(1)
zdarzenia masowe
(1)
Środki gaśnicze i neutralizujące
(1)
Środki ochrony indywidualnej
(1)
Subject: place
Hamburg (Niemcy)
(1)
Niemcy
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(10)
30 results Filter
No cover
Article
In basket
Ratownictwo techniczne - zadania jednostek / Ireneusz Domurat // Przegląd Pożarniczy. - 1981/10 s.6-8.
Warszawski system ratownictwa technicznego i pomoc dla innych jednostek przy aktualizowaniu własnego planu działania
No cover
Article
In basket
Preplanning facility emergency plans / Eric G. Bachman // Fire Engineering. - 2007/1 Vol. 160 s.91-102.
Tł.tyt.: Dogodność przygotowania do planowania wobec zdarzeń niebezpiecznych
Wiele nieznanych czynników może wpłynąć na działania operacyjne straży pożarnej. Przed rozpoczęciem działań straż pożarna dokonuje analizy ryzyka, zbiera informacje. W artykule objaśniono zasady planowania wstępnego, pozwalające na ocenę możliwości ryzyka. Jest to możliwe w przypadku konstrukcji budowlanych, wykrywania pożaru czy też systemów gaśniczych.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PS-507 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Netzplantechnik im Katastrophenschutz / Andreas H. Karsten // Brandschutz : Deutsche Feuerwehr-Zeitung. - 2007/12 s.872-876.
Bibliogr. 4 poz.
Tł.tyt.: Technika planowania sieciowego w ochronie przed katastrofami
Przedstawiono pomocnicze środki do działań operacyjno-taktycznych planowania akcji ratowniczej. Omówiono przykładowe plany ratownicze i jego alternatywy.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-736 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Tight moves / Robert Rhea // Fire Chief: the official magazine of Fire-Rescue International. - 2010/1 Vol. 54 s.42-50.
Tł.tyt.: Mocne uderzenia
Aby jednostki szybkiego reagowania skrótowo RIT mogły przetrwać i uciec z każdej sytuacji zagrażającej życiu, niezbędne jest odpowiednie planowanie działań niezbędne zwłaszcza na przestrzeniach zamkniętych. W artykule omówiono przykłady takich akcji.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-5777 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. P-121/1 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-86
Centra urazowe i oddziały ratunkowe powinny być przygotowane do udzielania pomocy pacjentom będącym pod działaniem substancji niebezpiecznych (CBRN). W planach reagowania kryzysowego szpitali powinny znajdować się procedury na tego typu zdarzenia. Obejmować one powinny zarówno postępowanie z pojedynczym pacjentem, jak również postępowanie w zdarzeniu masowym. Indywidualne środki ochrony i środki ochrony dróg oddechowych powinny stanowić standardowe wyposażenie ratownictwa medycznego na poziomie szpitalnym, pozwalając na samodzielne wykonywanie większości zadań. Wsparcie psychologiczne dla pacjentów i personelu szpitala oraz wyposażenie informatyczne, pozwalające na sprawne zarządzanie informacją, to integralne części planu reagowania kryzysowego szpitala na zagrożenia CBRN.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PS-330 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PS-333 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PS-350 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Incident report / D. Milen // Fire Risk Management. - 2008/November s.25-28.
Grupa tematyczna: Katastrofy i klęski żywiołowe/Terroryzm/Sytuacje kryzysowe/Zarządzanie kryzysowe
Tł. tyt.: Raport o systemie kierowania wypadkiem
Opis systemu kierowania wypadkami (IMS - Incident Management System), stosowanego w USA i dający oficerom straży pożarnych umiejętności opracowywania planół ratowniczych wykorzystanych do praktycznej działalności. System ten obejmuje również działania służb ratowniczych w czasie działań terrorystycznych i bioterrorystycznych.
No cover
Article
In basket
No cover
Manuscript
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-162 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-175 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Response to Pipeline Incidents / Craig H. Shelley // Fire Engineering. - 2007/11 Vol. 160 s.89-96.
Bibliogr. 5 poz.
Tł.tyt.: Awarie rurociągów
W artykule opisano typy paliw transportowanych rurociągami, oznakowanie rurociągów, przyczyny wypadków (m.in. wysoka temperatura, silny wiatr, powódź, pożary, wybuchy, wandalizm itp.) oraz sposoby walki z pożarami rurociągów. Ponieważ w taktyce walki z pożarami rurociągów istotną rolę odgrywa plan działań, autor szczegółowo omawia poszczególne elementy planu operacyjnego.
No cover
Article
In basket
Tł.tyt.: Sprawdzone podstawy działań militarnych do dowodzenia katastrofą
Przedstawione informacje są oparte na kanadyjskim modelu militarnym i nie mają odbicia w zasadach Krajowego Systemu Zarządzania Sytuacją Krytyczną (NIMS). Przeanalizowano sytuacje kryzysowe, jakie miały miejsce w USA (11/9, huragan Katrina, powódź w Manitoba) oraz przebieg działań ratowniczych. Okazuje się, że najlepszym rozwiązaniem w chaotycznym środowisku podczas sytuacji kryzysowych są interwencje militarne. Podano przykłady rozwiązań militarnych podczas sytuacji kryzysowych oraz zarządzanie informacją i ocena sytuacji przez działania militarne a także współpraca z innymi organizacjami i logistyka.
No cover
Article
In basket
Neue Wege bei der Feuerwehr Hamburg / Frank Stadler, Sabine Holst, Torsten Knuhr, Nico Oestreich //W: Brandschutz : Deutsche Feuerwehr-Zeitung. - 2013/4 s.277-286.
Tł.tyt.: Wdrożenia organizacyjne hamburskiej straży pożarnej
Przedstawiono nowy plan służb dla akcji ratowniczo-gaśniczych z opracowaną współpracą personelu na przykładzie straży pożarnej w Hamburgu.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-9700/CD [magazyn] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again